Mrkvancová pouť v Polné 12. – 14. 9. 2008

Vloženo: 08.09.2008 00:00:00

Mrkvancová pouť v Polné se koná vždy druhou neděli v září, ve svátek sv. Liguriáše, patrona města. Kult sv. Liguriáše vznikl v Polné roce 1652, kdy kníže Ferdi-nand Josef z Ditrichštejna přivezl z Říma ostatky tohoto světce, věno-val je městu a uložil v polenském kostele, kde jsou ostatně ve skleně-né rakvi uloženy dodnes. Že má sv. Liguriáš k mrkvi pěkný vztah, do-kládá starý popěvek: Svatý Liguriáši, opatruj nám mrkev naši, ať nám ji přibyslavští neodnáší. V minulosti byla pouť slavena okázaleji. Na pouť do Polné, jako k prameni živé vody, přicházel lid ze širokého okolí i Čechové z poněmčelých míst, aby se zde poveselili, osvěžili a kromě mrkvánků si odvezli nakoupené vlastenecké časopisy, kalendáře a knihy. neděle 14. září 2008 v 10.30 hod Slavnostní bohoslužba při které bude za přítomnosti sídelního biskupa Mons. Dominika Duky, ministra kultury Mgr. Václava Jehličky a hejtmana kraje Vysočina RNDr. Miloše Vystrčila chrám Nanebevzetí Panny Marie oficiálně prohlášen NÁRODNÍ KULTURNÍ PA-MÁTKOU. v 19.30 hod. koncert Lucie Bílé za doprovodu Petra Maláska Popisek ke chrámu Největší ze čtyř polenských kostelů byl vystavěn v letech 1700-1707 podle plánů ital-ského mistra Dominika de Angeli. Monumentální stavba na největším polenském náměstí – Husově – je vedle areálu hradu a zámku dominantou města. Je 63 m dlouhý, 26 m široký a 22 m vysoký. Věž sahá do výšky 64 m. Odborníky je chrám řazen mezi nejnádherněji vyzdobené církevní stavby v České re-publice. Velké barokní varhany, dílo Davida Siebera z roku 1708, doplňují menší, vel-mi vzácné varhany z konce 16. století na literátském kůru na řemenový pohon (tzv. klakováním). V září 2007 byl po rozsáhlé rekonstrukci opět vysvěcen a zpřístupněn. www.mesto-polna.cz Informační centrum Husovo náměstí 39 588 13 Polná tel: 567 559 211 e-mail: infocentrum@mu-polna.cz


Více informací:http://www.mesto-polna.czZpět

 
 
Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Na Stoupách 3
P.O.BOX 85
586 01 Jihlava
IČO: 28263693
webmaster@vysocinatourism.cz
www.vysocinatourism.cz
  
O Vysočině  Co vidět  Co dělat  Co se děje  Kde přespat  
Vysočina
Propagační materiály
Lidová kultura
Osobnosti Vysočiny
NEJ Vysočiny
Aktuality
Aktuality archiv
Partneři
Informační centra
Virtuálně
Geohra
Propagační materiály archiv
Turistické noviny
Mobilní turistická aplikace
Materiály cizojazyčné
Film Vysočina
Aplikace Cyklovýlety
Historie
Příroda
Města
Muzea a galerie
Rozhledny
Atraktivity pro děti
Pivovarnictví
Tipy na výlet
V létě
V zimě

        

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.