S jedinou vstupenkou do všech muzeí a galerií

Vloženo: 29.08.2008 00:00:00

Od 1. září 2008 postačí do všech muzeí a galerií, které zřizuje kraj Vysočina, jediná vstupenka. Ta svého držitele opravňuje ke 12 vstupům do krajských kulturních zařízení za zvýhodněnou cenu. Vstupenku ve třech variantách – plné vstupné za 120 korun, snížené vstupné za 60 korun a vstupné pro školní třídy za 300 korun – lze zakoupit ve 4 muzeích, 4 jejich pobočkách a 3 galeriích v kraji Vysočina.

Používání jednotné vstupenky je velice jednoduché. Na její zadní straně je uveden seznam muzeí a galerií, v nichž lze vstupenku koupit a uplatnit. Při každém vstupu bude razítkem postupně označováno jedno z 12 volných políček na zadní straně vstupenky až do jejího vyčerpání s dvanáctým vstupem. „Cílem pilotního projektu společné vstupenky je umožnit přístup široké veřejnosti do krajských kulturních zařízení za lidové vstupné. Chtěli bychom přilákat zejména rodiny s dětmi, školní mládež i seniory. Doufám, že se projekt společné vstupenky osvědčí a podstatně se zvýší návštěvnost muzeí a galerií, které kraj Vysočina zřizuje,“ uvedla radní pro oblast kultury Jana Fischerová.

Další výhodou společné vstupenky je přenosnost. Vstupenka není totiž vystavena na jméno a tak ji lze zapůjčit známým nebo přátelům. Navíc držitel vstupenky ji může použít k opakovaným návštěvám různých výstav v jednom kulturním zařízení.

Pro zájemce je připraven i informační leták, který obsahuje seznam a kontakty na jednotlivá zařízení včetně přehledné mapy. Společná vstupenka s plným a sníženým vstupným bude mít platnost do 31. 12. 2009, vstupenka pro školy do 30. 6. 2009. Poté bude celý projekt vyhodnocen a případně upraven.


Seznam muzeí a galerií, které lze navštívit v rámci společné vstupenky:

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 19, Havlíčkův Brod
tel. 569 429 151
e-mail: muzeum@muzeum.hbnet.cz
http://www.muzeumhb.cz

Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo náměstí 55, Jihlava
tel. 567 573 880
muzeum@muzeum.ji.cz
http://muzeum.ji.cz

Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Telč, nám. Zachariáše z Hradce 1, Telč
tel. 567 243 918
muzeum.telc@centrum.cz
http://muzeum.ji.cz

Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Třešť, Schumpeterův dům, Rooseveltova 6, Třešt´
tel. 567 214 597
muzeum.trest@centrum.cz
http://muzeum.ji.cz

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, Masarykovo náměstí 12, Pelhřimov
tel. 565 323 184, 565 323 456
muzeum.pelhrimov@quick.cz
www.muzeumpe.cz

Muzeum Vysočiny Třebíč, Zámek 1, Třebíč
tel. 568 840 518
muzeum@zamek-trebic.cz
http://zamek-trebic.cz

Muzeum Vysočiny Třebíč, pobočka Jemnice, náměstí Svobody 75, Jemnice
tel. 604 419 160
http://zamek-trebic.cz

Muzeum Vysočiny Třebíč, pobočka Moravské Budějovice, nám.Míru 1, Moravské Budějovice
tel./fax. 568 421 100
muzeum@ktvmb.cz
http://zamek-trebic.cz

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Havlíčkovo náměstí 18, Havlíčkův Brod
tel. 569 429 151
galerie@galeriehb.cz
http://www.galeriehb.cz

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Vratislavovo nám. 1, N. M. na Moravě
tel. 566 654 223, 566 654 213, 566 654 211 (pokladna)
horacka.galerie@nmnm.cz
http://hg.nmnm.cz

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, budova Komenského 10, Jihlava
tel. 567 301 680
e-mail: ogv@ogv.cz
www.ogv.cz

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, budova Masarykovo nám. 24, Jihlava
tel. 567 309 721, 567 309 722
e-mail: ogv@ogv.cz
www.ogv.cz

Eva Neuwirthová, odbor sekretariátu hejtmana
Krajský úřad kraje Vysočina
tel.: 724 650 161, e-mail: neuwirthova.e@kr-vysocina.cz.


Více informací:http://www.kr-vysocina.czZpět

 
 
Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Na Stoupách 3
P.O.BOX 85
586 01 Jihlava
IČO: 28263693
webmaster@vysocinatourism.cz
www.vysocinatourism.cz
  
O Vysočině  Co vidět  Co dělat  Co se děje  Kde přespat  
Vysočina
Propagační materiály
Lidová kultura
Osobnosti Vysočiny
NEJ Vysočiny
Aktuality
Aktuality archiv
Partneři
Informační centra
Virtuálně
Geohra
Propagační materiály archiv
Turistické noviny
Mobilní turistická aplikace
Materiály cizojazyčné
Film Vysočina
Aplikace Cyklovýlety
Historie
Příroda
Města
Muzea a galerie
Rozhledny
Atraktivity pro děti
Pivovarnictví
Tipy na výlet
V létě
V zimě

        

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.