Slavnostní otevření rekonstruovaného areálu Stanice ochrany fauny Pavlov

Vloženo: 25.04.2012 00:00:00

Slavnostní otevření rekonstruované Stanice ochrany fauny Pavlov bude zahájeno v sobotu 5. května 2012 v 9:00 hodin, mimořádný režim prohlídek a doprovodný program potrvá po oba víkendové dny, tedy v sobotu 5. května a v neděli 6. května. Prohlídky stanice budou začínat od 9 hodin a budou probíhat jedna za druhou podle potřeby po celý den, poslední však bude začínat v 15:00 hodin. Návštěvníci si budou prohlížet stanici a její obyvatele vždy s výkladem průvodce, prohlídka trvá asi 1 hodinu.
Uvidíte nejen výsledek stavební rekonstrukce, kterou areál prošel v posledních dvou letech s podporou Evropských fondů (Operační program Životní prostředí), Kraje Vysočina, společnosti Lesy České republiky, s.p. (v rámci společného programu ČSOP a LČR, s.p. "Podpora národní sítě záchranných stanic" ), ale také živočichy, kteří ve stanici nalezli pomoc. Během celého víkendu nebude chybět ani doprovodný program, možnost posezení a občerstvení.
Úkolem záchranné stanice je pomoc našim volně žijícím živočichům. Při této slavnostní příležitosti proto zvláště uvítáme návštěvníky, kteří přijdou v maskách konkrétních druhů naší fauny. Ty masky, které nás přesvědčí o tom, že jde o příslušníka živočišného druhu patřícího do naší přírody, mají vstup zdarma. Ale pozor, ti , kdo přijdou za živočicha u nás nepůvodního či dokonce invazního druhu, nebudou vlídně přijati, ale naopak nemilosrdně zapuzeni! Pro masky bude také připravena soutěž, ve které se ukáže, jak dokonale se svým zvířetem ztotožnily a jak dobře jej znají. Pro ostatní návštěvníky (tedy ty kteří budou vypadat jako lidé) bude platit obvyklé vstupné, tedy 25 Kč pro děti do 15 let a 50 Kč pro dospělé.

Běžný provoz v návštěvní sezoně 2012
Běžný provoz návštěvní sezony v letošním roce začne pondělkem 7. května a každodenně až do konce srpna bude pro návštěvníky připravena prohlídka stanice se začátkem vždy od 9:00, 11:00, 13:00, 15:00 hodin. Ve stanici návštěvníci uvidí převážně živočichy, kterým byla poskytnuta ve stanici pomoc ale které v důsledku jejich trvalého handicapu již nelze vrátit do volné přírody. Ale mohou zde vidět i živočichy u kterých probíhá rehabilitace s cílem jejich vrácení do přírody. Prohlídky stanice však probíhají tak, aby nebyly na úkor welfare zvířat a nedocházelo k nevhodným změnám v chování těch zvířat, která mají naději na vypuštění. U organizovaných skupin návštěvníků uvítáme předchozí ohlášení na telefonu 734 309 798, nebo našem e-mailu, pro návštěvníky, kteří by chtěli stanici navštívit mimo pravidelné prohlídky či mají zájem o nabídku ekologických programů je předchozí dojednání nezbytné. Výklad i časový rozsah samozřejmě přizpůsobujeme věku a požadavkům organizovaných skupin návštěvníků. Vstupné činí 25 Kč pro děti do 15 let a 50 Kč pro všechny ostatní návštěvníky.
Provozovatelem Stanice ochrany fauny Pavlov a investorem rekonstrukce je Stanice Pavlov, o. p. s.


Více informací:http://www.stanicepavlov.euZpět

 
 
Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Na Stoupách 3
P.O.BOX 85
586 01 Jihlava
IČO: 28263693
webmaster@vysocinatourism.cz
www.vysocinatourism.cz
  
O Vysočině  Co vidět  Co dělat  Co se děje  Kde přespat  
Vysočina
Propagační materiály
Lidová kultura
Osobnosti Vysočiny
NEJ Vysočiny
Aktuality
Aktuality archiv
Partneři
Informační centra
Virtuálně
Geohra
Propagační materiály archiv
Turistické noviny
Mobilní turistická aplikace
Materiály cizojazyčné
Film Vysočina
Aplikace Cyklovýlety
Historie
Příroda
Města
Muzea a galerie
Rozhledny
Atraktivity pro děti
Pivovarnictví
Tipy na výlet
V létě
V zimě

        

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.