Středověká kratochvíle

Vloženo: 19.05.2016 12:16:21

Středověká kratochvíle aneb po stopách Karla IV. z Chotěboře přes Klokočov na Modletín

Nejen Praha a ostatní tradiční „Karlova“ místa mají co nabídnout, jak dokládá jediný živý svědek přítomnosti Karla IV. ve zdejším regionu. Ve středověku vedla naším krajem Liběcká cesta – stará kupecká stezka spojující Čechy podél řeky Doubravy a Moravu podél řeky Oslavy. Trasa stezky se během staletí vyvíjela a posléze již nevedla Libicí nad Doubravou ale Chotěboří. Hrad Lichnice byl vystavěn kolem roku 1250 a můžeme si představit, že se kolem něho rozprostíraly hluboké hvozdy tak, jak tomu bylo na většině území. Hrad byl často dáván do zástavy. Roku 1333 ho získal král Jan Lucemburský. V roce 1350 jeho syn, král Karel IV., zařadil hrad do korunního majetku, aby patřil mezi královské hrady, které nebudou zastavovány.
V tomto roce také Karel IV. věnoval Chotěboři znak a v následujícím roce právo vybudovat hradby.
Do roku 1393 byla Chotěboř věnným městem českých královen. V roce 1377 byl hrad převeden do věn českých královen. Karel IV. na hradu Lichnice pobýval v roce 1370. Můžeme předpokládat, že k cestě na hrad využil část Liběcké stezky. Když Karla IV. během návštěvy hradu sužoval bolestivý záchvat dny, byl zpraven o existenci zázračného pramene vyvěrajícím v hustém lese u dnešního Modletína. Vydal se k němu se zastávkou k odpočinku u lípy v Klokočově. Tento strom byl již tehdy mohutným a přečníval ostatní stromy v hvozdu. Lípa, dnes nazývaná Klokočovská, Královská, Karlova či Císařská lípa, roste dodnes.
Jejího významu si byly vědomy už národopisné spolky působící na našem území ve 20. století. Podnikly tehdy nezbytné kroky na její záchranu – strom zpevnily železnými skružemi a před lípu umístily tabuli s tímto textem: „Tisíc skoro let přeletělo přes moji hlavu a jsouc nejstarší v Království, mohu vyprávět o sv. Václavu, o slávě Žižkově a Jiříkově i o ponížení lidu českého po bitvě bělohorské. Stáří moje nechť zírá vstříc jen šťastným dnům příštích věků. “

V neděli 29. 5. 2016 proto přibude ke Klokočovské lípě Karel IV. se svojí družinou, aby u ní krátce spočinul. Poté se vydá krajem směrem do Modletína. K padesátičlennému doprovodu se mohou přidat zájemci v kostýmech nebo bez nich. Družina v čele s králem a chotí slavnostně dorazí do Modletína. Na prostranství OS Benediktus začne od 15:00 hodin samotný program. Po úvodních ceremoniích bude Karlovi nabídnuto občerstvení a hudební osvěžení. Následně budou pokračovat divadelní, hudební produkce a šermířské atrakce.

Samozřejmostí je občerstvení, prodej drobných předmětů vyrobených klienty sdružení Benediktus. Této akci pod širým nebem předchází muzikálové vystoupení ochotnického sdružení Karla Čapkaz Třeště Noc na Karlštejně v chotěbořské sokolovně 28. 5. 2016.

Srdečně zváni jsou všichni příznivci českého krále a římského císaře Karla IV.

obrázek

Více informací:http://icchotebor.cz/Zpět

 
 
Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Na Stoupách 3
P.O.BOX 85
586 01 Jihlava
IČO: 28263693
webmaster@vysocinatourism.cz
www.vysocinatourism.cz
  
O Vysočině  Co vidět  Co dělat  Co se děje  Kde přespat  
Vysočina
Propagační materiály
Lidová kultura
Osobnosti Vysočiny
NEJ Vysočiny
Aktuality
Aktuality archiv
Partneři
Informační centra
Virtuálně
Geohra
Propagační materiály archiv
Turistické noviny
Mobilní turistická aplikace
Materiály cizojazyčné
Film Vysočina
Aplikace Cyklovýlety
Historie
Příroda
Města
Muzea a galerie
Rozhledny
Atraktivity pro děti
Pivovarnictví
Tipy na výlet
V létě
V zimě

        

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.