Antonín Kalina

Antonín Kalina (1902 Třebíč – 1990 Praha), zachránce židovských dětí, Spravedlivý mezi národy

Antonín Kalina byl třebíčský rodák, který se vyučil ševcem, pracoval v obuvnické továrně Budischowsky a synové a byl také politicky činný - dvakrát byl jako člen KSČ zvolen do městské rady. Po nástupu fašismu v roce 1939 byl nacisty jako jejich politický odpůrce zatčen a transportován nejprve do koncentračního tábora Dachau a o pár měsíců později do Buchenwaldu. Tam se, i díky své znalosti němčiny, postupně uplatnil v táborové samosprávě. V roce 1944 dostal na starost blok č. 66 v buchenwaldském Malém táboře, kde se svými spolupracovníky shromažďoval židovské chlapce z evakuačních transportů z východu, a i za cenu ohrožení vlastního života je ochraňoval před smrtí až do konce války. Podařilo se mu zachránit víc jak 900 lidských životů.

Po válce se Antonín Kalina vrátil do Třebíče, kde se stal správcem obuvnických Závodů Gustava Klimenta. Později pracoval v Praze na Ministerstvu lehkého průmyslu. Zemřel v roce 1990 a je pohřben na Olšanských hřbitovech v Praze.  

Za svůj čin byl Antonín Kalina in memoriam oceněn řadou vyznamenání. V roce 2012 ocenil Památník Yad Vashem Antonína Kalinu titulem Spravedlivý mezi národy, udělovaný lidem nežidovského původu, kteří přispěli k záchraně Židů před holocaustem. V roce 2014 byl Kalina jmenován čestným občanem města Třebíče a byla mu prezidentem České republiky udělena Medaile Za zásluhy I. stupně.

 

V září 2015 byla Antonínu Kalinovi na budově bývalé židovské školy v třebíčské židovské čtvrti odhalena pamětní deska a v únoru 2017 pak byla slavnostně otevřena Pamětní síň Antonína Kaliny, nacházející se vedle třebíčské Zadní synagogy, která prostřednictvím fotografií, informačních panelů a dokumentů mapuje jeho život a připomíná jeho nezištné hrdinství.


TIC Národní dům Třebíč
Karlovo náměstí 47
Třebíč
+420 568 610 021, +420 775 707 503
info@mkstrebic.cz


 

Fotogalerie

 

Komentáře

 
 
Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Na Stoupách 3
P.O.BOX 85
586 01 Jihlava
IČO: 28263693
webmaster@vysocinatourism.cz
www.vysocinatourism.cz
  
O Vysočině  Co vidět  Co dělat  Co se děje  Kde přespat  
Vysočina
Propagační materiály
Lidová kultura
Osobnosti Vysočiny
NEJ Vysočiny
Aktuality
Aktuality archiv
Partneři
Informační centra
Virtuálně
Geohra
Propagační materiály archiv
Turistické noviny
Mobilní turistická aplikace
Materiály cizojazyčné
Film Vysočina
Aplikace Cyklovýlety
Historie
Příroda
Města
Muzea a galerie
Rozhledny
Atraktivity pro děti
Pivovarnictví
Tipy na výlet
V létě
V zimě

        

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.