Antonín Sova (1864 Pacov - 1928 Pacov), básník a prozaik

Nejznámějším pacovským rodákem je bezesporu básník Antonín Sova. Jeho otec byl venkovským učitelem a regenschorim. Od roku 1855 působil v jihočeském Pacově, kde se mu narodil Antonín Sova, jeden ze zakladatelů moderní české lyriky. Roku 1866 se rodina přestěhovala do blízkého Lukavce. Otec byl prvním básníkovým učitelem i v oblasti umění, zejména hudby. Velký význam pro Sovovo básnické zrání mělo lukavecké přátelství se sestrami básníka Vrchlického, které mu přiblížily poezii lumírovců. Zdejší krajina byla inspirací pro básníka - lyrika milostného i krajináře. Gymnaziální roky prožil Sova v Pelhřimově, v Táboře a pak v Písku, kde v polovině 80. let maturoval. První básnické příspěvky otiskl ještě za středoškolských studií pod pseudonymem Ilja Georgov. Po maturitě odchází do Prahy studovat práva, ale zanedlouho musí studia pro nedostatek finančních prostředků zanechat a vrátit se domů. S pomocí básníka A. Heyduka, s nímž se seznámil v Písku, se roku 1886 uchytil na magistrátu v Praze. Aktivně se účastní práce ve spolku beletristů Máj a v literárním odboru Umělecké besedy. Později působil jako ředitel pražské městské knihovny. V této funkci byl vyslán na exkurzi do knihoven v Německu a Belgii. Těžká, bolestná choroba, která se u Sovy projevila již před světovou válkou, mu nakonec znemožnila volný pohyb. Nemocný se vrací do rodného Pacova a právě tady se mu dostává nejupřímnějších uvítání, která kdy za svého života zažil. Začíná tu psát i svoji poslední sbírku, Drsnou lásku. Tady v Pacově se také uzavřela básníkova životní pouť. Bylo to 16. srpna 1928. Básníka v Pacově připomíná muzeum, busta u zámku (19787 / 3-3220) a pomník v zámeckém parku (39508 / 3-3221). Další kulturní památkou svázanou s osudy básníka je zámecký altánek zvaný Hřib v Lukavci (45591 / 3-3134), kde rodina Antonína Sovy jistý čas bydlela. Dnes je v altánku stálá expozice přibližující život pacovského rodáka, kterou obec vybudovala v rámci grantového programu Klenotnice Vysočiny 2004.
Mgr. Jana ZadražilováInformační centrum Pacov
Náměstí Svobody 1
395 01 Pacov
tel.: +420 565 455 100
e-mail: infocentrum@mestopacov.cz
www.zamekpacov.cz 

Fotogalerie

 

Komentáře

Navštivte v okolí

Městské muzeum Antonína Sovy

(Pacov) Městské muzeum bylo založeno historikem a propagátorem pokrokových myšlenek středoškolským profesorem Ferdinandem Pakostou v roce 1908. Opětovný

Kaple sv. Anny Pacov

Kaple sv. Anny je barokní stavbou z let 1701 - 1702. Na kupoli jsou malby žánrových výjevů - pohled na Hradčany a Pacov. Oltář je rokokový z pol. 18. s

Židovský hřbitov Pacov

Hřbitov byl založen roku 1680 a v letech 1920 - 1925 byl rozšířen. Nejstarší dochované náhrobky jsou z první poloviny 18. století. V m&aac

Kostel sv. Barbory Pacov

Hřbitovní kostel sv. Barbory byl původně raně barokní osmibokou kaplí, ke které byla v letech 1681 - 1682 přistavěna loď. Hlavní oltář a kazatelna

Antonín Sova (1864 Pacov - 1928 Pacov), básník a prozaik

Nejznámějším pacovským rodákem je bezesporu básník Antonín Sova. Jeho otec byl venkovským učitelem a regenschorim. Od roku 1855 půs

Sovova naučná stezka

(Pacov) Trasa začíná v Pacově a vede přes obec Bratřice a vrch Stražiště do Lukavce. Odtud pokračuje na Načeradec a Velký Blaník. Trasa vede po lesních a polních cestách, souběžně se zeleno

Krásná příroda i zajímavé památky v okolí Pacova

Po prohlídce historického centra Pacova se vydáme po silnici a cyklotrase 321 do 3,5 km vzdálené vsi Důl. Mineme malý rybník u zemědělského statku, vystoupáme k želez

Pacov

Obdobím prvního rozkvětu města bylo 15. a 16. století, kdy Pacov získal první městská privilegia. Roku 1597 byl Pacov povýšen na město pa

Děkanský chrám sv. archanděla Michaela, Pacov

Z původní stavby děkanského chrámu sv. archanděla Michaela ze 13. století je zachována věž a půdorys. Do dnešní podoby byl v přestavěn v dru

Klášterní kostel sv. Václava, Pacov

V roce 1719 byl vystavěn barokní klášterní kostel sv. Václava. Z původního kostela se dochovalo pouze 5 plánů. Po velkém požáru m

Zámek Pacov

Původní hrad z 12. - 13. století byl v 16. století přestavěn na zámek. V roce 1708 přišli do Pacova bosí karmelitáni a zámek přestavěli

Rodinný minipivovar Pacov

Minipivovar byl založen v roce 2009. Navazuje na tradici vaření piva v Pacově. Majitel minipivovaru začínal s vařením piva v domácích podmínkách, sbíral znalosti a zkušenosti a postupně

 
 
Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Na Stoupách 3
P.O.BOX 85
586 01 Jihlava
IČO: 28263693
webmaster@vysocinatourism.cz
www.vysocinatourism.cz
  
O Vysočině  Co vidět  Co dělat  Co se děje  Kde přespat  
Vysočina
Propagační materiály
Lidová kultura
Osobnosti Vysočiny
NEJ Vysočiny
Aktuality
Aktuality archiv
Partneři
Informační centra
Virtuálně
Geohra
Propagační materiály archiv
Turistické noviny
Mobilní turistická aplikace
Materiály cizojazyčné
Film Vysočina
Aplikace Cyklovýlety
Historie
Příroda
Města
Muzea a galerie
Rozhledny
Atraktivity pro děti
Pivovarnictví
Tipy na výlet
V létě
V zimě

        

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.