Bratři Mrštíkové

Vilém Mrštík (1863 Jimramov - 1912 Diváky u Hustopečí), prozaik, dramatik, překladatel ruské prózy
Alois Mrštík (1861 Jimramov - 1925 Brno), dramatik. Na domě č. p. 156 v Jimramově je osazena pamětní deska (18824 / 7-4111), která upozorňuje, že se v tomto domě narodili bratři Vilém a Alois Mrštíkové. Pocházeli z rodiny chudého ševce. Rodina se v roce 1869 přestěhovala z Jimramova do Ostrovačic u Brna a potom v roce 1875 do Brna. Alois Mrštík vystudoval reálku a učitelský ústav v Brně a od roku 1881 učil na školách v různých jihomoravských obcích. Od roku 1889 působil jako správce školy v Divákách u Hustopeče, kde žil až do smrti, poskytl domov svému bratrovi i otci a kde vytvořil všechna svá díla. S manželkou Marií bydleli přímo ve škole. Literárně Alois Mrštík přispíval do časopisu Vesna, Národních novin, Moravské orlice, Zlaté Prahy, Lumíra, Světozoru, Národních listů, Máje a dalších novin a časopisů. Vrcholem jeho díla je román Rok na vsi a drama Maryša, které napsal společně s bratrem Vilémem. Vilém po studijném nezdaru v Brně maturoval v roce 1885 v Praze. Chtěl pokračovat ve studiích na malířské akademii, ale neměl dostatek finančních prostředků. Nastoupil tedy v Praze na práva, ale ta nedokončil a věnoval se plně literatuře a žurnalistice. Z mladého studenta práv se postupně stával uznávaný znalec a překladatel Tolstého, Dostojevského, Gorkého. Na přelomu devadesátých let 19. století. se přestěhoval k bratrovi Aloisovi do Divák u Hustopeče, kde Alois působil jako správce školy. Návštěva carského Ruska Viléma přivedla k názoru, že nejsvébytnější slovanskou zemí je Morava. Spolu s bratrem redigoval časopis Moravskoslezská revue. Vilém Mrštík byl dlouhodobě nemocný a právě nemoc a tvůrčí krize vyústily v jeho sebevraždu.

Mgr. Jana ZadražilováMěstské informační centrum Nové město na Moravě
Vratislavovo náměstí 114
592 31 Nové Město na Moravě
tel.: +420 566 598 750
e-mail: ic@nmnm.cz
www.infocentrum.nmnm.cz


 

Fotogalerie

 

Komentáře

Navštivte v okolí

Jan Karafiát (1846 Jimramov - 1929 Praha) evangelický farář, spisovatel, autor Broučků

Pod číslem 27528/7-4096 se v Ústředním seznamu kulturních památek ČR ukrývá půvabný dům č. p. 10 v Jimramově. Pamětní deska na fasádě nás upozorní, že v tomto domě se v polovin

Bratři Mrštíkové

(Jimramov) Vilém Mrštík (1863 Jimramov - 1912 Diváky u Hustopečí), prozaik, dramatik, překladatel ruské prózy Alois Mrštík (1861 Jimramov - 1925 Brno), dramatik. Na domě č. p. 156

Jimramovský okruh

Značným stoupáním začíná a příjemným svezením končí upravená stopa v okolí Jimramova. Náročný okruh ale stojí za to, odměnou nám budou překrásné výhledy do údolí Fryšávky

Kopcovitou krajinou kolem Svratky

(Jimramov) Ideálním místem pro začátek výletu je městečko Jimramov, které si zachovalo svůj starobylý ráz až dodneška. V roce 1991 zde byla vyhlášena městská památková zóna, kter

Síň rodáků Jimramov

Stálá expozice seznamující s historií městečka a jejími nejvýznamnějšími osobnostmi (bratři Mrštíkové, Jan Karafiát, Karel Slavíček, M. J. Sychra, František Žemlička, Čeněk Dob

Zřícenina hradu Skály (Štarkov)

(Jimramov) Pozůstatky hradu, zvaného též Štarkov, se nacházejí na strmých skalách nedaleko Jimramova. Jsou součástí chráněné p

 
 
Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Na Stoupách 3
P.O.BOX 85
586 01 Jihlava
IČO: 28263693
webmaster@vysocinatourism.cz
www.vysocinatourism.cz
  
O Vysočině  Co vidět  Co dělat  Co se děje  Kde přespat  
Vysočina
Propagační materiály
Lidová kultura
Osobnosti Vysočiny
NEJ Vysočiny
Aktuality
Aktuality archiv
Partneři
Informační centra
Virtuálně
Geohra
Propagační materiály archiv
Turistické noviny
Mobilní turistická aplikace
Materiály cizojazyčné
Film Vysočina
Aplikace Cyklovýlety
Historie
Příroda
Města
Muzea a galerie
Rozhledny
Atraktivity pro děti
Pivovarnictví
Tipy na výlet
V létě
V zimě

        

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.