Brtnickou vrchovinou z Třeště na Špičák

Po prohlídce malebných zákoutí městečka Třešť, zámku a zámeckého parku, vás zavedeme do nitra Brtnické vrchoviny a na zajímavý vrchol Špičák.

Městečko Třešť, kde tento výlet začíná, je proslulé tradicí výroby třešťských betlémů. Ty mají svou stálou expozici v rodném domě J. A. Schumpetera, který je také sídlem turistického informačního centra a Muzea Vysočiny, kousek od náměstí.
Za zhlédnutí určitě stojí krásný kostel sv. Kateřiny Sienské z 16. století v centru obce. Na levém břehu Třešťského potoka pak najdeme renesanční zámek s arkádovým dvorem a portálem, který je obklopen 15 ha anglickým parkem. Nyní zámek slouží jako hotel s restaurací.
Vedle zámku je kostel sv. Martina. Vyjdeme od rozcestníku Třešť - náměstí po modré značce kolem zámku a pěti kaskádovitě uspořádaných rybníků a to mírným stoupáním k rozcestí Třešť - hájovna (579 m). Za hájovnou už jdeme převážně lesem, chvíli též bukovou alejí s několika památnými stromy stále mírným stoupáním. U roubeného odpočívadla odbočíme ze zpevněné lesní cesty vpravo hlouběji do lesa na pěšinu a začínáme postupně ostřeji stoupat.
Asi 200 m pod vrcholem Špičáku se ocitáme v Národní přírodní rezervaci Velký Špičák, která je reprezentativní ukázkou původních druhově pestrých lesních společenstev Českomoravské vrchoviny s bohatým bylinným patrem. Samotný kuželovitý vrchol Velkého Špičáku 733,5 m, je tvořen izolovanými skalisky a rulovými mrazovými sruby. Zalesněný vrchol je také významný astronomický a geodetický bod. Od rozcestí Velký Špičák pokračujeme po modré 0,5 km terénním klesáním k rozcestníku U černého pařezu (626 m), kde odbočíme vpravo na zpevněnou cestu. Pohodlnou cestou bez výrazných převýšení dojdeme po 2 km k rozcestí U obrázku (630 m) a odbočíme vpravo na zelenou směr "V Klučí".
Jdeme po zpevněné lesnické cestě téměř po rovince k rozcestí V Klučí (630 m), kde se k nám připojí zprava žlutá značka a mírně klesáme k dalšímu rozcestníku U políčka (603 m). Tam odbočíme vpravo a půjdeme k rybníku uprostřed lesa, jehož poklidnou samotu narušuje jen několik rekreačních chatek. Přejdeme hráz rybníku a pokračujeme dál po zelené kolem dalšího malebného rybníčku Okrouhlice, odkud mírně vystoupáme k rybníčku Radkovec. Jsou zde památné duby a především vzácná 120 let stará Douglaska Tisolistá s obvodem kmene 237 cm, výškou 33 m. Za parkovištěm odbočíme vpravo do zákazu vjezdu a jdeme opět pohodovou nenáročnou cestou mimo turistické značení 3 km.
Míjíme několik křižovatek lesních cest, přičemž můžeme na jedné odbočit vlevo a sejít po červené naučné stezce (NS) necelý 1 km k rozcestí Třešť - hájovna (579 m) a dál pokračovat po naučné stezce směr "Šibeniční vrch" 2,5 km, "Třešť - nám." 5,5 km. Jinak z lesní cesty odbočíme vlevo, až když tečujeme známou modrou značku, ze které po 30 m odbočíme nyní pro změnu vpravo. Turisticky neznačenou cestou podél staré dubové aleje s pěknými výhledy klesáme asi 2,5 km zpět do Třeště.

Celkem 20,5 km.
Náročnost 1 - 2.Informační centrum Třešť
Rooseweltova 462/6
589 01 Třešť
tel.: +420 567 234 567
e-mail: info@trest.cz
www.trest.cz


 

Fotogalerie

 

Komentáře

Navštivte v okolí

Šimon Partlic ze Špicberka

(Třešť) Významnou osobností byl matematik, lékař a hvězdář Šimon Partlic ze Špicberka, který působil jako vychovatel synů Fridricha Falckého, na

Josef Alois Schumpeter (1883 Třešť - 1950 USA), ekonom

Před několika lety jen málo zasvěcených lidí vědělo, že se v měšťanském domě na Rooseweltově ul. narodil tvůrce japonského hospodářského zázraku. Josef Alois Schumpeter, významn

Kaple rodiny Schumpeter-Killian Třešť

Pseudorenesanční kaple, vybudována roku 1888, odráží prestiž a bohatství rodiny Schumpeterů. J. A. Schumpeter byl jedním z nejvýznamnějších ekonomů 20. století, první rakouský minist

Přírodní rezervace V Klučí

(Třešť) V Klučí (25 ha) - přírodní rezervace na katastru obce Loučky vznikla spojením přírodních rezervací Kloc a Loučky s lesním porostem mezi nimi. Smíšený bukojedlový les s příměsí dal

Sluneční hodiny Třešť

Sluneční hodiny, které zdobí třešťské náměstí od roku 2003, jsou vysoké 8,21 metrů a zabírají plochu 663 metrů čtverečních. Tyto netradiční sloupové hodiny jsou mj. zajím

Zámek Třešť

Původně středověká tvrz z roku 1513. Čtyřkřídlou budovu s nárožními věžemi a arkádami vybudoval v 16. století M. Grimm, v polovině 17. stolet&ia

Synagoga Třešť

Po požáru v roce 1824, jenž zničil židovské ghetto v Třešti, byla díky finanční podpoře Izáka Wiesenwalda a sbírce občanů postavena emp&iac

Třešť

Původní jádro města - farní ves Třešť - vznikla na přelomu 12. a 13. století na potoku Třeštici, kde se křižovaly dvě obchodní cesty. První písemná zmínka pochází z roku 1349, kd

Národní přírodní rezervace Velký Špičák

(Třešť) Národní přírodní rezervace Velký Špičák se rozkládá na skalnatém vrcholku, přilehlých úbočích a na hřebeni táhnoucímu se k Velkému Javoří (679 m) asi tři kilometry od města T

Betlémy v domácnostech Třešť

Betlémářství má v Třešti více než dvousetletou tradici. Ve dnech 25. 12. - 2. 2. jsou každoročně přístupny betlémy v přibližně patnácti rodinách. Toto atraktivní putování po dom

Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Třešť

Muzeum bylo v Třešti založeno v roce 1934. Muzejní sbírky jsou dnes umístěny v zrekonstruovaném rodném domě J. A. Schumpetera, významného

Naučná stezka Špičák

(Třešť) Naučná stezka Špičák začíná v Třešti u hráze Váňovského rybníka a pokračuje až do Jezdovic. Cesta vede okrajovými

Třešťské betlémy - stálá expozice Spolku přátel betlémů

Třešť je po právu nazývaná "městem betlémů". Může se pochlubit lidovým řezbářstvím, jehož krásu lze obdivovat celoročně v m

Židovský hřbitov Třešť

Leží ve stráni v tzv. Korečníku na rozloze 3,5 tis m2, jihozápadně od centra města při silnici na Telč. Pozemek je ohraničený kamennou zdí. Mezi př

Farní kostel sv. Martina, Třešť

Kostel je nejstarší památkou ve městě. Byl založen ve 13. století, dostavěn ve druhé polovině 15. století a později zbarokizován. Na přestavb

Kostel sv. Kateřiny Sienské, Třešť

Filiální chrám byl založen v 16. století jako německý luteránský kostel. V 19. století vnitřní zařízení vyhořelo a

K významným vrcholům Jihlavska - Špičák a Čeřínek

(Třešť) Výlet zahájíme v městečku Třešť. Vyjedeme po trase 5090 směr Kostelec, která nás provede kolem zámku a soustavy rybníčků, až vystoupáme k památným Douglasový

Z Třeště do Telče

(Třešť) Město Třešť je známé především výrobou papírových a dřevěných betlémů. Z náměstí vyrazíme po cyklotrase 16 směrem Čenkov, Růžená a hrad Roštejn.T

Brtnickou vrchovinou z Třeště na Špičák

(Třešť) Po prohlídce malebných zákoutí městečka Třešť, zámku a zámeckého parku, vás zavedeme do nitra Brtnické vrchoviny a na zajímavý vrchol Špičák. Městečko Třešť

Mohyla smíření Třešť

Mohyla smíření se nachází na Šibeničním vrchu. Mohyla jsou kruhovitě uspořádané kameny asi o průměru 5 m a vysoké skoro 2 m. Na vrcholu je umístěn kříž. Drobný kámen z polí okol

Okruh Brtnickou vrchovinou

(Třešť) Po prohlídce malebných zákoutí městečka Třešť, zámku a zámeckého parku vás zavedeme do nitra Brtnické vrchoviny a na zajímavý vrchol Špičák. Vyjdeme od rozcestníku

Židovská čtvrť Třešť

První stopy židovského obyvatelstva v Třešti, které se zde usadilo po vyhnání z Jihlavy, můžeme nalézt v 15. století. Po nařízen&

Křížová cesta v Třešti

(Třešť) Křížová cesta vede od kostela sv. Martina k šibeničnímu vrchu, kde se ve starých dobách vykonávalo hrdelní právo. Nechal ji v

Biotop Malvíny láká na koupání bez chlóru

(Třešť) Vadí vám chlór v bazénech nebo prostě a jednoduše nestojíte o pálení o

 
 
Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Na Stoupách 3
P.O.BOX 85
586 01 Jihlava
IČO: 28263693
webmaster@vysocinatourism.cz
www.vysocinatourism.cz
  
O Vysočině  Co vidět  Co dělat  Co se děje  Kde přespat  
Vysočina
Propagační materiály
Lidová kultura
Osobnosti Vysočiny
NEJ Vysočiny
Aktuality
Aktuality archiv
Partneři
Informační centra
Virtuálně
Geohra
Propagační materiály archiv
Turistické noviny
Mobilní turistická aplikace
Materiály cizojazyčné
Film Vysočina
Aplikace Cyklovýlety
Historie
Příroda
Města
Muzea a galerie
Rozhledny
Atraktivity pro děti
Pivovarnictví
Tipy na výlet
V létě
V zimě

        

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.