Černovice

První zmínku o osídlení zdejší krajiny nalezneme v Kosmově kronice, k trvalému osidlování došlo na přelomu 11. a 12. století. Původní osada byla založena při Černovickém potoce a již ve 2. polovině 14. století tu bylo 7 mlýnů, což dokazuje Urbář zboží Rožmberského z roku 1379.
Černovice byly v minulosti významným tržním střediskem, ve středověku se zde křížily dvě obchodní stezky. Jednou z nich byla solní stezka vedoucí z Prachatic do Hradce Králové, druhá vedla z Tábora směrem do Jindřichova Hradce. Nejstarší dochovaný písemný záznam o Černovicích je v popisu pražské arcidiecéze pořízeny v letech 1344 - 1350 z podnětu arcibiskupa Arnošta z Pardubic. Městský znak pochází ze 14. století.

Památky
V důsledku četných požárů a pohrom nemají Černovice mnoho pamětihodností. Zámek byl postaven roku 1641 tehdejším majitelem panství Martinem Jindřichem Paradisem de la Saga na místě bývalého pivovaru. Dnešní podobu má zámek z doby knížete Schonburga. Ten přeložil potok tekoucí zámeckým nádvořím na nynější místo. Pro jeho nové koryto dal vylámat skálu a tak vznikla Černá alej. V jižní části zámku byla velmi krásna kaple Narození Panny Marie, která byla za totality užívána jako sklad uhlí a dnes je přestavěna na kancelář. V zámku sídlí Diagnostický ústav sociální péče o mládež, který pečuje jak o zámek, tak i oboru. Na náměstí stávala stará radnice s vnitřními gotickými prvky se žebrovím, odkud byl řízen chod města téměř 700 let. V roce 1966 byla radnice přestavěna na kino. Dále tu stojí pomník obětem 1. světové války. Byl odhalen roku 1926 a je dílem akademického sochaře J. V. Duška. V roce 1937 byl před sokolovnou odhalen pomník obětem od Zborova, Terronu a Doss Alto. V pomníku je vložena prsť ze jmenovaných bojišť. Za zmínku dále stojí kříž na náměstí před věží s erbem Zessnerů pocházející z první čtvrtiny 19. století. Druhý kříž na hřbitově pochází z roku 1832 a má na podstavci erb Schonburgů.
Za kostelem stojí Mariánský sloup, který sem byl v polovině padesátých let převezen z náměstí, kde stával od roku 1892. Děkanský chrám Povýšení svatého Kříže stojí na místě kaple svaté Kateřiny. Stavebně je kostel v dnešní podobě z roku 1737, kdy jej dali po požáru roku 1730 vystavět Kinští. Ti také darovali k bočním oltářům sochy českých patronů. Kolem kostela stal do roku 1813 hřbitov.
Sochy sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého stojí na mostě na Pršině od roku 1924, kdy sem byly přemístěny z mostu před zámkem, kde stávaly asi od roku 1730. Kaplička sv. Anny na Pršině byla vybudována roku 1736. Při cestě na 740 metrů vysoký Svidník leží židovský hřbitov z roku 1730. Více informací


Město Černovice
Mariánské náměstí 718
394 94 Černovice
tel.: +420 565 492 102
e-mail: posta@mestocernovice.cz
www.mestocernovice.cz 

Fotogalerie

 
 

Mapa

Komentáře

Navštivte v okolí

Černovice

První zmínku o osídlení zdejší krajiny nalezneme v Kosmově kronice, k trvalému osidlování došlo na přelomu 11. a 12. stolet&i

Židovský hřbitov Černovice

Židovský hřbitov byl v Černovicích založen již roku 1600 a následně byl v letech 1680 a 1785 rozšířen. Na hřbitově se nachází řada barokn&

Židovská čtvrť Černovice

Severně od náměstí stávala od 18. století židovská čtvrť představována několika staveními a zaniklou vinopalnou, hospodou a synagogou, kter&a

 
 
Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Na Stoupách 3
P.O.BOX 85
586 01 Jihlava
IČO: 28263693
webmaster@vysocinatourism.cz
www.vysocinatourism.cz
  
O Vysočině  Co vidět  Co dělat  Co se děje  Kde přespat  
Vysočina
Propagační materiály
Lidová kultura
Osobnosti Vysočiny
NEJ Vysočiny
Aktuality
Aktuality archiv
Partneři
Informační centra
Virtuálně
Geohra
Propagační materiály archiv
Turistické noviny
Mobilní turistická aplikace
Materiály cizojazyčné
Film Vysočina
Aplikace Cyklovýlety
Historie
Příroda
Města
Muzea a galerie
Rozhledny
Atraktivity pro děti
Pivovarnictví
Tipy na výlet
V létě
V zimě

        

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.