Průvodce Vysočinou > Co vidět > Historie > Církevní památky

Bazilika sv. Prokopa - světové kulturní dědictví UNESCO

(Třebíč) Bazilika sv. Prokopa a židovská čtvť byly na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsány v roce 2003. Bazilika sv. Prokopa Románská bazilika stojí na místě původního dřevěného klášterního kostela. Stavba značn

Premonstrátský klášter v Želivě

Komplex klášterních budov je jedním z nejcennějších uměleckých souborů v Čechách. Klášter byl založen v roce 1139 přemyslovským knížetem Soběslavem I. a jeho manželkou Adleytou pro mnichy řádu sv. Benedikta. Po deseti letech byli benediktini vystřídáni řádem premonstr&aacu

Jezuitský kostel sv. Ignáce z Loyoly Jihlava

Příchod jezuitů do Jihlavy se datuje k roku 1625. Založení řádového domu bylo značně podporováno jihlavskými měšťany a jezuité tak získali zázemí ve formě statků, hospodářských dvorů a dokonce i peněz. Městská rada vyčlenila ke stavbě jezuitské koleje blok t

Farní kostel sv. Jakuba Většího Jihlava

Mimořádný význam pro život ve městě měl právě farní chrám zasvěcený patronu horníků sv. Jakubu Většímu a Máří Magdaléně. Výstavba kostela trvala až do roku 1257, kdy byla jeho část s presbytářem vysvěcena olomouckým biskupem Brunem ze Schauenbur

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Polná

Kostel Nanebevzetí Panny Marie byl postaven v letech 1700 - 1707 podle návrhu italského architekta Dominika de Angeli. Svým vybavením a výzdobou je srovnatelný s biskupskými chrámy. Interiér je bohatě vyzdoben štukatérskou prací florentinských umělců, Sieberovy varhany jsou největš&iacut

Děkanský kostel sv. Bartoloměje, Pelhřimov

Děkanský kostel sv. Bartoloměje byl postaven koncem 13. století. Původní trojlodní bazilika byla rozšířena a v roce 1589 vyzdobena psaníčkovými sgrafity. Dominantou města je věž kostela vysoká 61 metrů. Vyhlídková věž kostela, který byl postaven koncem 13. století, tvoří dominantu

Klášter Panny Marie a kostel sv. Petra a Pavla, Nová Říše

Premonstrátský klášter byl původně ženským klášterem. Byl založen v roce 1211. Dnešní vzhled získala klášterní budova při přestavbách v polovině 16. století a počátkem 19. století. Nejvýznamnější je klášterní knihovna s n&aacut

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti

(Číhošť) O kostele jsou zmínky již z roku 1350. Původně byl kolem kostela hřbitov, kde se pohřbívalo do roku 1824. Po husitských válkách tu působili utrakvističtí faráři (příznivci Jana Husa), kteří sem dojížděli na koni z Ledče. Kostel byl filiální, náležející pod ledečskou far

Kostel sv. Michala, Vítochov

(Bystřice nad Pernštejnem) Vítochovský kostelík je jeden z nejstarších kostelů na Moravě. Říká se, že na místě, kde dnes svatostánek stojí, kdysi bývalo pohanské pohřebiště. I pod podlahou kostela bylo nalezeno několik desítek lidských koster.  Nejpozoruhodněj&

Kostel sv. Ducha, Telč

Kostel sv. Ducha byl postaven na místě původního románského kostela těsně přiléhajícího k věži. První písemně doložená zmínka o tomto kostele pochází z roku 1487. V letech 1655-1691 došlo k několika požárům krovu. V 17. a 18. stolet&iac

Farní kostel sv. Jakuba, Telč

Farní kostel sv. Jakuba byl založen současně s městem, dnešní dvoulodní podoba je z poloviny 15. století. Na jeho 60 m vysoké věži jsou dochovány dva vzácné zvony, Jakub a Marie. Na konci křížové chodby u kostela, pocházející z roku 1737, jsou desky věnované obětem I. a II. světov

Kostnice, Nížkov

Kostnici s jehlancovou střechou nechal vybudovat před západním průčelím kostela sv. Mikuláše děkan Heberlandt. Uvnitř jsou vyrovnané čtyři hranice (2 m x 2 m x 2,5 m) z lebek a kostí téměř osmi tisíc osob. Podle legendy hranice vyrovnal neznámý slepý mladík po sedmileté válce o hab

Kostnice Velká Losenice

Památkově chráněná kostnice byla postavena v roce 1746 knížetem Karlem Maxmiliánem z Dietrichštejnu. Ve dvou sloupech jsou tu složeny kosti tří set vojáků pluku hraběte Kolowrata, zraněných v bitvě u Střegova ve Slezsku a sem převezených. Tuto skutečnost připomínají i tři válcová BožDolní hřbitov Žďár nad Sázavou

Monumentálně působí opuštěný barokní Dolní hřbitov, který byl rovněž vybudovaný stavitelem Santinim, v jehož středu stojí socha Anděla posledního soudu. Dolní hřbitov

Lurdská jeskyně v Radňovicích

(Radňovice) Lurdská jeskyně se proslavila jako místo mnoha zázračných uzdravení. Není divu, že po

Kostel sv. Stanislava Jemnice

Hlavní dominantou města Jemnice je kostel sv. Stanislava se štíhlou věží, svítící daleko do kraje. Její elegantní silueta vítá jako první návštěvníky z celého okolí. Ko

Kostel sv. Jana Křtitele Velká Bíteš

Dominantou města je kostel sv. Jana Křtitele situovaný v severní vyvýšené části Velké Bíteše. Původní pozdně románská podoba stavby se nedochovala, jen část obvodových zdí je začleněn&

Kostel sv. Mikuláše, Velké Meziříčí

V centru náměstí najdete nejstarší a současně nejvýstavnější gotický kostel sv. Mikuláše. Spolu s 64 metrů vysokou věží a zámkem tvoří hlavní dominantu města. První zmínk

Klášterní kostel sv. Rodiny Havlíčkův Brod

Klášterní kostel sv. Rodiny byl jako součást kláštera augustiniánů postaven v letech 1679 - 1705. Výstavbu zahájil italský stavitel Jan Baptista Dominik Canavalli a dokončil chrudimský stavitel Daniel Mělnický

Děkanský chrám sv. Mikuláše, Humpolec

Dominantou města a současně i nejstarší stavební památkou je děkanský chrám sv. Mikuláše, založený želivskými premonstráty v roce 1233. Původně se jedná o gotickou trojlodní stavbu, která byl

Konvikt sv. Andělů Telč

Konvikt sv. Andělů byl původně sladovnou, jež byla v 16. století po příchodu jezuitů předělána na konvikt sv. Andělů. Tato budova sloužila jako škola chrámové hudby a zpěvu. Po zrušení řádu se stal konvikt obytným

Kostel sv. Kateřiny, Počátky

Počátky jsou známé mimo jiné díky léčivému prameni vytékajícímu ze země asi tři kilometry od města. Lázně pojmenované po svaté Kateřině jsou dodnes hojně navštěvovan&eacut

Minoritský kostel Nanebevzetí Panny Marie Jihlava

Chrám Nanebevzetí Panny Marie s přilehlým klášterem byl postaven zcela v duchu poslání minoritů. Areál minoritského kláštera Nanebevzetí Panny Marie vznikl v naprosto neosídleném

Dominikánský kostel Povýšení sv. Kříže Jihlava

Kostel Povýšení sv. Kříže byl oproti minoritskému budován jako jeho architektonický protiklad, jeho výstavba je stylově odlišná a je zcela jinak prostorově koncipována. K zahájení v&ya

Kostel sv. Víta Pelhřimov

Kostel sv. Víta je nejstarším pelhřimovským kostelem a původním farním kostelem obce. Byl založen kolem poloviny 13. století, gotický sloh je patrný v zakončení jeho presbytáře. Po roce 1600 byla přestavěna předn

Farní kostel sv. Prokopa, Žďár nad Sázavou

Farní kostel sv. Prokopa je původně gotická stavba. Nejcennější památkou je Madona s dítětem z poloviny 15. století. V těsné blízkosti stojí barokní kaple sv. Barbory, připisovaná architektu Santinimu.

Děkanský chrám sv. archanděla Michaela, Pacov

Z původní stavby děkanského chrámu sv. archanděla Michaela ze 13. století je zachována věž a půdorys. Do dnešní podoby byl v přestavěn v druhé polovině 15. století. Z tohoto období jsou na vnější straně

Farní kostel sv. Martina, Třešť

Kostel je nejstarší památkou ve městě. Byl založen ve 13. století, dostavěn ve druhé polovině 15. století a později zbarokizován. Na přestavbě v 18. století se významně podílel místní zednický mist

Kostel sv. Kateřiny Sienské, Třešť

Filiální chrám byl založen v 16. století jako německý luteránský kostel. V 19. století vnitřní zařízení vyhořelo a bylo obnoveno r. 1842. Je zde zachován náhrobek J. V. Vencelíka z Vrchovi&scaro

Kostel sv. Františka Serafinského, Golčův Jeníkov

Empírový děkanský kostel byl vybudován roku 1827, zájem vzbuzuje jeho výmalba i vybavení. Zajímavostí je velrybí kost zavěšená pod kůrem u hlavního vchodu, kterou přivezl generál Martin Goltz ze

Poutní kostel Nejsvětější Trojice, Křemešník

(Vyskytná) Vznik poutního místa na vrchu Křemešníku (765 m n.m.) je spojen s periodickým pramenem slabě radioaktivní vody, která protéká stříbronosnými rudami. První dřevěnou kapli nechal podle pověsti postavit v roce

Křížová cesta v Třešti

(Třešť) Křížová cesta vede od kostela sv. Martina k šibeničnímu vrchu, kde se ve starých dobách vykonávalo hrdelní právo. Nechal ji vybudovat Franz Killian. Vysvěcena byla 4.6.1878 misionáři. V roce 1991 byla opravena. (Tře

Kostel sv. Jana Křtitele a Farní úřad v Náměšti nad Oslavou

(Náměšť nad Oslavou) Barokní děkanský kostel sv. Jana Křtitele byl postaven hrabětem Janem Baptistou z Werdenbergu v roce 1639. Původně na tomto místě stával starý románský kostel. Ten v roce 1629 spolu s celým městečkem padl za oběť v

Kostel sv. Petra a Pavla, Tasov

Kostel byl vybudován na místě původního kostela, jehož nejstarší část pochází z 12. století. K rozsáhlému polygonálnímu presbytáři byly přistavěny ostatní částí chr&aacut

Kostel sv. Kunhuty

(Nové Město na Moravě) Novoměstský farní kostel, který se nachází na Vratislavově náměstí, je zasvěcen svaté Kunhutě, k níž v 18. století přibyla jako spolupatronka svatá Anna. Úctu k této světici podnítilo uchr&aa

Kostel Jména Ježíš, Telč

Kostel Jména Ježíš, který byl postaven v letech 1666 – 1667, je spolu s gymnáziem, kolejí a konviktem nedílnou součástí jezuitského areálu. Do náměstí se atypicky obrací boční fas&aa

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Netíně

V kostele se dochovaly stopy románských architektonických prvků z doby, kdy ves patřila benediktýnskému klášteru v Třebíči. V 18. století byl kostel zaklenut ve stylu barokní gotiky. Při opravách kostela v roce 1969

Kostel sv. Václava, Křižanov

Kostel, orientovaný kněžištěm k východu, má podle umělecko-historického rozboru stavebních konstrukcí svůj počátek ve 2. polovině 13. století. V interiéru kostela se nachází soubor renesančních n&aa

Kostel Navštívení Panny Marie, Sobíňov - Sopoty

Původně gotický farní kostel Navštívení Panny Marie, písemně doložený k roku 1358, byl mezi lety 1749–1752 Karlem z Ditrichštejna barokně přestavěn. Událo se tak zřejmě z kapacitních důvodů, protože od doby, c

Kostel sv. Jakuba Staršího, Chotěboř

Kostel sv. Jakuba Staršího je původně románský, později gotický, poškozen byl několika požáry a znovu pseudogoticky vystavěn. Kostel je dvou lodní s hranolovitou věží.

Kostel Všech svatých Kamenice nad Lipou

Kostel Všech svatých byl založen počátkem 13. století, prošel řadou stavebních změn, několikrát byl zničen při požárech. Náhrobní kameny zdejších šlechtických rodů na vnějších

Evangelický kostel Humpolec

V letech 1861-2 probíhala stavba evangelického kostela podle plánů stavitele J. Martina. Byl vysvěcen v roce 1862 a později k němu byla přistavěna věž, která byla dostavěna až v roce 1891. Měří 36 m.

Kaple Povýšení sv. Kříže, Chotěboř

V parku Václava Fialy je pseudorománská a pseudogotická kaple Povýšení sv. Kříže, byla postavena v roce 1863 podle plánů Fr. Schmoranze.

Hřbitov z napoleonských válek Světlá nad Sázavou

Za francouzsko-rakouské války byla v roce 1809 ve světelském zámku zřízena vojenská nemocnice, která pečovala o zraněné a nemocné obou válčících stran. Ti, kteří podlehli válečným &uacu

Kostel sv. Víta Jemnice

Ke gotické architektuře řadíme také kostel sv.Víta, postavený na východním okraji Jemnice. Zachoval se nám v porušeném stavu jako zbytek zrušeného a odklizeného františkánského kl&aac

Kostel sv. Jakuba Jemnice

V pradávných dobách vyhloubila Želetavka v prostoru Jemnice hluboké a široké údolí. Na jeho dně a po jeho svazích jsou roztroušena stavení zemědělců a domy ostatních obyvatel. Byla to kdysi trhová ves,

Kostel sv. Vavřince Bystřice nad Pernštejnem

Kostel sv. Vavřince je Dominantou města. Jeho vznik spadá do 13. století, v průběhu staletí byl mnohokrát přestavován. Dnešní barokní podoby dosáhl při přestavbě koncem 17. století. Dvě věže v průčelí byly p

Pravoslavný chrám sv. Václava a sv. Ludmily Třebíč

Byl postaven v první polovině 20. století (1939-40). Autorem ikon na stěnách, ikonostasu a také nástěnných maleb je V. Kolomacký - kněz, projektant a malíř. Zajímavostí kostela je jeho báň, která je po

Kostel sv. Markéty Jaroměřice nad Rokytnou

Rovnocennou a nedílnou součást zámeckého souboru tvoří děkanský chrám sv

Barokní kostel Nejsvětější Trojice Havlíčkův Brod

Barokní kostel Nejsvětější Trojice je kompozičně pozoruhodný areál, který je tvořen šestibokou centrální stavbou z roku 1719 - 20. V roce 1731 byla ke kostelu přistavěna dvě křídla a ještě o 30 let později (17

Kostel Nalezení Svatého kříže kaple Kalvárie

(Pelhřimov) Roku 1671 pojal pelhřimovský měšťan

Kostel sv. Vavřince Hrotovice

Původně románský kostel sv. Vavřince byl v polovině 14. století goticky přestavěn a ve druhé polovině 17. století barokně upraven.

Kostel sv. Martina v Dolním Městě

(Dolní Město) První zmínky o kostele nacházíme v rejstřících papežského desátku z roku 1352. Pravděpodobné datum vzniku kostela je po roce 1300. Původně byl kostel zasvěcen sv. Janu a jeho nynější patrocinium sv. Martina se pop

Kostel sv. Gotharda a Nanebevzetí Panny Marie Budišov

Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Gotharda pochází z 12. století. Z původní stavby se zachovala dvě původní románská okna na jižní straně stavby. Kostel byl založen třebíčskými benediktýny,

Kostel sv. Petra a Pavla Ledeč nad Sázavou

Založení kostela sv. Petra a Pavla se datuje na počátku 14. století. Kostel je postaven v gotickém slohu. Děkanský kostel přišel několikrát v dějinách o své poklady. Do současné podoby se dochovala měděná pozlac

Špitální kostel sv. Kříže Velké Meziříčí

Špitální kostel sv. Kříže byl vystavěn pány z Lomnice, v 16. století byl přestavěn Zikmundem Heldtem z Kementu, který je zde pohřben a v 18. století upraven kněžnou Eleonorou Liechtensteinovou do klasicistní podoby. Posledn&ia

Kaple Povýšení sv. Kříže - Kostelíček Třebíč

Třebíčský stavitel Jan Fulík je autorem stavby kaple Povýšení sv. Kříže zvanou Kostelíček. Kaple byla postavena roku 1644-5. Má půdorys kříže a obloukový portál. Za povšimnutí stojí i

Kostel Nejsvětější Trojice Bystřice nad Pernštejnem

Hřbitovní kostel Nejsvětější Trojice dal postavit v roce 1615 Jan Čejka z Olbramovic. Původně byl evangelický. Po bitvě na Bílé hoře byl uzavřen a zpřístupněn až roku 1719.

Kostel sv. Jana Křtitele Přibyslav

Barokní kostel sv. Jana Křtitele byl vystavěn v letech 1750 - 1753 na místě původního kostela, který byl vypálen za husitských válek. Kostel byl vysvěcen 24. 7. 1853.Evangelický kostel sv. Pavla

(Jihlava) Je nazvaný na počest protestantského kazatele Pavla Sperata, který v Jihlavě působil. Právě on se zaslouži

Kostel sv. Jana Křtitele Jihlava

Vznikl jako produkt kolonizace na sklonku 12. století. Byla to nejstarší kamenná stavba na celé Českomoravsk

Hřbitov na Moráni Velké Meziříčí

Moráňský (starý) hřbitov byl založen v 16. století spolu s kostelem Nejsvětější Trojice. Dodnes se zde dochovaly náhrobky významných občanů z 19. a poč. 20. století. Cenné jsou také litinové kř&iac

Zámecký kostel Brtnice

Stavebníkem původní evangelické modlitebny zasvěcené sv. Matoušovi byl v roce 1588 Hynek Brtnický z Valdštejna. Roku 1629 započali Collaltové s přestavbou podle plánů architekta G. B. Pieroniho. Byl přetvořen interiér a

Klášterní kostel sv. Václava, Pacov

V roce 1719 byl vystavěn barokní klášterní kostel sv. Václava. Z původního kostela se dochovalo pouze 5 plánů. Po velkém požáru města v r. 1727 byl obnoven a se zrušením řádu přestal sloužit bohoslužb&aac

Kaple Panny Marie Bolestné, Pelhřimov

Centrální barokní kaple zasvěcená Bolestné Panně Marii byla vybudovaná v letech 1710-1714. Popudem ke stavbě bylo několik zázračných uzdravení, která se roku 1709 odehrála v souvislosti s prosbami k obrazu Panny Mar

Kostel sv. Markéty, Loukov

(Dolní Město) Kostel stojí na místě zaniklé vsi Loukov a v jeho blízkosti se kdysi nacházel statek, jehož majitel Naček z Lúkého byl spolu se svou rodinou donátorem kostela. V interiéru se dochovaly gotické nástěnné malby.

Zvonice Vyskytná

Výraznou dominantou obce je zvonice pocházející z 13. století. Do prvního patra je postavena z kamene a zbytek je dřevěný. Osazena je dvěma zvony. Sv. Prokop pochází z roku 1555, menší Jména Panny Marie z roku

Kaple sv. Anny, Pivonice

(Bystřice nad Pernštejnem) V malá vesnička Pivonice, nedaleko Bystřice nad Pernštejnem, je zajímavá nejen tím, že odtud vedou turistické cesty ke zříceninám hradů Aušperk, Pyšlovec a Zubštejn. Najdeme zde také kapli sv. Anny s ro

Kaple sv. Anny Pacov

Kaple sv. Anny je barokní stavbou z let 1701 - 1702. Na kupoli jsou malby žánrových výjevů - pohled na Hradčany a Pacov. Oltář je rokokový z pol. 18. století. Vnější omítky včetně střešní krytiny byly opra

Kostel sv. Barbory Pacov

Hřbitovní kostel sv. Barbory byl původně raně barokní osmibokou kaplí, ke které byla v letech 1681 - 1682 přistavěna loď. Hlavní oltář a kazatelna jsou barokní, rovněž i dřevořezby sv. Petra a Pavla. Varhany pochází z polo

Kostel sv. Jana Křtitele Svratka

Kostel sv. Jana Křtitele vznikl pravděpodobně ve 13. století, za husitských válek byl vypálen a později zrekonstruován v gotickém duchu. Dnešní podobu získal kostel přestavbou v roce 1789. Zvonice kostela pochází z

Toleranční kostel Humpolec

První toleranční kostel v Čechách byl postaven v roce 1785 v barokním slohu.

Kostel Nejsvětější Trojice Třebíč

Na počátku 16. století byl jižně od Třebíče mimo městské hradby vybudován jednolodní kostel Nejsvětější Trojice. Jeho přesnou původní podobu neznáme, byl však mnohem menší než dnes a uměleck&yac

Kostel sv. Jiří v Řečici

(Řečice) Stejně jako ve dvou předchozích případech je kostel poprvé písemně zaznamenán v roce 1352 v rejstřících papežských desátků. Jeho pravděpodobný vznik se klade do 1. poloviny 14. století. I zde došlo k pozd

Farní kostel sv. Jakuba Většího Brtnice

Tvoří dominantu historické zástavby městečka. Byl postaven kolem roku 1727 na gotických základech. Požár roku 1760 ho poškodil natolik, že v letech 1776 -1784 musela být provedena téměř novostavba. V kostele jsou um&iacut

Kostel Nejsvětější Trojice Velké Meziříčí

Za návštěvu stojí i kostel Nejsvětější Trojice na starém moráňském hřbitově. Pochází z období gotiky a byl přestavěn ve slohu pozdně gotickém v roce 1555. Jediný oltář má obraz Nejsv

Kostel sv. Marka Velké Meziříčí

Nejstarším dochovaným chrámem na velkomeziříčsku je kostel sv. Marka. Starobylá svatyně z doby románské, která od nepaměti stojí na menším návrší zvaném Krásná hora (p

Kostel sv. Kateřiny Havlíčkův Brod

Kostel sv. Kateřiny byl postaven ve stylu gotiky ve 13. století v místech u bývalého brodu přes řeku Sázavu. Později byl několikrát stavebně upravovaný. Původně sloužil jako špitální. Kostel není př&iacut

Chrám Proměnění páně Třebíč

Na místě bývalého bratrského sboru a školy byl v roce 1693 postaven chrám Proměnění páně, který je součástí kapucínského kláštera. Jeho věž, pro kapucínské

Evangelický kostel Třebíč

Evangelický kostel na Bráfově třídě byl postaven v secesním slohu v roce 1910. Autorem návrhu je arch. Zlatohlávek.

Kostel Zvěstování Panny Marie Horní Cerekev

Další stavební a kulturní památkou je kostel Zvěstování Panny Marie. Původně dřevěný kostel se dvěma věžemi byl přestavěn na kamenný. Po požár v roce 1821, který zničil obě věže i zvony, byla vystavěna je

Kamenný kříž a pomník Hrotovice

Kamenný kříž a pomník uprostřed náměstí a pomník na čelní straně zámku jsou připomínkami hrotovické tragedie z 8. května 1945, kdy zde na samém konci války při výbuchu omylem shozené bomby z

Sousoší Nejsvětější trojice Polná

Sousoší Nejsvětější trojice na Husově náměstí zhotovil polenský mistr Václav Morávek - žák pražského sochaře F. M. Brokoffa.

Kostel sv. Kateřiny Polná

Kostel sv. Kateřiny byl založen ve 14. století pány z Pirkštejna. V kostele jsou zbytky fresek z počátku 15. století. Kolem kostela je lesní hřbitov se secesní hrobkou místního mecenáše Karla Varhánka.

Mariánský sloup, Chotěboř

Mariánský sloup v parčíku pod ulicí Trčků z Lípy byl postaven v roce 1700 v době ohrožení města morem nákladem majitelů chotěbořského panství, rodiny Kinských.

Kostel sv. Ducha Jihlava

Kostel je poměrně jednoduchá stavba obdélníkového půdorysu s trojbokým závěrem se systémem vnějších opěráků a věžičkou. Byl postaven roku 1612 na hřbitově, kter&ya

Kostel sv. Martina Třebíč

Na vyvýšenině jihozápadně od městského tržiště byl od sklonku 60. let 13. století budován farní kostel sv. Martina, který se i se hřbitovem v jeho blízkosti stal součástí areálu středověké T

Kostel sv. Anny a Narození Panny Marie Přibyslavice

Poutní barokní kostel byl postaven u původního románského kostela sv. Anny a Jakuba Většího z r. 1224, na kterém se zázračně projevila malba Panny Marie. Jeho stavbu zadal hrabě Antonín Rombald Collalto v roce 1724. Stavba

 
 
Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Na Stoupách 3
P.O.BOX 85
586 01 Jihlava
IČO: 28263693
webmaster@vysocinatourism.cz
www.vysocinatourism.cz
  
O Vysočině  Co vidět  Co dělat  Co se děje  Kde přespat  
Vysočina
Propagační materiály
Lidová kultura
Osobnosti Vysočiny
NEJ Vysočiny
Aktuality
Aktuality archiv
Partneři
Informační centra
Virtuálně
Geohra
Propagační materiály archiv
Turistické noviny
Mobilní turistická aplikace
Materiály cizojazyčné
Film Vysočina
Aplikace Cyklovýlety
Historie
Příroda
Města
Muzea a galerie
Rozhledny
Atraktivity pro děti
Pivovarnictví
Tipy na výlet
V létě
V zimě

        

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.