Průvodce Vysočinou > Co vidět > Historie > UNESCO

Historické jádro města - světové kulturní dědictví UNESCO

(Telč) Je unikátní svou celistvostí. Impozantní vzhled náměstí zesilují malé historické památky jako je Mariánský sloup (1720), kašny a sochy z 18. století, městské brány apod. Historické jádro města bylo v r. 1992 zapsáno do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Státní zámek Telč - památka světového kulturního dědictví UNESCO

Renesanční zámek vznikl přestavbou gotického obranného hradu v 16. století. Konečnou podobu vtiskl zámeckému areálu italský architekt Baldassare Maggi. Je to jeden z nejlépe dochovaných renesančních architektonických komplexů v České republice. Zvláště cenné je vnitřní zařízení. Základní prohlídkový okruh nabízí návštěvu původní gotické části a honos

Bazilika sv. Prokopa - světové kulturní dědictví UNESCO

(Třebíč) Opatský chrám, původně zasvěcený Panně Marii, byl budován od první poloviny 13. století jako součást benediktinského kláštera založeného v roce 1101. Bazilika patří ke skvostům středověkého stavitelství evropského významu. Je postavena v románsko-gotickém slohu. Značně utrpěla při obléhání Třebíče uherskými vojsky Matyáše Korvína v roce 1468. Renovace, pro

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře - památka světového kulturního dědictví UNESCO

(Žďár nad Sázavou) Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře byl vystavěn podle návrhů významného pražského architekta vrcholného baroka Jana Blažeje Santiniho-Aichla. Stavbou ho pověřil opat žďárského kláštera - Václav Vejmluva, nadšený ctitel sv. Jana Nepomuckého, který se k jeho stavbě rozhodl hned poté, co byl v dubnu 1719 v rámci beatifikačního procesu nalezen ve světcov

Židovská čtvrť - památka zapsaná na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO

(Třebíč) Území na levém břehu řeky Jihlavy bylo již od středověku osídleno převážně židovským obyvatelstvem. Postupný nárůst počtu obyvatel na stísněném území, ohraničeném řekou a strmými skalnatými svahy, bez možnosti dalšího plošného rozvoje dal vzniknout unikátní čtvrti s velice hustou zástavbou, křivolakými uličkami, temnými zákoutími, klenutými průchody, r

 
 
Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Na Stoupách 3
P.O.BOX 85
586 01 Jihlava
IČO: 28263693
webmaster@vysocinatourism.cz
www.vysocinatourism.cz
  
O Vysočině  Co vidět  Co dělat  Co se děje  Kde přespat  
Vysočina
Propagační materiály
Lidová kultura
Osobnosti Vysočiny
NEJ Vysočiny
Aktuality
Aktuality archiv
Partneři
Informační centra
Geohra
Propagační materiály archiv
Turistické noviny
Mobilní turistická aplikace
Materiály cizojazyčné
Historie
Příroda
Města
Muzea a galerie
Rozhledny
Atraktivity pro děti
Gastronomie
Tipy na výlet
V létě
V zimě

        

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.