Do krajiny mezi Jevišovkou a vodní nádrží Dalešice

Tato trasa vám umožní navštívit několik významných městeček s malebnými zámky a také přírodní park Jevišovka se zříceninou hradu Bukovina.

Vyjíždíme z půvabného městečka Jaroměřice nad Rokytnou z náměstí po žluté značce směr Příštpo 5 km. Městskou památkovou zónu zde tvoří náměstí s barokním sloupem Nejsv. Trojice a klasicistní kašnou se sochou sv. Alžběty, Jana Křtitele a sv. Kateřiny. Nejvýznamnější kulturním dědictvím města je jeden z nejmohutnějších zámků u nás i v Evropě tvořený dvoupatrovou hlavní budovou prostoupenou dvěma příčnými křídly. K zámeckému areálu je připojen farní a zámecký kostel sv. Markétys kopulí zakončenou lucernou a dvěma věžemi. U zámku se též rozkládá francouzská zahrada a anglický park s barokními sochami bohů a bohyň starověkého bájesloví. Od vchodu do zámeckého parku jedeme vpravo po silnici přes most nad Rokytnou s barokními plastikami, odkud nás žlutá zn. vyvede vlevo z hlavní silnice kolem rodinných domků na polní cestu za město.
Po 2,5 km se za rozcestím Královec napojíme na silnici č. 361 a podél řeky dojedeme do vesničky Příštpo. Odtud pokračujeme stále po silnici směr Rozkoš, která vede přes most nad Rokytnou a stoupáme až do Příštpockého lesa. Cestou lesem podél hranice Přírodního parku Rokytná míjíme nepatrné křižovatky s lesními cestami (nazvané První, Druhá a Třetí alej) a až na čtvrté křižovatce (Čtvrtá alej) s již zpevněnou lesní cestou odbočíme vpravo. Sjíždíme hlouběji do lesa a po 1,5 km se k nám připojí zprava modrá značka. Jedeme dále podél oploceného Rozkošského lesa a poblíž hájovny - Kyničky se na chvilku připojíme k silnici, ze které asi po 100 m odbočíme vlevo na lesní cestu. Mírným terénním sjezdem dojedeme ke křižovatce s další lesní cestou, kde po pravé straně uvidíme rozcestí Lišný rybník. Je zde roubené odpočívadlo a dovíme se zde, že nás čeká k zřícenině Bukovina ještě 2,5 km po modré značce.
Jemně zvlněným terénem jedeme střídavě přes různé lesnícesty až po hustou trávou zarostlé cestě k rozcestí Bukovina - zříc. (401 m). Z původního hradu pocházejícího z 2. pol. 13. stol. zbyly dnes v hustě zarostlém lese hluboké příkopy po obou stranách a nepatrné zbytky zdiva, palácové věže a opevnění. Hrad byl pobořený pravděpodobně za česko-uherských válek, protože již od r. 1481 je uváděn jako pustý. Zřícenina je v dost nepřístupném terénu, takže se vracíme necelý 1 km stejnou cestou ke křižovatce s lesní silnicí, kde odbočíme vpravo a klesáme. Projedeme přes údolí Nedveky. Za řekou krátce ostře stoupáme, až se dostaneme nad údolí. Pak postupně klesáme a cestou míjíme dvě křižovatky s lesními cestami a na třetí odbočíme vlevo na žlutou značku směr Střelice 2 km. Projedeme přes Černý les až na silnici s výhledem na zámek a kostel v Jevišovicích.
Z obce Střelice převážně ostře stoupáme 1 km vpravo po silnici ke kostelu sv. Josefa na nejvyšší místo v Jevišovicích. Od kostela se můžeme podívat přes dvě malebná náměstíčka k zámku přestavěného z původně gotického hradu (uvnitř je depozitář Moravského muzea s expozicemi historického vývoje Jevišovic, lidového nábytku a klávesových hudebních nástrojů). Na nádvoří zámku se můžeme občerstvit v restauraci a vinárně U suchého čerta. Na jihovýchodní straně městečka je Nový zámek vzniklý romantickou přestavbou barokního letohrádku s parkem, v němž je cyklus mytologických soch.
Zpět ze Střelic jedeme po silnici č. 361 kopcovitým terénem celkem 4 km do Rozkoše. Vesničku projedeme rovně, u kapličky přejedeme hlavní silnici a ze silnice č. 361 odbočíme kousek před koncem obce vpravo na polní cestu. Jedeme mezi poli k lesu, kde se napojíme na žlutou značku a klesáme přes řeku Rokytnou k rozcestí Pulkovský mlýn. Kousek za rozcestím odbočíme ze žluté vpravo a stoupáme v terénu kolem osamocené chaty do vesničky Pulkov. Z Pulkova již po silnici dojedeme po 2 km do další vesničky - Biskupice, kde za kostelem sv. Martina odbočíme vlevo na zelenou zn. směr Hrotovice - bus- 12,5 km. Členitým terénem střídavě mezi poli a lesem a přes silnici mezi Litovany a Radkovicemi dorazíme k Stinskému rybníku. Zde na křižovatce lesních cest zelená odbočí vpravo kolem rybníka a my s ní převážně stoupáme přes Veliký les 5 km do Hrotovic.
V Hrotovicích nejprve projíždíme kolem kostela sv. Vavřince, až se dostaneme na náměstí. V čele náměstí stojí nově zrenovovaný zámek - dnes městský úřad. Z náměstí sjíždíme dolů a odbočíme vlevo podle silničního ukazatele směr Dalešice 2 km. V Dalešicích se můžeme podívat k nepřístupnému baroknímu zámku s kostelem sv. Petra a Pavla a na známý Dalešický pivovar, kde se natáčel film Postřižiny.
Po prohlídce Dalešic pojedeme po silnici č. 351 do obce Valeč, kde u kostela Povýšení sv. Kříže s gotickou věží odbočíme k hřbitovu a za ním již pojedeme po polní cestě do Dolních Vilémovic. Mírně se vlnícím terénem mezi poli a v závěru též lesem přijedeme po 4 km do Dolních Vilémovic. Zde se vydáme po silnici č. 401 a pojedeme přes vesničky Lipník a Boňov zpět do Jaroměřice nad Rokytnou. Celý asi 10 km dlouhý úsek po silnici č. 401 převážně klesáme s výjimkou téměř 2 km dlouhého stoupání za Lipníkem.

Celkem cca 65 km.
Náročnost 2.Turistické informační centrum Jaroměřice nad Rokytnou - Radnice
Náměstí Míru 2
675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
tel.: +420 568 408 026
e-mail: knihovna@jaromericenr.cz
www.jaromericenr.cz


 

Fotogalerie

 

Komentáře

Navštivte v okolí

Koupaliště Jaroměřice nad Rokytnou

Koupa

Muzeum Otokara Březiny Jaroměřice nad Rokytnou

Muzeum Otokara Březiny, první literární muzeum na Moravě, dnes spravuje občanské sdružení Společnost Otokara Březiny. Muzeum je umístěno v budově M

Jaroměřice nad Rokytnou

Podle legendy byla osada založena již v roce 1131 přemyslovským knížetem Jaromírem. Písemné prameny dokládají vznik tvrze s větší

Na kole přes Křižanovskou vrchovinu a Jevišovickou pahorkatinu

(Jaroměřice nad Rokytnou) Z Rokytnice nad Rokytnou hustými lesy až k Želetavě. Jízdou skrze divoké a opuštěné údolí Žlabského potoka přijedeme do Lesonic. Dál pojedeme přes pole a louky kolem vesniček a ryb

Do krajiny mezi Jevišovkou a vodní nádrží Dalešice

(Jaroměřice nad Rokytnou) Tato trasa vám umožní navštívit několik významných městeček s malebnými zámky a také přírodní park Jevišovka se zříceninou hradu Bukovina. Vyjíždíme z půvab

Do krajiny v okolí Jaroměřic nad Rokytnou

(Jaroměřice nad Rokytnou) Vyjíždíme z půvabného městečka Jaroměřice nad Rokytnou. Městskou památkovou zónu tvoří náměstí s barokním sloupem Nejsvětější Trojice a klasicistní kašnou. Nejvýz

Přírodní park Rokytná

(Jaroměřice nad Rokytnou) Cílem tohoto výletu je ukázat údolí meandrujícího toku Rokytné, které vyniká zachovalou krajinou. Tvoří ji říční zákruty, staré břehové porosty a četná skaliska, v okolí řek

Státní zámek Jaroměřice nad Rokytnou

Původně renesanční zámek vznikl na místě gotické vodní tvrze a byl později přestavěn v rozsáhlý barokní zámecký komplex

Rolnické muzeum manželů Kopečkových v Příložanech

(Jaroměřice nad Rokytnou) V areálu selského stavení č. p. 8 v Příložanech u Jaroměřic nad Rokytnou (okr. Třebíč) se nachází soukromé Rolnické muzeum man

Kostel sv. Markéty Jaroměřice nad Rokytnou

Rovnocennou a nedí

Dětské dopravní hřiště

(Jaroměřice nad Rokytnou)

 
 
Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Na Stoupách 3
P.O.BOX 85
586 01 Jihlava
IČO: 28263693
webmaster@vysocinatourism.cz
www.vysocinatourism.cz
  
O Vysočině  Co vidět  Co dělat  Co se děje  Kde přespat  
Vysočina
Propagační materiály
Lidová kultura
Osobnosti Vysočiny
NEJ Vysočiny
Aktuality
Aktuality archiv
Partneři
Informační centra
Virtuálně
Geohra
Propagační materiály archiv
Turistické noviny
Mobilní turistická aplikace
Materiály cizojazyčné
Film Vysočina
Aplikace Cyklovýlety
Historie
Příroda
Města
Muzea a galerie
Rozhledny
Atraktivity pro děti
Pivovarnictví
Tipy na výlet
V létě
V zimě

        

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.