Habry

Habry byly prastarou tržní osadou, ležící na zemské stezce, která vedla od Prahy na Německý (dnešní Havlíčkův) Brod a dále na Moravu. Město je rozloženo na obou březích Malé Sázavky. První písemná zmínka o osadě Habry je již v Kosmově kronice z roku 1101, kdy přes ně táhl kníže Oldřich se svým vojskem. Z úzké cesty, zvané Haberská stezka, která kdysi vedla pohraničním hvozdem, vytvořily věky širokou obchodní cestu. Jako přirozené centrum obchodníků z širokého okolí byly Habry za vlády Karla IV. v roce 1351 povýšeny na městys s tržním právem a právem užívat vlastního znaku: v červeném štítě starožitný stříbrný klíč, který kříží běloskvoucí meč se zlatým držadlem. Po roce 1850 se Habry staly centrem samosprávního okresu a v roce 1909 byl městys Habry povýšen na město.

Památky
Mezi historické památky města Habry patří barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie, který zde byl postaven již v 1384. V roce 1730 byl spolu s farou přestavěn. Před vchodem do kostela stojí socha sv. Floriána z roku 1713.
Barokní zámek byl postaven kolem roku 1718. Původně byl dvoupatrový, do roku 1992 byl využíván jako škola.
Starobylá radnice s věžičkou a hodinami byla zbudována v roce 1770.
Žižkův kamenný stolec z roku 1422 se nachází na návrší, zvaném Táborec. V nice domu č.p.152 je umístěna socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1714.
Kamenný most na silnici přes říčku Malá Sázavka byl postaven v roce 1825.
Židovská synagoga z roku 1825 byla přestavěna v roce 1979 na širokoúhlé kino.

Navštivte
Návrší Táborec (515 m n.m.) s opuštěným a zatopeným lomem, kde se podle legendy roku 1422 utábořil Jan Žižka před bitvou se Zikmundovým vojskem. Chráněná oblast Březová alej leží 2 km od města západním směrem. Nachází se zde jeden z nejstarších židovských hřbitovů ze 17. století.
Turistická stezka prochází lesem k památníku partyzánského hnutí v Leškovicích. Více informací


Město Habry
Žižkovo náměstí 66
582 81 Habry
tel.: +420 569 441 217
e-mail: habry@iol.cz
www.habry.cz 

Fotogalerie

 

Mapa

Komentáře

Navštivte v okolí

Habry

Habry byly prastarou tržní osadou, ležící na zemské stezce, která vedla od Prahy na Německý (dnešní Havlíčkův) Brod a dále

Židovský hřbitov Habry

K pravděpodobnému založení hřbitova došlo ve 14. století. Doložit jej je však možné až od první poloviny 17. století. Na hřbitově jso

 
 
Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Na Stoupách 3
P.O.BOX 85
586 01 Jihlava
IČO: 28263693
webmaster@vysocinatourism.cz
www.vysocinatourism.cz
  
O Vysočině  Co vidět  Co dělat  Co se děje  Kde přespat  
Vysočina
Propagační materiály
Lidová kultura
Osobnosti Vysočiny
NEJ Vysočiny
Aktuality
Aktuality archiv
Partneři
Informační centra
Virtuálně
Geohra
Propagační materiály archiv
Turistické noviny
Mobilní turistická aplikace
Materiály cizojazyčné
Film Vysočina
Aplikace Cyklovýlety
Historie
Příroda
Města
Muzea a galerie
Rozhledny
Atraktivity pro děti
Pivovarnictví
Tipy na výlet
V létě
V zimě

        

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.