Havlíčkobrodsko

Průvodce Vysočinou > Co vidět > Města

Havlíčkův Brod

Historie starobylého města na řece Sázavě sahá k počátku 13. století. Původní osada při stříbrných dolech se stala městem s královskými právy. Z bohaté historie je dochováno kolem stovky památek a střed města je od osmdesátých let památkovou zónou. Městsk&eacu

Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou má dlouhou historii. První písemná zmínka o něm je doložena již v roce 1207. O jeho renesanční tvář se zasloužili Trčkové z Lípy, kteří si ho vyvolili za své rodové sídlo. V době baroka se na jeho rozkvětu podílel hrabě Leopold Kolovrat Krakovsk&y

Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou patří mezi nejstarší sídla v Čechách. Počátky města lze datovat do poloviny 12. století, když první písemné zprávy o něm jsou z roku 1181 a 1186. Ve 13. století jsou zde uváděni Vladykové z Ledče, z nichž nejvýznamnější byl Zikmund z Ledče, který patřil za panování Přemysla Otakara II. mezi přední muže v české zemi. Brzy po svém vzni

Přibyslav

První věrohodné záznamy o Přibyslavi pocházejí z poloviny 13. století. Zdejší osídlení, které do té doby mělo charakter zemědělského, řemeslnického a obchodního střediska pod místním hradem, získalo městská práva. V době husitských v&a

Chotěboř

Chotěboř leží v krásném a ekologicky čistém prostředí Českomoravské vysočiny. Lze předpokládat, že první osada zde stála už ve 12. století, snad v souvislosti s Liběckou stezkou, která tudy procházela. První doložený majitel panství je uváděn Smil z Lichtemburka, kterému patřily stříbrné doly i na dalších místech. Král Jan Lucemburský v roce 1331 udělilGolčův Jeníkov

Při zemské stezce, která vedla z Čech přes Čáslav a Habry na Moravu, stejně tak při druhé obchodní stezce Libické, vedoucí přes Chotěboř, bylo v 10. až 12. století několik osad. Přesto první dějiny Jeníkova nejsou

Ždírec nad Doubravu

(Ždírec nad Doubravou) Městečko leží na úpatí Žďárských vrchů a Železných hor. Zdejší kraj byl kolonizován až koncem 14. století, kdy byly husté lesy postupně káceny a na křižovatce zemských cest byla založena prvn&ia

Habry

Habry byly prastarou tržní osadou, ležící na zemské stezce, která vedla od Prahy na Německý (dnešní Havlíčkův) Brod a dále na Moravu. Město je rozloženo na obou březích Malé Sázavky. První p&

Krucemburk

Tolika význačnými osobnostmi, jaké prošly městysem, který má dnes šestnáct set obyvatel, se může v okolí pochlubit jen málokteré sídlo. První písemná zmínka o něm pocház&iac 
 
Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Na Stoupách 3
P.O.BOX 85
586 01 Jihlava
IČO: 28263693
webmaster@vysocinatourism.cz
www.vysocinatourism.cz
  
O Vysočině  Co vidět  Co dělat  Co se děje  Kde přespat  
Vysočina
Propagační materiály
Lidová kultura
Osobnosti Vysočiny
NEJ Vysočiny
Aktuality
Aktuality archiv
Partneři
Informační centra
Virtuálně
Geohra
Propagační materiály archiv
Turistické noviny
Mobilní turistická aplikace
Materiály cizojazyčné
Film Vysočina
Aplikace Cyklovýlety
Historie
Příroda
Města
Muzea a galerie
Rozhledny
Atraktivity pro děti
Pivovarnictví
Tipy na výlet
V létě
V zimě

        

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.