Havlíčkobrodsko

Průvodce Vysočinou > Co vidět > Příroda

Národní přírodní rezervace Ransko

(Krucemburk) Rozsáhlý lesní komplex Ranského masivu (695 ha) se nachází asi kilometr od Ždírce nad Doubravou. Ranský Babylon ? to jsou obnažené segmenty skal, na kterých se často dodnes udržely zbytky hadcových borů a na Ransku endemického chrastavce hadcového. Typickou dřevinou je buk, jedle, na podmáčené půdě roste převážně smrk, na zamokřených místech jsou výjimečně zachov

CHKO Železné hory

(Chotěboř) Železné hory se rozkládají na ploše přes 600 kilometrů čtverečních. V centrální části masivu byla v roce 1991 vyhlášena stejnojmenná chráněná krajinná oblast s cílem nejen chránit současnou krajinu, ale i postupně obnovit zaniklé krajinné hodnoty. CHKO Železn&e

Přírodní rezervace Stvořidla

(Světlá nad Sázavou) Přírodní rezervace Stvořidla se rozprostírá 6 kilometrů od Světlé nad Sázavou. V hlubokém údolí zde koryto řeky Sázavy vytvořilo balvanovité řečiště, které je odedávna rájem vodáků. Řeka má zde prudký spád (10,4 %) a vytváří četn&ePřírodní park Doubrava

(Heřmanice) Přírodní park Doubrava se rozkládá na území Chotěbořska na poměrně malé ploše okresu Havlíčkův Brod a Chrudim. Předmětem ochrany je zachování krajinného rázu, hlubokého údolí řeky Doubravy mezi Spačicemi a Ronovem nad Doubravou. Zasahuje jak do kraje Vysočina, tak do Pard

Přírodní park Melechov

(Horní Paseka) Území přírodního parku Melechov se rozprostírá na Světelsku a Ledečsku, 8 km jihozápadně od Světlé nad Sázavou. Účelem zřízení byla ochrana typického krajinného rázu s krajinářskou a přírodovědnou hodnotou, výskyt několika chráněných druhů rostlin a živočichů. Ve

Přírodní rezervace Mokřadlo

(Ždírec nad Doubravou) Přírodní rezervace v CHKO Železné hory Mokřadlo (13 ha) - rozsáhlé mokřady se nacházejí v nivě Cerhovky blízko Štěpánova. Území zaujímá zčásti vodní hladina, zbytek tvoří porosty vysokých ostřic, rákosiny a houští olší. Vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočich

Přírodní rezervace Údolí Doubravy

(Chotěboř) Údolí Doubravy (92 ha) - přírodní rezervace na řece Doubravě tvoří zaříznuté kaňonovité údolí se skalními věžemi, obřími hrnci, vodopády a kamenným mořem. Kromě romantické podívané je toto místo i bohatým nalezištěm chráněných rostlin a živočichů. V rezervaci ž

Přírodní rezervace Zlatá louka

(Ždírec nad Doubravou) Rezervaci Zlatá louka (1,8 ha) tvoří slatiniště, vlhké louky a lužní olšiny. Hloubka slatiny dosahuje místy přes 2,5 m. Slatiniště je syceno podzemními prameny s minerálně bohatou vodou. Posláním rezervace je ochrana hlubokého rašeliniště s ohroženými druhy rostlin a živoč

Hroznětínská louka a olšina

(Leština u Světlé) Přírodní rezervace Hroznětínská louka a olšina je charakterizována jako komplex mokřadů, olšin, vlhkých a bezkolencových luk podél potoka Leština na Havlíčkobrodsku s výskytem řady chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Území se nachází v ploché n

Přírodní rezervace Niva Doubravy

(Sobíňov) Rozsáhlý komplex vlhkých, mezofilních, rašelinných a smilkových luk, mokřadů, rybníka a porostů dřevin se nachází v nivě řeky Doubravy u obce Sobíňov sedm kilometrů od Chotěboře. Typický je výskyt řady vzácných a ohrožených druhů organismů. Lokalita leží 
 
Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Na Stoupách 3
P.O.BOX 85
586 01 Jihlava
IČO: 28263693
webmaster@vysocinatourism.cz
www.vysocinatourism.cz
  
O Vysočině  Co vidět  Co dělat  Co se děje  Kde přespat  
Vysočina
Propagační materiály
Lidová kultura
Osobnosti Vysočiny
NEJ Vysočiny
Aktuality
Aktuality archiv
Partneři
Informační centra
Virtuálně
Geohra
Propagační materiály archiv
Turistické noviny
Mobilní turistická aplikace
Materiály cizojazyčné
Film Vysočina
Aplikace Cyklovýlety
Historie
Příroda
Města
Muzea a galerie
Rozhledny
Atraktivity pro děti
Pivovarnictví
Tipy na výlet
V létě
V zimě

        

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.