Průvodce Vysočinou > Co vidět > Historie

Bazilika sv. Prokopa - světové kulturní dědictví UNESCO

(Třebíč) Bazilika sv. Prokopa a židovská čtvť byly na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsány v roce 2003. Bazilika sv. Prokopa Románská bazilika stojí na místě původního dřevěného klášterního kostela. Stavba značn

Zámek a Muzeum Vysočiny Třebíč

Historie muzea souvisí s konáním národopisné výstavy v Praze v roce 1895, pro kterou se také na Třebíčsku uskutečnilo shromažďování sbírkových předmětů. Muzeum sídlí v prostorách bývalého Valdštejnského zámku, přestavěného v 16. stolet&iacu

Hrad - Městské muzeum Ledeč nad Sázavou

Hrad z první poloviny 13. století byl postupně přestavěn renesančně, barokně a naposledy po požáru roku 1879. Zachovalo se množství stavebně architektonických prvků - válcová věž, renesanční lodžie a dvě brány. Muzeum se nachází v přízemí Malého paláce na horním

Státní zámek Telč - památka světového kulturního dědictví UNESCO

Renesanční zámek vznikl přestavbou gotického obranného hradu v 16. století. Konečnou podobu vtiskl zámeckému areálu italský architekt Baldassare Maggi. Je to jeden z nejlépe dochovaných renesančních architektonických komplexů v České republice. Zvláště cenné je vnitřn&i

Jihlavské podzemí

(Jihlava) Jihlavské podzemí je druhým největším systémem zachovaným pod historickou zástavbou na území naší republiky. Chodby vznikly vzájemným propojením sklepů, které byly od konce 14. století tesány ve skále, mnohdy ve třech patrech pod sebou a slouž

Středověké podzemí ve Světlé nad Sázavou

(Světlá nad Sázavou) Podzemní chodby mají celkovou délku 200 metrů a o jejich prvotním účelu nehovoří žádné písemné prameny. Pravděpodobně se jedná o postupně rozšiřovaný systém sklepních prostor, které sloužily pro uložení zásob a výrobků řemeslníků. Část

Strašidelné podzemí

(Nové Město na Moravě) Expozice Strašidelné podzemí se nachází ve sklepení Horáckého muzea. Jedná se o pět zastavení, které jsou inspirované místními pověstmi doplněné speciálními světelnými a zvukovými efekty. Nejdříve se ocitnete v lese Ochoza, poté se dozv&ia

Soubor lidové architektury Ubušínek

V obci východně od Jimramova se nachází krásná lidová architektura našich předků. Najdeme zde stavby ze dřeva, kamene i z nepálených cihel, které jsou chráněny vyhlášením venkovské památkové zóny. Kopec se zajímavým jménem Hromobitek měř&iacut

Historické jádro města Telč - světové kulturní dědictví UNESCO

Historické jádro města Telče se může pochlubit několikanásobnou památkovou ochranou. V roce 1970 bylo centrum města prohlášeno městskou památkovou rezervací, v roce 2002 bylo jako jedno z prvních mís

Premonstrátský klášter v Želivě

Komplex klášterních budov je jedním z nejcennějších uměleckých souborů v Čechách. Klášter byl založen v roce 1139 přemyslovským knížetem Soběslavem I. a jeho manželkou Adleytou pro mnichy řádu sv. Benedikta. Po deseti letech byli benediktini vystřídáni řádem premonstr&aacu

Karlovo náměstí Třebíč

Karlovo náměstí je svou mimořádnou rozlohou (22 000 m2) jedním z největších v České republice (údajně po Václavském náměstí v Praze a náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích třetím největším). Dokumentuje tak význam města v době je

Skanzen Michalův statek Pohleď

Michalův statek byl v roce 2003 prohlášen kulturní památkou. Skanzen přibližuje návštěvníkům život, práci a zvyky středního rolníka v období po skončení třicetileté války až do zrušení roboty v roce 1848. Rod Michalů vlastnil tento statek od roku 1591 do roku 1997. Ke

Státní zámek Jaroměřice nad Rokytnou

Původně renesanční zámek vznikl na místě gotické vodní tvrze a byl později přestavěn v rozsáhlý barokní zámecký komplex s farním kostelem sv. Markéty. Je obklopen pravidelnou zahradou francouzského typu, která přechází v přírodně krajinářsk&ya

Památky židovského osídlení na Vysočině

Židé přicházeli na Vysočinu od raného středověku. Usazovali se v místech konání významných trhů, na křižovatkách dálkových obchodních cest a v podhradí panovnických sídel. Byli podřízeni přímo panovníkovi a za povolení usadit se v určitém m&iacut

Státní zámek Telč - památka světového kulturního dědictví UNESCO

Renesanční zámek vznikl přestavbou gotického obranného hradu v 16. století. Konečnou podobu vtiskl zámeckému areálu italský architekt Baldassare Maggi. Je to jeden z nejlépe dochovaných renesančních architektonických komplexů v České republice. Zvláště cenné je vnitřn&i

Hrad Kámen

(Pelhřimov) Původně gotický hrad, barokně přestavěný, byl v 19. století upraven v duchu romantické gotiky. V expozicích jsou představeny dějiny hradu a umístěna expozice unikátních historických motocyklů z přelomu 19. a 20. století. K nejcennějším patří např. motocykl Laurin a Klement z roku 1898. Expozi

Jezuitský kostel sv. Ignáce z Loyoly Jihlava

Příchod jezuitů do Jihlavy se datuje k roku 1625. Založení řádového domu bylo značně podporováno jihlavskými měšťany a jezuité tak získali zázemí ve formě statků, hospodářských dvorů a dokonce i peněz. Městská rada vyčlenila ke stavbě jezuitské koleje blok t

Vesnická památková rezervace Krátká

(Kadov) Vesnice Krátká, místní část městyse Sněžné, vznikla v první třetině 18. století jako obytná kolonie lesních dělníků. V obci, která je prohlášená vesnickou památkovou rezervací, najdeme roubené i zděné domy s hospodářským zázemí

Huť Jakub v Tasicích

(Česká Bělá) V obci Tasice je možné navštívit objekt sklárny Huť Jakub, který je znám ze seriálu Jaroslava Dietla Synové a dcery Jakuba skláře. Unikátní objekt sklárny předcházely již v 15. století sklářské pece, které zpracovávaly křemen z okolí a tak&

Židovská čtvrť Třebíč

Třebíč kdysi patřila k významným střediskům židovské kultury na Moravě, jak dosvědčuje zdejší unikátně zachovaná čtvrť. První písemná zmínka o přítomnosti Židů v Třebíči je z roku 1338 a později z počátku 15. století. Tehdy zde žilo několik rodin na různýc

Telčské podzemí

Pod většinou domů na náměstí Zachariáše z Hradce, a také pod částí zámeckého areálu se v Telčí rozprostírá středověké sklepení. Jednotliv

Zřícenina hradu Orlík

(Humpolec) Hrad byl vybudován na konci 14. století. Zachovala se z něj mohutná hranolová věž a vstupní brána, které chránily hrad z nejsnáze přístupné severní strany a zbytky obytného paláce, který přiléhal k hradbám. Na začátku 16. století prošel hrad radik&aac

Bazilika sv. Prokopa - světové kulturní dědictví UNESCO

(Třebíč) Bazilika sv. Prokopa a židovská čtvť byly na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsány v roce 2003. Bazilika sv. Prokopa Románská bazilika stojí na místě původního dřevěného klášterního kostela. Stavba značn

Přední synagoga Třebíč

Přední synagoga, zvaná též Stará škola, byla postavena na místě dřívější dřevěné svatyně v letech 1639 - 1642 v barokním slohu. Byla často upravována a jedna z dobových zpráv dokonce říká, že v roce 1757 musela být o patro snížena, neboť budova tehdy převy&

Štáflova chalupa Havlíčkův Brod

Roubená stavba z druhé poloviny 16. století patří mezi nejcennější památky starého venkovského stavitelství v Čechách. Při rekonstrukci zde byla objevena starobylá dymná jizba s otvorem pro odchod kouře. V interiéru obytné místnosti jsou zachovány roubené stěny a původní strop z mohutných povalů. Vžitý název je odvozen od rodiny původního majitele. V objektu je um

Farní kostel sv. Jakuba Většího Jihlava

Mimořádný význam pro život ve městě měl právě farní chrám zasvěcený patronu horníků sv. Jakubu Většímu a Máří Magdaléně. Výstavba kostela trvala až do roku 1257, kdy byla jeho část s presbytářem vysvěcena olomouckým biskupem Brunem ze Schauenbur

Soubor lidové architektury Křižánky

Obec leží v srdci Žďárských vrchů a počtem 45 kulturních památek je největší vesnickou památkovou rezervací v kraji Vysočina. Řeka Svratka ji dělí na dvě části: České Křižánky, které vznikly před polovinou 14. století a Moravské Křižánky, které jsou při

Skanzen Zichpil Humpolec

Čtvrť Zichpil spolu s Židovským městem je lokalita, která se nalézá v Humpolci mezi Horním náměstím a hřbitovem. Židé se v Humpolci za městem začali na tomto místě usazovat koncem 17. století. Pojmenování lokality Zichpil je však prokazatelně starší, ale souvislá zás

Zadní synagoga Třebíč

Zadní synagoga byla postavena v roce 1669 nebo krátce před ním. Židovská obec usilovala o rozšíření synagogy, které bylo v roce 1693 zamítnuto vrchností a navíc bylo přikázáno budovu zbourat. Přestože na místo celkové demolice byla stržena „pouze“ střecha, budova značně

Barokní most v Náměšti nad Oslavou

(Náměšť nad Oslavou) Barokní most přes řeku Oslavu z roku 1737 patří k nejstarším zachovaným kamenným mostům v ČR a pro svou bohatou sochařskou výzdobu bývá připodobňován k pražskému Karlovu mostu. Je zdoben dvaceti sochami od J. Winterhaltera a A. Jelínka. Je dlouhý 62 metrů, široký 8 metrů a v nejvy

Hrad Roštejn

(Doupě) Původně gotický obranný hrad byl v 16. století přestavěn na renesanční lovecké sídlo. Po úderu blesku roku 1915 hrad vyhořel, v šedesátých letech 20. století byl opraven a zpřístupněn veřejnosti. V současné době slouží hrad pro prezentaci sbírkového fondu Muzea Vysočiny J

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Polná

Kostel Nanebevzetí Panny Marie byl postaven v letech 1700 - 1707 podle návrhu italského architekta Dominika de Angeli. Svým vybavením a výzdobou je srovnatelný s biskupskými chrámy. Interiér je bohatě vyzdoben štukatérskou prací florentinských umělců, Sieberovy varhany jsou největš&iacut

Židovská čtvrť - památka zapsaná na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO

(Třebíč) Židovská čtvť společně s Bazilikou sv. Prokopa byly na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsány v roce 2003. Území na levém břehu řeky Jihlavy bylo již od středověku osídleno převážně židovským obyvatelstvem. Postupný nárůst počtu o

Vesnická památková rezervace Dešov

První zmínka o obci pochází z roku 1398. V 15. století sídlili na místní tvrzi vladykové, cennou památkou je kaple Panny Marie Bolestné z roku 1781. Zástavba Dešova je uličního typu, domy jsou orientované do ulice svými štíty. Část území obce

Státní hrad Lipnice

(Lipnice nad Sázavou) Jeden z nejmohutnějších českých hradů byl na počátku 14. století vybudován na protáhlém vrcholu skalnatého hřebene. Počátkem 16. století byl přestavěn na pozdně gotický a později renesančně upraven. Hradní kaple sv. Vavřince byla barokně upravena ke konci 17. století. Po požár

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře - památka světového kulturního dědictví UNESCO

(Žďár nad Sázavou) Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře byl na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsán v roce 1994. Stavba poutního kostela sv. Jana Nepomuckého nedaleko Žďárského kláštera se realizovala díky letité, úzké a nesmírně plodné spo

Městské jádro - městská památková rezervace Pelhřimov

Ucelenost a zachovalost stavebních památek byla důvodem vyhlášení městského jádra městskou památkovou rezervací. Jejím centrem je Masarykovo náměstí s renesančními a barokními domy a empírovou kašnou.

Děkanský kostel sv. Bartoloměje, Pelhřimov

Děkanský kostel sv. Bartoloměje byl postaven koncem 13. století. Původní trojlodní bazilika byla rozšířena a v roce 1589 vyzdobena psaníčkovými sgrafity. Dominantou města je věž kostela vysoká 61 metrů. Vyhlídková věž kostela, který byl postaven koncem 13. století, tvoří dominantu

Dům Seligmanna Bauera Třebíč

Dům Seligmanna Bauera je součástí historické zástavby židovského ghetta. Zmínka o něm je v pozemkové knize již z roku 1724. Muzeum přibližuje návštěvníkům způsob života zaniklé židovské komunity, především její běžné denní zvyky. Zajímavostí je př&

Zámecká ledovna - Třebíč

Objekt ledovny je využit využit pro instalaci kamenných prvků, které se dochovaly ze staveb v jejím bezprostředním okolí. Jde především o fragmenty stavebních dílů. Najdete zde zbytek schodu, patky sloupů, části ostění se žlábkováním nebo díly žeber z depozitu Muzea Vysočiny Tře

Státní zámek Náměšť nad Oslavou

Nejdůležitější památkou v Náměšti nad Oslavou je zámek, který tvoří dominantu města. Z původního gotického hradu se dochovala válcová kamenná obranná věž. V letech 1565 - 1578 za Jana Staršího ze Žerotína byl hrad přestavěn podle projektu architekta Gialdiho na rene

Historické centrum města Jihlavy

(Jihlava) Je městskou památkovou rezervací. Svažité obdélníkové náměstí patří svou rozlohou (36 650 m2) k největším historickým náměstím v zemi. Lemují ho cenné měšťanské domy na gotických základech, doplňuje ho barokní morový sloup a dvě kamenné kašny. Pod městským historickým jádrem se nachází podzemní labyrint chodeb v celkové délce 23 km. Část chodeb je

Židovský hřbitov Třebíč

Hřbitov byl založen ve svahu nad Týnským potokem ve dvacátých letech 17. století. Rozlehlý hřbitov s téměř třemi tisíci kamennými náhrobky, z nichž nejstarší pochází z roku 1631, patří k nejcennějším židovským hřbitovům na Moravě. Součástí hř

Zámek Žďár nad Sázavou

Cisterciácký klášter založený roku 1252 znojemským purkrabím Bočkem z Obřan byl v 18. století obnoven podle návrhů architekta Santiniho. Svou dnešní podobu získal zámek po roce 1784, kdy klášter vyhořel, z rozhodnutí císaře Josefa II. byl zrušen a přestavěn na ro

Klášter Panny Marie a kostel sv. Petra a Pavla, Nová Říše

Premonstrátský klášter byl původně ženským klášterem. Byl založen v roce 1211. Dnešní vzhled získala klášterní budova při přestavbách v polovině 16. století a počátkem 19. století. Nejvýznamnější je klášterní knihovna s n&aacut

Židovská čtvrť Polná

Židovská komunita je v Polné doložena již v průběhu 15. století. Městská část však směla být vybudována až ve druhé polovině 17. století. Ghetto se synagogou vzniklo v letech 1681 – 1685 a svým dochováním, celistvostí i zajímavým půdorysem ve tvaru trojúheln&ia

Zámek a Muzeum Velké Meziříčí

Mezi nejvýznamnější stavby ve městě patří zámek, původně pozdně románský hrad a později byl přestavěný na renesanční zámek. Po požáru v roce 1723 byl následně barokně rozšířen a na přelomu 19. a 20. století pseudogoticky upraven. V roce 1995 byl zámek v restitučním řízení vrácen původnímu majiteli: rodině Podstatzkých-Lichtenstein. Muzeum Velké

Naučná stezka Po stopách opatů a rabínů

(Třebíč) Třebíčské památky UNESCO propojuje naučná stezka „Po stopách opatů a rabínů“, která vám poodhalí něco ze života obou náboženských komunit, které po staletí v Třebíči žily v těsném sousedství. Seznámí vás s nejzajímavějš&iacut

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti

(Číhošť) O kostele jsou zmínky již z roku 1350. Původně byl kolem kostela hřbitov, kde se pohřbívalo do roku 1824. Po husitských válkách tu působili utrakvističtí faráři (příznivci Jana Husa), kteří sem dojížděli na koni z Ledče. Kostel byl filiální, náležející pod ledečskou far

Regionální židovské muzeum - synagoga Polná

Stará synagoga stávala v roce 1675 na Dolním městě. Po vzniku Židovského města na tzv. Horním městě postavila vrchnost od základu novou klenutou synagogu z kamene a cihel. Po četných požárech byla vždy znovu přestavěna. Z původního barokního vzhledu synagogy se zachovala čtyři typicky protáhlá okna

Zřícenina hradu Lamberk

(Březník) Poblíž obce Březník byl ve druhé polovině 14. století vybudován hrad Lamberk. Na přelomu 14. a 15. století tu sídlil rytíř Jan, zvaný Sokol. Podnikal loupeživé výpravy a jako válečník dosáhl řady úspěchů na bitevním poli. Byl vojevůdcem markraběte Prokopa a stal se v&yacut

Regionální židovské muzeum - rabínský dům Polná

Dostavbou jednoho patra sousedního domu v roce 1717 vznikl vedle synagogy dům židovské obce, v přízemí s bytem šámese (kostelníka) a černou kuchyní s pekárnou macesů a se vstupem k rituální lázni v suterénu, v patře poté byl byt rabína, kanceláře obce a rabínská k

Zřícenina hradu Kraví Hora

(Kuroslepy) První zmínka o hradu nad soutokem Oslavy a Chvojnice, 7 km jihovýchodně od Náměště nad Oslavou, pochází z roku 1387. Počátkem 15. století proslula hradní posádka loupežemi po širokém okolí, nejčastěji loupeživé nájezdy směřovaly proti majetkům třebíčského kl

Židovský hřbitov Polná

Pohřebiště polenských Židů je umístěno na Dolním městě – Pod Kalvárií, kde bylo až do II. poloviny 17. století původní sídliště několika židovských rodin. K založení hřbitova došlo pravděpodobně počátkem 16. století. Nejstarší část hřbitova je v

Zřícenina hradu Aueršperk

(Bystřice nad Pernštejnem) Pozůstatky středověkého hradu stojí na táhlém horském hřebenu obtékaném říčkou Bystřičkou poblíž obce Dvořiště u Bystřice nad Pernštejnem. Založili ho pravděpodobně Pernštejnové, pod jejichž správu ve 13. století území patřilo. Název hradu vycház&

Židovská čtvrť Nová Cerekev

Židovská obec s modlitebnou zde vznikla pravděpodobně kolem roku 1690. Zajímavostí je, že v městečku nevzniklo uzavřené ghetto, ale většina domů byla soustředěna v okolí synagogy a některé stály na náměstí. V současné době jsou stále dochovány původní židovské domky, kter&ea

Kostel sv. Michala, Vítochov

(Bystřice nad Pernštejnem) Vítochovský kostelík je jeden z nejstarších kostelů na Moravě. Říká se, že na místě, kde dnes svatostánek stojí, kdysi bývalo pohanské pohřebiště. I pod podlahou kostela bylo nalezeno několik desítek lidských koster.  Nejpozoruhodněj&

Sokolovec (Sokolohrad)

(Chotěboř) Na místě středověkého strážního hradu je v romantickém údolí řeky Doubravy mezi obcemi Bílek a Libická Lhotka vybudována turistická vyhlídka. Majitelé hradu prosluli jako loupeživí rytíři a proto byl hrad pobořen. Jeho zkázu pak dokončily husitské války, zbytky

Synagoga Nová Cerekev

Židovská obec s modlitebnou zde vznikla pravděpodobně kolem roku 1690. Zajímavostí je, že v městečku nevzniklo uzavřené ghetto, ale většina domů byla soustředěna v okolí synagogy a některé stály na náměstí. V současné době jsou stále dochovány původní židovské domky, kter&ea

Židovský hřbitov Nová Cerekev

Starý židovský hřbitov, který se nachází 100 m severovýchodně od synagogy, byl založen kolem roku 1690. Je zde dochováno 137 náhrobků s hebrejskými nápisy či v aramejštině. Nejstarší náhrobek je z roku 1692. Po jeho zaplnění byl rozšířen o hřbitov nový s cca 27

Kostel sv. Ducha, Telč

Kostel sv. Ducha byl postaven na místě původního románského kostela těsně přiléhajícího k věži. První písemně doložená zmínka o tomto kostele pochází z roku 1487. V letech 1655-1691 došlo k několika požárům krovu. V 17. a 18. stolet&iac

Synagoga Humpolec

První Židé přišli do Humpolce roku 1681 a jejich komunita se postupně zvětšovala. Roku 1724 však ještě samostatná synagoga ani škola neexistovaly, pro tyto účely byla využívána půda flusovny. V roce 1754 židovská obec požádala o povolení výstavby kamenné synagogy, tato

Židovská čtvrť na Zichpili, Humpolec

Čtvrť Zichpil a Židovské město je lokalita v Humpolci a najdete ji mezi Horním náměstím a hřbitovem. První Židé, v té době ještě za městem, se zde začali usazovat na konci 17. století. Název Zichpil je však daleko starší. Z roku 1785 je tu zachován toleranční kostel a souvi

Farní kostel sv. Jakuba, Telč

Farní kostel sv. Jakuba byl založen současně s městem, dnešní dvoulodní podoba je z poloviny 15. století. Na jeho 60 m vysoké věži jsou dochovány dva vzácné zvony, Jakub a Marie. Na konci křížové chodby u kostela, pocházející z roku 1737, jsou desky věnované obětem I. a II. světov

Zřícenina hradu Sedlec

(Náměšť nad Oslavou) Zbytky hradu se nalézají na ostrohu v meandru řeky Oslavy, 5 km jihovýchodně od Náměště nad Oslavou. Jeho původní název byl Nový hrad a byl založen pravděpodobně v rozmezí let 1375 - 1390. Jeho historie byla krátká, pravděpodobně byl zničen při velké akci moravských stavů, která byla n

Židovský hřbitov Humpolec

Místní židovský hřbitov se nachází za městem Humpolec, nedaleko hradu Orlík. Byl založen počátkem 18. století a sloužil i okolním židovským obcím (Kaliště, Lipnice, Želiv, atd.). Později byl ještě dvakrát rozšířen. Dochovalo se zde zhruba tisíc cenných n&aacu

Židovská čtvrť Třešť

První stopy židovského obyvatelstva v Třešti, které se zde usadilo po vyhnání z Jihlavy, můžeme nalézt v 15. století. Po nařízení hraběte Ferdinanda Arnošta Herbersteina v druhé polovině 17. století, se museli všichni obyvatelé židovského původu přestěhovat do jedné

Synagoga Třešť

Po požáru v roce 1824, jenž zničil židovské ghetto v Třešti, byla díky finanční podpoře Izáka Wiesenwalda a sbírce občanů postavena empírová synagoga, kterou nalezneme severně od náměstí T. G. Masaryka v ulici Franze Kafky. Jako jediná u nás se vyznačuje loubím a průčelím. N&aa

Zřícenina hradu Rokštejn

(Bítovčice) Nad údolím se tyčí hrad Rokštejn se zbytky dvou paláců a mohutnou hranolovou věží, která dosahuje výšky 17 metrů. Poprvé je hrad připomínán v roce 1289. Kolem roku 1359 připojuje hrad ke svému zboží moravský markrabě Jan Jindřich. Mezi lety 1396 - 1399 se dostává hrad

Židovský hřbitov Třešť

Leží ve stráni v tzv. Korečníku na rozloze 3,5 tis m2, jihozápadně od centra města při silnici na Telč. Pozemek je ohraničený kamennou zdí. Mezi přibližně 1200 náhrobky nalezneme cenné ukázky barokního a klasicistního typu se symbolikou, nejstarší náhrobek pochází z roku 170

Zřícenina hradu Chřenovice

Nachází se na skalnatém ostrohu nad soutokem řek Jestřebnice a Sázavy, severozápadně od Ledče nad Sázavou. Hrad byl založen koncem 13. století, několikrát vystřídal majitele a v roce 1545 je již uváděn jako pustý. Dochovala se 19 metrů vysoká válcová věž se silnými zdmi z lomov&e

Židovská čtvrť Jihlava

Osídlení židovského obyvatelstva v Jihlavě můžeme datovat krátce po založení samotného města v polovině 13. století. K zániku židovské čtvrti včetně synagogy a hřbitova došlo po vypovězení Židů z města v roce 1426. Židovské rodiny se odtud rozptýlily do okolních obcí a měst

Zřícenina hradu Zubštejn

(Bystřice nad Pernštejnem) Hrad patřil k nejvýznamnějším sídlům mocného rodu pánů z Pernštejna. Byl vybudován na protáhlém skalnatém hřebenu na pravém břehu řeky Svratky nedaleko obce Pivonice, aby chránil obchodní cestu vedoucí z Brna na Poličku. Pernštejnové mají v rodovém znaku z

Dům Gustava Mahlera Jihlava

Počátky původně středověkého domu ve Znojemské ulici 4 spadají do 16. století. Při klasicistní přestavbě na začátku 19. století byl dům pravděpodobně zvýšen o druhé patro a opatřen zajímavou fasádou, z téže doby pocházejí také vstupní dve

Hudební festival Mahler Jihlava – Hudba tisíců

Hudební festival Hudba tisíců připomíná prostřednictvím série koncertů, pěveckých recitálů a dalších společenských akcí osobnost a tvorbu velkého rodáka z Vysočiny – hudebního skladatele a dirigenta Gustava Mahlera. První ročník tohoto festivalu klasick&eac

Židovský hřbitov Jihlava

Významná památka připomínající existenci židovské obce. Hřbitov byl založen roku 1869, má rozlohu 8 879 m2 a stojí zde přes 1000 náhrobků. Jeho rekonstrukce byla dokončena v roce 1993. Byl opatřen kovanou vstupní branou se židovskou symbolikou, do průčelní z

Kostnice, Nížkov

Kostnici s jehlancovou střechou nechal vybudovat před západním průčelím kostela sv. Mikuláše děkan Heberlandt. Uvnitř jsou vyrovnané čtyři hranice (2 m x 2 m x 2,5 m) z lebek a kostí téměř osmi tisíc osob. Podle legendy hranice vyrovnal neznámý slepý mladík po sedmileté válce o hab

Park Gustava Mahlera Jihlava

Park Gustava Mahlera je novým architektonicky a kompozičně jedinečným parkem s odkazy na dílo hudebního skladatele a dirigenta Gustava Mahlera a na jeho spojení s městem Jihlavou. Rozkládá se na místě někdejší židovské synagogy, kterou hudební skladatel a dirigent v době života v Jihla

Židovská čtvrť Velké Meziříčí

Nejstarší sporné písemné zprávy o Židech ve Velkém Meziříčí se vztahují k letům 1497 a 1518. První nezpochybněná patří až k roku 1636. Početnost židovské komunity různě kolísala. Nejvyššího počtu 1116 však dosáhla v polovině 19. století,

Stará synagoga Velké Meziříčí

Stará synagoga byla postavena po třicetileté válce, kdy si zdejší Židé vystavěli vedle malé modlitebny větší a důkladnější synagogu. Jde o samostatně stojící dvoupodlažní budova s valbovou střechou. Vstupu do synagogy vévodí mimořádně výtvarně zdařilý

Židovský hřbitov Velké Meziříčí

Původní židovský hřbitov měl být údajně na pustém místě při pravém břehu Balinky. Nynější hřbitov má své počátky v roce 1650. Nachází se za řekou na Bezděkově ve značném svahu na severovýchodní straně od bývalého židovského ghetta - dne&sca

Zřícenina hradu Mitrov

(Strážek) Hrad na kopci nad říčkou Bobrůvkou, asi 2 km východně od obce Strážek, založil počátkem 14. století některý z potomků Demetera z Bukového z rodu Tasovců a nazval ho Demitrov, zkráceně Mitrov. Od prvních držitelů odvozoval svůj původ rod Mitrovských. V roce 1415 přešel hrad do rukou Viléma z Pern&

Nová synagoga Velké Meziříčí

Nová synagoga je impozantní halová budova o dvou až třech podlažích se sedlovou střechou, vystavěná v tehdy módním novogotickém slohu. Stojí v sousedství staré synagogy. Všechna průčelí jsou provedena z režného zdiva v kombinaci červených a černých cihel, s menš

Židovská čtvrť Ledeč nad Sázavou

Působení židovské komunity v minulých časech v Ledči nad Sázavou je dokladováno dochovanými památkami jako je židovský hřbitov nebo synagoga. Také pro ledečské židovské obyvatelstvo byl osudným rok 1942, kdy zanikla židovská obec v důsledku deportace židovských občanů do koncentračn&i

Zřícenina hradu Mostiště

(Velké Meziříčí) Na zalesněném ostrohu kopce Kraví hora ve středověkém jádru obce Mostiště se nachází zřícenina někdejšího hradu. Kolonizátory zdejšího území byli páni z Lomnice, kteří se později rozdělili na čtyři rodové větve, a to z Tasova, Meziříčí, Vanče

Zřícenina Tasovský hrádek

Zřícenina gotické tvrze najdete na východním okraji obce Tasov na mírné vyvýšenině nad potokem Polom. Jde o zbytky kruhové zdi a brány gotické tvrze postavené během 2. pol. 14. stol., kolem roku 1390, která je od roku 1569 uváděná jako pustá. Na tvrzi sídlili svobodní

Synagoga Ledeč nad Sázavou

Synagoga stojí nedaleko Husova náměstí v ulici Na Potoce. Byla postavena v roce 1739 jako náhrada za požárem zničenou starou synagogu, která byla ve městě od roku 1606. V 19. století byla upravena klasicistně. V interiéru se zachovaly klenby, štukatérská výzdoba a ženská galerie. Po vá

Zřícenina hradu Templštejn

(Dolní Heřmanice) Dnes již jen zříceniny připomínají, že na jejich místě dříve stával gotický hrad, zřejmě z přelomu 13. a 14. století, okolním obyvatelstvem nazývaný Templštejn nebo jednoduše Hrad. Historické zprávy o něm zcela chybějí a dnes se jihozápadně od vsi nacház&iacu

Zřícenina hradu Dub

(Tasov) Na návrší východně od obce je v borovém porostu ukryta zajímavá zřícenina zdejšího hradu. Ve formě predikátu je hrad uváděn zřejmě už v roce 1233 jako Tasov a v roce 1292 jako Tassenberg. Už v roce 1550 byl však pustý. Zachovalo se z něj klenutí obytné věže (někdy mylně p

Zřícenina hradu Holoubek

(Třebenice) Pozůstatky středověkého hradu nad údolím řeky Jihlavy se nacházejí u obce Plešice, přibližně 8 km jihozápadně od Náměště nad Oslavou. V protikladu se svým mírumilovným názvem se na přelomu 14. a 15. století hrad stal obávaným sídlem loupežníků. Proto roku 14

Židovský hřbitov Ledeč nad Sázavou

Židovský hřbitov se nachází v západní části města za Hrnčířskou ulicí v sousedství nového hřbitova. Byl založen roku 1601 a patří mezi nejstarší v Čechách. Pochováno je tu na tisíc občanů židovského vyznání. Od druhé světové válk

Zřícenina hradu Ronov nad Sázavou

(Přibyslav) Pozůstatky středověkého hradu 4 km východně od Přibyslavi stojí na skalnatém ostrohu a obtéká jej Losenický potok. Poprvé je připomínán roku 1329. Byl založen pány z Lichtenburka, aby chránil cestu vedoucí údolím řeky Sázavy od Žďáru nad Sázavou k Německ&eacut

Synagoga Golčův Jeníkov

Synagoga byla obnovena také v Golčově Jeníkově. V letech 1871 - 1873 byla vybudována synagoga v novorománském slohu, která je doplněna maurskými dekoračními prvky. V novorománském slohu byla vybudována v letech 1871 - 1873 a je doplněna maurskými dekoračními prvky. Nad hlavním št&iacu

Kostnice Velká Losenice

Památkově chráněná kostnice byla postavena v roce 1746 knížetem Karlem Maxmiliánem z Dietrichštejnu. Ve dvou sloupech jsou tu složeny kosti tří set vojáků pluku hraběte Kolowrata, zraněných v bitvě u Střegova ve Slezsku a sem převezených. Tuto skutečnost připomínají i tři válcová Bož

Zřícenina hradu Pyšolec

(Vír) Rozsáhlý hrad Pyšolec patřil k sídlům pánů z Pernštejna. Založen byl na přelomu 13. a 14. století na kopci v meandru řeky Svratky u Víru. V roce 1358 ho získal moravský markrabě Jan Jindřich a začal s jeho obnovou. Pernštejnové se usilovně snažili o znovuzískání hradu do své

Meziválečná architektura Třebíč

Třebíč není bohatá jen na historické památky, ale je zde i řada dokladů špičkové architektury meziválečného období. BÝVALA MĚSTSKÁ SPOŘITELNA Na rohu Karlova náměstí a Jihlavské brány stojí bývalá městs

Židovská čtvrť Golčův Jeníkov

Kořeny židovského osídlení údajně sahají až do 12. století. Prvním písemným dokladem je však až Berní rula (daňový seznam) z roku 1654. V průběhu staletích se židovská komunita rozrůstala a v první polovině 19. století zde žilo asi 100 rodin, což je zhruba čtvrtina tehde

Zřícenina hradu Štamberk

(Telč) Severozápadně od obce Lhotka u Telče se na skalnatém návrší nachází zbytky hradu, který zde nechali postavit Šternberkové - pravděpodobně Jaroslav ze Šternberka, připomínaný v letech 1284 - 1287 jako purkrabí na hradě Bítově. Později patřil hrad pánům z Hradce a za husitsk&y

Zřícenina hradu Bukov - Lísek

Hrad Bukov (někdy zvaný také Lísek) patří k nejstarším šlechtickým hradům na Moravě. Vyrostl v první polovině 13. století na homolovitém ostrohu nad soutokem dvou potoků nedaleko stejnojmenné obce. Neměl ale dlouhého trvání. Tasovci si po roce 1300 vybudovali hrad Mitrov, kam bylo př

Zřícenina hradu Ronovec

(Dolní Krupá) Zbytky hradu Ronovce se nacházejí jihovýchodně od obce Dolní Krupé v zalesněném terénu nad levým břehem Břevnického potoka. Hrad pod jménem Sommerburg (Letní hrad) založil Smil z Lichtenburka před polovinou 13. století, o sto let později je již nazýván Ronovec.Vystřídal řadu majite

Židovský hřbitov, Golčův Jeníkov

Židovský hřbitov leží necelý kilometr za městem. Nejstarší náhrobky s čitelnými nápisy pocházejí z 16. století, kromě hebrejských textů obsahují nápisy i v češtině a němčině, tři náhrobky mají podobu sarkofágů. Je zde pochován rabín Aaron Korn

Mstěnice - zaniklá středověká ves s tvrzí

(Hrotovice) Zaniklá středověká tvrz (cca 4 km jižně od Hrotovic) je poprvé v písemných pramenech zmiňovaná v roce 1393. Ves byla zničena v roce 1468 uherským vojskem krále Matyáše Korvína při tažení na Třebíč. Probíhá zde archeologický výzkum, který má zásadn

Zřícenina tvrze Nelechov

(Kouty) Pozůstatky středověké tvrze je možné nalézt mezi stromy na západním úpatí vrchu Melechova (709 m n.m.) nad obcí Kouty. Byla vystavěna pravděpodobně na počátku 15. století za účelem ochrany zemské stezky vedoucí z Rakouska do Kutné Hory. Hrad měl čtverhranné obytné staven&ia

Zřícenina hradu Skály (Štarkov)

(Jimramov) Pozůstatky hradu, zvaného též Štarkov, se nacházejí na strmých skalách nedaleko Jimramova. Jsou součástí chráněné přírodní památky Štarkov, kterou tvoří rulové skalní útvary a okolní balvanové sutě. Zdejší území z&i

Zřícenina hradu Kozlov

(Hartvíkovice) Hrad stával na strmém skalnatém hřebenu v meandru řeky Jihlavy nedaleko Hartvíkovic. Vybudování Dalešické přehrady učinilo zbytky hradu prakticky nepřístupnými. Hrad vybudoval v polovině 14. století některý z manů třebíčského kláštera jako protiváhu blízk&eacut

Židovský hřbitov Brtnice

O významném postavení Židů v historii Brtnice svědčí i to, že zde byly minimálně dva židovské hřbitovy. Tzv. starý hřbitov se nacházel při silnici do Panské Lhoty a byl založen před rokem 1600 jako náhrada za ještě starší hřbitov, který zrušila vrchnost. Nejstarší

Židovská čtvrť Brtnice

Židé přišli do Brtnice údajně již ve 14. století. Tato skutečnost však není jasně prokazatelná. Doložena je až od poloviny 17. století. V období od konce 18. do poloviny 19. století mělo v Brtnici bydlet asi 60 židovských rodin. V roce 1857 zde žilo 540 osob, v roce 1900 už jen 123 osob. Obyvatelé ž

Rodina Brady a „Hanin kufřík“ Nové Město na Moravě

V Novém Městě na Moravě přímo na Vratislavově náměstí najdete dům č.p. 13, který je těsně spjat s židovskou rodinou Brady jejíž příběh proběhl celým světem jako odkaz budoucím generacím. Smutný osud jedenáctileté Hany Brady, která byla v letech nacistické okupace a holocaustuStředověký kamenný most Ronov nad Sázavou

(Přibyslav) Významnou technickou památkou obce je tří obloukový kamenný most přes řeku Sázavu, téměř 40 metrů dlouhý s trojbokými ledolamy na návodní straně. Most pochází ze 16. století a patří me

Kamenný most Moravské stezky Věžnice

(Šlapanov) Nedaleko od soutoku Zlatého potoka a Šlapanky se nachází starobylý gotický kamenný most, který je zřejmě posledním svědkem tzv. Moravské stezky, vedoucí z Prahy do Brna, která se zde napojovala na stezku Habers

Kamenný jednoobloukový most Velké Meziříčí

Mezi pozoruhodnosti města patří také stará silniční stavba. Je to kamenný jedno obloukový most postavený za 8.000 zl. v roce 1593 stavitelem Antonínem Vlachem přes hluboké údolí radslavského potoka. Most pře

Středověký kamenný most Ronov nad Sázavou

(Přibyslav) Významnou technickou památkou obce je tří obloukový kamenný most přes řeku Sázavu, téměř 40 metrů dlouhý s trojbokými ledolamy na návodní straně. Most pochází ze 16. století a patří me

Kamenný most Moravské stezky Věžnice

(Šlapanov) Nedaleko od soutoku Zlatého potoka a Šlapanky se nachází starobylý gotický kamenný most, který je zřejmě posledním svědkem tzv. Moravské stezky, vedoucí z Prahy do Brna, která se zde napojovala na stezku Habers

Parní mlýn Telč

Kdo se vydá z centra Telče jižně okolo Staroměstského rybníka směrem na - Oslednice, může navštívit novou zajímavost - památkově chráněný objekt parního mlýna. V nedávné době zde byl otevře

Vírský mlýnek Vír

V obci Vír stával před třiceti lety tzv. Navrátilův mlýnek. Bylo to hejblátko umístěné na Rovečínském potoce a obsahovalo zhruba sedmdesát vyřezávaných figurek, které byly poháněny vodní

Dolní hřbitov Žďár nad Sázavou

Monumentálně působí opuštěný barokní Dolní hřbitov, který byl rovněž vybudovaný stavitelem Santinim, v jehož středu stojí socha Anděla posledního soudu. Dolní hřbitov

Šlakhamr, Hamry nad Sázavou

Šlakhamr se nachází v malebném údolí řeky Sázavy v obci Hamry nad Sázavou. Bývalý vodní mlýn prošel v minulých třech letech nákladnou rekonstrukcí. Nyní jsou zde nainstalov&aac

Kamenný most ve Žďáru nad Sázavou

(Žďár nad Sázavou) Silnice z centra města k areálu zámku vede přes barokní kamenný most se třemi oblouky, který v délce 40 metrů překlenuje Stržský potok u Konventního rybníka. Byl postaven v roce 1761 a přestože je široký pouze 6 metrů, dodnes slouží dopravě na frekventované silnici I/37. Zdob

Kamenný jednoobloukový most Velké Meziříčí

Mezi pozoruhodnosti města patří také stará silniční stavba. Je to kamenný jedno obloukový most postavený za 8.000 zl. v roce 1593 stavitelem Antonínem Vlachem přes hluboké údolí radslavského potoka. Most pře

Věžový Vodojem Kostelíček Na Strážné hoře v Třebíči

Po skončení první světové války se město Třebíč potýkalo s velkým nedostatkem pitné vody. Důvodem byl rozvoj průmyslu, zejména kožedělného, i růst počtu obyvatel města. Ve 20. letech minulého století b

Kulturní památka - dům č.p. 800 Humpolec

Dům č.p. 800 byl zapsán do ústředního seznamu kulturních památek díky jedinečné architektuře, kterou budově vtiskl Ing. Arch. Josef Gočár.

Zámek Žirovnice

Přesné datum založení zdejšího hradu není známé, ale podle nálezů tzv. tuhové keramiky můžeme lze soudit, že k tomu došlo okolo poloviny 13. století. Raně gotický hrad byl po roce 1550 přestavěn na

Lurdská jeskyně v Radňovicích

(Radňovice) Lurdská jeskyně se proslavila jako místo mnoha zázračných uzdravení. Není divu, že po

Kostel sv. Stanislava Jemnice

Hlavní dominantou města Jemnice je kostel sv. Stanislava se štíhlou věží, svítící daleko do kraje. Její elegantní silueta vítá jako první návštěvníky z celého okolí. Ko

Kostel sv. Jana Křtitele Velká Bíteš

Dominantou města je kostel sv. Jana Křtitele situovaný v severní vyvýšené části Velké Bíteše. Původní pozdně románská podoba stavby se nedochovala, jen část obvodových zdí je začleněn&

Středověká štola Přibyslav

Na úpatní skalnatých srázů nad řekou Sázavou, v lokalitě pod místní farou, je zachovalá štola v délce 90 metrů. Pochází z doby, kdy se v okolí města dobývala stříbrná a později

Kostel sv. Mikuláše, Velké Meziříčí

V centru náměstí najdete nejstarší a současně nejvýstavnější gotický kostel sv. Mikuláše. Spolu s 64 metrů vysokou věží a zámkem tvoří hlavní dominantu města. První zmínk

Malovaný dům Třebíč

Malovaný dům (Karlovo náměstí 53) dal postavit koncem 16. století benátský kupec Francesco Calligardi a zřídil v něm obchod s koloniálním zbožím. Výstavnému domu se podle majitele začalo říkat Franti

Klášterní kostel sv. Rodiny Havlíčkův Brod

Klášterní kostel sv. Rodiny byl jako součást kláštera augustiniánů postaven v letech 1679 - 1705. Výstavbu zahájil italský stavitel Jan Baptista Dominik Canavalli a dokončil chrudimský stavitel Daniel Mělnický

Historické jádro města Havlíčkův Brod - chráněná památková zóna

Historické jádro města Havlíčkův Brod je od roku 1990 uznáno jako chráněná památková zóna, zahrnující zejména náměstí, které je na místě bývalého rybníka. Štítové domy jsou dochované téměř kolem celého náměstí i v přilehlých uličkách. Již ve 13. století byla

Zámek Přibyslav

Přibyslavský zámek byl vybudován Zachariášem z Hradce v roce 1560 na místě bývalého hospodářského dvora, jenž patřil k přibyslavskému hradu a byl vypálen při dobývání města v roce 1424

Zámek - Muzeum řemesel Moravské Budějovice

Zámek nechal vystavět hrabě Jindřich Rudolf Schaumburk z radnice a čtyř měšťanských domů v druhé polovině 17. století. Od roku 1947 bylo v jeho prostorách umístěno Krajinské muzeum, roku 1969 začleněno do Západomoravsk&eac

Děkanský chrám sv. Mikuláše, Humpolec

Dominantou města a současně i nejstarší stavební památkou je děkanský chrám sv. Mikuláše, založený želivskými premonstráty v roce 1233. Původně se jedná o gotickou trojlodní stavbu, která byl

Dřevěný krytý most Velké Meziříčí

V zámeckém parku se nachází dřevěný krytý most přenesený z Krásněvsi, postavený původně přes řeku Oslavu.

Zámek Červená Řečice

Zámek je významným dokladem proměny staršího středověkého sídla v reprezentativní rezidenci zámeckého typu. Došlo k ní v 16. století a tato etapa vytvořila uměleckohistoricky nejhodnotněj&scaron

Zámek Brtnice

Původně gotický hrad z třicátých let 15. století dal poprvé přestavět ve druhé polovině 16. století Hynek Brtnický z Valdštejna, který byl hejtmanem moravského markrabství. Autorem renesanční přesta

Městské hradby v Jihlavě

(Jihlava) Hradby byly kolem královského horního města budovány od poloviny 13. století. Tříkilometrové opevnění tvořily dva pásy hradeb s věžemi, baštami, příkopem a pěti městskými bránami. Pro svou strategi

Konvikt sv. Andělů Telč

Konvikt sv. Andělů byl původně sladovnou, jež byla v 16. století po příchodu jezuitů předělána na konvikt sv. Andělů. Tato budova sloužila jako škola chrámové hudby a zpěvu. Po zrušení řádu se stal konvikt obytným

Jihlavská radnice

(Jihlava) Písemné prameny dokazují, že první radnice byla na protější západní straně vedle rychty (bývalá prodejna Baťa, dnes drogerie Teta). Novou radnici získalo město Jihlava v r. 1425 koupí domu Mikulá

Zámek Světlá nad Sázavou

Zámek ve Světlé nad Sázavou v roce 2014 poprvé v historii otevřel své brány široké veřejnosti a je odhodlán stát se kulturním centrem nejen celého Světelského regionu, ale v budoucnu i kulturní p

Kostel sv. Kateřiny, Počátky

Počátky jsou známé mimo jiné díky léčivému prameni vytékajícímu ze země asi tři kilometry od města. Lázně pojmenované po svaté Kateřině jsou dodnes hojně navštěvovan&eacut

Zámek Pelhřimov

Zámek pánů z Říčan byl vybudován v roce 1550, barokně přestavěn v roce 1770. Zámecká síň je zdobená freskami Václava Hubatia, které znázorňují biblické výjevy. Dnes jsou v zámku umístěny expozice Muzea Vysočiny. K nejzajímavějším exponátům patří iluminovaný utrakv

Minoritský kostel Nanebevzetí Panny Marie Jihlava

Chrám Nanebevzetí Panny Marie s přilehlým klášterem byl postaven zcela v duchu poslání minoritů. Areál minoritského kláštera Nanebevzetí Panny Marie vznikl v naprosto neosídleném

Žižkova mohyla Žižkovo Pole

Památník u Přibyslavi poblíž obce Žižkovo Pole byl postaven v roce 1874 stavitelem Josefem Šupichem podle návrhu architekta Antonína Wiehla na popud přibyslavského rodáka Jana Otty. Téměř patnáctimetrový monument připomíná místo, kde údajně v říjnu roku 1424 zemřel husitsk

Dominikánský kostel Povýšení sv. Kříže Jihlava

Kostel Povýšení sv. Kříže byl oproti minoritskému budován jako jeho architektonický protiklad, jeho výstavba je stylově odlišná a je zcela jinak prostorově koncipována. K zahájení v&ya

Kostel sv. Víta Pelhřimov

Kostel sv. Víta je nejstarším pelhřimovským kostelem a původním farním kostelem obce. Byl založen kolem poloviny 13. století, gotický sloh je patrný v zakončení jeho presbytáře. Po roce 1600 byla přestavěna předn

Vysoký most

(Velké Meziříčí) Vysoký most se nachází nedaleko Velkého Meziříčí. Jedná se o starý most, nazývaný též Loupežnický, podle blízké lokality Loupežník. Vysoký most byl součástí staré zemské cesty mezi Jihlavou a Brnem a jeho vznik objasňují různé názory. Jeden tvrdí, že most zbud

Farní kostel sv. Prokopa, Žďár nad Sázavou

Farní kostel sv. Prokopa je původně gotická stavba. Nejcennější památkou je Madona s dítětem z poloviny 15. století. V těsné blízkosti stojí barokní kaple sv. Barbory, připisovaná architektu Santinimu.

Děkanský chrám sv. archanděla Michaela, Pacov

Z původní stavby děkanského chrámu sv. archanděla Michaela ze 13. století je zachována věž a půdorys. Do dnešní podoby byl v přestavěn v druhé polovině 15. století. Z tohoto období jsou na vnější straně

Zámek Dukovany

V květnu roku 2017 otevřela své brány nová expozice zámeckého bydlení v prvním patře hlavní budovy zámku Dukovany. Návštěvníci si mohou prohlédnout celkem sedm zámeckých salonů za

Areál hradu a zámku v Polné

(Polná) Původně hrad ze 13. století představuje soubor fragmentů architektonických objektů rozmanitého slohového pojetí. Ve druhé polovině 15. století byl pozdně goticky upraven. Roku 1584 dal Zachariáš z Hradce přestavět hrad v rene

Městské muzeum a zámek Kamenice nad Lipou

Zámek vznikl na místě gotického hradu z 13. století přestavbou v letech 1580 - 1583. Nádvoří a palác mají původní rozlohu. K hradbám byly přistavěny prostorné místnosti a vybudována dvě patra ark&aac

Zámek Budišov

Zámek stojí na místě původní středověké vodní tvrze, přebudované v 70. letech 16. století. Dnešní barokní podobu získal zámek přestavbou v roce 1715, pozdně barokní úpravy byly proveden

Farní kostel sv. Martina, Třešť

Kostel je nejstarší památkou ve městě. Byl založen ve 13. století, dostavěn ve druhé polovině 15. století a později zbarokizován. Na přestavbě v 18. století se významně podílel místní zednický mist

Zámek Pacov

Původní hrad z 12. - 13. století byl v 16. století přestavěn na zámek. V roce 1708 přišli do Pacova bosí karmelitáni a zámek přestavěli na klášter. Do dnešní podoby byl rozšířen kolem ro

Kostel sv. Kateřiny Sienské, Třešť

Filiální chrám byl založen v 16. století jako německý luteránský kostel. V 19. století vnitřní zařízení vyhořelo a bylo obnoveno r. 1842. Je zde zachován náhrobek J. V. Vencelíka z Vrchovi&scaro

Zámek Police

Starobylá obec Police se rozkládá na Moravě v historickém hraničním území, mezi historií vonícími městy Slavonicemi, Jemnicí, Moravskými Budějovicemi, poblíž hradu Bítova, zříceniny hrad

Kostel sv. Františka Serafinského, Golčův Jeníkov

Empírový děkanský kostel byl vybudován roku 1827, zájem vzbuzuje jeho výmalba i vybavení. Zajímavostí je velrybí kost zavěšená pod kůrem u hlavního vchodu, kterou přivezl generál Martin Goltz ze

Židovský hřbitov Telč

K výstavbě židovského hřbitova došlo až ve druhé polovině 19. století. Do té doby byli židé z oblasti Telče pochováváni na hřbitově v nedaleké obci Velký Pečín. Telčský židovský hřbitov

Morový sloup a kašna s Tritonem Havlíčkův Brod

Uprostřed náměstí stojí barokní morový sloup z roku 1717 a kamenná Koudelova kašna s Tritonem - patrně od sochaře J. V. Prchala z druhé poloviny 18. století.

Poutní kostel Nejsvětější Trojice, Křemešník

(Vyskytná) Vznik poutního místa na vrchu Křemešníku (765 m n.m.) je spojen s periodickým pramenem slabě radioaktivní vody, která protéká stříbronosnými rudami. První dřevěnou kapli nechal podle pověsti postavit v roce

Zámek Úsobí

Historie zámku sahá do poloviny 16. stol, kdy zde byla vybudována původní vodní tvrz. V 1. polovině 18. stol. byla tato tvrz přebudována na pozdně-barokní trojkřídlý jednopatrový zámek, tak jak ho známe dnes. Později, roku 1756, vybudoval tehdejší majitel zámeckou kapli, která

Židovská čtvrť Telč

Koncem 17. století sídlila židovská komunita v Telči převážně v Židovské a Hradební ulici v domcích, které přiléhaly k hradbám města, kde vznikla i synagoga. Ta ovšem shořela při požáru v roce 1885. Po

Křížová cesta v Třešti

(Třešť) Křížová cesta vede od kostela sv. Martina k šibeničnímu vrchu, kde se ve starých dobách vykonávalo hrdelní právo. Nechal ji vybudovat Franz Killian. Vysvěcena byla 4.6.1878 misionáři. V roce 1991 byla opravena. (Tře

Městský park Budoucnost Havlíčkův Brod

Park byl založen roku 1889, na rozloze 25 ha najdou návštěvníci řadu zajímavých dřevin, např. zmarličník nebo lyrovník. Kaskádou devíti rybníků park přechází do areálu příměstských l

Kostel sv. Jana Křtitele a Farní úřad v Náměšti nad Oslavou

(Náměšť nad Oslavou) Barokní děkanský kostel sv. Jana Křtitele byl postaven hrabětem Janem Baptistou z Werdenbergu v roce 1639. Původně na tomto místě stával starý románský kostel. Ten v roce 1629 spolu s celým městečkem padl za oběť v

Synagoga Telč

Synagoga v Telči byla postavena v novorománském stylu roku 1904. Židovské obci sloužila až do druhé světové války, kdy bylo vybavení interiéru zcela zničeno nacisty. Poté, co válka skončila, přešla stavba do vlastnictví města, které si ji upravilo pro své potřeby a začala ta

Kostel sv. Petra a Pavla, Tasov

Kostel byl vybudován na místě původního kostela, jehož nejstarší část pochází z 12. století. K rozsáhlému polygonálnímu presbytáři byly přistavěny ostatní částí chr&aacut

Kostel sv. Kunhuty

(Nové Město na Moravě) Novoměstský farní kostel, který se nachází na Vratislavově náměstí, je zasvěcen svaté Kunhutě, k níž v 18. století přibyla jako spolupatronka svatá Anna. Úctu k této světici podnítilo uchr&aa

Židovský hřbitov Světlá nad Sázavou

Až do roku 1886 se pohřbívalo na tzv. starém hřbitově z roku 1742. Náhrobky z něj byly v průběhu nacistické okupace odvezeny. Místní židovský hřbitov byl založen roku 1887. Nový hřbitov vznikl v roce 1887 a se dochovalo zde asi 17

Židovský hřbitov - tyfový Havlíčkův Brod

Naprosto unikátní židovskou památku najdete asi 1,5 km severně od Havlíčkova Brodu (za hřbitovem). Uprostřed pole je ostrůvek vzrostlých stromů, které jsou vysázeny v pravidelných osách, tvořících aleje ve tvaru

Židovská čtvrť Police

Do obce Police přišly pravděpodobně první rodiny již v průběhu 16. století. Nejstarší písemný doklad z roku 1671 říká, že do Police přišli židovští obyvatelé z Vídně. Avšak i zde ve

Kostel Jména Ježíš, Telč

Kostel Jména Ježíš, který byl postaven v letech 1666 – 1667, je spolu s gymnáziem, kolejí a konviktem nedílnou součástí jezuitského areálu. Do náměstí se atypicky obrací boční fas&aa

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Netíně

V kostele se dochovaly stopy románských architektonických prvků z doby, kdy ves patřila benediktýnskému klášteru v Třebíči. V 18. století byl kostel zaklenut ve stylu barokní gotiky. Při opravách kostela v roce 1969

Židovský hřbitov Police

Na jižním okraji obce Police najdeme zachovaný židovský hřbitov, který byl založen nejpozději v 17. století. Nachází se zde asi 300 kamenů a mezi nimi se najde nejedna cenná stéla barokního a klasicistního typu. N

Kostel sv. Václava, Křižanov

Kostel, orientovaný kněžištěm k východu, má podle umělecko-historického rozboru stavebních konstrukcí svůj počátek ve 2. polovině 13. století. V interiéru kostela se nachází soubor renesančních n&aa

Kostel Navštívení Panny Marie, Sobíňov - Sopoty

Původně gotický farní kostel Navštívení Panny Marie, písemně doložený k roku 1358, byl mezi lety 1749–1752 Karlem z Ditrichštejna barokně přestavěn. Událo se tak zřejmě z kapacitních důvodů, protože od doby, c

Synagoga Police

První v historických pramenech doložená synagoga v Polici stávala na návsi. Po roce 1728 byla přestavěna na obytný dům. V Židovské ulici byla postavena další synagoga, ta však lehla popelem následkem požáru

Židovská čtvrť Jemnice

Město Jemnice patří k obcím, kde se židovská obec řadí k nejstarším v České republice. První písemná zmínka je již z roku 1336. Z původní židovské čtvrti, která sousedila s náměst&ia

Zámek Jemnice

Zámek vznikl přestavbou zeměpanského hradu založeného patrně v první polovině 13. století. Dochované části nárožních věží poskytují důkazy, že původní hrad měl pravidelnou dispozici typu francouzsk&ea

Kostel sv. Jakuba Staršího, Chotěboř

Kostel sv. Jakuba Staršího je původně románský, později gotický, poškozen byl několika požáry a znovu pseudogoticky vystavěn. Kostel je dvou lodní s hranolovitou věží.

Židovský hřbitov Jemnice

Jelikož se hřbitov nalézá ve stejných místech jako na počátku existence židovské obce ve 14. století, patří bezpochyby k nejstarším židovským pohřebištím na Moravě. Najdeme ho asi 200 m jihoz&

Kostel Všech svatých Kamenice nad Lipou

Kostel Všech svatých byl založen počátkem 13. století, prošel řadou stavebních změn, několikrát byl zničen při požárech. Náhrobní kameny zdejších šlechtických rodů na vnějších

Evangelický kostel Humpolec

V letech 1861-2 probíhala stavba evangelického kostela podle plánů stavitele J. Martina. Byl vysvěcen v roce 1862 a později k němu byla přistavěna věž, která byla dostavěna až v roce 1891. Měří 36 m.

Židovský hřbitov Kamenice nad Lipou

Židovský hřbitov v Kamenici nad Lipou najdeme na okraji města. Toto místo skýtá krásný výhled do okolních krajiny. Hřbitov byl založený v roce 1803 a dochovalo se zde cca 150 náhrobních kamenů pocházej&iacut

Kaple Povýšení sv. Kříže, Chotěboř

V parku Václava Fialy je pseudorománská a pseudogotická kaple Povýšení sv. Kříže, byla postavena v roce 1863 podle plánů Fr. Schmoranze.

Hřbitov z napoleonských válek Světlá nad Sázavou

Za francouzsko-rakouské války byla v roce 1809 ve světelském zámku zřízena vojenská nemocnice, která pečovala o zraněné a nemocné obou válčících stran. Ti, kteří podlehli válečným &uacu

Kostel sv. Víta Jemnice

Ke gotické architektuře řadíme také kostel sv.Víta, postavený na východním okraji Jemnice. Zachoval se nám v porušeném stavu jako zbytek zrušeného a odklizeného františkánského kl&aac

Kostel sv. Jakuba Jemnice

V pradávných dobách vyhloubila Želetavka v prostoru Jemnice hluboké a široké údolí. Na jeho dně a po jeho svazích jsou roztroušena stavení zemědělců a domy ostatních obyvatel. Byla to kdysi trhová ves,

Kostel sv. Vavřince Bystřice nad Pernštejnem

Kostel sv. Vavřince je Dominantou města. Jeho vznik spadá do 13. století, v průběhu staletí byl mnohokrát přestavován. Dnešní barokní podoby dosáhl při přestavbě koncem 17. století. Dvě věže v průčelí byly p

Park Gustava Mahlera Jihlava

Park Gustava Mahlera je novým architektonicky a kompozičně jedinečným parkem s odkazy na dílo hudebního skladatele a dirigenta Gustava Mahlera a na jeho spojení s městem Jihlavou. Rozkládá se na místě někdejší židovsk&ea

Synagoga Kamenice nad Lipou

Původní synagoga byla zbourán a v roce 1938. V tomto roce byla otevřena nová synagoga v místech, kde je dnes umístěno autobusové nádraží. Nová synagoga je považována za nejmladší židovskou synagogu v Česk&e

Pravoslavný chrám sv. Václava a sv. Ludmily Třebíč

Byl postaven v první polovině 20. století (1939-40). Autorem ikon na stěnách, ikonostasu a také nástěnných maleb je V. Kolomacký - kněz, projektant a malíř. Zajímavostí kostela je jeho báň, která je po

Kostel sv. Markéty Jaroměřice nad Rokytnou

Rovnocennou a nedílnou součást zámeckého souboru tvoří děkanský chrám sv

Barokní kostel Nejsvětější Trojice Havlíčkův Brod

Barokní kostel Nejsvětější Trojice je kompozičně pozoruhodný areál, který je tvořen šestibokou centrální stavbou z roku 1719 - 20. V roce 1731 byla ke kostelu přistavěna dvě křídla a ještě o 30 let později (17

Židovský hřbitov Batelov

Někdejší přítomnost Židů v Batelově je připomínána pouze jejich náhrobky na hřbitově ukrytém v listnatém lese nedaleko obce. Hřbitov vznikl ve druhé polovině 15. století. Najdeme zde náhrobní kameny baro

Kostel Nalezení Svatého kříže kaple Kalvárie

(Pelhřimov) Roku 1671 pojal pelhřimovský měšťan

Kostel sv. Vavřince Hrotovice

Původně románský kostel sv. Vavřince byl v polovině 14. století goticky přestavěn a ve druhé polovině 17. století barokně upraven.

Židovská čtvrť a hřbitov Puklice

Po vyhnání Židů z Jihlavy, které proběhlo v 15. století našli tito vyhnanci útočiště v okolních obcích a městečkách. Kromě jiných přišli také do Puklic. Celkem 14 domů a 4 masné kr&aa

Kostel sv. Martina v Dolním Městě

(Dolní Město) První zmínky o kostele nacházíme v rejstřících papežského desátku z roku 1352. Pravděpodobné datum vzniku kostela je po roce 1300. Původně byl kostel zasvěcen sv. Janu a jeho nynější patrocinium sv. Martina se pop

Židovská synagoga Batelov

Původní synagoga byla zničena v roce 1790 požárem. O čtyři roky později na tom samém místě vyrostla nová synagoga, která byla v roce 1825 klasicistně upravena. Bohoslužebným účelům sloužila synagoga až do 2. světové v&aa

Kostel sv. Gotharda a Nanebevzetí Panny Marie Budišov

Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Gotharda pochází z 12. století. Z původní stavby se zachovala dvě původní románská okna na jižní straně stavby. Kostel byl založen třebíčskými benediktýny,

Kostel sv. Petra a Pavla Ledeč nad Sázavou

Založení kostela sv. Petra a Pavla se datuje na počátku 14. století. Kostel je postaven v gotickém slohu. Děkanský kostel přišel několikrát v dějinách o své poklady. Do současné podoby se dochovala měděná pozlac

Špitální kostel sv. Kříže Velké Meziříčí

Špitální kostel sv. Kříže byl vystavěn pány z Lomnice, v 16. století byl přestavěn Zikmundem Heldtem z Kementu, který je zde pohřben a v 18. století upraven kněžnou Eleonorou Liechtensteinovou do klasicistní podoby. Posledn&ia

Židovská čtvrť Batelov

Židovská čtvrť v Batelově byla zmiňována od poloviny 15. století. Přišly sem také židovské rodiny, které byly vypovězeny z Jihlavy. V těch dobách byla pravděpodobně ustavena židovská obec, která ovšem od doby

Kaple Povýšení sv. Kříže - Kostelíček Třebíč

Třebíčský stavitel Jan Fulík je autorem stavby kaple Povýšení sv. Kříže zvanou Kostelíček. Kaple byla postavena roku 1644-5. Má půdorys kříže a obloukový portál. Za povšimnutí stojí i

Kostel Nejsvětější Trojice Bystřice nad Pernštejnem

Hřbitovní kostel Nejsvětější Trojice dal postavit v roce 1615 Jan Čejka z Olbramovic. Původně byl evangelický. Po bitvě na Bílé hoře byl uzavřen a zpřístupněn až roku 1719.

Kostel sv. Jana Křtitele Přibyslav

Barokní kostel sv. Jana Křtitele byl vystavěn v letech 1750 - 1753 na místě původního kostela, který byl vypálen za husitských válek. Kostel byl vysvěcen 24. 7. 1853.Kamenný most u Přibyslavi

Přibližně 500 metrů západně od kostel sv. Kateřiny, na zaniklé cestě z Německého (Havlíčkova) Brodu do Přibyslavi, se dochoval kamenný jedno obloukový most přes Borovský potok, datovaný do 15. století.

Zřícenina hradu Dalečín

Gotický hrad na vyvýšenině obtékané řekou Svratkou býval majetkem mocných rodů Tasovců a pánů z Pernštejna. Po husitských válkách se stal sídlem loupežníků a proto byl v roce 1519 dobyt a vypl

Zřícenina hradu Čalonice

(Dalešice) Přibližně 2 km severovýchodně od obce Dalešice, na skalnatém výběžku nad údolím řeky Jihlavy, se dochovaly nepatrné zbytky hradu, jehož okolí zatopila voda Dalešické přehrady. Acheologickým výzkumem bylo

Zřícenina hradu Janštejn

(Horní Dubenky) Na mírné skalnaté vyvýšenině poblíž Panských Dubenek se nachází pozůstatky věže gotického hradu. Počátky hradu jsou nejasné, koncem 14. století přešel do majetku pánů z Hradce. Jeho z&

Krytá dřevěná lávka ve Švařci

(Koroužné) Krytá dřevěná lávka ve Švařci vede přes řeku Svratku, byla postavena roku 1873. Její délka je 22 m a šířka 2 m. K lávce vede 11 schodů. Střecha je kryta šindelem.

Valenův most Herálec

Kamenný tří obloukový most přes řeku Svratku z roku 1856 je dokladem technické zdatnosti tehdejších kameníků. Stojí u něj kámen, na němž je vyznačena zemská hranice mezi Čechami a Moravou. Most v minulosti spojoval českou a moravskou část obce, obě části byly spojeny v roce

Panská hospoda Ostrov nad Oslavou

Kolem roku 1723 nechal v obci žďárský klášter zbudovat zájezdní panskou hospodu (čp. 38). Ve stylu barokní gotiky ji navrhl architekt Jan Blažej Santini Aichl na půdorysu ve tvaru W, což představuje iniciály žďárského opata Václava Vejmluvy. Vstupní trakt je třípodlažní, ost

Stará radnice Havlíčkův Brod

Stará radnice na jižní straně náměstí je hodnotná renesanční stavba, která byla upravená v 17. století. Průčelí je zakončené cimbuřím, v renesančním štítu je tzv. Brodská smrt. Podle pověsti se jednalo o postavu zrádného hlásného Hnáta, jehož kostra byla pro v

Historické jádro Velkého Meziříčí

(Velké Meziříčí) Velké Meziříčí patří mezi středověká města a proto bylo v roce 1990 území historického jádra města prohlášeno městskou památkovou zónou s 58 památkově chráněnými objekty.

Evangelický kostel sv. Pavla

(Jihlava) Je nazvaný na počest protestantského kazatele Pavla Sperata, který v Jihlavě působil. Právě on se zaslouži

Kostel sv. Jana Křtitele Jihlava

Vznikl jako produkt kolonizace na sklonku 12. století. Byla to nejstarší kamenná stavba na celé Českomoravsk

Štáflova bašta - pozůstatky městských hradeb Havlíčkův Brod

Městské opevnění v podobě kamenné hradební zdi a příkopu bylo vybudováno v první polovině 14. století. Z tohoto období se zachoval úsek hradby u gymnázia a jedna nárožní věž - Štáflova

Větrný mlýn Třebíč

Větrný mlýn tzv. holandského typu je neodmyslitelnou součástí třebíčské části zvané Kanciborek. Několikapodlažní budova větrného mlýnu byla postaven roku 1836 a mlýn sloužil k mletí smrkov&e

Kamenný most u Přibyslavi

Přibližně 500 metrů západně od kostel sv. Kateřiny, na zaniklé cestě z Německého (Havlíčkova) Brodu do Přibyslavi, se dochoval kamenný jedno obloukový most přes Borovský potok, datovaný do 15. století.

Orchestrion na Veselíčku

(Žďár nad Sázavou) Orchestrion na Veselíčku je jedním z posledních hrajících orchestrionů v České republice. Můžete jej na vlastní oči uvidět ve Veselíčku u Žďáru nad Sázavou. Orchestrion byl vyroben před rokem 1850 ve Víd

Čtyhranná vodárenská věž Chotěboř

Technickou památkou je třípatrová čtyhranná vodárenská věž. Do zásobníku v ní se čerpala voda ze studně u řeky Doubravy a z něj se voda samospádem přiváděla prostřednictvím potrubí na chotěbořs

Hřbitov na Moráni Velké Meziříčí

Moráňský (starý) hřbitov byl založen v 16. století spolu s kostelem Nejsvětější Trojice. Dodnes se zde dochovaly náhrobky významných občanů z 19. a poč. 20. století. Cenné jsou také litinové kř&iac

Husova knihovna Polná

V Polné bylo založeno již v 19. století několik knihoven (učitelská, obrozenecká) a spolek Čtenářská beseda. Počátkem 20. století byla jedna obecní a osm spolkových knihoven sloučeny v jednu. Oficiálně byl zah&a

Památník Tomáše Štítného ze Štítné

(Žirovnice) Na místě bývalé zemanské tvrze v obci Štítné nedaleko Žirovnice stojí památník, který připomíná českého křesťanského filozofa a spisovatele Tomáše Štítn&eacut

Gloriet

(Náměšť nad Oslavou) Gloriet je lovecký pavilon na kopci nad řekou Oslavou v okrese Třebíč. Altán byl postaven v roce 1830 na popud majitele panství a nedalekého zámečku na Vlčím kopci Jindřicha Viléma III. Haugwitze. Objekt je chráněn jako kulturn

Zámek Třešť

Původně středověká tvrz z roku 1513. Čtyřkřídlou budovu s nárožními věžemi a arkádami vybudoval v 16. století M. Grimm, v polovině 17. století bylo druhé patro přestavěno k obytným účelům. Dnes slouží jak

Zámecký kostel Brtnice

Stavebníkem původní evangelické modlitebny zasvěcené sv. Matoušovi byl v roce 1588 Hynek Brtnický z Valdštejna. Roku 1629 započali Collaltové s přestavbou podle plánů architekta G. B. Pieroniho. Byl přetvořen interiér a

Městský špitál Světlá nad Sázavou

Původní budova městského špitálu u mostu přes řeku Sázavu byla postavena v roce 1578 Burianem Trčkou z Lípy. V 19. století tu byla umístěna také část školy. V roce 1881 byla zchátralá budova zbořena

Městské opevnění ve Velké Bíteši

(Velká Bíteš) Městské opevnění vznikalo zřejmě v průběhu 15. století. Skládalo se z obvodových hradeb a tří bran s ochrannými příkopy a padacími mosty. Dvě brány byly situovány na protilehlých stranách náměstí a jedna u kostela. Z hradeb se do současné doby dochovaly jen nepatrné zbytk

Kaple rodiny Schumpeter-Killian Třešť

Pseudorenesanční kaple, vybudována roku 1888, odráží prestiž a bohatství rodiny Schumpeterů. J. A. Schumpeter byl jedním z nejvýznamnějších ekonomů 20. století, první rakouský ministr financí a čestný profesor Harvardské univerzity.

Klášterní kostel sv. Václava, Pacov

V roce 1719 byl vystavěn barokní klášterní kostel sv. Václava. Z původního kostela se dochovalo pouze 5 plánů. Po velkém požáru města v r. 1727 byl obnoven a se zrušením řádu přestal sloužit bohoslužb&aac

Hradby v Jemnici

(Jemnice) Jemnice náležela v kraji mezi první města, která měla pevné hradby.Dal ji opevnit Přemysl Otakar I. v roce 1227. Hradby byly zděné a o jejich pevnosti se později zmiňuje i Velké Janovo privilegium z roku 1327. Hradební zeď byla zbudována kolem celého města, postaveného na vyso

Hrobka Haugwitzů Náměšť nad Oslavou

V letech 1822 - 1825 vystavěli Haugwitzové u dnešního městského hřbitova rodinnou hrobku v empírovém slohu. Přízemní stavba obdélníkového půdorysu s předsíní je z venkovní strany členěna pásovými římsami a rustikou, nikami, lunetovými okny a střízlivě zdobena sepulkrál

Hnátův kámen Havlíčkův Brod

Hnátův kámen je vezděn v kamenném mostu přes řeku Sázavu a připomíná zrádný čin hlásného Hnáta, který dal v roce 1472 Jihlavským znamení k útoku na město. Brodští útok odrazili a hlásného ukamenovali. Tento kámen je památkou z místa exekuce. Kostlivec ve štítě Star

Plešice

(Třebenice) O Středověkém opevnění jehož pozůstatky se nacházejí na vysokém ostrohu 2,3 kilometru severovýchodně od Plešic není písemných zpráv. Že by se jednalo o plešické vladycké sídlo, jev&iacu

Nová radnice Havlíčkův Brod

Nová radnice je zvaná též Stará rychta, pochází ze 13. století, stavební úpravy jsou pak z konce 15. století. Dům původně sloužil jako městský pivovar ( od první poloviny 16. století do roku 1836). V 18. a 19. století zde bylo sídlo vojenské posádky a v roce 1891 byla bu

Hrad Kokštejn

(Hartvíkovice) Hrad Kokštejn (též Kufštejn) stával na skále nad Dalešickou přehradou u obce Hartvíkovice. Hrad byl postaven ve 2. polovině 14. století many třebíčského kláštera. Informací o hradu není mnoho, j

Pomník Karla Havlíčka Borovského Havlíčkův Brod

V městském parku Budoucnost je dominantní pomník Karla Havlíčka Borovského od akademického sochaře Bohumila Kafky (1924). Dále je v areálu parku umístěna busta Havlíčkovy matky Josefíny od Vlasty Dohnalové a Bedřicha Smetany od J. Pelikána.

Radnice Humpolec

Hornímu náměstí vévodí architektonicky velmi cenná budova radnice z roku 1914 zdobená sochami Františka Fialy, známého jako Ferenc Futurista. Dále se na výzdobě radnice podílel akademický sochař Milan Knobloch, který je autorem plastického barevného znaku města, umístěného ve

Radnice Světlá nad Sázavou

Radnice stojí na světelském náměstí od roku 1795. Původní budova obdélníkového půdorysu s valbovou střechou byla architektem Emilem Prücknerem z Nymburka opravena a přestavěna v roce 1912. V roce 1926 byla přistavěna tří

Domy na náměstí Jemnice

Historické jádro města Jemnice a náměstí Svobody je jako celek zapsáno do seznamu kulturních památek. Město představuje nepravidelně okrouhlé území vymezené hradbami. Na náměstí Svobody převažují patrové domy přestavěné většinou v 18. a 19. stol. Po velkém požáru v roc

Kaple Panny Marie Bolestné, Pelhřimov

Centrální barokní kaple zasvěcená Bolestné Panně Marii byla vybudovaná v letech 1710-1714. Popudem ke stavbě bylo několik zázračných uzdravení, která se roku 1709 odehrála v souvislosti s prosbami k obrazu Panny Mar

Zřícenina hradu Rabštejn

(Dukovany) Hrad se v dávných dobách tyčil na strmém skalisku nad řekou Jihlavou. Kdy byl hrad postaven a kdo ho dal zbudovat není přesně doloženo. (Hrad tento založil prý Konrád Brněnský, syn Břeti

Gotická věž a bývalý ženský špitál Přibyslav

Nejstarším objektem, který tvoří neodmyslitelnou dominantu města, je gotická věž z roku 1497. Poblíž městské věže se nachází bývalý ženský špitál z roku 1692.

Kostel sv. Markéty, Loukov

(Dolní Město) Kostel stojí na místě zaniklé vsi Loukov a v jeho blízkosti se kdysi nacházel statek, jehož majitel Naček z Lúkého byl spolu se svou rodinou donátorem kostela. V interiéru se dochovaly gotické nástěnné malby.

Mosty v Brtnici

(Brtnice) Ve scenérii městečka se nevšedně uplatňuje říčka Brtnice. Barokní sochy světců na jejích mostech vytvořil zdejší rodák David Lipart v letech 1715-18. Mostní stavbu má město i ve svém znaku. Zvláštností je tzv. Židovský most, který se zámkem v pozadí tvoří Brtnické

Dolní hradební brána Velké Meziříčí

Dolní hradební brána, se zbylou částí městských hradeb s baštou, je jediná dochovaná z původního opevnění. Stávaly zde palisády a přes mlýnskou strouhu a řeku vedl brod. Ve středověku byla brána opatřena masivními dubovými, dobře kovanými vraty, která se na noc zamy

Radnice Velké Meziříčí

Jednou z významných dominant celého náměstí je starobylá budova radnice. Její historie sahá až do začátku 15. století. Prošla několika stavebními úpravami, z nichž patrně nejvýznamnější byla v letech 1528 - 1529. Poslední stavební přeměnu prodělala radnice v letech 1997-

Luteránské gymnázium Velké Meziříčí

Budovu bývalého luteránského gymnázia nechala v roce 1578 postavil Alena Berková - Meziříčská z Lomnice. Tato jednopatrová budova, obdélníkového půdorysu, ve stylu vlašské renesance je obdobou Palazzo Pompei ve Veroně od architekta Michela san Michelei. Koncem 50. let minulého sto

Zvonice Vyskytná

Výraznou dominantou obce je zvonice pocházející z 13. století. Do prvního patra je postavena z kamene a zbytek je dřevěný. Osazena je dvěma zvony. Sv. Prokop pochází z roku 1555, menší Jména Panny Marie z roku

Židovský hřbitov Pacov

Hřbitov byl založen roku 1680 a v letech 1920 - 1925 byl rozšířen. Nejstarší dochované náhrobky jsou z první poloviny 18. století. V márnici je umístěna expozice o dějinách místní židovské obce

Černý dům Třebíč

Dalším překrásně sgrafitem zdobeným domem přímo na Karlově náměstí je tzv. "Černý dům" mydlářského mistra Jana Rábla ze 17. století, který jen podtrhuje společenskou prestiž bývalého

Kaple sv. Anny, Pivonice

(Bystřice nad Pernštejnem) V malá vesnička Pivonice, nedaleko Bystřice nad Pernštejnem, je zajímavá nejen tím, že odtud vedou turistické cesty ke zříceninám hradů Aušperk, Pyšlovec a Zubštejn. Najdeme zde také kapli sv. Anny s ro

Hrobka Pallavicini Jemnice

Od roku 1841 do roku 1945 byl jemnický velkostatek v majetku příslušníků rodu Pallavicini. Ti vybudovali v roce 1902 na mírném návrší u chotěbudické silnice asi půl hodiny pěšky od Jemnice architektonicky náročnou hrobku. Je to pozoruhodné dílo stavitelského umění. V půdorysu

Kaple sv. Anny Pacov

Kaple sv. Anny je barokní stavbou z let 1701 - 1702. Na kupoli jsou malby žánrových výjevů - pohled na Hradčany a Pacov. Oltář je rokokový z pol. 18. století. Vnější omítky včetně střešní krytiny byly opra

Zámecký park Jemnice

První zmínka o zámecké zahradě je z roku 1665, kdy bylo zaznamenáno placení za materiál potřebný ke stavbě vodotrysku. Avšak lze předpokládat, že historie zahrady sahá ještě o něco dál. Roku 1755 zdědil Jemnici hrabě Daun, za jehož vlády byla upravena již existující st

Kostel sv. Barbory Pacov

Hřbitovní kostel sv. Barbory byl původně raně barokní osmibokou kaplí, ke které byla v letech 1681 - 1682 přistavěna loď. Hlavní oltář a kazatelna jsou barokní, rovněž i dřevořezby sv. Petra a Pavla. Varhany pochází z polo

Obecník Velké Meziříčí

Dalším skvostem města je Obecník. Tato historická budova, pocházející z 16. století, má plasticky bosovanou fasádu. Plochy prvního poschodí jsou zaplněný sgrafitovým pruhem s tématikou kratochvilných výjevů z loveckého života. Mezi okny jsou alegorické postavy. Obecník j

Historické centrum města Svratka

Prostorné obdélníkové náměstí je centrem města. Od nejstarších dob stávala v jeho středu kaple sv. Prokopa a dřevěná kašna. V tzv. Panském domě se konaly všechny kulturní akce. Dřevěná kašna byla roku 1843 nahrazena kašnou kamennou, kaple byla zbořena v roce 1867. Na jejím

Židovská čtvrť Moravské Budějovice

První zmínka o Židech v Moravských Budějovicích pochází již ze 14. století. Středověká židovská čtvrť se synagogou a hřbitovem zde zanikla po vypovězení Židů z města v roce 1564. Novodobé osídlen&iacu

Kostel sv. Jana Křtitele Svratka

Kostel sv. Jana Křtitele vznikl pravděpodobně ve 13. století, za husitských válek byl vypálen a později zrekonstruován v gotickém duchu. Dnešní podobu získal kostel přestavbou v roce 1789. Zvonice kostela pochází z

Kašna s houbařem Svratka

Kašna s houbařem je dílem místního rodáka, akademického sochaře Antonína Odehnala z roku 1938.

Mariánské sousoší Ledeč nad Sázavou

Na východní straně Husova náměstí stojí 11 metrů vysoké Mariánské sousoší od pardubického sochaře a řezbáře Jakuba Teplého. Sousoší bylo zhotoveno na oslavu mariánského kultu v Čechách. Na čtyřech stranách stojí sochy českých patronů - sv. Václava, sv. Vojtěcha,

Židovský hřbitov Moravské Budějovice

Moravskobudějovičtí Židé zpočátku mrtvé pohřbívali na hřbitovech v okolních obcích – v Jemnici, Polici nebo v Třebíči. Později si založili vlastní hřbitov, ten však zanikl v průběhu 18. století. V roce 1908 poskytlo město pozemek na zřízení nového hřbitova. Hřbitov s

Socha mistra Jana Husa Ledeč nad Sázavou

Podnět k jejímu vzniku dal místní divadelní spolek Tyl v roce 1921, kdy byl taky slavnostně položen základní kámen. Sochu zhotovil táborský sochař Rudolf Kabeš z umělého kamen. Mistr Jan Hus drží v pravé ruce otevřenou knihu s nápisem Pravda vítězí a na podstavci stojí nápi

Toleranční kostel Humpolec

První toleranční kostel v Čechách byl postaven v roce 1785 v barokním slohu.

Rynárecká (Horní) brána Pelhřimov

Ze středověkého opevnění se dochovaly dvě hranolové brány: třípatrová Rynárecká (Horní) brána byla vystavěna v 15. století. Přední stávalo v minulosti složité předbraní. Brána je vysoká 17 m a má stanovou střechu s věžičkou, v níž je zavěšen gotický zvon. Dřevěn

Zámecká obora Náměšť nad Oslavou

Obora leží mezi obcemi Kralice nad Oslavou, Otradice a Náměští nad Oslavou. Založena byla patrně již v průběhu 16. století, na dnešních 290 ha se rozšířila o tři století později. Obora je známá chovem da

Židovský hřbitov v Hořepníku

Hřbitov se nachází v ulici V Palestině na pravém břehu řeky Trnavy, 300 m jihozápadně od mostu. Hřbitov je doložen v 1. třetině 17. století, v 2. polovině 19. století byl naposledy rozšířen. Nejstarší dochovan&

Děkanská zahrada Pelhřimov

Děkanská zahrada byla založená již v roce 1603 a vytváří příjemné oddechové prostředí v centru města. V zahradním domku zřídilo město památník pelhřimovskému děkanovi Msgre. Františku Bernardu Vaňkovi (1872 - 1944). V zahradním domku rád pobýval a psal své články a k

Židovský hřbitov Černovice

Židovský hřbitov byl v Černovicích založen již roku 1600 a následně byl v letech 1680 a 1785 rozšířen. Na hřbitově se nachází řada barokních a klasicistních náhrobků.Hřbitov byl opraven a na podzim 2001 zde by

Mohyla smíření Třešť

Mohyla smíření se nachází na Šibeničním vrchu. Mohyla jsou kruhovitě uspořádané kameny asi o průměru 5 m a vysoké skoro 2 m. Na vrcholu je umístěn kříž. Drobný kámen z polí okolo a před mohylou symbolizuje moře hříchů všech lidí proti Bohu a jeho přikázáním, prosti

Brodská smrt

(Havlíčkův Brod) Ve výklenku renesančního štítu bývalé radnice je umístěn kostlivec, zvaný též Brodská smrt. V ruce drží kosu s latinským nápisem Qua hora nescis, v překladu Kterou hodinu nevíš. Bývá spojován s jménem hlásného Hnáta, který dal podle legendy v roce 1472 u Dolní brány zvo

Památník bitvy napoleonských válek Štoky

V okolí obce došlo 2. - 5. prosince 1805 k bojům mezi bavorskou divizí I. francouzského armádního sboru maršála Bernadotta a českým sborem rakouského arcivévody Ferdinanda. Obě armády mířily ke Slavkovu a zpozdily se. Napoleonská vojska zde byla poražena a ztráty na obou stranác

Židovská čtvrť Černovice

Severně od náměstí stávala od 18. století židovská čtvrť představována několika staveními a zaniklou vinopalnou, hospodou a synagogou, která byla postavena v roce 1807. V roce 1857 byla přestavěna a nakonec v roce 1949 došlo

Kostel Nejsvětější Trojice Třebíč

Na počátku 16. století byl jižně od Třebíče mimo městské hradby vybudován jednolodní kostel Nejsvětější Trojice. Jeho přesnou původní podobu neznáme, byl však mnohem menší než dnes a uměleck&yac

Židovský hřbitov Střítež

Asi 500 m jihozápadním směrem od obce u Zámeckého rybníka se nachází židovský hřbitov, kde najdete náhrobky s hebrejskými, německými a českými nápisy. Pochází z doby v rozmezí 18.

Židovský hřbitov Košetice

Židé získávali k pohřbívání pozemky v těžko přístupných polohách a nebylo tomu jinak ani v Košeticích, kde se židovský hřbitov nachází v lese mezi porostem stromů jihovýchodně od obce

Kostel sv. Jiří v Řečici

(Řečice) Stejně jako ve dvou předchozích případech je kostel poprvé písemně zaznamenán v roce 1352 v rejstřících papežských desátků. Jeho pravděpodobný vznik se klade do 1. poloviny 14. století. I zde došlo k pozd

Židovský hřbitov Chotěboř

Také chotěbořská židovská obec nepřeklenula období nacistické okupace a byla zdecimována. Svým stářím patří židovský hřbitov v Chotěboři k nejmladším židovským hřbitovům na n

Farní kostel sv. Jakuba Většího Brtnice

Tvoří dominantu historické zástavby městečka. Byl postaven kolem roku 1727 na gotických základech. Požár roku 1760 ho poškodil natolik, že v letech 1776 -1784 musela být provedena téměř novostavba. V kostele jsou um&iacut

Židovský hřbitov Habry

K pravděpodobnému založení hřbitova došlo ve 14. století. Doložit jej je však možné až od první poloviny 17. století. Na hřbitově jsou zachované hodnotné barokní a klasicistní náhrobky a ten nejstar

Kostel Nejsvětější Trojice Velké Meziříčí

Za návštěvu stojí i kostel Nejsvětější Trojice na starém moráňském hřbitově. Pochází z období gotiky a byl přestavěn ve slohu pozdně gotickém v roce 1555. Jediný oltář má obraz Nejsv

Kostel sv. Marka Velké Meziříčí

Nejstarším dochovaným chrámem na velkomeziříčsku je kostel sv. Marka. Starobylá svatyně z doby románské, která od nepaměti stojí na menším návrší zvaném Krásná hora (p

Kostel sv. Kateřiny Havlíčkův Brod

Kostel sv. Kateřiny byl postaven ve stylu gotiky ve 13. století v místech u bývalého brodu přes řeku Sázavu. Později byl několikrát stavebně upravovaný. Původně sloužil jako špitální. Kostel není př&iacut

Chrám Proměnění páně Třebíč

Na místě bývalého bratrského sboru a školy byl v roce 1693 postaven chrám Proměnění páně, který je součástí kapucínského kláštera. Jeho věž, pro kapucínské

Evangelický kostel Třebíč

Evangelický kostel na Bráfově třídě byl postaven v secesním slohu v roce 1910. Autorem návrhu je arch. Zlatohlávek.

Kostel Zvěstování Panny Marie Horní Cerekev

Další stavební a kulturní památkou je kostel Zvěstování Panny Marie. Původně dřevěný kostel se dvěma věžemi byl přestavěn na kamenný. Po požár v roce 1821, který zničil obě věže i zvony, byla vystavěna je

Kamenný kříž a pomník Hrotovice

Kamenný kříž a pomník uprostřed náměstí a pomník na čelní straně zámku jsou připomínkami hrotovické tragedie z 8. května 1945, kdy zde na samém konci války při výbuchu omylem shozené bomby z

Sousoší Nejsvětější trojice Polná

Sousoší Nejsvětější trojice na Husově náměstí zhotovil polenský mistr Václav Morávek - žák pražského sochaře F. M. Brokoffa.

Kostel sv. Kateřiny Polná

Kostel sv. Kateřiny byl založen ve 14. století pány z Pirkštejna. V kostele jsou zbytky fresek z počátku 15. století. Kolem kostela je lesní hřbitov se secesní hrobkou místního mecenáše Karla Varhánka.

Mariánský sloup, Chotěboř

Mariánský sloup v parčíku pod ulicí Trčků z Lípy byl postaven v roce 1700 v době ohrožení města morem nákladem majitelů chotěbořského panství, rodiny Kinských.

Kostel sv. Ducha Jihlava

Kostel je poměrně jednoduchá stavba obdélníkového půdorysu s trojbokým závěrem se systémem vnějších opěráků a věžičkou. Byl postaven roku 1612 na hřbitově, kter&ya

Kostel sv. Martina Třebíč

Na vyvýšenině jihozápadně od městského tržiště byl od sklonku 60. let 13. století budován farní kostel sv. Martina, který se i se hřbitovem v jeho blízkosti stal součástí areálu středověké T

Kostel sv. Anny a Narození Panny Marie Přibyslavice

Poutní barokní kostel byl postaven u původního románského kostela sv. Anny a Jakuba Většího z r. 1224, na kterém se zázračně projevila malba Panny Marie. Jeho stavbu zadal hrabě Antonín Rombald Collalto v roce 1724. Stavba

Židovský hřbitov Lukavec

Hřbitov byl založen nejpozději v první třetině 18. století, pravděpodobně však již mnohem dříve. Nachází se tu asi stovka náhrobků a jednoduchá márnice. Nejstarší datovaný náhrobní ká

Židovský hřbitov Větrný Jeníkov

Zdejší židovský hřbitov byl založen pravděpodobně v první polovině 17. století a byli zde pochováváni také lidé židovského vyznání z okolních obcí Úsobí a Herálec. Dnes je

Židovský hřbitov Horní Cerekev

Hřbitov s barokními náhrobky z první poloviny 18. století byl založen již ve století 17. Nejnovější náhrobky jsou z doby před druhou světovou válkou. Součástí hřbitova je i márnice se stanovou střechou. P

Židovský hřbitov Pavlov

Jeden z nejmenších židovských hřbitovů v České republice se nachází asi 800 m v porostu stromů za obcí Pavlov. Jeho založení se odhaduje na přelom 18. a 19. století. Do dnešních dnů se dochovalo pouze 27 jednoduc

 
 
Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Na Stoupách 3
P.O.BOX 85
586 01 Jihlava
IČO: 28263693
webmaster@vysocinatourism.cz
www.vysocinatourism.cz
  
O Vysočině  Co vidět  Co dělat  Co se děje  Kde přespat  
Vysočina
Propagační materiály
Lidová kultura
Osobnosti Vysočiny
NEJ Vysočiny
Aktuality
Aktuality archiv
Partneři
Informační centra
Virtuálně
Geohra
Propagační materiály archiv
Turistické noviny
Mobilní turistická aplikace
Materiály cizojazyčné
Film Vysočina
Aplikace Cyklovýlety
Historie
Příroda
Města
Muzea a galerie
Rozhledny
Atraktivity pro děti
Pivovarnictví
Tipy na výlet
V létě
V zimě

        

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.