Hradby v Jemnici

Jemnice náležela v kraji mezi první města, která měla pevné hradby.Dal ji opevnit Přemysl Otakar I. v roce 1227. Hradby byly zděné a o jejich pevnosti se později zmiňuje i Velké Janovo privilegium z roku 1327.
Hradební zeď byla zbudována kolem celého města, postaveného na vysokém a srázném ostrohu nad údolím Želetavky, a jenom z východu vedla k městu úzká rovinka. Kromě silné městské zdi náležely k jemnickému opevnění ještě příkop, val, brány, barbakán a bašty. Svůj obranný úkol splnil samozřejmě také tehdejší hrad vystavěný na jihovýchodní straně města.
V dobách, kdy ještě nebylo v bojích používáno palných zbraní, vděčila starobylá Jemnice za svůj věhlas nedobytného města právě svým hradbám.
Z východní a severovýchodní strany hrozilo městu při přepadech největší nebezpečí. Proto Velká brána, které se dříve říkalo Horní brána, byla trojdílná. Vnější brána byla 4 metry široká a po levé straně při vchodu měla úzký vstup pro pěší. Za starých dob měla vnější brána vzhled široké okrouhlé bašty s průměrem asi 15 metrů. Kryta byla šindelovou střechou. Za ní byl ve směru do města hluboký hradební příkop a nad ním napříč bylo postaveno stavení 7 metrů široké a 17 metrů dlouhé, které bylo opatřeno střílnami a bylo zastřešeno.
Toto stavení, jehož osa se z bezpečnostních důvodů odchylovala od osy kruhovité vnější brány, spojovalo vnější bránu s prostřední branou. Byla klenutá a nad ní se tyčila věž. Sídlil v ní branný a v době ohrožení města v ní bývaly shromažďovány zbraně.
Vnitřní brána byla ve vnitřní hradební zdi. Na této východní a severovýchodní straně byla pro zvýšení bezpečnosti opevnění hradební zeď dvojitá. Obě hradební zdi končily doleji na severovýchodní straně rožními baštami.
Celý stavební soubor Velké brány byl rozbořen a odstraněn po velkém požáru v roce 1832, kdy ji v nastalém shluku a zmatku povozy ucpaly a znemožnily tak výjezd z hořícího města. Do soustavy opevnění na východní straně náležel také pevný hrad, který byl později přestavěn na zámek.
Na severní straně je hradební zeď nejzachovalejší, ale je málo viditelná, neboť jsou okolo ní na Horních valech postaveny soukromé domky. Podél zdi se táhl hluboký hradební příkop. Val, který sledoval hradební příkop, byl navršen do velké výšky a v době ohrožení města do něj bývaly zaráženy pevné překážky, zejména ostré kůly.
Mezi zachovalejší části jemnických hradeb náleží také barbakán, který byl umístěn na severozápadě. Byl vlastně předsunutým opevněním před městskou bránou a sloužil k ochraně bojovníků shromažďujících se tam k útoku nebo ustupujících do pevnosti. Barbakán měl čtyřúhelníkový půdorys, byl zděný a vysoký a byl zastřešen. Kromě střílen měl také podlahové otvory na shazování kamenů či vylévání tekutin na útočníka.
Hlavní cesta vedla dále přes most a zahýbala levotočivou zatáčkou do Dolejší brány, nyní Malé branky. Vytlučené kamenné ostění této brány na levé straně ukazuje, jak na ně projíždějící povozy narážely.
Městské brány byly na noc vždy zavírány a klíče od nich měl rychtář nebo purkmistr. Pokud chtěl vrchnostenský pán město pokořit, odňal mu klíče od městských bran. V Jemnici k tomu došlo zejména po povstání proti pánům Meziříčským z Lomnice v roce 1556. Klíče byly tehdy městu vráceny až v roce 1588, kdy došlo k narovnání mezi městskou radou a vrchností. Více informací


Turistické informační centrum Jemnice
Husova 2
675 31 Jemnice
tel.: +420 721 508 737
e-mail: tic@mesto-jemnice.cz
www.tic.jemnice.czVolně přístupné.
 

Fotogalerie

 

Mapa

Komentáře

Navštivte v okolí

Hradby v Jemnici

(Jemnice) Jemnice náležela v kraji mezi první města, která měla pevné hradby.Dal ji opevnit Přemysl Otakar I. v roce 1227. Hradby byly zděné a o jejich pevnosti se později zmiňuje i Velké Janovo pr

Památná lípa Jemnice

V době životní síly muselo jít o strom hodně košatý a mohutný. Dnes vyrůstají z ušlechtilého, a z velké části ztrouchnivělého kmene jenom tři poměrně slabé větve, které se v l

Kostel sv. Víta Jemnice

Ke gotické architektuře řadíme také kostel sv.Víta, postavený na východním okraji Jemnice. Zachoval se nám v porušeném stavu

Kostel sv. Jakuba Jemnice

V pradávných dobách vyhloubila Želetavka v prostoru Jemnice hluboké a široké údolí. Na jeho dně a po jeho svazích jsou roztrou&scaro

Židovský hřbitov Jemnice

Jelikož se hřbitov nalézá ve stejných místech jako na počátku existence židovské obce ve 14. století, patří bezpochyby k nejstarš

Jemnice

Jemnice patří k nejstarším městům na Moravě. Původní osada vznikla na místě pohraničního hradu z přelomu 11. a 12. století. Město bylo založeno na začátku 13. století jako královs

Zámek Jemnice

Zámek vznikl přestavbou zeměpanského hradu založeného patrně v první polovině 13. století. Dochované části nárožních věž&iacu

Kostel sv. Stanislava Jemnice

Hlavní dominantou města Jemnice je kostel sv. Stanislava se štíhlou věží, svítící daleko do kraje. Její elegantní silueta ví

Domy na náměstí Jemnice

Historické jádro města Jemnice a náměstí Svobody je jako celek zapsáno do seznamu kulturních památek. Město představuje nepravidelně okrouhlé území vymezené hradbami. Na náměstí Svo

Muzeum Vysočiny Třebíč, pobočka Jemnice

Expozice jsou umístěny v historickém domě s renesančním jádrem, který je empírově upraven. V jeho zadní části zůstaly zachovány

Hrobka Pallavicini Jemnice

Od roku 1841 do roku 1945 byl jemnický velkostatek v majetku příslušníků rodu Pallavicini. Ti vybudovali v roce 1902 na mírném návrší u chotěbudické silnice asi půl hodiny pěšky od Jem

Bazén se slanou vodou Jemnice

Areál letního koupaliště v Jemnici tvoří plavecký bazén, bazén se slanou vodou, brouzdaliště, hřiště na volejbal, nohejbal, rusk&

Zámecký park Jemnice

První zmínka o zámecké zahradě je z roku 1665, kdy bylo zaznamenáno placení za materiál potřebný ke stavbě vodotrysku. Avšak lze předpokládat, že historie zahrady sahá ještě o něco

Paintball klub Jemnice

Adrenalinové dobrodružství můžete zažít při hře paintball. Při této hře je nejdůležitější rychlé vyhodnocení situace a rozhodování. Klíčová je tedy komunikace a spolupráce hr

Pohádková cesta Panenská

(Jemnice) Pohádková cesta je dlouhá 4 km a vede po lesních a asfaltových cestách v okolí obce Panenská. Setkáte se zde s různými poh&aac

Židovská čtvrť Jemnice

Město Jemnice patří k obcím, kde se židovská obec řadí k nejstarším v České republice. První písemná zmínka je již

 
 
Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Na Stoupách 3
P.O.BOX 85
586 01 Jihlava
IČO: 28263693
webmaster@vysocinatourism.cz
www.vysocinatourism.cz
  
O Vysočině  Co vidět  Co dělat  Co se děje  Kde přespat  
Vysočina
Propagační materiály
Lidová kultura
Osobnosti Vysočiny
NEJ Vysočiny
Aktuality
Aktuality archiv
Partneři
Informační centra
Virtuálně
Geohra
Propagační materiály archiv
Turistické noviny
Mobilní turistická aplikace
Materiály cizojazyčné
Film Vysočina
Aplikace Cyklovýlety
Historie
Příroda
Města
Muzea a galerie
Rozhledny
Atraktivity pro děti
Pivovarnictví
Tipy na výlet
V létě
V zimě

        

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.