Hroznětínská louka a olšina

Přírodní rezervace Hroznětínská louka a olšina je charakterizována jako komplex mokřadů, olšin, vlhkých a bezkolencových luk podél potoka Leština na Havlíčkobrodsku s výskytem řady chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů.
Území se nachází v ploché nivě meandrujícího potoka Leština na jihovýchodním okraji Chraňbožského lesa nedaleko hranice s okresem Kutná Hora. Botanicky nejcennější jsou porosty bezkolencových luk (svaz Molinion) s výskytem kosatce sibiřského, hladýše pruského, upolínu nejvyššího, prstnatce májového, ostřice blešní, ostřice Hartmanovy, škardy měkké čertkusolisté či srpice barvířské.
Ve vlhčích místech se objevuje vygetace pcháčových luk, v trvale podmáčených místech pak vegetace vysokých ostřic s ostřicí latnatou. V podrostu potočních olšin můžeme na jaře nalézt bleduli jarní, typickými jsou ostřice lesní, řeřišnice hořká, krabilice chlupatá či škarda bahenní. Pro místa se stagnující vodou jsou charakteristické bochánky ostřice prodloužené.
Ze živočichů byla zkoumána fauna motýlů - uvést můžeme hnědáska rozrazilového (Melitaea diamina), či píďalku březovou (Rheumaptera moscardonica). Z ptáků zde hnízdí linduška luční (Anthus pratensis), budníček větší (Phylloscopus trochilus), budníček menší (Phylloscopus collybita), pěnice slavíková (Sylvia borin) či bramborníček hnědý (Saxicola rubetra).
Území se nachází 10 km od Světlé nad Sázavou, podél potoka Leština, mezi obcí Číhošť a Leština
Rozloha: 7,0611 ha.
 

Fotogalerie

 

Mapa

Komentáře

Navštivte v okolí

Hroznětínská louka a olšina

(Leština u Světlé) Přírodní rezervace Hroznětínská louka a olšina je charakterizována jako komplex mokřadů, olšin, vlhkých a bezkolencových luk podél potoka Leština na Havlíčkobrodsku s výskytem řady

 
 
Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Na Stoupách 3
P.O.BOX 85
586 01 Jihlava
IČO: 28263693
webmaster@vysocinatourism.cz
www.vysocinatourism.cz
  
O Vysočině  Co vidět  Co dělat  Co se děje  Kde přespat  
Vysočina
Propagační materiály
Lidová kultura
Osobnosti Vysočiny
NEJ Vysočiny
Aktuality
Aktuality archiv
Partneři
Informační centra
Virtuálně
Geohra
Propagační materiály archiv
Turistické noviny
Mobilní turistická aplikace
Materiály cizojazyčné
Film Vysočina
Aplikace Cyklovýlety
Historie
Příroda
Města
Muzea a galerie
Rozhledny
Atraktivity pro děti
Pivovarnictví
Tipy na výlet
V létě
V zimě

        

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.