Jakub Deml (1878 Tasov - 1961 Třebíč), básník

U hřbitovní zdi tasovského kostela odpočívají rodiče Jakuba Demla, tvůrce české moderní básně v próze, autora deníkových próz a dalších jiných svébytných žánrů. Jejích hrob zdobí náhrobek s reliéfem Panny Marie od známého sochaře Františka Bílka. Nedaleko hrobů rodičů našel svůj klid i Jakub Deml. Nad hrobem (21015/7-3083), kde odpočívá spolu se svou dlouholetou přítelkyní a pomocnicí Pavlou Kytlicovou, stojí jednoduchý kříž s korpusem Krista, který jako by naznačoval Dokonáno jest. Jakub Deml přichází na svět v roce 1878 v Tasově v rodině rolníka a vesnického kupce. Po maturitě na gymnáziu v Třebíči vstupuje mladý Deml, na přání rodičů a pod vlivem básníka Otokara Březiny, do brněnského semináře a je vysvěcen na kněze, pak působí v církevní správě, v níž prosazuje své osobité pojetí kněžského poslání:. S Josefem Florianem vydává sborníky "Studium" (v letech 1904 až 1911), kde šíří papežské listy, díla křesťanských mystiků i práce svých současníků. Díky těmto svým aktivitám se Jakub Deml brzy dostává do konfliktů se svými církevními nadřízenými, následkem je pak jeho časté překládání na různé zapadlé moravské fary a nakonec je penzionován a na příkaz konzistoře se stěhuje do Prahy, kde se v roce 1913 seznamuje s F. X. Šaldou, s nímž ho pak váže dlouholeté přátelství. První světovou válku Jakub Deml prožil v Jinošově u Náměště nad Oslavou. V roce 1921 vstupuje Jakub Deml do Sokola veden přitom snahou uskutečnit v jeho řadách svoji vizi národní pospolitosti, ale již v roce 1928 se Deml se Sokolem rozchází. Přibližně ve stejné době umírají Demlovi nejbližší přátelé O. Březina s P. Kyticovou, a básník prožívá silnou osobní krizi, která vyústí v pocit, že je vyobcován z národa. Od 20 tých let žije v rodném Tasově ve vile, kterou mu vyprojektoval architekt B. Fuchs (15415/7-3089). Za druhé světové války a v období komunizmu, vlastně až do konce Demlova života, mu bylo znemožněno publikovat. Přes to Demlovo dílo tvoří soubor asi 140 knih, velmi různorodých jak rozsahem, tak svou žánrovou podobou. Jakub Deml umírá 10. února roku 1961 v třebíčské nemocnici.

Mgr. Jana ZadražilováInformační centrum Velké Meziříčí
Radnická 29/1
594 13 Velké Meziříčí
tel.: +420 566 781 047
e-mail: ic@velkemezirici.cz
www.velkemezirici.cz


 

Fotogalerie

 

Komentáře

Navštivte v okolí

Zřícenina hradu Dub

(Tasov) Na návrší východně od obce je v borovém porostu ukryta zajímavá zřícenina zdejšího hradu. Ve formě predikátu je hrad

Literární památník Vysočiny

(Tasov) Literární památník Vysočiny je umístěn v budově bývalé měšťanky. V současné době je zpřístupněna první část expozice, která se nachází ve dvou místnostech. Menší místnost

Jakub Deml (1878 Tasov - 1961 Třebíč), básník

U hřbitovní zdi tasovského kostela odpočívají rodiče Jakuba Demla, tvůrce české moderní básně v próze, autora deníkových próz a dalších jiných svébytných žánrů. Jejích hrob z

Kostel sv. Petra a Pavla, Tasov

Kostel byl vybudován na místě původního kostela, jehož nejstarší část pochází z 12. století. K rozsáhlému polygon&aa

Zřícenina Tasovský hrádek

Zřícenina gotické tvrze najdete na východním okraji obce Tasov na mírné vyvýšenině nad potokem Polom. Jde o zbytky kruhové zdi a br&

 
 
Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Na Stoupách 3
P.O.BOX 85
586 01 Jihlava
IČO: 28263693
webmaster@vysocinatourism.cz
www.vysocinatourism.cz
  
O Vysočině  Co vidět  Co dělat  Co se děje  Kde přespat  
Vysočina
Propagační materiály
Lidová kultura
Osobnosti Vysočiny
NEJ Vysočiny
Aktuality
Aktuality archiv
Partneři
Informační centra
Virtuálně
Geohra
Propagační materiály archiv
Turistické noviny
Mobilní turistická aplikace
Materiály cizojazyčné
Film Vysočina
Aplikace Cyklovýlety
Historie
Příroda
Města
Muzea a galerie
Rozhledny
Atraktivity pro děti
Pivovarnictví
Tipy na výlet
V létě
V zimě

        

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.