Jemnice

Jemnice patří k nejstarším městům na Moravě. Původní osada vznikla na místě pohraničního hradu z přelomu 11. a 12. století. Město bylo založeno na začátku 13. století jako královský majetek na křižovatce obchodních cest při brodu přes říčku Želetavku na ložiskách zlata a stříbra. Dokladem toho je název města. Jemnice byla sídlem "jamníků" vybírajících rudu z jam. První písemná zmínka o Jemnici je v Kuřimské kronice z roku 1226.
Největšího rozkvětu dosáhlo město ve středověku. V letech panování lucemburské dynastie mu byla udělena rozsáhlá privilegia. Období rozkvětu se střídala s obdobím úpadku. Dvakrát bylo město zcela zpustošeno: roku 1468 za tažení Matyáše Korvína a v průběhu třicetileté války. Střídali se rovněž majitelé jemnického panství. Od roku 1842 patřila Jemnice rodu Pallavicini, v jeho majetku zůstala až do roku 1945.
Půdorys historické části města je vymezen zachovanými středověkými hradbami a několika branami. Současná tvář města vznikla po požáru roku 1832 a má klasicistní charakter. K nejvýznamnějším osobnostem, které se v Jemnici narodily nebo působily, patří rakouský romantický básník Franz Grillparzer, malířská rodina Charlemontů či malíř Roman Havelka.

Památky
Město je prohlášeno památkovou zónou. Kolem celého historického jádra jsou zachovány dvojité hradby se čtyřmi baštami a dvěma barbakany.
Význam a výstavnost středověkého města dokládají dodnes zachované církevní stavby. Nejstarší je kostel sv. Jakuba na předměstí Podolí, původně románská rotunda, z níž zůstala zachovaná kulatá věž (nejstarší dochovaná věž na Moravě vůbec). Kněžiště je vrcholně gotické, loď byla přestavěna v polovině 19. století.
Městský kostel sv. Stanislava na náměstí, původně gotický, byl v 16. století zaklenut renesanční klenbou, vnitřní zařízení je barokní. Pod kruchtou jsou významné renesanční náhrobníky pánů Meziříčských z Lomnice.
Interiér gotického klášterního
kostela sv. Víta pochází z barokní opravy v 18. století, kdy byl v presbytáři obohacen freskovou oltářní výzdobu od J. Winterhaltera.
U františkánského kláštera stojí Svatovítská lípa, stará téměř 800 let, spojovaná s činností kazatele Jana Kapistrána.
Zámek vznikl přestavbou pozdně románského hradu v roce 1661, svoji konečnou podobu získal o sto let později. Zámek je obklopen rozsáhlým parkem přírodně krajinářského stylu (21 ha).
Jako technická památka je chráněn středověký vodovod vedoucí od kostela sv. Víta do města.
Severně od města, na návrší u silnice do Chotěbudic je šlechtická hrobka rodu Pallavicini, vybudovaná v letech 1902 - 1904 v neoklasicistním stylu. Více informací


Turistické informační centrum Jemnice
Husova 2
675 31 Jemnice
tel.: +420 721 508 737
e-mail: tic@mesto-jemnice.cz
www.tic.jemnice.cz


 

Fotogalerie

 
 
 

Mapa

Komentáře

Navštivte v okolí

Hradby v Jemnici

(Jemnice) Jemnice náležela v kraji mezi první města, která měla pevné hradby.Dal ji opevnit Přemysl Otakar I. v roce 1227. Hradby byly zděné a o jejich pevnosti se později zmiňuje i Velké Janovo pr

Památná lípa Jemnice

V době životní síly muselo jít o strom hodně košatý a mohutný. Dnes vyrůstají z ušlechtilého, a z velké části ztrouchnivělého kmene jenom tři poměrně slabé větve, které se v l

Kostel sv. Víta Jemnice

Ke gotické architektuře řadíme také kostel sv.Víta, postavený na východním okraji Jemnice. Zachoval se nám v porušeném stavu

Kostel sv. Jakuba Jemnice

V pradávných dobách vyhloubila Želetavka v prostoru Jemnice hluboké a široké údolí. Na jeho dně a po jeho svazích jsou roztrou&scaro

Židovský hřbitov Jemnice

Jelikož se hřbitov nalézá ve stejných místech jako na počátku existence židovské obce ve 14. století, patří bezpochyby k nejstarš

Jemnice

Jemnice patří k nejstarším městům na Moravě. Původní osada vznikla na místě pohraničního hradu z přelomu 11. a 12. století. Město bylo založeno na začátku 13. století jako královs

Zámek Jemnice

Zámek vznikl přestavbou zeměpanského hradu založeného patrně v první polovině 13. století. Dochované části nárožních věž&iacu

Kostel sv. Stanislava Jemnice

Hlavní dominantou města Jemnice je kostel sv. Stanislava se štíhlou věží, svítící daleko do kraje. Její elegantní silueta ví

Domy na náměstí Jemnice

Historické jádro města Jemnice a náměstí Svobody je jako celek zapsáno do seznamu kulturních památek. Město představuje nepravidelně okrouhlé území vymezené hradbami. Na náměstí Svo

Muzeum Vysočiny Třebíč, pobočka Jemnice

Expozice jsou umístěny v historickém domě s renesančním jádrem, který je empírově upraven. V jeho zadní části zůstaly zachovány

Hrobka Pallavicini Jemnice

Od roku 1841 do roku 1945 byl jemnický velkostatek v majetku příslušníků rodu Pallavicini. Ti vybudovali v roce 1902 na mírném návrší u chotěbudické silnice asi půl hodiny pěšky od Jem

Bazén se slanou vodou Jemnice

Areál letního koupaliště v Jemnici tvoří plavecký bazén, bazén se slanou vodou, brouzdaliště, hřiště na volejbal, nohejbal, rusk&

Zámecký park Jemnice

První zmínka o zámecké zahradě je z roku 1665, kdy bylo zaznamenáno placení za materiál potřebný ke stavbě vodotrysku. Avšak lze předpokládat, že historie zahrady sahá ještě o něco

Paintball klub Jemnice

Adrenalinové dobrodružství můžete zažít při hře paintball. Při této hře je nejdůležitější rychlé vyhodnocení situace a rozhodování. Klíčová je tedy komunikace a spolupráce hr

Pohádková cesta Panenská

(Jemnice) Pohádková cesta je dlouhá 4 km a vede po lesních a asfaltových cestách v okolí obce Panenská. Setkáte se zde s různými poh&aac

Židovská čtvrť Jemnice

Město Jemnice patří k obcím, kde se židovská obec řadí k nejstarším v České republice. První písemná zmínka je již

 
 
Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Na Stoupách 3
P.O.BOX 85
586 01 Jihlava
IČO: 28263693
webmaster@vysocinatourism.cz
www.vysocinatourism.cz
  
O Vysočině  Co vidět  Co dělat  Co se děje  Kde přespat  
Vysočina
Propagační materiály
Lidová kultura
Osobnosti Vysočiny
NEJ Vysočiny
Aktuality
Aktuality archiv
Partneři
Informační centra
Virtuálně
Geohra
Propagační materiály archiv
Turistické noviny
Mobilní turistická aplikace
Materiály cizojazyčné
Film Vysočina
Aplikace Cyklovýlety
Historie
Příroda
Města
Muzea a galerie
Rozhledny
Atraktivity pro děti
Pivovarnictví
Tipy na výlet
V létě
V zimě

        

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.