Jezdecká stezka LITOHOŠŤ - SOSNOVÝ LES (zelená)

92 km

Litohošť - Čížkov - Stanovice - Vlásenice - Hejlovský rybník - Myslotín - Vokov - Rynárec - Pavlov - Putimov - Proseč pod Křemešníkem - Lešov - Nová Buková - Turovka - Leskovec - Svatá Kateřina - Býkovec - Klátovec - Javořice - Hamry - Praskolesy - Dobrá Voda - Olší - Mysletice - Lipová - Kostelní Vydří - Malý Pěčín - Bílkov - Sosnový les (rozc. Pod Bábou, napojení na červenou dálkovou trasu Maříž - Golčův Jeníkov)

V areálu JEZDECKÉ STANICE OLA RANCH v Litohošti začíná zeleně značená jezdecká stezka, které od hlavní brány pokračuje do stráně mezi koňskými ohradami a nad poslední z nich se stáčí doprava. Dál pokračuje travnatou úvozovou cestou mezi poli, která vede do lesa Bukovec. Po dlouhém mírném stoupání lesní cestou trasa jezdecké stezky zahýbá doleva na asfaltovou lesní cestu a po ní pokračuje kolem závory až na kraj státní silnice z Pelhřimova do Tábora. Frekventovanou silnici přechází napříč a polní cestou pokračuje až do obce Čížkov, jehož okrajem stezka prochází.
Za třídírnou brambor a kravínem pokračuje trasa jezdecké stezky po polní cestě, která vede podél kraje lesa (ten mají jezdci po své levé ruce). V místech, kde les končí, pokračuje stezka mezi loukami až k odbočce, která je v podobě zvětšené značky (tzv. volavky) umístěna na výrazné osamělé olši v travnatém svahu. Jezdecká stezka tady odbočuje doleva na luční cestu, která sestupuje kolem zmíněné olše dolů k Cerkvickému (Cerekvickému) potoku a překonává ho po zatravněném širokém mostku pro těžkou techniku. Podél kraje lesíka, který mají jezdci po své levé ruce, pokračuje stezka luční cestou v přímém směru až k silnici, která vede z Nové Cerekve do Stanovic. Po této silnici stezka pozvolna stoupá až do obce Stanovice, kde se uprostřed návsi nachází vstup do JEZDECKÉ STANICE STANOVICE.
Ze stanovické návsi pokračuje značená jezdecká trasa záhumenkovou cestou, která prochází mezi koňskou ohradou a zadním traktem zdejších statků (zde je také vchod do stáje v jezdecké stanici). U poslední stodoly se cesta stáčí doleva a pokračuje podél meze, kterou mají jezdci po levé ruce, až k rozcestí polních cest označenému křížem (rozcestí není vyznačeno na turistických mapách ani na podkladech pro GPS, přestože se jedná o výrazné polní cesty). Jezdecká stezka tady odbočuje na levou polní cestu, která zvolna klesá k remízku u dalšího rozcestí polních cest. Zde se trasa stáčí doprava k areálu Vlásenického dvora. Za ním překračuje po mostě Cerkvický (Cerekvický) potok a následně prochází obcí Vlásenice, kde se nachází jezdecký oddíl TJ - Vlásenice - Pejr. Z obce stezka pokračuje po silnici z Pelhřimova do Dolní Cerekve až k železničnímu přejezdu (zastávka Vlásenice), za kterým odbočuje na polní cestu.
Další úsek trasy vede po polní cestě v souběhu se železniční tratí. Za mírným klesáním polní cesta prochází lesíkem a stáčí se doprava mezi pole, kterými pokračuje až k chatové osadě. Stezka pak pokračuje přes hráz malého rybníčku polní cestou k Hejlovskému mlýnu (penzion, občerstvení). Od turistického rozcestníku u hráze rybníka jsou to 2 km do Vlásenice a Ondřejova, 12 km do Zajíčkova a 19 km na Křemešník.
Od kamenné historické hráze Hejlovského rybníka začíná jezdecká stezka stoupat v souběhu s modrou turistickou značkou do chatové osady na úbočí kopce Hejlov (609 metrů). Souběh obou tras (v celkové délce 3,4 km) z velké části vede po okraji lesa, který mají jezdci stále po levé ruce. Přes vrchol kopce pokračuje trasa po polní cestě a na jeho druhé straně klesá lesem. Zatímco modrá turistická značka pokračuje rovně, jezdecká stezka zahýbá doprava a po polní cestě lemované stromy jde až ke starému úvozu, který vede do obce Myslotín. Poměrně strmě klesající ulicí pokračuje stezka až ke státní silnici. (Upozornění: stezka zatáčí doprava, necelých 50 metrů vede po rozšířeném chodníku podél frekventované státní silnice z Jindřichova Hradce do Pelhřimova a následně tuto silnici přechází napříč k návesnímu rybníčku.) Za rybníčkem stezka stoupá mezi domy až na konec obce, kde přechází napříč silnici vedoucí z Pelhřimova do Libkovy Vody. I nadále pak pokračuje po klidné asfaltové silnici, prochází obcí Vokov a před železničním přejezdem se stáčí doprava k Rynárci. Celkové délka asfaltového úseku z Myslotína do Rynárce činí 3,3 km.
Po vjezdu do Rynárce stezka přechází napříč přes frekventovanou silnici z Telče do Pelhřimova a pokračuje po klidných komunikacích až k potoku, kde se nachází JEZDECKÁ STANICE CZELZEE-M. (Pozn.: na druhé straně státní silnice leží JEZDECKÁ STANICE JEZDECKÝ KLUB CAVALIER). Po překonání říčky Bělé po betonovém mostě se zábradlím se stezka dostává k místu označenému jezdeckým rozcestníkem. Odtud pokračuje žlutě značená odbočka k železničnímu podjezdu, za kterým stoupá vzhůru k silnici, kterou přechází a po polní cestě se dostává k vjezdu do JEZDECKÉ STANICE JEZDECKÁ STÁJ BLUE HORSE.
Zelená jezdecká stezka pokračuje z Rynárce po luční cestě, zprava lemované pásem křovin, která zvolna stoupá k železničnímu přejezdu a následně pokračuje až před pavlovské Kamenictví Martina Skalského. Za ním se stezka stáčí doleva na silnici, která do Pavlova přichází od Nemojova. V obci Pavlov jezdecká stezka zleva objíždí návesní rybník a za ním stoupá mezi domy k úvozové cestě lemované po levé straně starým stromořadím a ze strany pravé pásem křovin. Zpočátku jezdecká stezka vede v souběhu se zelenou turistickou trasou vedoucí do Skrýšova, ale na rozcestí se od ní odpojuje, uhýbá doprava a kolem Obecního rybníka vede až do obce Putimov.
Z Putimova stezka pokračuje po silnici, ze které po 700 metrech odbočuje doleva na polní cestu. U turistického rozcestníku v lokalitě Na Nivách stezka uhýbá doprava do polí, kde pokračuje po obecní cestě až do obce Proseč pod Křemešníkem. Prochází přes náves a kolem restaurace U Marušky (kromě pondělí otevřeno vždy od 19.00 hodin) míří k JEZDECKÉ STANICI PROSEČ POD KŘEMEŠNÍKEM. Od jezdeckého rozcestníku umístěného před stájemi pokračuje zelená trasa v souběhu s červenou jezdeckou stezkou, která vede z Maříže do Golčova Jeníkova. Po nevelké asfaltové silnici mezi koňskými pastvinami obě stezky klesají na louku pod Křemešníkem, a následně pokračují k jezdeckému rozcestníku u tábořiště Slunečná paseka, kde se rozdělují. Z tohoto místa je to na vrchol Křemešníku 4,5 km, do Pelhřimova 5 km, na vrchol Čeřínku 17 km a k Želivskému klášteru 22 km.
Zatímco červená dálková stezka stoupá na Křemešník, zelená jezdecká trasa zatáčí podél Slunečné paseky doleva a pokračuje lesní pěšinou až na silnici, která vede ke Stříbrné studánce. Její léčivá voda vytéká z opuštěných stříbrných štol, v současné době je však pitná až po převaření.
Za studánkou se stezka stáčí doleva a po klidné lesní silnici stoupá až k hájovně Korce, u které odbočuje doprava na cestu, která vede vzhůru nejprve po louce, a později lesem. Na vrcholu kopce přechází napříč silnici z Putimova na Křemešník, obejde závoru a po výrazné lesní cestě pokračuje v souběhu s modrou turistickou značkou dolů po úbočí kopce Čihadlo (710 metrů). V údolí pokračuje cestou v louce podél Nemojovského potoka a Pilařského rybníka (které mají jezdci po pravé ruce) až do obce Lešov. Po průjezdu obcí stezka stále v souběhu s modrou turistickou trasou zatáčí doleva na poměrně novou lesní cestu, která stoupá krajem lesa až na výrazné rozcestí. Zatímco však turistická značka odbočuje doprava na Letny, jezdecká stezka se naopak stáčí doleva a stoupá lesní cestou vzhůru. Výraznou lesní cestu však opouští, odbočuje z ní doprava na vrstevnici a pod odlesněným vrcholem kopce zatáčí doleva a stoupá strmě vzhůru. Vrcholovou částí kopce prochází po travnaté lesní cestě s hlubokými kolejemi, kterou z obou stran obklopuje hustá smrčina. Následně začíná klesat po druhé straně kopce, přejde napříč asfaltovou silnici s cyklostezkou a pokračuje mezi stromy Prachatického lesa až na lesní cestu, která ústí na poměrně velkém lesním rozcestí. Z něj jezdecká stezka pokračuje úvozovou cestou, která stoupá šikmo svahem a nakonec se stáčí, aby vyústila na okraji lesa. Odtud pokračuje v souběhu se žlutou turistickou značkou po cestě mezi poli, která je v posledním úseku před obcí zpevněna asfaltem. To už se koně a jezdci dostávají do obce Nová Buková.
Jezdecká stezka zde prochází napříč přes náves, míjí kapličku a za silnicí se stáčí doleva na dlouhou polní cestu mezi pastvinami s dobytkem. Po vjezdu do lesa pokračuje ve stejném směru na hráz rybníka Samson. Za ní stezka přejde železniční přejezd a po krátkém úseku zahne doleva na lesní průsek, kterým zvolna stoupá až k vjezdu na zpevněnou lesní cestu, která sem z levé strany přichází od obce Hříběcí. Stezka zde zatáčí doprava av souběhu se žlutou turistickou značkou pokračuje po této výrazné lesní cestě. Z ní však po poměrně krátkém úseku odbočí doleva na lesní cestu, která po krátkém rovném úseku začíná stoupat smrkovým lesem, stáčí se doprava a pokračuje po travnaté a často podmáčené lesní cestě až k rozcestí. Zde stezka vstupuje na lesní cestu s pevnějším povrchem a za výrazným rozcestím vysypaným hrubým štěrkem se stočí doleva a pokračuje po lesní cestě, která zahýbá doprava a stoupá vzhůru na Matějův kopec (670 metrů). Před vrcholem stoupání začíná být povrch stezky kamenitý a jezdci po levé ruce míjí školku se stříbrnými smrčky.
Nakonec stezka zatáčí doprava na silnici, která spojuje obce Hříběcí a Bělou a pokračuje po asfaltu až k hájovně. U ní se stezka stáčí doleva, přechází silnici a pokračuje po lesní cestě, která vede po úbočí Vlasákova kopce (670 metrů). Po výjezdu z lesního porostu cesta dál pokračuje po louce, která je zleva chráněna poměrně vysokou mezí a kolem mohutného buku vjíždí na polní cestu mezi dobytčími pastvinami. Ta vede až do obce Turovka, kde prochází přes náves a za silnicí se dostává k JEZDECKÉ STANICI FARMA PEPÍNO. Trasa jezdecké stezky projíždí přímo areálem stanice, stoupá podél ohrad s koňmi plemene Shagya-arab a následně klesá luční cestou k lesu, kterým prochází napříč po úpatí kopce Hájek (714 metrů) a následně i pod Čejkovým kopcem (709 metrů). V místě, kde les po pravé ruce končí, pokračuje stezka po trvale vyjetých kolejích napříč loukou až k výrazné skupině lip, které pod svými větvemi ukrývají litinový kříž. Tady stezka zatáčí doleva a po polní cestě pokračuje až do obce Leskovec.
Před začátkem obce však stezka pouze přejde napříč přes silnici z Počátek do Leskovce a Horní Vsi a pokračuje luční cestou přímo do proluky v pásu keřů a stromů. Po projetí tímto průsekem se jezdecká stezka stáčí ihned doprava a pokračuje podél tohoto zarostlého křovinatého pásu po vyjeté luční cestě až za začátek lesa (který mají jezdci po pravé ruce). Po vjezdu do lesa se jezdecká stezka stáčí vlevo a začíná stoupat lesní cestou až k výrazné cestě se štěrkovým povrchem. Po této lesní cestě, vedoucí po vrstevnici pod vrcholem kopce Lísek (760 metrů) , stezka v souběhu s modrou turistickou značkou pokračuje až nad lázně Svatá Kateřina. Souběh obou tras pokračuje po cestě lemované stromořadím. Zatímco zde jezdci mají po své pravé ruce rybníček a budovu hotelu, vlevo projíždějí kolem kapličky s léčivým pramenem svaté Kateřiny. Na rozcestí, kde končí modrá turistická značka (je zde umístěn turistický rozcestník), jezdecká stezka odbočuje doleva a napojuje se na červenou pěší turistickou značku. V tomto souběhu nejprve stoupá proti kopci s výhledem na barokní kostel, postavený na místě původní dřevěné kaple z roku 1553. Na rozcestí pod kostelem stezka zatáčí doprava a vede přímo kolem areálu stájí, kde se nachází JEZDECKÁ STANICE RESORT SVATÁ KATEŘINA. Z tohoto místa je po turistických trasách možné navštívit například Počátky (2,5 km), Horní Dubénky (4 km) a Horní Ves (4 km), Horní Cerekev (6,5 km) a Nový Rychnov (20 km).
Pod areálem stájí se jezdecká stezka stáčí doprava a podél kraje lesa (který mají jezdci po pravé ruce) sestupuje luční cestou až k malému lesíku. Za ním pokračuje polní cestou až k silnici vedoucí z Počátek do Jihlávky. Tu protíná napříč a pokračuje mezi polem a starou cestou vedoucí po okraji lesíka na Strážním kopci (706 metrů). Po objetí vrcholu stezka vstupuje přímo do lesíka, stáčí se doleva a po staré lesní cestě vede až na jeho dolní okraj. Odtud se koně a jezdci dostanou po travnaté cestě mezi poli až k silnici z Počátek do Kaliště. Po pár metrech na této silnici jezdecká trasa odbočuje doleva na výraznou a rovnou lesní cestu, která lokalitou V kopcích, pokračuje až na konec lesa. Prochází kolem nápadné skupiny bříz a beze změny směru pokračuje napříč loukou k dalšímu lesu, kterým prochází po přímé lesní cestě. (Upozornění: zhruba uprostřed může být tato lesní cesta poměrně zarostlá a místy podmáčená).
Po výjezdu na rozlehlé louky mezi obcemi Dolní Vilímeč a Býkovec jezdecká stezka stále ještě kopíruje kraj lesa, který mají jezdci po své pravé ruce. Nakonec se stezka stočí doleva na polní cestu, která prochází v blízkosti Pláňavského rybníka u Horní Vilímče. Na rozcestí u křížku však stezka z této výrazné cesty odbočuje doleva a po dolní straně lučního porostu (jezdci zde mají po své pravé ruce nejprve jehličnatý lesík) pokračuje až místu, kde cesta zahýbá esovitě doleva, odkud vede podél stromů a křovin a za nimi se opět stáčí doprava (značky jsou zde umístěny na oplocence). Po vrcholu travnaté meze stezka pokračuje k výrazné staré lípě s křížem. U ní stezka schází z meze dolů a stáčí se doleva, takže jezdci mají zbytek trasy mez po levé ruce. Nakonec stezka přechází železniční přejezd a polní cestou v lokalitě Na nivách vjíždí do obce Býkovec.
Při průjezdu obcí stezka míjí hráz Býkoveckého rybníka, za kterou začíná stezka stoupat po silnici vzhůru a za posledními domy odbočuje na lesní cestu. Po krátkém lesním úseku opouští stezka les a polní cestou s částečně travnatým povrchem pokračuje mezi loukami a poli až do obce Klatovec. Stezka zde objíždí kolem statku na náves. Na druhé straně obce začíná jezdecká stezka klesat polní cestou s částečně kamenitým podložím, kde v létě roste mateřídouška a řada aromatických bylin. Ze stezky se otevírá krásný výhled na nejvyšší horu Vysočiny (Javořice, 836, 5 metru) a na okolní krajinu se zvlněnými loukami, políčky a balvany. Cesta klesá až k rozcestí s křížem v blízkosti rybníka Zhejral. Zatímco stezka vede na hráz rybníka, který je národní přírodní rezervací a kudy prochází i naučná stezka s názvem Poznej kraj pod Javořicí, žlutě značená odbočka vede k JEZDECKÉ STANICI HABERMANNOVA KOVÁRNA.
Za hrází Zhejralu jezdecká stezka pokračuje po místy výrazně kamenité cestě lesem a následně stoupá mezi polem a loukami až k rozcestí u výrazné cesty lemované břízami. Kromě zelené turistické trasy po ní vede také jezdecká modrá stezka do Světlé pod Javořicí. U jezdeckého rozcestníku se zelená jezdecká stezka na tuto výraznou trasu napojuje, zatáčí doleva a v souběhu s modrou stoupá po úbočí hory Javořice. Zatímco modrá jezdecká stezka ještě před vrcholem uhýbá doleva a klesá k Zelenému údolí, zeleně značená trasa pokračuje přímo na vrchol s vysílačem, který se nachází v nadmořské výšce 836,5 metru. Jednou z lesních cest pak začíná klesat do lesního průseku, který zpočátku vede po okraji lesa, kde se nacházejí pastviny nad Světlou. Později lesní cesta klesá strměji dolů a v místě zvaném Peklo odbočuje doprava na historickou cestu, kterou sestupuje až k lesní silnici vedoucí od Horního Mrzatce. Po překonání Světelského potoka stezka pokračuje až na okraj Bolíkovského lesa a jako polní cesta pokračuje vpravo od potoka mezi loukami až k frekventované silnici z Telče do Jindřichova Hradce. Tu přechází napříč v blízkosti obce Hamry a mezi svodidly u křížku pokračuje po luční cestě až k vjezdu do lesa. Jezdce a koně čeká stoupání lesními cestami pod vrchol kopce Beranov (640 metrů) a následné poměrně ostré klesání do údolí Sumrakovského potoka. Lesní lokalitou Na březině a mezi Pískovou horou a Vrchy stezka pokračuje po lesních cestách až k vyústění na louku u obce Praskolesy, známé historickou lípou se zvonicí.
Jezdecká stezka však těsně před obcí přechází napříč silnici z Praskoles do Sumrakova a luční cestou sestupuje na hráz Korandova rybníka, po které pokračuje až do Kučerova lesa. V souběhu se žlutou turistickou značkou zhruba 500 metrů stoupá vzhůru, poté se stáčí doleva a pokračuje lesem až k Pařezitému rybníku, který obchází zprava. Chatovou osadou Pohádka a polní cestou stezka vede až k silnici z Mysletic do Mrákotína, po které pokračuje až na křižovatku, kde odbočuje doprava do obce Dobrá Voda. Jezdci mají po levé ruce vysokou stráň s hornickým kostelíkem zasvěceným sv. Jáchymovi. A kdo touží po pokladu, musí vyjet až nahoru a pohladit zdejšímu permoníkovi nos.
Zatímco u kapličky odbočuje silnice ke zdejší vyhlášené restauraci, jezdecká stezka se za kapličkou stáčí doprava a v souběhu s modrou turistickou značkou stoupá strmě k posledním domům ve svahu. Zde je zřízena malá ohrada, kde si hladoví jezdci mohou nechat během návštěvy restaurace svoje koně. Další část stezky stále pokračuje poměrně strmě vzhůru smrkovým lesem. Na rozcestí zahýbá doleva na zpevněnou lesní cestu, která obchází po vrstevnici vrchol kopce Zdeňkov (671 metrů). Na druhé straně kopce stezka začíná klesat, zahýbá doleva a pokračuje po výrazné lesní cestě k turistickému a jezdeckému rozcestníku Nad strouhou. Z tohoto místa odbočuje do lučního svahu žlutá jezdecká trasa, která vede přes Borovnou a Krahulčí do Lipek u Telče. Zelená značka naopak za oplocenkou u rozcestníku opouští zpevněnou cestu a odbočuje doprava na polní cestu, která podél stráně zvolna stoupá k obci Olší. Zde se nacházejí hned DVĚ JEZDECKÉ STANICE: JS OLŠÍ -ŠTĚPÁN ĎÁSEK a JS OLŠÍ - JAN KREJČÍ, k nimž je vyznačena žlutá odbočka.
Jezdecká stezka se na kraji obce stáčí doleva a kolem budovy kravína vjíždí na luční cestu, která vede po okraji lesa (který mají jezdci po pravé ruce) až na vrchol kopce Lopata (664 metru). Na vrcholu stezka přechází krátkým travnatým úsekem k protilehlému lesu, po jehož okraji (který mají jezdci tentokrát po levé ruce) klesá až na louky, kde se stáčí doprava a pokračuje až na začátek obce Mysletice.
Po průjezdu obcí stezka protíná silnici z Prostředního Vydří do Řečice a záhumenkovou cestou obchází poslední zemědělské mysletické usedlosti. Nakonec se stáčí doprava a pokračuje po lesní cestě přes Pahorek (548 metrů), po jehož protilehlé straně klesá až k mostu přes potok. Za ním přechází napříč cípem pole (po většinu roku jsou zde vyježděné koleje), pokračuje kousek lesem a úvozovou cestou mezi poli klesá k nevelkému lesíku na okraji osady Lipová. Tou prochází po silnici mezi domy, stáčí se doprava podél rybníčku a luční cestou míří ke špici lesa Háj, do kterého vstupuje kousek pod silnicí. Jezdce a koně nyní čeká dlouhá lesní cesta spodní částí Háje, která na jeho protilehlém konci míjí zprava rybník U háje a u cípu lesa odbočuje doleva na úvozovou cestu mezi poli. Ta vede kolem kaskády rybníků až do Kostelního Vydří. Od hřbitova stezka pokračuje po silnici, prochází obcí napříč a za koňskými ohradami se stáčí doleva, opouští asfaltový povrch a pokračuje doprava po polní cestě nad Vyderským potokem. Na nejbližším rozcestí polních cest odbočuje stezka doleva a travnatou a částečně kamenitou cestou lemovanou křovisky překračuje hřeben kopce a sjíždí k silnici vedoucí z Dačic do Telče. Za silnicí koně sjíždějí po polní cestě vysypané cihlovou drtí podél Podcestného mlýna. Na louce se stezka stáčí doleva a po luční cestě pokračuje až k bezpečnému brodu přes řeku Dyji. Za ní stezka pokračuje polní cestou, která přechází železniční přejezd a mezi lesnatou strání a loukou za tratí se stáčí doleva, a následně doprava a kolem rybníka pokračuje na začátek obce Malý Pěčín, kde sídlí JEZDECKÁ STANICE JOCKEY CLUB MALÝ PĚČÍN.
Jezdecká trasa prochází napříč obcí, míjí zdejší kostelík a za návsí odbočuje doleva na dlouhou polní cestu, která je zpočátku lemovaná starými ovocnými stromy. U křížku stezka zatáčí doleva a dál pokračuje po stejné cestě kolem lesa a následně mezi loukami a polem až k silnici z Dačic do Nové Říše. Tu v blízkosti kapličky přechází napříč a po silnici klesá k areálu zemědělského družstva na začátku Bílkova. Aby se jezdci a koně dostali přes řeku Vápovku, musí v obci přejet po silničním mostě. Za ním stezka zatáčí doleva a stoupá podél kostela a posledních rodinných domků k polní cestě, po které pokračuje až k lesíku na horizontu. Zde se stezka stáčí doleva a dál pokračuje po polích až na okraj lesa, který mají jezdci po pravé ruce. V souběhu s modrou turistickou značkou pokračují stále až k Sosnovému lesu, který stezka prochází k jezdeckému rozcestníku umístěnému pod vrcholem kopce Bába (665 metrů). Tady se zelená stezka připojuje k dálkové červené trase vedoucí z Maříže do Golčova Jeníkova.
 

Fotogalerie

 
 

Komentáře

Navštivte v okolí

Jezdecká stezka LITOHOŠŤ - SOSNOVÝ LES (zelená)

(Litohošť) 92 km Litohošť - Čížkov - Stanovice - Vlásenice - Hejlovský rybník - Myslotín - Vokov - Rynárec - Pavlov -

 
 
Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Na Stoupách 3
P.O.BOX 85
586 01 Jihlava
IČO: 28263693
webmaster@vysocinatourism.cz
www.vysocinatourism.cz
  
O Vysočině  Co vidět  Co dělat  Co se děje  Kde přespat  
Vysočina
Propagační materiály
Lidová kultura
Osobnosti Vysočiny
NEJ Vysočiny
Aktuality
Aktuality archiv
Partneři
Informační centra
Virtuálně
Geohra
Propagační materiály archiv
Turistické noviny
Mobilní turistická aplikace
Materiály cizojazyčné
Film Vysočina
Aplikace Cyklovýlety
Historie
Příroda
Města
Muzea a galerie
Rozhledny
Atraktivity pro děti
Pivovarnictví
Tipy na výlet
V létě
V zimě

        

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.