Jezdecká stezka NAD OTÍNEM - NA KŘÍŽI (žlutá)

16 km

Široký les - Otín - zámeček Aleje - Brodce (Ranč Pohádka)

Uprostřed Kněžického lesa, pod vrcholem kopce Čertice (614 metrů) je u hájenky Na Kříži umístěn jezdecký rozcestník, kde na zelenou jezdeckou stezku navazuje žlutě značená jezdecká trasa. V souběhu se žlutou turistickou značkou stezka vede necelý kilometr po asfaltu, poté pokračuje ve stále stejném směru po lesní cestě s poměrně pružným jehličnatým povrchem. Z těchto míst je to 3,5 km do Chaloupek (JEZDECKÁ STANICE CHALOUPKY), 4 km do Zlatomlýna, 6,5 km do Opatova a do Okříšek a 8 km do Přibyslavic.
Na křižovatce lesních cest v blízkosti bukové rezervace U Římské studánky jezdecká stezka odbočuje mírně doprava na lesní cestu s písčito-štěrkovým povrchem a nevýrazným travnatým středem, zatímco žlutá turistická trasa pokračuje rovně. Po této lesní cestě stezka pokračuje až k silnici vedoucí z Hrutova do Opatova. Stezka zde zatáčí doleva a dalších 530 metrů vede po silnici k místu, kde přes silnici kolmo přechází žlutá turistická značka. Jezdecká stezka se k ní opět připojuje, odbočuje od silnice doprava na kilometr dlouhou lesní cestu vedoucí po úpatí kopce Šárovec (624 metrů). V místech, kde se písčitý povrch cesty mění v kamenitý, je už slyšet zvuk padající vody a koně a jezdci se dostávají na hráz rybníka Zlatomlýn, kde přepad z rybníka tvoří čtyři metry vysoký vodopád.
Ještě před koncem hráze jezdecká stezka opouští žlutou turistickou značku a odbočuje doprava na louky v údolí řeky Brtnice. Luční, často podmáčenou cestou pokračuje stezka po pravém břehu říčky zhruba 600 metrů. V místech, kde z levé strany přitéká potok Bělohlávek, jezdecká stezka odbočuje ostře doleva a na špici Opatovského lesa vstupuje na nezřetelnou lesní cestu. (Upozornění: přestože je trasa dobře označená množstvím značek, hrozí zde riziko, že nepozorní jezdci budou pokračovat rovně). Touto lesní cestou s pružným, částečně mechovým povrchem stezka stoupá až na křižovatku s výraznou lesní cestou. Stezka zde zatáčí ostře doprava a přes mostek, pod kterým v trubce protéká potok Bělohlávek, pokračuje do protějšího lesa.
Po 600 metrech se kolem cesty začínají objevovat chaty, a když stezka opustí kraj lesa, jezdci se po dalších 150 metrech dostanou k vzrostlému modřínu, na kterém jezdecký rozcestník upozorňuje na odbočku k JEZDECKÉ STANICI RANČ POHÁDKA. Stezka zde vede travnatou polní cestou podél kraje lesa, který mají jezdci stále po levé ruce. Od špice lesa stezka zatáčí doprava a úvozovou polní cestou pokračuje až na začátek obce Brodce. U prvních domů stezka odbočí doprava na asfaltovou silničku, která podél rybníka Strážov pokračuje až k bráně do areálu ranče.
Jezdecká stezka od rozcestníku vede i nadále vzrostlým lesem. U vodárny projíždí napříč křižovatkou lesních cest a pokračuje lesem směrem k tzv. alejím. Tato cesta je místy vyspravena hrubým štěrkem, který se však rychle zanáší hlínou.
Na další výrazné lesní křižovatce stezka odbočuje doleva a necelých 800 metrů pokračuje po štěrkové cestě až k asfaltové lesní silnici. Zde odbočí doprava a touto tzv. Opatovskou alejí dojede až do blízkosti lesního Zámečku Aleje (dnes v soukromém vlastnictví). Stezka se zde stáčí doleva na silničku objíždějící zámecký areál a po 200 metrech zatočí doleva na další silnici, tzv. Brtnickou alej. Také z ní však asi po 300 metrech schází do lesa, po mostku přejíždí potok a nevýrazným (proto i hustě značeným) lesním průsekem stoupá doprava až k silnici, kde stezka odbočuje vlevo. Po této Zelené aleji stezka vede rovně celých 1 200 metrů.
Od místa, kde asfalt končí, vedou z paseky tři lesní cesty. Stezka pokračuje po cestě, která je nejvíce vpravo (značka je umístěna na proschlém jeřábu) a jde po ní až ke kraji lesa. Dál vede po hrázi nově založeného rybníka, za kterou odbočuje doprava na loučku, která leží mezi rybníkem a polem (uprostřed louky je umístěn značkařský kolík). Délka trasy je necelých 330 metrů.
Zvýrazněná značka, tzv. volavka ukazuje místo, kde stezka vjíždí do lesa. Odtud pokračuje zprvu po nezřetelné, později po výrazné lesní cestě s hlinitým povrchem, která vede až ke státní silnici. (Upozornění: po objetí závory stezka přechází napříč frekventovanou státní silnici I/38 Praha-Vídeň). Za silnicí pokračuje stezka další lesní cestou se štěrkovým, zvolna zarůstajícím povrchem až k hájence Městských lesů Jihlava a poté ještě 250 metrů polní cestou k silnici vedoucí z Pavlova do Otína. Po této silnici stezka pokračuje až na začátek obce Otín. Stezka se dá hned první odbočkou doleva a následně zabočí ještě jednou doleva a pokračuje po asfaltu až k poslednímu domu (celkový průjezd obcí měří 250 metrů). Odtud pokračuje 300 metrů polní cestou, která vede podél potoka v lokalitě Na pastvišti až na začátek Středního lesa, kde se žlutá trasa napojuje na modrou jezdeckou stezku vedoucí ze Světlé pod Javořicí do Dukovan.
 

Fotogalerie

 

Komentáře

Navštivte v okolí

Jezdecká stezka NAD OTÍNEM - NA KŘÍŽI (žlutá)

(Otín) 16 km Široký les - Otín - zámeček Aleje - Brodce (Ranč Pohádka) Uprostřed Kněžické

 
 
Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Na Stoupách 3
P.O.BOX 85
586 01 Jihlava
IČO: 28263693
webmaster@vysocinatourism.cz
www.vysocinatourism.cz
  
O Vysočině  Co vidět  Co dělat  Co se děje  Kde přespat  
Vysočina
Propagační materiály
Lidová kultura
Osobnosti Vysočiny
NEJ Vysočiny
Aktuality
Aktuality archiv
Partneři
Informační centra
Virtuálně
Geohra
Propagační materiály archiv
Turistické noviny
Mobilní turistická aplikace
Materiály cizojazyčné
Film Vysočina
Aplikace Cyklovýlety
Historie
Příroda
Města
Muzea a galerie
Rozhledny
Atraktivity pro děti
Pivovarnictví
Tipy na výlet
V létě
V zimě

        

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.