Jezdecká stezka ROZCESTÍ NAD MEZIŘÍČKEM - PEKELNÝ KOPEC (zelená)

57 km

Rozcestí Nad Meziříčkem - Šašovice - Horky - Bítovánky - rozcestí pod Mařenkou - Štěměchy - Kobylí Kopec - Heraltické prameniště - Na Kříži - Zašovice - Přibyslavice - Nová Ves - Sokolí - Třebíč/Borovina - Kracovice - Pekelný kopec

U jezdeckého rozcestníku umístěného v lese nedaleko obce Meziříčko, kudy prochází modře značená jezdecká stezka vedoucí z Divizny do Tříletého mlýna na Želetavce, začíná zeleně značená trasa, která prochází Třebíčskem až na Pekelný kopec. Zpočátku stezka vede polní cestou po okraji lesa, který mají jezdci po své pravé ruce. V místě, kde cesta končí u silnice vedoucí z Meziříčka do Domamile, stezka zatáčí doprava a zvolna klesá k první možnosti odbočení doleva. Tady vstupuje na polní cestu, která vede po okraji Černého lesa. Ten mají jezdci po své pravé ruce, zatímco vlevo se až k horizontu táhnou pole. Jezdecká stezka odbočí na jednu z polních cest a stoupá šikmo na horizont až k rozcestí se starým křížem a několika vzrostlými stromy. Okolo něj se stezka stáčí doleva a začíná klesat směrem k obci Šašovice. Prochází okrajem obce až k Lihovarskému rybníku a výrobní hale, za kterou odbočuje polní cestou vedoucí ke špici lesa na úbočí kopce Horka (626 metrů).
Zpočátku stezka stoupá příjemná cestou mezi polem a krajem lesa, který mají jezdci po své levé ruce. Před vrcholem stoupání stezka zatáčí doleva a lesní cestou vede skrze les až na jeho druhý konec. Pokračuje po polní cestě, která vede zezadu k zemědělským usedlostem v obci Horky. Z této cesty však stezka odbočuje doprava a míří mezi poli k osamocenému statku s krásnou kovanou bránou, kde byl i v minulosti chováni angličtí plnokrevníci. Před branou trasa jezdecké stezky odbočuje doleva a zvolna klesá historickou alejí ke státní silnici. (Upozornění: jedná se o frekventovanou mezinárodní silnici I/38 Praha-Vídeň, kudy zejména v letních měsících jezdí řada aut mířících do Chorvatska. Přestože jezdecká stezka přechází silnici pouze napříč, a to ještě v širokém a přehledném místě uprostřed obce, opatrnost je na místě.)
Na protilehlé straně silnice stezka pokračuje kolem kapličky a mezi zahradami, za kterými přechází v polní cestu. Ta vede až k lesu, kterým jezdecká stezka pokračuje po zpevněné lesní cestě, která poměrně strmě stoupá až k tzv. Špidle (ofic. k vrcholové části V modříní), která se nachází v nadmořské výšce 635 metrů. (Upozornění: protože stezka míjí povrchový lom Lesů ČR, je zde možnost pohybu těžké techniky). Za lomem pokračuje stezka po zpevněné, téměř 2 km dlouhé lesní cestě střežené mohutnými buky. Po pravé ruce jezdci míjí také studánku U Huberta, kde Myslivecké sdružení Horky umístilo na památku kamarádů malý vztyčený kámen. Voda ve studánce je pitná a pod stříškou bývají zavěšeny dva hrnečky. Poblíž studánky se nachází romantický lesní rybníček.
Po levé straně z cesty odbočuje cesta, která stoupá k vysílači V kopcích (v lesních mapách označováno U smutné jedle, od něhož jsou díky jeho nadmořské výšce 669 metrů krásné výhledy do krajiny. Trasa jezdecké stezky však pokračuje stále rovně až na konec lesa, kde obchází závoru a zahýbá doleva na poklidnou silnici vedoucí z Cidliny do Bítovánek. Trasa jezdecké stezky však již na první možné odbočce zatáčí doprava na lesní cestu. Ta zpočátku vede přímo, ale poté se stáčí doprava a vytváří tvar písmene U. Smíšeným lesem stezka stoupá po úbočí kopce s výskytem několika mohutných buků a následně vjíždí do smrkového lesa, kde koně pokračují po asfaltové lesní silnici. Je zde dobré pečlivě sledovat značky, protože odbočka doleva do lesního průseku je poměrně nevýrazná a lze ji snadno přehlédnout. (Upozornění: v blízkosti posedu, který stojí v nejnižším bodě této lesní cesty, se nachází poměrně rozsáhlý podmáčený úsek, který je zejména po dešti bezpečnější objet mezi krajem lesa). Od posedu stezka stoupá lesní cestou vzhůru a zatáčí doleva na asfaltovou silnici, která vede z Římova do Bítovánek.
Po průjezdu obcí, kde jezdecký rozcestník umístěný na borovici upozorňuje na přítomnost JEZDECKÉ STANICE POD MAŘENKOU, pokračuje trasa jezdecké stezky po staré asfaltové cestě lemované loukami. U rozcestí stíněného skupinou stromů asfalt končí a stezka dál pokračuje po polní cestě, která vede až na okraj lesa. Zde stezka odbočuje doprava a podél hrany lesa pokračuje k travnatému mostku přes potok. Za ním se stáčí doleva a podél řady stromů, kterou mají jezdci po své pravé ruce, zvolna stoupá luční cestou. Jezdecká stezka vede až k mezeře mezi stromy, kde se nachází smrk označený šipkou a nápisem PO HRÁZI. Aby jezdci nezajeli do bažiny, musí pokračovat po kolejích vyjetých v trávě a projet mezerou mezi dvěma smrky tak, aby strom s nápisem zůstal po jejich levé ruce. Dál stezka pokračuje po zbytku vyvýšené rybniční hráze (z vlastního rybníka je louka s porostem rákosí nalevo od cesty). Již po několika metrech trasa stezky pokračuje znovu po výrazné lesní cestě, která za rozcestím pokračuje rovně do svahu. V místě lesní školky se sice stezka v krátkém úseku ztrácí ve vysoké trávě, ve skutečnosti však vede stále dál podél plotu oplocenky, která jezdcům zůstává po levé ruce. Jakmile oplocení končí, cesta už je opět zřetelná a stáčí se doprava na výraznou lesní cestu, po které od obce Lesná přichází modře značená jezdecká stezka.
Souběh zelené a modré jezdecké stezky (střed puntíku je zeleno-modrý) pokračuje lesní cestou, která na nejbližším rozcestí mírně zahýbá doprava a přes křižovatku lesních cest prochází rovně. V dalším úseku se stáčí doleva (upozornění: v daném místě bývá téměř celoročně velká kaluž) a začíná klesat až k výraznému rozcestí na úpatí hory Mařenky (711 metrů). V místě, kde je z kamenů postavený lesnický pomníček, souběh obou tras zatáčí doleva a podél lesní školky (kterou mají jezdci po pravé ruce) poměrně strmě klesá až na výraznou štětovanou lesní cestu s naučnými tabulemi Lesů ČR. V souběhu s touto cestou pokračují obě jezdecké stezky doprava směrem samotě Dašov. Na rozcestí u rybníka Pančáku, který patří ke zdejšímu Hobzovu mlýnu, se u naučné tabule věnované jehličnanům odpojuje modrá jezdecká trasa, která pokračuje do Dašova. Zelená jezdecká stezka zatáčí doleva a po široké lesní cestě pokračuje dál až na rozcestí. Zatímco nápadná lesní cesta pokračuje dál doleva, jezdecká trasa odbočuje doprava na nenápadnou cestu, která přechází betonový most přes potok a stoupá loukou až k výrazné značce umístěné na bříze (jezdci mají po pravé ruce okraj lesa).
Od břízy stezka pokračuje po kolejích vyjetých v trvalém travním porostu vzhůru k horizontu. Smíšený porost smrků a bříz, který měli jezdci zprava, končí u mysliveckého posedu. Stezka však dál pokračuje loukou podél zbytků dobytčích ohrad, kde jsou na obou centrálních sloupcích umístěny jezdecké značky a dál loukou až k výraznému jasanu pod vrcholem kopce (jezdci mají po pravé ruce po celou dobu stoupání zarostlou strouhu s malým potůčkem). Také osamocený jasan stezka míjí zleva a dál stoupá mezi pole a pás křovin, kudy pokračuje přes vrcholek kopce. V hustém porostu napravo od cesty je možné zahlédnout pamětní ceduli s téměř nečitelným nápisem a povalený smírčí kámen s křížem, který připomíná tragickou smrt dívky Marianny, zavražděné skupinou místních lapků (její jméno nese i nedaleká hora Mařenka, která je se svými 711 metry nejvyšší horou Třebíčského okresu).
Za vrcholem stoupání stezka pokračuje cestou mezi ovčími pastvinami a kolem hospodářské budovy vjíždí do obce Štěměchy, kde se stáčí doleva a stoupá mezi domy až k poměrně frekventované silnici vedoucí z Třebíče do Předína a Telče. Po této silnici stezka vede necelých 60 metrů a na konci obce zahýbá do klidné ulice, za kterou zatáčí na štěrkovou polní cestu vedoucí mezi dobytčími pastvinami a záhumenkami. V místě, kde ohradník končí, pokračuje stezka ke druhé polní cestě, která se zde ostře stáčí doleva a pokračuje podél řídkého hájku až k okraji lesa. Lesní cestou pokračuje trasa jezdecké stezky stále rovně až za oplocenku, kterou mají jezdci po levé ruce. Na výrazném lesním rozcestí stezka odbočuje doleva, projde dnem údolí a začíná stoupat do táhlého kopce.
Po překročení lesní silničky čeká jezdce dlouhá, zpevněná lesní cesta vedoucí převážně smrkovým porostem. Na výrazném rozcestí pod Kobylím kopcem (671 metrů) jezdecká stezka odbočuje doleva a stoupá mezi mladými smrčinami téměř na samotný vrchol. Po pravé straně zůstává hustý smrkový porost, po levé ruce mají jezdci bukový les, který hlavně v podzimních měsících doslova září zlatou barvou. Trasa jezdecké stezky následně pokračuje po výrazné lesní cestě na úbočí kopce. Po překonání lesní cesty stezka pokračuje kolem urostlého buku a klesá travnatou cestou stále dolů (Upozornění: v přítomnosti pramenišť je nutné počítat s rozsáhlými kalužemi nebo blátivým povrchem cesty.) Podmáčený je zejména poslední úsek klesání, za kterým stezka pokračuje po výrazné lesní cestě vedoucí kolem Heraltického prameniště a hájenky Na Trojáku. Za hájenkou stezka odbočuje doprava na silnici vedoucí z Heraltic do Opatova a pokračuje po asfaltu až k první odbočce vedoucí doleva na travnatou cestu. Z ní mohou jezdci po své pravé ruce vidět špičku Heraltického kostelíka. Na kraji lesa začíná trasa výrazněji stoupat. Za chatkami se lesní cesta mění v travnatou, místy zarostlou polní cestu vedoucí podél okraje lesa.
Na druhém vrcholu stoupání stezka odbočuje do lesa a klesá na rozlehlé rozcestí s posedem, kde se stáčí doprava a vede po výrazné lesní cestě. Po delším rovném úseku se směr trasy stáčí doprava a vede až na hranu lesa, kde začíná rozlehlá louka. (Upozornění: značená trasa dál pokračuje po obvodu lesa. Kraj bývá ale zarostlý a podmáčený (blízkost dalšího prameniště), takže je třeba maximální opatrnosti. Pokud by bylo hodně mokro, doporučujeme objet vlhké místo s odlišným složením vegetace po louce a následně se vrátit k lesu).
Další úsek jezdecké trasy obchází špici lesa a po luční cestě vede až k výrazné polní cestě. Jezdecká stezka zde zahýbá doleva a po této výrazné lesní cestě stoupá jehličnatým lesem pod vrchol hory Čertice (614 metrů), kde se nachází hájenka Na Kříži. Od jezdeckého rozcestníku vychází žlutě značená jezdecká stezka k Ranči Pohádka u Brodců, která se za Otínem se napojuje na modrou jezdeckou stezku vedoucí ze Světlé pod Javořicí do Dukovan.
Zelená jezdecká stezka se u hájenky stáčí doprava a v souběhu se žlutou turistickou značkou vede rovným lesním průsekem k silnici z Heraltic do Brtnice. Zatímco pěší trasa vstupuje na silnici, po které pokračuje k turistickému rozcestí Kamenný vrch, jezdecká trasa po výjezdu z lesa uhýbá doleva na louky, kterými mezi silnicí a lesem vede vysoké napětí (značky jsou nalepeny na rozvodných stožárech). Průsek je dostatečně široký, takže koně, kteří mohou kopírovat okraj lesa, se nepřiblíží ani pod dráty, ani k silnici. (Upozornění:louky po levé straně silnice vedou až k Zašovicím, ale zhruba v polovině luční trasy jimi prochází napříč strouha, která je díky odlišné vegetaci dobře rozpoznatelná. V tomto místě je nutné kraj strouhy obejít po silnici a znovu odbočit doleva na louku.) Po louce je možné pokračovat až k odbočce na polní cestu po úbočí Salátova kopce (661 metrů) vedoucí do obce Zašovice.Tady jezdecká stezky opouští polní cestu a zatáčí doprava na státní silnici, po které pokračuje 420 metrů až k odbočce u kapličky. (Upozornění: jedná se o frekventovanou státní silnici z Jihlavy do Brna, kolem které se jenom obtížně uhýbá velkým autům. Pokud jezdci nejedou do jedné ze zašovických jezdeckých stanic, je lepší Zašovice objet a ke stezce se připojit až za nimi).
Jezdecká stezka z hlavní silnice odbočuje doleva u modře natřeného domu. Jedná se o JEZDECKOU STANICI STÁJ KRUŽÍK. Další možnost k přenocování koní a jezdců nabízí JEZDECKÁ STANICE ČSOP KNĚŽICE V ZAŠOVICÍCH. Za odbočkou ze silnice již stezka vede po polní cestě k lesu, zvolna stoupá pod vrchol Velké hory (618 metrů), a poté poměrně strmě klesá k silnici Přibyslavice-Radonín. Za ní stezka pokračuje po lesní silnici ve směru ke zřícenině hradu Střeliště. Po 160 metrech však z asfaltu odbočuje doprava a sestupuje průsekem k lesní cestě, kde se stáčí doleva a pokračuje lesem až k napojení na výraznější lesní cestu, která je značena modrou turistickou značkou. Po ní souběh obou tras pokračuje až k údolním rybníčkům, za kterými se modrá pěší trasa odpojuje.
Jezdecká trasa stoupá kolem bývalé hájovny Vápenice na kraj lesa a polní cestou pokračuje až pod vrchol kopce, na kterém se nachází sportovní středisko Jalovec (lyžařský vlek, možnost občerstvení). Stezka ho však těsně pod vrcholem míjí a začíná klesat kamenitou polní cestou lemovanou šípkovými keři až na okraj obce Hynkov. U prvního zemědělského objektu se však stezka stáčí doprava a alejí starých jabloní vede až na okraj sadu. Zde zatáčí doleva na kamenitou polní cestu a stoupá do sedla mezi dvěma kopci. Vlevo mají jezdci Musilův kopec (539 metrů), vpravo kopec ?V boroví? (560 metrů). Za sedlem již trasa jezdecké stezky sestupuje cestou mezi poli k silnici vedoucí z Číchova do Přibyslavic. Stezka zde zatáčí doprava a pokračuje po silnici k železničnímu přejezdu.
Za přejezdem jezdecká stezka i nadále pokračuje po silnici dolů a kolem zemědělského družstva pokračuje mezi domky. Na konci ulice odbočuje doprava a dlouhou rovnou ulicí (odkud mohou jezdci vpravo dobře vidět na petrovický kostel, patřící mezi národní kulturní památky České republiky) vede k silničnímu mostu přes řeku Jihlavu. Za ním stezka stále pokračuje po silnici vedoucí z Přibyslavic do Třebíče (celková délka úseku je 550 metrů) a za druhým mostem, který tentokrát vede nad údolím, odbočuje doprava a velkým obloukem se stáčí přímo pod most a po cestě mezi zahrádkami míří k loukám. Na jejich začátku však odbočuje doprava přes potok a kamenitou polní cestou stoupá mezi porosty trnek a šípkových keřů mezi pole. Rovná polní cesta tudy vede až k zemědělskému areálu v Nové Vsi, kde se nachází JEZDECKÁ STANICE RANČ VÁPENKA.
Od jezdeckého rozcestníku před rančem stezka pokračuje obcí a dál vede po silnici ve směru na Petrovice. Pod kopcem překonává po silničním mostě říční tok a okrajem Petrovic vjíždí na rozlehlé údolní louky na pravém břehu řeky Jihlavy. Jezdecká stezka zde celou cestu vede loukou pod strání, kterou mají jezdci po své pravé ruce. Následuje rovná luční cesta (značky jsou zde umístěny na dřevěném zábradlí), která následně začíná stoupat do zalesněné stráně a po jejím hřebeni vede až k Červenému mlýnu. Zde stezka přejíždí napříč místní komunikaci a pokračuje po cestě vedoucí po břehu řeky (vpravo od cesty jsou rozlehlé dobytčí pastviny). Na odbočení upozorňuje zvětšená šipka směřující doprava na rozhraní louky a pole. Stezka prochází kolem sloupu, na kterém je umístěna další značka a směřuje k brodu přes Okříšský potok, vedle kterého je louka pro pěší. (Brod je celoročně sjízdný a často ho používají třebíčští jezdci při svých vyjížďkách).
Za brodem stezka stoupá po cestě do stráně a pokračuje po ní až na začátek koňských ohrad u penzionu Padrtův mlýn, místu JEZDECKÉ STANICE JEZDECKÁ SPOLEČNOST SOKOLÍ Zdeňky Dokulilové, která v Třebíči vede prodejnu jezdeckých potřeb EQUISPORT. Součástí areálu je také Jezdecká vinárna, která nabízí i teplé jídlo.
Druhým místem, kde lze s koňmi přenocovat, je sousední JEZDECKÁ STANICE JEZDECKÝ AREÁL SOKOLÍ Ing. Zdeňka Studence. Jezdecká stezka dál sleduje tok řeky Jihlavy a pokračuje po cestě, která se v úseku mezi poli stáčí doprava a stoupá na vrchol kopce, za kterým je vidět areál Červené hospody a krahulovské silo. Stezka zde zatáčí doleva a dlouhým rovným úsekem pokračuje podél lesa, který mají jezdci po své levé ruce. Nakonec prochází zahrádkami na okraji Řípova a vjíždí na silnici, kterou pokračuje na začátek vlastní obce.
Tady odbočuje ze silnice doprava za stodoly, kde zahýbá doprava na lesní cestu, která stoupá vzhůru do strmé stráně. Tato cesta se za poslední zahradou ve stráni stáčí doprava a pokračuje úvozem až k místu, kde je původní lesní cesta hustě zarostlá. Zde je nezbytné odbočit na travnatou pěšinu, která uhýbá doleva a stoupat dál po okraji louky, nad ní pokračuje opět jako lesní cesta. (Upozornění: v počátečním úseku je cesta stále ještě zarostlá travou a mění se v pěšinu, protože druhou kolejí vede odvodňovací stružka. Následně se ale opět rozšiřuje do podoby původní lesní cesty lemované duby a pokračuje až na vrchol kopce.) Než se však koně dostanou k silnici, musí projít krátkou pěšinou v akátovém hájku, která kopíruje oplocení bývalé skládky. Za ním stezka přechází napříč rušnou silnici, která vede z Třebíče do Jihlavy. Nápadná značka za silnicí navádí jezdce pod oblouk železničního přejezdu (opět se jedná o trať z Brna do Jihlavy). Za ním se jezdecká stezka opět mění v pěšinu, která se v blízkosti panelových domů stáčí doleva a po krátkém rovném úseku opouští trať (kterou mají jezdci po své levé ruce) a zatáčí doprava mezi garáže. Potom už stezka pokračuje po klidných silnicích třebíčské části Borovina. Pod kopcem přechází silnici do Starče, za kterou ihned odbočuje na hráz Borovinského rybníka, pod kterou se nachází Hospoda pod hrází.
Za hrází jezdecká stezka odbočuje doprava a prochází podél rybníka, který mají jezdci po své pravé ruce. Ve stejném směru pak pokračuje po okraji louky až k místu, kde se stáčí doleva na lesní cestu a začíná strmě stoupat zalesněnou strání vzhůru. Po výjezdu do polí stezka dál pokračuje po výrazné cestě, kterou po levé straně lemuje pás křovin. Tato polní cesta vede až na začátek obce Kracovice, kde se stáčí doleva na náves. V popisných číslech 3 a 4 se nacházejí JEZDECKÉ STANICE ROZÁRKA KRACOVICE a STRIXY KRACOVICE.
Po průjezdu návsí stezka zahýbá doleva mezi domy a mění se opět ve výraznou polní cestu, která lemuje okraj zahrádek a následně pokračuje přes pole k lesu. Zhruba v polovině trasy polní cesta (a s ní i jezdecká stezka) zahýbá doleva, zatímco v původním směru pokračuje travnatá, méně nápadná cesta. Lesem pokračuje stezka po kamenité lesní cestě, která obchází úbočí Pekelného kopce a končí u jezdeckého rozcestníku, kde je po modré jezdecké stezce možné pokračovat přes Střítež a Třebenice do Dukovan a v opačném směru až do Světlé pod Javořicí.
 

Fotogalerie

 
 
 

Komentáře

Navštivte v okolí

Jezdecká stezka ROZCESTÍ NAD MEZIŘÍČKEM - PEKELNÝ KOPEC (zelená)

(Meziříčko) 57 km Rozcestí Nad Meziříčkem - Šašovice - Horky - Bítovánky - rozcestí pod Mařenkou - Štěměchy - Koby

 
 
Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Na Stoupách 3
P.O.BOX 85
586 01 Jihlava
IČO: 28263693
webmaster@vysocinatourism.cz
www.vysocinatourism.cz
  
O Vysočině  Co vidět  Co dělat  Co se děje  Kde přespat  
Vysočina
Propagační materiály
Lidová kultura
Osobnosti Vysočiny
NEJ Vysočiny
Aktuality
Aktuality archiv
Partneři
Informační centra
Virtuálně
Geohra
Propagační materiály archiv
Turistické noviny
Mobilní turistická aplikace
Materiály cizojazyčné
Film Vysočina
Aplikace Cyklovýlety
Historie
Příroda
Města
Muzea a galerie
Rozhledny
Atraktivity pro děti
Pivovarnictví
Tipy na výlet
V létě
V zimě

        

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.