Jezdecká stezka VELKÉ MEZIŘÍČÍ - SVATÁ HORA (zelená)

24 km

Velké Meziříčí - Martinice - Kozlov - Ořechov - Kadolec - Svatá hora

Od hotelu Amerika vychází zeleně značená jezdecká stezka směrem na silnici, z níž však již po několika desítkách metrů uhýbá doleva na hráz rybníka. Stezka tady vede kolem pěšinou, kdy jezdci mají rybník stále po své levé ruce. Pěšina ústí na polní cestu, po které pokračuje doleva a mezi rybníky zvolna stoupá až k motelu Jestřábec, který nabízí celoroční možnost stravování.
(Upozornění: nyní čeká jezdce a koně odbočení doprava na silnici Žďár nad Sázavou ? Velké Meziříčí a následné odbočení z této silnice doleva pod podjezd dálnice D1 Praha-Brno. Dálniční podjezd je bezpečný, dostatečně prostorný a jeho zvuk koně neleká. Více opatrnosti je nutné při překonávání státní silnice, která je silně frekventovaná.)
Dálniční podjezd vede po klidné staré asfaltové silničce, kterou po pravé straně lemuje trvalý luční porost, až k zatáčce kolem dvou obytných domů (lokalita Loupežník) . Odtud stezka pokračuje polní cestou až k rozcestí polních cest. Jezdecká trasa však pokračuje ve stále stejném směru na rozlehlé louky, po kterých celou dobu vede po vyježděných kolejích (záchytným bodem jsou značky na dřevěném sloupu nízkého napětí). Pod sloupem koleje procházejí přes zarostlou strouhu a pokračují dolů k cestě vedoucí od Tří křížů k přehradní nádrži Mostiště. Jezdecká stezka přechází i tuto výraznou zpevněnou cestu napříč a pokračuje mezi okrajem lesíka a loukou.
Po vjezdu do lesa jezdci pokračují lesní úvozovou cestou, která vede až na okraj Velkého Meziříčí. Zde jezdecká stezka vstupuje na asfaltovou silnici a pokračuje k řece Oslavě, kde se stáčí doprava a spolu s asfaltovou cyklostezkou pokračuje lokalitou Příkopy (jezdci mají po levé ruce řeku, po pravé rodinné domy a později areál Motorpalu). Před vrátnicí Motorpalu stezka odbočuje doleva na široký betonový most pro auta s výrazným kovovým zábradlím, který umožňuje bezpečné překonání řeky. (Upozornění: za mostem se jezdecká stezka stáčí na frekventovanou silnici z Velkého Meziříčí do Křižanova, po které vede až k odbočce za kapličkou).
Kolem kapličky pokračuje stezka vzhůru mezi posledními domky a dál pokračuje úvozovou cestou až pod historický železniční viadukt, za kterým se nachází lyžařské centrum na Fajtově kopci (umělá hmota a lyžování na trávě). Cesta stoupá stále strměji a nakonec zatáčí doleva a pokračuje vzhůru strání po okraji louky (jezdci mají po pravé ruce okraj lesa). Na vrcholku stoupání přechází luční cesta v cestu polní, která vede po hřebeni kopce s pěknými výhledy. V blízkosti Martinic stezka prochází rozcestím u kříže, odkud pokračuje polní cestou doprava a kolem rybníčku až k lesu.
Okraj lesa pod vrchem Lískovec (581 metrů) však míjí v poměrně krátkém úseku a následně stoupá další polní cestou až na silnici vedoucí ze Lhotky do Svinů. Ze silnice však stezka za zatáčkou odbočuje doleva a polní cestou vede až k vjezdu do lesa. Lokalitou V borovinách prochází rovnoběžně s železniční tratí (upozornění: koně by měli být zvyklí na zvuk rychle jedoucího vlaku). V místě, kde se na okraji pole jezdecká stezka setkává se zelenou turistickou značkou, podchází trať a lesní cestou stoupá směrem k obci Kozlov. Před výjezdem z lesa mají jezdci po své levé ruce vztyčený kámen upomínající na smrt člověka. Poté se již dostávají mezi první domy a pokračují po asfaltové silnici až k jezdeckému rozcestníku na křižovatce u Návesního rybníka.
Zatímco žlutě značená odbočka pokračuje v přímém směru původní trasy do kopce, kde se nachází JEZDECKÁ STANICE U ZOUBKŮ, zelená jezdecká stezka před rybníkem zatáčí doprava, na konci obce znovu podchází železniční trať a cestou mezi loukami vede až na okraj lesa. V tomto místě stezka opouští hlinito-písčitou cestu, odbočuje doprava a vyježděnými kolejemi v trávě a obchází obloukem kraj lesa. Nakonec vjíždí do vzrostlé smrkové monokultury a po lesní cestě začíná strmě stoupat vzhůru (výška zdejších kopců se pohybuje kolem 590 metrů).
Na vrcholu stoupání stezka zatáčí doleva a dlouhým lesním průsekem pokračuje až na konec lesa. Stezka zde zatáčí doleva na silnici a pokračuje po ní až do místa, kde se u protilehlé strany silnice objevuje další lesík. Za ním vede šikmo doprava polní cesta, po které stezka pokračuje až k rozcestí polních cest. Trasa zelené jezdecké stezky se tady stáčí doprava a písčitou polní cestou pokračuje nejprve podél stromy zarostlé meze (tu mají jezdci zprava) a loukami kolem Králomožného rybníka až k silnici vedoucí do Křižanova, jehož první domy jsou nalevo od stezky dobře vidět.
Po této klidné silnici jezdecká stezka pokračuje až k rekreačnímu středisku Drak a následně po hrázi Loučského rybníka na další lesní cestu, která se za rozcestím stáčí doprava pod železniční přejezd. Za tratí se stezka dostává do hraběcího lesa Osovec, kterým prochází po široké lesní cestě z jemného válcovaného štěrku. Za dalším rozcestím pokračuje stezka ve stále stejném směru lesem Loučky a na další lesní křižovatce zahýbá doleva a kopíruje okraj lesa (který mají jezdci po levé ruce) až k hájovně. Poté stezka pokračuje Obecním lesem, který patří Křižanovu, až na jeho konec. Tady přechází po mostě přes potok a dlouhou luční cestou pokračuje až k Ořechovskému rybníku. Ten míjí zleva a podél plotu lesní školky pokračuje na starý kamenný most, který vede nad poměrně frekventovanou železniční tratí.
Za mostem se stezka stáčí doleva na silnici a z ní na první odbočce doprava odbočuje do polí. Dlouhou přímou polní cestou pokračuje stezka kolem posedu až na konec pole, kde se stáčí doprava a pokračuje podél pásu křovin až na zpevněnou polní cestu vedoucí z Ořechova do Kadolce. V tomto místě stezka odbočuje doleva a pokračuje po cestě přes louku a následně úvozem stoupá na začátek lesa. Kousek od vjezdu jezdci míjí vysílač po levé straně cesty a lokalitu s naučnou tabulí Na skalách (654 metrů) po pravé straně cesty. Lesní cesta, z větší části asfaltová, prochází lesem napříč a nakonec klesá k rozcestí s křížkem, za kterým přechází v hlinitou cestu, která mezi loukami vede až do Kadolce.
Po průjezdu obcí stezka i nadále zvolna stoupá kamenitou polní cestou a za rozcestím s křížem se stáčí doprava a vede na rozcestí polních cest na vrcholu mírného kopce. Zde stezka začíná klesat doleva ke značkařskému kolíku a za pásem křovisek se stáčí doprava a podél meze a následně i okraje lesa stoupá loukou až k začátku lesního porostu na Svaté hoře (679 metrů). Po vjezdu do lesa stezka stoupá lesní cestou, která ústí na silnici z Bojanova a po ní pokračuje až na rozlehlé lesní rozcestí s posezením zřízeným LČR. U jezdeckého rozcestníku zelená trasa končí napojením se na červenou jezdeckou stezku vedoucí z Dukovan do Javorka. Milovníci historie po ní mohou vyjet až na vrchol Svaté hory (679 metrů), kde se nachází poutní místo věnované památce svaté Zdislavy, které se zde jako mladá dívka ubránila křížem útoku rozlíceného medvěda.
 

Fotogalerie

 
 

Komentáře

Navštivte v okolí

Kostel sv. Mikuláše, Velké Meziříčí

V centru náměstí najdete nejstarší a současně nejvýstavnější gotický kostel sv. Mikuláše. Spolu s 64 metrů vysokou věž&i

Naučná stezka Balinské údolí

(Velké Meziříčí) Přírodní park Balinské údolí se nachází při západním okraji města Velké Meziříčí a jeho hranice sahají k obcím Oslavice, Baliny a Uhřínov. Údolí meandrující říčky Balinky j

Hřbitov na Moráni Velké Meziříčí

Moráňský (starý) hřbitov byl založen v 16. století spolu s kostelem Nejsvětější Trojice. Dodnes se zde dochovaly náhrobky významný

Dřevěný krytý most Velké Meziříčí

V zámeckém parku se nachází dřevěný krytý most přenesený z Krásněvsi, postavený původně přes řeku Oslavu.

Kostel Nejsvětější Trojice Velké Meziříčí

Za návštěvu stojí i kostel Nejsvětější Trojice na starém moráňském hřbitově. Pochází z období gotiky a byl přesta

Špitální kostel sv. Kříže Velké Meziříčí

Špitální kostel sv. Kříže byl vystavěn pány z Lomnice, v 16. století byl přestavěn Zikmundem Heldtem z Kementu, který je zde pohřben a v 18. s

Dolní hradební brána Velké Meziříčí

Dolní hradební brána, se zbylou částí městských hradeb s baštou, je jediná dochovaná z původního opevnění. Stávaly zde palisády a přes mlýnskou strouhu a řeku vedl brod. Ve st

Kamenný jednoobloukový most Velké Meziříčí

Mezi pozoruhodnosti města patří také stará silniční stavba. Je to kamenný jedno obloukový most postavený za 8.000 zl. v roce 1593 stavitelem Anto

Židovský hřbitov Velké Meziříčí

Původní židovský hřbitov měl být údajně na pustém místě při pravém břehu Balinky. Nynější hřbitov má své poč&

Nová synagoga Velké Meziříčí

Nová synagoga je impozantní halová budova o dvou až třech podlažích se sedlovou střechou, vystavěná v tehdy módním novogotickém slohu. S

Radnice Velké Meziříčí

Jednou z významných dominant celého náměstí je starobylá budova radnice. Její historie sahá až do začátku 15. století. Prošla několika stavebními úpravami, z nichž patrně nejvýznam

Kostel sv. Marka Velké Meziříčí

Nejstarším dochovaným chrámem na velkomeziříčsku je kostel sv. Marka. Starobylá svatyně z doby románské, která od nepaměti stoj&ia

Velké Meziříčí

Město Velké Meziříčí leží v údolí obklopeném kopci Českomoravské vrchoviny na místě soutoku řek Oslavy a Balinky. Již v 10. st

Luteránské gymnázium Velké Meziříčí

Budovu bývalého luteránského gymnázia nechala v roce 1578 postavil Alena Berková - Meziříčská z Lomnice. Tato jednopatrová budova, obdélníkového půdorysu, ve stylu vlašské renesance j

Z Velkého Meziříčí do Velké Bíteše

(Velké Meziříčí) Na výlet vyrazíme z náměstí ve Velkém Meziříčí. Vydáme se po žluté značce směrem Nesměř. U hájovny Nesměř přejedeme na druhý břeh a pokračujeme úd

Velkomeziříčsko a jeho okolí

(Velké Meziříčí) Výchozím bodem této trasy je město Velké Meziříčí. Z náměstí stoupáme kolem zámku, pod dálničním mostem Vysočina k rozcestí U Tří křížů. Od zámku jedeme p

Velkomeziříčsko - údolím řek Oslavy a Balinky

(Velké Meziříčí) Tento výlet zahájíme na náměstí ve Velkém Meziříčí. Z náměstí vyjedeme po modré turistické značce směrem do Balinského údolí a Uhřínova. Zakrátko se k

Balinské údolí

(Velké Meziříčí) Po prohlídce historického centra Velkého Meziříčí se vydáme na nenáročný turistický okruh v malebném údolí řeky Balinky. Výchozím bodem je rozcestník Velké Mezi

Údolí Oslavy, Velké Meziříčí a Náměšť nad Oslavou

Oslava na svém toku vytváří několik zákoutí, k nimž patří také úsek mezi Velkým Meziříčím a Náměští nad Oslavou. Výchozím bodem je rozcestník Velké Meziří

Historické jádro Velkého Meziříčí

(Velké Meziříčí) Velké Meziříčí patří mezi středověká města a proto bylo v roce 1990 území historického jádra města prohlášeno městskou památkovou zónou s 58 památkově chráněnými objekty.

Obecník Velké Meziříčí

Dalším skvostem města je Obecník. Tato historická budova, pocházející z 16. století, má plasticky bosovanou fasádu. Plochy prvního poschodí jsou zaplněný sgrafitovým pruhem s tématiko

Zámek a Muzeum Velké Meziříčí

Mezi nejvýznamnější stavby ve městě patří zámek, původně pozdně románský hrad a později byl přestavěný na renesanční zámek. Po požáru v roce 1723 byl následně barokně rozší

Stará synagoga Velké Meziříčí

Stará synagoga byla postavena po třicetileté válce, kdy si zdejší Židé vystavěli vedle malé modlitebny větší a důkladnějš

Dálniční most Vysočina

(Velké Meziříčí) Dálniční most Vysočina u Velkého Meziříčí je ojedinělý svými rozměry, výškou nad terénem i způsobem provedení. No

Přírodní park Balinské údolí

(Velké Meziříčí) Přírodní park Balinské údolí - území v rozmezí nadmořských výšek 425 - 520 m má charakter členité vrchoviny. Přírodní park Balinské údolí je zřízen k ochraně přírody zahloub

Letní koupaliště Palouky Velké Meziříčí

Areál nabízí koupání ve velkém a malém bazénu, brouzdaliště pro děti, tobogán, minigolf, ruské kuželky, stolní tenis, stolní fotbal a občerstvení.

Vyhlídková věž kostela sv. Mikuláše, Velké Meziříčí

Kostel z 13. století je dominantou náměstí. Byl mnohokrát rozšiřován a ve druhé polovině 18. století barokně upraven. Hranolová t

Jezdecká stezka VELKÉ MEZIŘÍČÍ - SVATÁ HORA (zelená)

(Velké Meziříčí) 24 km Velké Meziříčí - Martinice - Kozlov - Ořechov - Kadolec - Svatá hora Od hotelu Amerika vycház

Jelínkova vila hotel - pivovar

(Velké Meziříčí) Jelínkova vila hotel & pivovar byla vystavěna a zprovozněna v průběhu let 2003 – 2004. První vaření piva se zde uskutečnilo 9. dubna 2004. Po 55 letech tak pivovar navázal na dávnou tradi

Discgolfpark

(Velké Meziříčí) V údolí Kunšovec a mezi základními školami v Čechových sadech byly instalovány speciální koše na discgolf, což je akti

Židovská čtvrť Velké Meziříčí

Nejstarší sporné písemné zprávy o Židech ve Velkém Meziříčí se vztahují k letům 1497 a 1518. První nezpochybněn&aac

Rozhledna na Fajtově kopci

(Velké Meziříčí) Rozhlednu originálního tvaru, která bude navíc v noci zajímavě osvětlena, navrhl uznávaný architekt Václav Hlaváček na míru

Zřícenina hradu Mostiště

(Velké Meziříčí) Na zalesněném ostrohu kopce Kraví hora ve středověkém jádru obce Mostiště se nachází zřícenina někdejšího hradu. Koloniz&

Vysoký most

(Velké Meziříčí) Vysoký most se nachází nedaleko Velkého Meziříčí. Jedná se o starý most, nazývaný též Loupežnický, podle blízké lokality Loupežník. Vysoký most byl součástí staré zemsk

Běžecké lyžařské trasy Velké Meziříčí

 Vyražte na běžky do Velkého Meziříčí! Ski klub Velké Meziříčí udržuje dvě běžecké trat

 
 
Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Na Stoupách 3
P.O.BOX 85
586 01 Jihlava
IČO: 28263693
webmaster@vysocinatourism.cz
www.vysocinatourism.cz
  
O Vysočině  Co vidět  Co dělat  Co se děje  Kde přespat  
Vysočina
Propagační materiály
Lidová kultura
Osobnosti Vysočiny
NEJ Vysočiny
Aktuality
Aktuality archiv
Partneři
Informační centra
Virtuálně
Geohra
Propagační materiály archiv
Turistické noviny
Mobilní turistická aplikace
Materiály cizojazyčné
Film Vysočina
Aplikace Cyklovýlety
Historie
Příroda
Města
Muzea a galerie
Rozhledny
Atraktivity pro děti
Pivovarnictví
Tipy na výlet
V létě
V zimě

        

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.