Jihlavsko

Jezdecká stezka ČEJOVSKÝ KOPEC - ÚHOŘILKA (zelená)

17,5 km

Žlutá jezdecká spojka Humpolec /Dusilov a zeleně značená trasa: Čejovský kopec - Boňkov - Koječín - Pejchalův mlýn - sv. Anna - Chválkov - Úhořilka

Od brány Školního statku Humpolec, která se nachází nad hospodářskými budovami, vychází žlutě značená jezdecká trasa. Stoupá luční cestou podél hrany lesa, který mají jezdci po své levé ruce až k pastvině s elektrickým ohradníkem (po pravé straně od stezky). Nad pastvinou stezka vstupuje do lesa, stáčí se doprava a kamenitou lesní cestou stoupá vzhůru smrkovým lesem. Na vrcholu stoupání zatáčí doleva a na prvním lesním rozcestí se spojuje s modře značenou turistickou trasou. Souběh obou tras vede po příjemné lesní cestě až k výraznému lesnímu rozcestí, odkud jdou obě trasy po štěrkové cestě z kopce dolů a po projetí dna údolí pokračují vzhůru po úbočí protějšího kopce až k rozcestí označenému jezdeckým rozcestníkem. Sem zleva přichází zeleně značená jezdecká stezka, která začíná u červené jezdecké stezky na Čejovském kopci. Panským lesem pokračuje zelená jezdecká trasa po výrazné lesní cestě až na její výjezd do polí. Zde se stezka stáčí doleva a pokračuje podél lesa po polní cestě až k rozcestí na začátku protilehlého lesa. Tady se stezka stáčí nejprve doprava po cestě vedoucí okrajem lesa, ale z ní vzápětí odbočuje doleva na dlouhou lesní cestu, která se zvolna stáčí doprava k silnici. (Upozornění: jedná se o rušnou silnici vedoucí z Humpolce do Havlíčkova Brodu. Úsek je široký, přehledný, ale na druhé straně je nutno počítat s krátkým klesáním). Stezka pak pokračuje podmáčeným úsekem přes potok až k rozcestí, za kterým už vjíždí mezi chaty a napojuje se na výraznou polní cestu, která vede přes hráz rybníka Kachlička a dál mezi chatami až k první zatáčce. (Upozornění: odbočku doleva je snadné přejet, proto je dobré projíždět kolem chat pomalu a pozorně sledovat značen). Úvozovou polní cestou pokračuje stezka až k asfaltové silnici, která míjí první chaty v lese a míří k velkému kempu. Tady stezka odbočuje doprava na louku, po které luční cestou stoupá do proluky mezi křovinami a pokračuje stále dál k horizontu až na kraj pole. Úvozová obecní cesta je bohužel neprůjezdná, a tak jezdci musí pokračovat na poměrně dlouhém úseku v zástupu po kraji pole, dokud nenarazí na kamenitou starou cestu lemovanou stromy. Po ní stezka vede doleva k rozcestí, zde odbočuje doprava a klesá k prvním ohradám JEZDECKÉ STANICE WILD ROVER RANCH, která se nachází v areálu bývalého lihovaru u Boňkovského rybníka. Z Boňkova stezka pokračuje po silnici ve směru na Herálec, z níž se zatáčí doleva na výraznou polní cestu, po které pokračuje až k dalšímu rozcestí polních cest, odkud vede z mírného kopce cestou lemovanou topoly až na začátek luk. Výraznými vyjetými kolejemi podél potoka mohou koně cválat až na druhou stranu lučního úseku k mostu. Odtud již jezdecká stezka pokračuje doprava polní cestou lemovanou starými třešňovými stromy, která vede mezi poli až na začátek obce Koječín. Po příjezdu k asfaltové silnici zahýbá jezdecká stezka doprava do kopce a na první křižovatce se stáčí doleva. Za návsí přechází napříč silnici se žlutě značenou pěší trasou a stoupá mezi domy až na konec obce, kde pokračuje dál lučními kolejemi na vrchol kopce a následně k silnici. Za ní stezka pokračuje po silničce vedoucí mezi loukami, která velkým obloukem sjíždí na začátek lesa. Za osamělým domem (který mají jezdci po pravé ruce) se na rozcestí stezka stáčí na lesní cestu, připojuje se k turistické žluté značce a kolem přírodní památky Sochorovský rybník začíná klesat do údolí Nohavického potoka. Potok je možné přejet po mostě z kulatin (jezdí tudy řidiči osobních aut ke svým chatám), nebo se šikmo vpravo od mostu přebrodit na druhý břeh. Další úsek jezdecké stezky vede po cestě mezi tratí a potokem, který mají jezdci po své levé ruce. Jedná se o udržovanou chatovou oblast v okolí Pajchlova mlýna. Za ním jezdecká stezka odbočuje doprava do stráně mezi chaty a klikatou cestou poměrně strmě stoupá až k pásu stromů a keřů lemujících železniční trať. Podél něj vede stezka doleva do lesa, kde přechází po železničním přejezdu na druhou stranu trati a pokračuje lesem až na jeho konec. Ve stejném směru stezka pokračuje po rozlehlé louce, na jejímž konci znovu vstupuje do lesa a jehličnatou lesní cestou klesá k Úsobskému potoku. Mezi okrajem lesa a mostem přes potok je možné spatřit kamenný útvar zvaný Čertovo kopyto. Za potokem jezdecká trasa zatáčí doprava na lesní cestu, která vede mezi lesem (ten mají jezdci stále po levé ruce) a loukou nad Úsobským potokem. Za první chatou se jezdecká stezka stáčí doprava na cestu, po silničním mostě přejíždí potok a pokračuje až k výraznému rozcestí pod lesem, v jehož blízkosti se nachází poutní kaple sv. Anny. Stezka zde stoupá kamenitou lesní cestou až na vrstevnici kopce Hradiště (591 metrů), kde kamenů ubývá a další část cesty je již pro koně příjemná. Nad obcí Chválkov se stezka esovitě stáčí dolů k louce a přes most pokračuje mezi chaty. Zpočátku travnatý podklad cesty přechází postupně ve zpevněný, jemně kamenitý. Cesta stoupá mírným levotočivým obloukem až mezi domy, přechází silnici vedoucí z Úsobí do Dobrohostova a za obcí pokračuje dlouhou úvozovou cestou mezi poli. U lesíku se trasa stezky stáčí doprava a v souběhu se žlutou turistickou značku prochází na jeho druhý konec. Dál pak pokračuje jako výrazná luční cesta až k rozcestí s křížem, ukrytým mezi vzrostlými lípami. Stezka zde zatáčí doleva k rybníčku, odkud už pokračuje doprava podél pastviny pro dobytek a koně (jezdci je mají stále po pravé ruce). Podél ohradníku stezka vede až k rozcestí polních cest. U křížku odbočuje doprava a cestou chráněnou stromořadím pokračuje až k vjezdu do areálu JEZDECKÉ STANICE BUTTERHILL RANCH.
 

Fotogalerie

 
 
 

Komentáře

Navštivte v okolí

2006 Po stopách historie v Humpolci (22.06.2006)

(Humpolec) V červnu byla v Humpolci otevřena nová pětikilometrová naučná stezka, která turisty provede městem po nejvýznamnějších historických stavbách. Okruh začíná na humpoleckém Horním

Evangelický kostel Humpolec

V letech 1861-2 probíhala stavba evangelického kostela podle plánů stavitele J. Martina. Byl vysvěcen v roce 1862 a později k němu byla přistavěna věž, která byl

Toleranční kostel Humpolec

První toleranční kostel v Čechách byl postaven v roce 1785 v barokním slohu.

Kulturní památka - dům č.p. 800 Humpolec

Dům č.p. 800 byl zapsán do ústředního seznamu kulturních památek díky jedinečné architektuře, kterou budově vtiskl Ing. Arch. Josef Gočár.

Židovská čtvrť na Zichpili, Humpolec

Čtvrť Zichpil a Židovské město je lokalita v Humpolci a najdete ji mezi Horním náměstím a hřbitovem. První Židé, v té době ještě za

Hliník - neslavnější přistěhovalec

(Humpolec) "Hliník se odstěhoval do Humpolce," tato věta, která zazněla několikrát ve filmu Marečku, podejte mi pero! z úst herce Zdeňka Srstky, přivedla před časem partu nadšenců k myšlence, že

Jindřich Honzl (1894 Humpolec - 1953 Praha), český režisér, divadelní teoretik a kritik

Pod rejstříkovým číslem 44662 / 3-5867 se v Ústředním seznamu kulturních památek ČR eviduje pamětní deska na Jindřicha Honzla. Dnes je v značně poškozeném stavu uložena v městském

Gustav Mahler (1860 Kaliště - 1911 Vídeň), hudební skladatel

(Humpolec) Jeden z největších světových dirigentů, více doceněný ve Vídni než ve svých rodných Čechách, se narodil v roce 1860 v Kali&scaro

Zřícenina hradu Orlík

(Humpolec) Hrad byl vybudován na konci 14. století. Zachovala se z něj mohutná hranolová věž a vstupní brána, které chránily hrad z nejsnáze p

Městská naučná stezka Po stopách historie

(Humpolec) Městská naučná stezka s názvem „Po stopách historie“ prochází historickými částmi města Humpolec. Výchozí bod trasy je umístěn na největším humpoleckém náměstí - Horním n

Naučná stezka Březina

(Humpolec) Na okružní naučné stezce o délce 9 km je 16 zastávek, na nichž se seznámíme s geologií, historií a ekologií Humpolecka a rovněž se zříceninou středověkého hradu Orlíku u Humpolce.

Humpolec

Osada Humpolec, ležící na staré zemské stezce, je připomínána v historických pramenech ze 12. století. Osada patřila řádu Německ&

Muzeum Dr. Aleše Hrdličky

(Humpolec) Humpolecké muzeum bylo založeno v roce 1895 a řadí se tak mezi nejstarší muzea na Vysočině. K prohlídce nabízí pět stálých expozi

Děkanský chrám sv. Mikuláše, Humpolec

Dominantou města a současně i nejstarší stavební památkou je děkanský chrám sv. Mikuláše, založený želivskými premonstr&a

HLINÍKárium - recesistické muzeum věnované našemu nejslavnějšímu přistěhovalci

(Humpolec) Hlliník se odstěhoval do Humpolce! Větu ze známého filmu Marečku, podejte mi pero! zná snad každý a ví o co jde. Hliník proslavil Humpolec natol

Rodinný pivovar Bernard a.s., Humpolec

Nejstarší doložená zmínka o měšťanském pivovarství v Humpolci pochází z roku 1371. Tehdy se však jednalo o vaření pi

Radnice Humpolec

Hornímu náměstí vévodí architektonicky velmi cenná budova radnice z roku 1914 zdobená sochami Františka Fialy, známého jako Ferenc Futurista. Dále se na výzdobě radnice podílel akademic

Městské koupaliště Žabák Humpolec

Koupaliště nabízí vyžití ve velkém bazénu, který se dělí na plaveckou část a relaxační část, kde je k dispozici &s

Naučnou Březinovou stezkou v okolí Humpolce, městská památková zóna v Pelhřimově a Křemešnický okruh

(Humpolec) Tento výlet vyváženě kombinuje procházky v přírodě s poznáváním historických míst a nabídne Vám nevšedně pestrou paletu významných pozoruhodností. Výlet můžem

Z Humpolce po stopách osobností

(Humpolec) Naším výchozím bodem je město Humpolec, proslulé jak bohatou historií, zajímavými památkami, tak i nezapomenutelným výrokem z kultovní komedie „Marečku, podejte mi pero!

Humpolec, Pelhřimov a Křemešnický okruh

Tento výlet kombinuje procházky v přírodě s poznáváním historických míst. Nabídne vám nevšedně pestrou paletu významných pamětihodností. Výlet zahájíme v Humpol

Židovský hřbitov Humpolec

Místní židovský hřbitov se nachází za městem Humpolec, nedaleko hradu Orlík. Byl založen počátkem 18. století a sloužil i okolní

Z Humpolce krajinou G. Mahlera

(Humpolec) Během pozoruhodné cesty z Humpolce do Lipnice nad Sázavou se podíváme k rodnému domu proslulého hudebního skladatele i na zbytky starodávné tvrze v Proseči. V Lipnici nad Sázavou nás

Vyhlídkový ochoz kostela sv. Mikuláše, Humpolec

Kostelní věž je vysoká 53 metrů, dnešní podobu získala při rekonstrukci kostela na konci 19. století. Cesta na ochoz vede po 111 schodech do vý&

Skanzen Zichpil Humpolec

Čtvrť Zichpil spolu s Židovským městem je lokalita, která se nalézá v Humpolci mezi Horním náměstím a hřbitovem. Židé se v Humpolci za

Jezdecká stezka ČEJOVSKÝ KOPEC - ÚHOŘILKA (zelená)

(Humpolec) 17,5 km Žlutá jezdecká spojka Humpolec /Dusilov a zeleně značená trasa: Čejovský kopec - Boňkov - Koječín - Pejchalův

Běžecké lyžařské trasy v okolí Humpolce

(Humpolec) V okolí Humpolce se nachází bezmála 70 km turistických běžeckých tras rozdělených do čtyř okruhů. Tyto trasy jsou průběžně a v závi

Jižní okruh okolo Humpolce

(Humpolec) Upravená trasa začíná na okraji Humpolce u sportovního areálu v Okružní ulici. U Bysterské hájovny pak odbočíme doleva k obci Plačkov. Cestou mineme místo, kterému se říká U sv. Vá

Severní okruh okolo Humpolce

(Humpolec) Nenáročné lyžařské putování začíná na severním okraji Humpolce u areálu školního statku. Značená trasa pokračuje směrem k obci Čejov, otevřenou krajinou po úbočí Vránovy skál

Synagoga Humpolec

První Židé přišli do Humpolce roku 1681 a jejich komunita se postupně zvětšovala. Roku 1724 však ještě samostatná synagoga ani škola nee

Lanové centrum Pavouk Humpolec

Lanové centrum je navrženo ve shodě s platnými evropskými normami a ověřeno posouzením shody nezávislou autorizovanou osobou. Lanové centrum se skládá ze dvou hlavních částí:

Věž zříceniny hradu Orlík

(Humpolec) Hrad byl vybudován na konci 14. století. Zachovala se z něj mohutná hranolová věž a vstupní brána, které chránily hrad z nejsnáze p

Zóna pro umění 8smička

(Humpolec) Zóna pro umění 8smička se nachází v Humpolci v prostoru bývalé textilní továrny označované v minulosti jako z&aac

 
 
Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Na Stoupách 3
P.O.BOX 85
586 01 Jihlava
IČO: 28263693
webmaster@vysocinatourism.cz
www.vysocinatourism.cz
  
O Vysočině  Co vidět  Co dělat  Co se děje  Kde přespat  
Vysočina
Propagační materiály
Lidová kultura
Osobnosti Vysočiny
NEJ Vysočiny
Aktuality
Aktuality archiv
Partneři
Informační centra
Virtuálně
Geohra
Propagační materiály archiv
Turistické noviny
Mobilní turistická aplikace
Materiály cizojazyčné
Film Vysočina
Aplikace Cyklovýlety
Historie
Příroda
Města
Muzea a galerie
Rozhledny
Atraktivity pro děti
Pivovarnictví
Tipy na výlet
V létě
V zimě

        

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.