Jihlavsko

Průvodce Vysočinou > Co vidět > Příroda

Národní přírodní památka Hojkovské rašeliniště

Hojkovské rašeliniště (5 ha) - národní přírodní památku tvoří zbytek rašeliniště a bažinatý lesík nedaleko obce Hojkov, ležící v nadmořské výšce okolo 650 m. Jde o významnou lokalitu zejména kriticky ohrožené třtiny nachové. Místa po dřívější těžbě rašeliny s řadou tůněk postupně zarůstala dřevinami, vznikl hájek s olší lepkavou, břízou bělokoro

Přírodní rezervace Údolí Brtnice

Údolí Brtnice (69 ha) - kaňonovité údolí řeky Brtnice na území katastrů Brtnice, Dolní Smrčné, Přímělkova, Komárovic a Panské Lhoty je tvořeno meandrující říčkou s přirozenými břehovými porosty a okolními loukami. Nad ně se vypínají stráně se skalními výchozy, rezervace je domovem vzácných teplomilných druhů bezobratlých. Z ohrožených druhů živočichů

Přírodní rezervace Zaječí skok

(Jihlava) Zaječí skok (1,5 ha) je vůbec první rezervací na Českomoravské vrchovině (1933). Již v roce 1924 ji na svém území za soukromou rezervaci vyhlásil statkář Leopold Kosovský. Naleznete ji na území katastru Jihlava - Horní Kosov. Příkré rulové skály 170 m dlouhé a až

Národní přírodní památka Zhejral

(Klatovec) Národní přírodní památka Zhejral se rozkládá na 27 hektarech. Rybník Zhejral, rašeliniště a rašelinné louky asi kilometr od obce Klatovec tvoří rozsáhlý komplex se vzácnou faunou a flórou. V okolí rybníka převládají porosty zevaru vzpříme

Národní přírodní rezervace Velký Špičák

(Třešť) Národní přírodní rezervace Velký Špičák se rozkládá na skalnatém vrcholku, přilehlých úbočích a na hřebeni táhnoucímu se k Velkému Javoří (679 m) asi tři kilometry od města Třešť, a to na rozloze 46 hektarů. V lesním porostu převažuje buk s jedlí a smrkem, na úbočích javor klen a mléč, jasan ztepilý a jilm horský. Pozoruhodný v této nadmořské výšce jePřírodní park Čeřínek

(Rohozná) Přírodní park Čeřínek se nachází asi 10 km západním směrem od Jihlavy a 15 km jihovýchodně od Pelhřimova. Byl zřízen za účelem zachování krajinných hodnot, které mají převážně lesní porost, pozoruhodné geologické útvary a několik vzácných druhů rostlin a živočich

Přírodní rezervace Štamberk a kamenné moře

(Lhotka) Štamberk a kamenné moře (14 ha) - v okolí zříceniny hradu Štamberka nedaleko Lhotky a Řásné nalezneme zbytek přirozeného bukového lesa s typickým balvanovým proudem, kdy balvanitá suť postupně přechází v kamenné moře, vzniklé zvětráváním a rozpadem skal v době ledové. J

Přírodní rezervace Chvojnov

(Milíčov) Chvojnov (11 ha) - na katastrální území Milíčova a Dušejova se mezi pravým břehem Jedlovského potoka a lesem rozkládá zbytek jedné z nejcennějších rašeliništních lokalit Českomoravské vrchoviny - přechodového vrchovinného rašeliniště, rašelinných luk a přilehlých mokř

Přírodní rezervace V Klučí

(Třešť) V Klučí (25 ha) - přírodní rezervace na katastru obce Loučky vznikla spojením přírodních rezervací Kloc a Loučky s lesním porostem mezi nimi. Smíšený bukojedlový les s příměsí dalších dřevin leží na východním úbočí Velkého Špičáku. Padlé i stojící odumřelé kme

Přírodní rezervace Velký pařezitý rybník

(Řásná) Velký pařezitý rybník (26 ha, vodárenský rybník) byl založený v polovině 16. století pro chov ryb a jako zdroj vody pro Telč. Tvoří rezervaci společně s nejhlubším rašeliništěm Jihlavských vrchů (až 4,5 metrů) zvaným "Vejtopa". Rašeliniště porostlé lesem připomíná sv 
 
Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Na Stoupách 3
P.O.BOX 85
586 01 Jihlava
IČO: 28263693
webmaster@vysocinatourism.cz
www.vysocinatourism.cz
  
O Vysočině  Co vidět  Co dělat  Co se děje  Kde přespat  
Vysočina
Propagační materiály
Lidová kultura
Osobnosti Vysočiny
NEJ Vysočiny
Aktuality
Aktuality archiv
Partneři
Informační centra
Virtuálně
Geohra
Propagační materiály archiv
Turistické noviny
Mobilní turistická aplikace
Materiály cizojazyčné
Film Vysočina
Aplikace Cyklovýlety
Historie
Příroda
Města
Muzea a galerie
Rozhledny
Atraktivity pro děti
Pivovarnictví
Tipy na výlet
V létě
V zimě

        

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.