Kaňonovitým údolím Brtnice ke starodávné zřícenině dvojhradu Rokštejn

Z malebného městečka Brtnice s mohutným zámkem dojdeme údolím řeky Brtnice k zachovalé zřícenině hradu Rokštejn a navíc se podíváme i do širokého údolí řeky Jihlavy.

Městečko Brtnice vzniklo ze zeměpanské trhové vsi na křižovatce obchodních cest připomínané již roku 1234. Městskou památkovou zónu tvoří renesanční a barokní domy na náměstí v čele s renesanční radnicí s výrazným průčelím, kostel sv. Jakuba Většího a dva velmi hodnotné barokní mosty přes říčku Brtnici se sochařskou výzdobou. Brtnice se může navíc pochlubit dvěma výraznými dominantami. Z jedné strany nad náměstím je mohutný zámecký kostel blahoslavené Juliány a na opačné straně města se vyjímá renesanční zámek vzniklý přestavbou původního gotického hradu.
Tuto trasu zahájíme u rozcestí Brtnice - nám. a vycházíme po modré značce směr "Rokštejn - zřícenina" 8,5 km. Projdeme město, za kterým už pokračujeme pohodlnou lesní cestou po levém břehu Brtnice střídavě podél luk a lesem. Za rozcestí Pod Výrovou skálou (484 metrů) přejdeme po dřevěném můstku na druhý břeh, vzdálíme se od řeky a asi po 400 metrech nás čeká krátké ostré klesání po uzoučké stezce hustě zarostlým lesem zpět k řece. Dále jdeme těsně podél Brtnice po pravém břehu, ze kterého na chvíli po můstku překročíme řeku a projdeme kolem opuštěných budov starého mlýna (Doubkov). Zpět na pravý břeh se asi po 300 metrech vrátíme po provizorním můstku tvořeným dvěma kládami. Následuje opět pohodlná lesní cesta kolem již místy divočejší Brtnice a můžeme si ve svazích okolo řeky všimnout i zarostlých skalisek. Když mineme asfaltku, opustíme bezprostřední břeh řeky a jdeme střídavě po okraji lesa. Nyní už bude na nás místy vykukovat očekávaná zřícenina hradu.
Zřícenina gotického hradu Rokštejn (450 metrů) pochází z konce 13.století, kdy spolu s hradem Brtnice tvořily opěrný bod moravských markrabat proti Jihlavě. Archeologický výzkum zachovalé zříceniny potvrdil, že jde o ojedinělou středověkou stavbu tzv. dvojhrad. Od rozcestí jdeme po zelené zn. směr Přímělkov - ŽST rozc. 2 km. Stále pokračujeme podél Brtnice rozsáhlou přírodní rezervací ochraňující již od Komárovic místy kaňonovité údolí. Přilehlé skalnaté stráně v údolí přispívají spolu s vegetací k malebnému rázu této lokality. Brtnici opouštíme za malým železničním viaduktem nedaleko soutoku s Jihlavou. Odbočíme vlevo a podél kolejí už v údolí Jihlavy dojdeme k rozcestí Přímělkov - ŽST (428 metrů).
Za mostem nad Jihlavou odbočíme na červenou značku vpravo směr Dolní Smrčné - ŽST, rozc.- 2,5 km. Procházíme širokým údolím Jihlavy kolem rozcestí Dolní Smrčné - ŽST (430 metrů) a pokračujeme stále po červené 2 km do obce Bransouze. Údolí s Jihlavou opustíme, když se vydáme od rozcestí Bransouze - koupaliště vpravo po žluté značce zpět do Brtnice (6,5 km). Projdeme obec a stoupáme po silnici stále více do lesa podél malé říčky, až se silnice změní v lesní pěšinu. Na konci lesa, kousek za rozcestí Malín (570 metrů), se napojíme na silnici, která nás po pár metrech dovede ke křižovatce tvaru T se silnicí číslo 403 z Brtnice do Bransouze. Silnici přejdeme a po polní cestě se přes kopec vrátíme zpět do Brtnice. Během závěrečného klesání se nám nabízí krásný výhled na městečko.

Celkem 21,5 km.
Náročnost 1 - 2.Informační centrum Brtnice
Náměstí Svobody 74
588 32 Brtnice
tel.: +420 567 571 722
e-mail: infocentrum@brtnice.cz
www.brtnice.cz


 

Fotogalerie

 
 

Komentáře

Navštivte v okolí

Přírodní rezervace Údolí Brtnice

Údolí Brtnice (69 ha) - kaňonovité údolí řeky Brtnice na území katastrů Brtnice, Dolní Smrčné, Přímělkova, Komárovic a Panské Lhoty je tvořeno meandrující říčkou s přirozeným

Zámek Brtnice

Původně gotický hrad z třicátých let 15. století dal poprvé přestavět ve druhé polovině 16. století Hynek Brtnický z Valdštejna,

Brtnice

Městečko Brtnice leží v údolí stejnojmenné říčky na komunikaci Jihlava - Třebíč. Název města je odvozen od míst, kde stávaly v

Mosty v Brtnici

(Brtnice) Ve scenérii městečka se nevšedně uplatňuje říčka Brtnice. Barokní sochy světců na jejích mostech vytvořil zdejší rodák David Lipart v letech 1715-18. Mostní stavbu má město i ve sv

Farní kostel sv. Jakuba Většího Brtnice

Tvoří dominantu historické zástavby městečka. Byl postaven kolem roku 1727 na gotických základech. Požár roku 1760 ho poškodil natolik, že v le

Přírodní a historické krásy v okolí Brtnice

Výchozí bodem je Brtnice, odkud pojedeme z náměstí po cyklotrase 5111 směrem na Uhřínovice . Za městem odbočuje trasa 5111 doleva, my však pokračujeme rovně až do Uh

Muzeum Rodný dům Josefa Hoffmanna Brtnice

Hoffmannův dům je významnou stavební i kulturně-historickou památkou. Objekt vznikl nejspíše ze dvou menších domů, z nichž levý byl post

Z Opatova do Brtnice přes Aleje a podél Brtnice do údolí Jihlavy

Z výchozího bodu v Opatově vyjedeme po trase 5111 kolem novobarokního kostela sv. Bartoloměje. Po 2 km jízdy v kopcovité krajině dorazíme k osamocenému statku Karlín, k

Kaňonovitým údolím Brtnice ke starodávné zřícenině dvojhradu Rokštejn

Z malebného městečka Brtnice s mohutným zámkem dojdeme údolím řeky Brtnice k zachovalé zřícenině hradu Rokštejn a navíc se podíváme i do širokého údolí řeky Jihlavy.

Údolí Brtnice a zřícenina hradu Rokštejn

Z malebného městečka Brtnice s mohutným zámkem dojdeme údolím řeky Brtnice k zachovalé zřícenině hradu Rokštejn. Navíc se podíváme i do širokého údolí řeky Jihlavy.

Zámecký kostel Brtnice

Stavebníkem původní evangelické modlitebny zasvěcené sv. Matoušovi byl v roce 1588 Hynek Brtnický z Valdštejna. Roku 1629 započali Collaltov&eacu

Josef Hoffmann (1870 Brtnice - 1956 Vídeň), architekt

V poslední době se Brtnice, hlavně zásluhou Společnosti Josefa Hoffmanna, dostává do povědomí lidí jako rodiště proslulého architekta Josefa Františka Hoffmanna. Ten se zde narodil 15. p

Pivovar Ruprenz

(Brtnice) Pivovar Ruprenz naleznete v obci Uhřínovice, která se nachází v samém srdci Vysočiny nedaleko města Brtnice. Původní jméno obce pocházející z 13. století je Ruprenz, odtud tedy název p

Brtnická stezka přírodou ke kulturní promenádě

(Brtnice) Brtnická stezka začíná u hradu Rokštejn a navazuje na systém cyklostezek a tras pro pěší. Vzdálenost z Rokštejna (zastavení 1

Muzeum Z dávných i nedávných dob Brtnice a okolí

Součástí "Brtnické stezky - přírodou ke kulturní promenádě" je i muzejní expozice ve Valdštejnském domě (zastavení č. 8 -

Židovský hřbitov Brtnice

O významném postavení Židů v historii Brtnice svědčí i to, že zde byly minimálně dva židovské hřbitovy. Tzv. starý hřbitov se nacház

Židovská čtvrť Brtnice

Židé přišli do Brtnice údajně již ve 14. století. Tato skutečnost však není jasně prokazatelná. Doložena je až od poloviny 17. století

Věž hradu Rokštejn

(Brtnice) Na místě, kde kdysi stával raně gotický hrad, se nyní v údolí říčky Brtnice vypíná velká a romantická hradní

 
 
Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Na Stoupách 3
P.O.BOX 85
586 01 Jihlava
IČO: 28263693
webmaster@vysocinatourism.cz
www.vysocinatourism.cz
  
O Vysočině  Co vidět  Co dělat  Co se děje  Kde přespat  
Vysočina
Propagační materiály
Lidová kultura
Osobnosti Vysočiny
NEJ Vysočiny
Aktuality
Aktuality archiv
Partneři
Informační centra
Virtuálně
Geohra
Propagační materiály archiv
Turistické noviny
Mobilní turistická aplikace
Materiály cizojazyčné
Film Vysočina
Aplikace Cyklovýlety
Historie
Příroda
Města
Muzea a galerie
Rozhledny
Atraktivity pro děti
Pivovarnictví
Tipy na výlet
V létě
V zimě

        

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.