Kostel Nalezení Svatého kříže kaple Kalvárie

Roku 1671 pojal pelhřimovský měšťan a spoluradní Jan Kryštof Blažejovský s chotí Dorotou úmysl postavit v Pelhřimově kapli na způsob Božího hrobu. Inspirací mu byly podobné stavby, které viděl buď na svých cestách, nebo na rytinách – Kalvárie v Hernalsu u Vídně, u Lince, u Mikulova, zejména ale kaple Božího hrobu ve Vratěníně. Podle ní dává vyměřit přesně půdorys i výšku pelhřimovskými mistry, zedníkem J. Kratochvílem a tesařem Zachariášem Vodákem.  

Podle vzorů udaných v zakládací listině a v duchu tehdejší zbožnosti byl vyhledán vhodný pozemek v blízkém okolí města, který by odpovídal potřebě umístit stavbu na vyvýšené místo, ke kterému by vedlo strmé schodiště.  

V této podobě kaple však nedostačovala přívalu poutníků, proto byl v roce 1750 k drobné kapli přistavěn celý kostel s věží. Původní Boží hrob byl přístavbou kostela zatlačen do pozadí, vcházelo se do něj za oltářem zobrazujícím výjev Ukřižování s postavami malovanými na plechu. V poměru ke kněžišti byla loď velmi široká a dlouhá, aby pojala co nejvíce poutníků. Průčelí tvořil barokní tabulový štít a na stěnách uvnitř byla vyzdobena malbami Křížové cesty. Další výzdobu tvořil obraz moru ve městě, velmi živě líčící umírání a svážení mrtvých.

Ke kostelu vedlo schodiště se sedmi podestami, jeho spodní část byla dřevěná, krytá šindelovou střechou (jak je zachyceno i na rytině), vrchní měla stupně kamenné.

Roku 1783 za vlády Josefa II. při rušení kostelů byla Kalvárie prodána za 82 zlatých a 26 krejcarů páteru Leopoldu Petrovic. Obec se snažila i nadále udržovat kostelík i schodiště, ale ty stále více chátraly. Roku 1865 bylo již nutné kostelík zbořit, stát zůstala pouze věž nad původní kapličkou, Božím hrobem.

Obec nerezignovala na zachránění stavby, od roku 1859 konány byly sbírky na znovupostavení kaple. Bohužel k tomu již nedošlo, zkázu kostela dokonal roku 1876 blesk.

Téměř vzápětí byla vypsána soutěž na novou stavbu, která by zbořený kostel nahradila. Sešlo se mnoho návrhů, některé velmi originální, jako např. Aloise Filziga nebo Štěpána Walsera.

Vítězným návrhem se stal pseudogotický projekt místního stavitele Josefa Šlechty, který byl na hony vzdálen původní prosté stavbě.

Schodiště zůstalo zachováno, přestože jeden z alternativních návrhů počítal s cestou se dvěma ostrými zákruty v podobě písmena Z; nebylo ale již kryto stříškou.

Josef Šlechta vypracoval i návrhy vitráží všech oken pro vlastní loď, presbytář, věž i velká okna ve výstupcích lodi.

Základní kámen nového kostela byl posvěcen dne 3. května 1883 na den památky Nalezení svatého Kříže. Byla do něj umístěna plechová krabice, do níž městská rada a děkan P. Vojtěch Holý vložili pamětní spisy a listy novin a časopisů.

Stavba trvala tři roky, dokončenou stavbu vysvětil dne 18. července děkan Holý.

Ke kostelu vede schodiště o 37 schodech (původně jich bylo o čtyři méně). Vnitřní zařízení kostela tvořil oltář se sochařskou výzdobou tvořící skupinu Ukřižování s postavami Krista na kříži, Panny Marie a Jana Evangelisty. Po stranách oltáře stály dřevořezby andělů se svícny.

Netrvalo však dlouho a neblahý osud kostela se opakoval. Od poloviny 20. století opuštěná stavba opět chátrala, dokonce bylo uvažováno o jejím zboření; na jejím místě měl vyrůst památník dělnického hnutí. K demolici naštěstí nedošlo, přesto nescházelo mnoho, aby se vlhkostí poškozená kaple s vytlučenými okny, opadávající omítkou, zarostlá jako zámek Šípkové Růženky sama nezřítila.

V 80. letech 20. století tehdejší pelhřimovský vikář P. Josef Hanžl alespoň dosáhl opravy střechy, přesto se zdálo, že je zánik kaple neodvratný.

Po několikaletém jednání mezi  římskokatolickou farností a Městem Pelhřimov došlo k dohodě o převodu kaple do majetku města, které ihned zahájilo její komplexní rekonstrukci. Bylo nutné podřezáním odvlhčit zdivo, odstranit poškozené omítky, odstranit náletovou vegetaci, která kořeny poškodila schodiště, a v neposlední řadě znovu vytvořit vitrážová okna. Jejich obnova byla zaplacena formou spolufinancování soukromými osobami, přičemž jména donátorů jsou uvedena na jednotlivých oknech.

Celkové náklady na rekonstrukci přesáhly devět milionů korun, část se podařilo získat z grantů Kraje Vysočina a Ministerstva kultury České republiky.

 

Po třech letech prací, dne 27. října 2015 byla kaple slavnostně zpřístupněna veřejnosti, aby sloužila jako obřadní, výstavní a koncertní síň Více informací

Turistické informační centrum Pelhřimov
Masarykovo náměstí 10
Pelhřimov
+420 565 326 924
ic@kzpe.cz


 
 

Fotogalerie

 

Mapa

Komentáře

Navštivte v okolí

Pelhřimov rozšířil svoji turistickou nabídku o novou naučnou stezku (5.8.2004)

Pátý srpnový den byla v Pelhřimově za účasti starosty města Pelhřimov Leopolda Bambuly, náměstkyně hejtmana Aleny Štěrbové a radní kraje Martiny Matějkové slavnostně otevřena no

Třípatrový dort

(Pelhřimov) Asi 150 let starý, piškotový moučník s ozdobami vytvořenými cukrovou polevou je pravděpodobně nejstarší dochovaný cukrářský výrobek na Vysočině. Najdete ho v Muzeu Vysočiny Pelhřim

Nejvyšší rozhledny na Vysočině

(Pelhřimov) Mezi nejvyšší rozhledny na Vysočině jistě patří Pípalka, která zdobí nejvyšší vrchol Pelhřimovska - Křemešník (76m). 52 metrů vysoká kovová konstrukce prověří turisty 205 schod

Pelhřimov - městský okruh

Město rekordů se pyšní historickým centrem s renesančními, barokními a secesními domy, zámkem pánů z Říčan, hradbami s Rynáreckou, Jihlavskou a Solní bránou, které tvoří pohád

Naučná stezka Po stavebních slozích v Pelhřimově

Tato stezka umožňuje prohlídku architektonických skvostů v Pelhřimově a představuje nejcennější stavby ve městě, které se pro množství a hodnotu svých památek pyšní statutem

Naučná stezka Městské sady

(Pelhřimov) Nedaleko centra města Pelhřimov je využíván pro relaxaci, rekreaci i ke krátkým procházkám rozsáhlý parkový komplex Městských sadů, který je protkán cestami s lavičkami a romantický

Hrad Kámen

(Pelhřimov) Původně gotický hrad, barokně přestavěný, byl v 19. století upraven v duchu romantické gotiky. V expozicích jsou představeny dějiny hradu a umístěn

Vyhlídková věž kostela sv. Bartoloměje, Pelhřimov

Vyhlídková věž kostela, který byl postaven koncem 13. století, tvoří dominantu města. Ochoz věže se nachází ve výšce 30 metrů,

Pelhřimov

Historie města sahá do 12. století. Město bylo ve vlastnictví pražských biskupů - tradice považuje za zakladatele města biskupa Pelhřima (latinsky Pelegrina). Odp

Zámek Pelhřimov

Zámek pánů z Říčan byl vybudován v roce 1550, barokně přestavěn v roce 1770. Zámecká síň je zdobená freskami Václava Hubatia, které znázorňují biblické výjevy. Dnes jsou v zámku

Muzeum Vysočiny Pelhřimov

Muzejní expozice jsou umístěny v objektu zámku pánů z Říčan a v bývalé městské šatlavě. Původně renesanční z&aac

Muzeum rekordů a kuriozit Pelhřimov

Muzeum je umístěno v pětipatrové hranolové bráně, vysoké 36 metrů, která byla vystavěna v 16. století jako součást městského op

Síň Lipských aneb První české MÚZYum

(Pelhřimov) Tato síň je věnována pelhřimovským slavným rodákům - Oldřichu a Lubomíru Lipských a jejich práci v divadle, filmu a televizi. Expo

Muzeum strašidel Pelhřimov

Expozice je umístěna ve sklepních prostorech historického měšťanského domu na náměstí, v němž sídlí Galerie M. Exponáty s

Křemešnickou vrchovinou z Pelhřimova na Křemešník

Výchozím bodem tohoto výletu je historické náměstí v Pelhřimově, odkud se musíme dostat na vedlejší silnici směrem na Nový Rychnov po trase 5129, která vede přes

Pelhřimov a údolí Hejlovky

Vydejte se s námi na klasický turistický výlet z malebného náměstí v Pelhřimově přes Starý Pelhřimov do údolí Hejlovky. Cestou zpátky se budou střídat pole a louky s malými vesni

Rozhledna Pípalka

(Pelhřimov) Rozhledna Pípalka byla dokončena v roce 1993 jako společný majetek KČT Pelhřimov a Armády ČR. Stojí na nejvyšším vrcholu Pelhřimovska, Křeme&

Městské jádro - městská památková rezervace Pelhřimov

Ucelenost a zachovalost stavebních památek byla důvodem vyhlášení městského jádra městskou památkovou rezervací. Jejím centrem je Masarykovo náměstí s renesančními a barokními domy

Rynárecká (Horní) brána Pelhřimov

Ze středověkého opevnění se dochovaly dvě hranolové brány: třípatrová Rynárecká (Horní) brána byla vystavěna v 15. století. Přední stávalo v minulosti složité předbraní. Brána

Děkanská zahrada Pelhřimov

Děkanská zahrada byla založená již v roce 1603 a vytváří příjemné oddechové prostředí v centru města. V zahradním domku zřídilo město památník pelhřimovskému děkanovi Msgre. Fr

Víceúčelový sportovní areál Pelhřimov

Areál nabízí k využití: krytý bazén, dětské brouzdaliště, skluzavku volejbal a beachvolejball gymnastický sál posilovna kuželna stolní tenis zimní st

Děkanský kostel sv. Bartoloměje, Pelhřimov

Děkanský kostel sv. Bartoloměje byl postaven koncem 13. století. Původní trojlodní bazilika byla rozšířena a v roce 1589 vyzdobena psaníčkov&ya

Kostel sv. Víta Pelhřimov

Kostel sv. Víta je nejstarším pelhřimovským kostelem a původním farním kostelem obce. Byl založen kolem poloviny 13. století, gotický sloh

Křemešník - poutní místo a naučná stezka

(Pelhřimov) Známé a mnoha pověstmi opředené poutní místo s turisticky velmi atraktivními pamětihodnostmi je zasazené do malebného prostřed&ia

Galerie M Pelhřimov

Galerie pravidelně pořádá výstavy nejrůznějších umělců. Umístěna je v historickém měšťanském domě, vystavěném pod vlivem italského renesančního stavitelství a zdobeném psaní

Expozice Zlaté české ručičky

(Pelhřimov) V expozici Zlaté české ručičky mohou návštěvníci obdivovat především unikátní předměty vyrobené ze sirek - kytary, hous

Interaktivní strašidelné Pelhřimovské peklo

Opravdové vzrušení i zábavu naleznete v podzemí Šrejnarovského domu č.p. 10, kde je umístěno Pelhřimovské peklo. Staňte se na chvíli čerty či jen jako obyčejní hříšníci si plně

Pivovar Poutník Pelhřimov

Jméno pivovaru je odvozeno ze jména potulného mnicha Pelegrína (latinsky poutník), s nímž je spojena legenda o založení města. Právo várečné obdrželo město v roce 1552. Nejprve se tu v

Běžecké lyžařské trasy na Pelhřimovsku

V okolí města Pelhřimov je v případě vhodných sněhových podmínek upravováno skútrem přibližně 44 km lyžařských tras. Jedná s

Kaple Panny Marie Bolestné, Pelhřimov

Centrální barokní kaple zasvěcená Bolestné Panně Marii byla vybudovaná v letech 1710-1714. Popudem ke stavbě bylo několik zázračných uzd

Malé muzeum Bible

(Pelhřimov) Bible je kniha, která drží nejedno prvenství. Je nejtištěnější, nejpřekládanější a také nejčteněj&scar

Pelhřimovské peklo

Opravdové vzrušení i zábavu naleznete v podzemí Šrejnarovského domu čp. 10, kde je umístěno Pelhřimovské pek

Kostel Nalezení Svatého kříže kaple Kalvárie

(Pelhřimov)

 
 
Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Na Stoupách 3
P.O.BOX 85
586 01 Jihlava
IČO: 28263693
webmaster@vysocinatourism.cz
www.vysocinatourism.cz
  
O Vysočině  Co vidět  Co dělat  Co se děje  Kde přespat  
Vysočina
Propagační materiály
Lidová kultura
Osobnosti Vysočiny
NEJ Vysočiny
Aktuality
Aktuality archiv
Partneři
Informační centra
Virtuálně
Geohra
Propagační materiály archiv
Turistické noviny
Mobilní turistická aplikace
Materiály cizojazyčné
Film Vysočina
Aplikace Cyklovýlety
Historie
Příroda
Města
Muzea a galerie
Rozhledny
Atraktivity pro děti
Pivovarnictví
Tipy na výlet
V létě
V zimě

        

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.