Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti

O kostele jsou zmínky již z roku 1350. Původně byl kolem kostela hřbitov, kde se pohřbívalo do roku 1824.
Po husitských válkách tu působili utrakvističtí faráři (příznivci Jana Husa), kteří sem dojížděli na koni z Ledče. Kostel byl filiální, náležející pod ledečskou farnost. Samostatným farářem byla fara obsazena až v roce 1856.
Kostel je jednolodní gotická stavba s pětiboce uzavřeným presbytářem se sakristií po severní straně. Presbytář je sklenut křížovou žebrovou klenbou. Na straně evangelijní je gotická schránka na hostie. Na severní a západní straně lodi jsou gotické profilované portály.
Loď kostela je plochostropá, donedávna s obrazovou výzdobou „Kristus král a české nebe“. Malbu provedl v roce 1946 akademický malíř Rudolf Adámek z Prahy. Byly zde vyobrazeni sv. Jan Nepomucký, sv. Ludmila, sv. Prokop, sv. Vojtěch, sv. Norbert, sv. Vít a sv. Zikmund. Dále zde byli evangelisté Lukáš, Marek, Matouš, a Jan. Na stropě, směrem k presbytáři, byl vyobrazen číhošťský kostel s okolní krajinou. Pod stropem, směrem k presbytáři, jsou vyobrazeni čtyři andělé s nejsvětější svátostí.
Technický stav stropu se však stále zhoršoval, strop opadával a stával se nebezpečným pro návštěvníky kostela. Bylo nutno strop opravit a malba již nebyla obnovena. Původní vzhled stropu je zdokumentován na archivních fotografiích.
Hlavní oltář je zhotovený v roce 1888. Oltář byl postavený na původní kamenný obětní stůl z doby výstavby kostela.
Na severní straně kostela visí obraz sv. Assumpty z původního majetku kostela v bohatém rokokovém rámu.
Během vnitřních oprav kostela byly pod bílou vápennou malbou odhaleny po celém obvodu kostela fresky. Díky této skutečnosti nelze vnitřek kostela opravit jinak, než fresky odhalit a obnovit.
Kostel vlastnil čtyři zvony. Největší, zasvěcený Svaté trojici, Jan Křtitel, Máří Magdalena – zvaný poledník a malý umíráček. V současné době má kostel zvony tři.

Od roku 1948 působil v Číhošti farář Josef Toufar. Do dějin se obec nedobrovolně zapsala známým „číhošťským zázrakem“. Doposud neobjasněného pohybu kříže na oltáři zdejšího kostela využil komunistický režim k útoku na katolickou církev. Číhošťský kněz - páter Josef Toufar nepřežil kruté výslechy státní bezpečnosti. Od té doby byla obec Číhošť nadlouho vymazána ze všech map.


Číhošťský zázrak
11. prosince 1949 - tehdy 3. neděle adventní, se v číhošťském kostele, právě ve chvíli Toufarova kázání několikrát pohnul kříž umístěný na svatostánku. Kříž následně zůstal skloněný mimo svislou osu. Tento úkaz potvrdilo 19 svědků, účastníků mše svaté.

Událost v Číhošti se roznesla po celých Čechách a do zapadlé vesnice se sjíždějí stovky poutníků i zvědavců. Situace se však nehodí do scénáře komunistické straně. Po pár týdnech státní aparát rozjíždí zbrkle drtivou akci, jejíž cílem je využít této příležitosti a vypořádat se s úhlavním nepřítelem - katolickou církví. Faráře donutit ke lživému doznání, že sám hýbal křížkem a ukázat tak křesťanské náboženství jako podvodné.
Josef Toufar má být pak veřejně, před celým národem obviněn v politickém vykonstruovaném soudním procesu z toho, že jako podvodník s křížkem hýbal za pomoci gum a pér.

P. Josef Toufar je ve večerních hodinách 28. ledna 1950 tajnou státní bezpečností unesen z číhošťské fary, odvezen do valdického vězení, kde byl po následující čtyři týdny trápen a sadisticky ubíjen k smrti. Nemá se k čemu přiznat, je nevinný.
Zásluhou zdejších farníků byl po „sametové revoluci“ odhalen páteru Josefu Toufarovi památník u zdejšího kostela. Památník zhotovil akademický sochař Roman Podrázský z Přibyslavi. Slavnostní odhalení památníku se konalo 22.9. 1990.

Výstava o životním osudu P.Toufara na faře Výstava je otevřena vždy po konání bohoslužeb. Po předchozí telefonické (emailové) domluvě je možno domluvit návštěvu výstavy a kostela i v jiný termín.


Zdroj: www.nfcihost.cz Více informací

Římskokatolická farnost Číhošť
Číhošť 1
58287 Číhošt
Tel.: +420 732 303 370
E-mail: fialat@email.cz
 
Nadační fond kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti
Číhošť 44, 582 87 Číhošť
info@nfcihost.cz

  

Fotogalerie

 
 

Mapa

Komentáře

Navštivte v okolí

Geografický střed České republiky

(Číhošť) Geografický střed České republiky je určen těžištěm plochy ohraničené státními hranicemi. Bod těžiště přeneseme do mapy a zjistíme, že geografický střed České republiky

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti

(Číhošť) O kostele jsou zmínky již z roku 1350. Původně byl kolem kostela hřbitov, kde se pohřbívalo do roku 1824. Po husitských válkách tu působili utrakvist

 
 
Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Na Stoupách 3
P.O.BOX 85
586 01 Jihlava
IČO: 28263693
webmaster@vysocinatourism.cz
www.vysocinatourism.cz
  
O Vysočině  Co vidět  Co dělat  Co se děje  Kde přespat  
Vysočina
Propagační materiály
Lidová kultura
Osobnosti Vysočiny
NEJ Vysočiny
Aktuality
Aktuality archiv
Partneři
Informační centra
Virtuálně
Geohra
Propagační materiály archiv
Turistické noviny
Mobilní turistická aplikace
Materiály cizojazyčné
Film Vysočina
Aplikace Cyklovýlety
Historie
Příroda
Města
Muzea a galerie
Rozhledny
Atraktivity pro děti
Pivovarnictví
Tipy na výlet
V létě
V zimě

        

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.