Kostel Nejsvětější Trojice Velké Meziříčí

Za návštěvu stojí i kostel Nejsvětější Trojice na starém moráňském hřbitově. Pochází z období gotiky a byl přestavěn ve slohu pozdně gotickém v roce 1555. Jediný oltář má obraz Nejsvětější Trojice, namalovaný v roce 1734 K. F. Töpperem. Na Moráňském hřbitově byli pohřbeny významné osobnosti (Vladimír Čech, Titus Krška, Josef Škoda atd.). Hřbitov je památkově chráněn. Více informací

Informační centrum Velké Meziříčí
Radnická 29/1
594 13 Velké Meziříčí
tel.: +420 566 781 047
e-mail: ic@velkemezirici.cz
www.velkemezirici.cz


 

Fotogalerie

 

Mapa

Komentáře

Navštivte v okolí

Kostel sv. Mikuláše, Velké Meziříčí

V centru náměstí najdete nejstarší a současně nejvýstavnější gotický kostel sv. Mikuláše. Spolu s 64 metrů vysokou věž&i

Naučná stezka Balinské údolí

(Velké Meziříčí) Přírodní park Balinské údolí se nachází při západním okraji města Velké Meziříčí a jeho hranice sahají k obcím Oslavice, Baliny a Uhřínov. Údolí meandrující říčky Balinky j

Hřbitov na Moráni Velké Meziříčí

Moráňský (starý) hřbitov byl založen v 16. století spolu s kostelem Nejsvětější Trojice. Dodnes se zde dochovaly náhrobky významný

Dřevěný krytý most Velké Meziříčí

V zámeckém parku se nachází dřevěný krytý most přenesený z Krásněvsi, postavený původně přes řeku Oslavu.

Kostel Nejsvětější Trojice Velké Meziříčí

Za návštěvu stojí i kostel Nejsvětější Trojice na starém moráňském hřbitově. Pochází z období gotiky a byl přesta

Špitální kostel sv. Kříže Velké Meziříčí

Špitální kostel sv. Kříže byl vystavěn pány z Lomnice, v 16. století byl přestavěn Zikmundem Heldtem z Kementu, který je zde pohřben a v 18. s

Dolní hradební brána Velké Meziříčí

Dolní hradební brána, se zbylou částí městských hradeb s baštou, je jediná dochovaná z původního opevnění. Stávaly zde palisády a přes mlýnskou strouhu a řeku vedl brod. Ve st

Kamenný jednoobloukový most Velké Meziříčí

Mezi pozoruhodnosti města patří také stará silniční stavba. Je to kamenný jedno obloukový most postavený za 8.000 zl. v roce 1593 stavitelem Anto

Židovský hřbitov Velké Meziříčí

Původní židovský hřbitov měl být údajně na pustém místě při pravém břehu Balinky. Nynější hřbitov má své poč&

Nová synagoga Velké Meziříčí

Nová synagoga je impozantní halová budova o dvou až třech podlažích se sedlovou střechou, vystavěná v tehdy módním novogotickém slohu. S

Radnice Velké Meziříčí

Jednou z významných dominant celého náměstí je starobylá budova radnice. Její historie sahá až do začátku 15. století. Prošla několika stavebními úpravami, z nichž patrně nejvýznam

Kostel sv. Marka Velké Meziříčí

Nejstarším dochovaným chrámem na velkomeziříčsku je kostel sv. Marka. Starobylá svatyně z doby románské, která od nepaměti stoj&ia

Velké Meziříčí

Město Velké Meziříčí leží v údolí obklopeném kopci Českomoravské vrchoviny na místě soutoku řek Oslavy a Balinky. Již v 10. st

Luteránské gymnázium Velké Meziříčí

Budovu bývalého luteránského gymnázia nechala v roce 1578 postavil Alena Berková - Meziříčská z Lomnice. Tato jednopatrová budova, obdélníkového půdorysu, ve stylu vlašské renesance j

Z Velkého Meziříčí do Velké Bíteše

(Velké Meziříčí) Na výlet vyrazíme z náměstí ve Velkém Meziříčí. Vydáme se po žluté značce směrem Nesměř. U hájovny Nesměř přejedeme na druhý břeh a pokračujeme úd

Velkomeziříčsko a jeho okolí

(Velké Meziříčí) Výchozím bodem této trasy je město Velké Meziříčí. Z náměstí stoupáme kolem zámku, pod dálničním mostem Vysočina k rozcestí U Tří křížů. Od zámku jedeme p

Velkomeziříčsko - údolím řek Oslavy a Balinky

(Velké Meziříčí) Tento výlet zahájíme na náměstí ve Velkém Meziříčí. Z náměstí vyjedeme po modré turistické značce směrem do Balinského údolí a Uhřínova. Zakrátko se k

Balinské údolí

(Velké Meziříčí) Po prohlídce historického centra Velkého Meziříčí se vydáme na nenáročný turistický okruh v malebném údolí řeky Balinky. Výchozím bodem je rozcestník Velké Mezi

Údolí Oslavy, Velké Meziříčí a Náměšť nad Oslavou

Oslava na svém toku vytváří několik zákoutí, k nimž patří také úsek mezi Velkým Meziříčím a Náměští nad Oslavou. Výchozím bodem je rozcestník Velké Meziří

Historické jádro Velkého Meziříčí

(Velké Meziříčí) Velké Meziříčí patří mezi středověká města a proto bylo v roce 1990 území historického jádra města prohlášeno městskou památkovou zónou s 58 památkově chráněnými objekty.

Obecník Velké Meziříčí

Dalším skvostem města je Obecník. Tato historická budova, pocházející z 16. století, má plasticky bosovanou fasádu. Plochy prvního poschodí jsou zaplněný sgrafitovým pruhem s tématiko

Zámek a Muzeum Velké Meziříčí

Mezi nejvýznamnější stavby ve městě patří zámek, původně pozdně románský hrad a později byl přestavěný na renesanční zámek. Po požáru v roce 1723 byl následně barokně rozší

Stará synagoga Velké Meziříčí

Stará synagoga byla postavena po třicetileté válce, kdy si zdejší Židé vystavěli vedle malé modlitebny větší a důkladnějš

Dálniční most Vysočina

(Velké Meziříčí) Dálniční most Vysočina u Velkého Meziříčí je ojedinělý svými rozměry, výškou nad terénem i způsobem provedení. No

Přírodní park Balinské údolí

(Velké Meziříčí) Přírodní park Balinské údolí - území v rozmezí nadmořských výšek 425 - 520 m má charakter členité vrchoviny. Přírodní park Balinské údolí je zřízen k ochraně přírody zahloub

Letní koupaliště Palouky Velké Meziříčí

Areál nabízí koupání ve velkém a malém bazénu, brouzdaliště pro děti, tobogán, minigolf, ruské kuželky, stolní tenis, stolní fotbal a občerstvení.

Vyhlídková věž kostela sv. Mikuláše, Velké Meziříčí

Kostel z 13. století je dominantou náměstí. Byl mnohokrát rozšiřován a ve druhé polovině 18. století barokně upraven. Hranolová t

Jezdecká stezka VELKÉ MEZIŘÍČÍ - SVATÁ HORA (zelená)

(Velké Meziříčí) 24 km Velké Meziříčí - Martinice - Kozlov - Ořechov - Kadolec - Svatá hora Od hotelu Amerika vycház

Jelínkova vila hotel - pivovar

(Velké Meziříčí) Jelínkova vila hotel & pivovar byla vystavěna a zprovozněna v průběhu let 2003 – 2004. První vaření piva se zde uskutečnilo 9. dubna 2004. Po 55 letech tak pivovar navázal na dávnou tradi

Discgolfpark

(Velké Meziříčí) V údolí Kunšovec a mezi základními školami v Čechových sadech byly instalovány speciální koše na discgolf, což je akti

Židovská čtvrť Velké Meziříčí

Nejstarší sporné písemné zprávy o Židech ve Velkém Meziříčí se vztahují k letům 1497 a 1518. První nezpochybněn&aac

Rozhledna na Fajtově kopci

(Velké Meziříčí) Rozhlednu originálního tvaru, která bude navíc v noci zajímavě osvětlena, navrhl uznávaný architekt Václav Hlaváček na míru

Zřícenina hradu Mostiště

(Velké Meziříčí) Na zalesněném ostrohu kopce Kraví hora ve středověkém jádru obce Mostiště se nachází zřícenina někdejšího hradu. Koloniz&

Vysoký most

(Velké Meziříčí) Vysoký most se nachází nedaleko Velkého Meziříčí. Jedná se o starý most, nazývaný též Loupežnický, podle blízké lokality Loupežník. Vysoký most byl součástí staré zemsk

Běžecké lyžařské trasy Velké Meziříčí

 Vyražte na běžky do Velkého Meziříčí! Ski klub Velké Meziříčí udržuje dvě běžecké trat

 
 
Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Na Stoupách 3
P.O.BOX 85
586 01 Jihlava
IČO: 28263693
webmaster@vysocinatourism.cz
www.vysocinatourism.cz
  
O Vysočině  Co vidět  Co dělat  Co se děje  Kde přespat  
Vysočina
Propagační materiály
Lidová kultura
Osobnosti Vysočiny
NEJ Vysočiny
Aktuality
Aktuality archiv
Partneři
Informační centra
Virtuálně
Geohra
Propagační materiály archiv
Turistické noviny
Mobilní turistická aplikace
Materiály cizojazyčné
Film Vysočina
Aplikace Cyklovýlety
Historie
Příroda
Města
Muzea a galerie
Rozhledny
Atraktivity pro děti
Pivovarnictví
Tipy na výlet
V létě
V zimě

        

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.