Kostel sv. Jakuba Jemnice

V pradávných dobách vyhloubila Želetavka v prostoru Jemnice hluboké a široké údolí. Na jeho dně a po jeho svazích jsou roztroušena stavení zemědělců a domy ostatních obyvatel. Byla to kdysi trhová ves, snad od XII století a je to nejstarší část Jemnice. Na návrší nad soutokem Želetavky a Třebětického potoka se vypíná kostel sv. Jakuba Většího. Starobylý kostel a vedle něho odděleně stojící románská válcová kamenná věž vzbuzují už na první pohled zájem jako vzácné kulturní památky. Masivní zeď, kterou byl kostel pravděpodobně v XVI. století na východní a jižní straně obehnán, měla chránit kostel a obyvatelstvo, hledající v něm útočiště při nepřátelském přepadení.
Ze stavebního souboru kostela sv. Jakuba je nejcennější památkou zmíněná románská kamenná věž. Je patrně zbytkem bývalé rotundy asi z XII. století. Někteří starší historikové a vlastivědní pracovníci (zejména vídeňský profesor August Prokop a Dr. J. L. Červinka) měli za to, že Jemnice byla ve XII. století a v XIII. století sídlem údělných knížat z vedlejších větví prvních Přemyslovců. V místech dnešního kostela prý byl knížecí palác, který prý postavil kolem roku 1130 jemnický údělný kníže Jaromír. Knížecí palác byl později přestavěn na kostel. S první zmínkou o knížeti Jaromírovi jako o údělném jemnickém knížeti se setkáváme u historika Tomáše Pešiny z Čechorodu (žil 1629 až 1680). Nebylo však prokázáno, že Jemnicko bylo samostatným údělem a že by v Jemnici měl sídlo některý příslušník vedlejší větve rodu Přemyslovců. Listiny, ve kterých je zmínka o knížeti Jaromírovi k roku 1132 anebo o knížeti Svatoplukovi k roku 1197 jako o údělných jemnických knížatech, jsou nespolehlivé. Zbytky zdiva na severní venkovské stěně presbytáře nasvědčují tonu, že věž je v základech spojena s kostelem v místech, kde dříve stávala rotunda.
Původní kostelík byl postaven v pozdně románském slohu a při dalších přestavbách se uplatnil i pozdněgotický sloh. V druhém desetiletí XVI. století byl kostel přestavěn do přibližně dnešní podoby, která byla v podstatě zachována i při nové výstavbě po velkém požáru z roku 1832. Presbytář je zaklenut síťovou žebrovou klenbou a kostelní loď je opatřena klenbou valenou. Pole mezi žebry klenby v presbytáři jsou vyzdobena nástěnnými malbami z roku 1515, představujícími 28 náboženských postav. Vzácným dílem kamenického umění je vysoké pozdněgotické pastoforium sanktuarium) v presbytáři na evangelní straně s vytesaným letopočtem 1518 a s vytesanými kamenickými znaky. K cennému vybavení presbytáře naleží také ostění sanktuarie na protější epištolní straně a gotické sedile pro dvě osoby. V dávných dobách se i v tomto kostele pohřbívalo a z údobí XVI. a XVII. století se zachovalo 19 náhrobních kamenů, které jsou umístěny na vnitřní straně ve zdi presbytáře.
Kostel sv. Jakuba byl původně jemnickým farním kostelem až do roku 1658, kdy fara byla přenesena do města a farním kostelem se natrvalo stal kostel sv. Stanislava. Jenom na krátký čas přestal být kostel sv. Jakuba farním kostelem kolem roku 1536 za nekatolického Jindřicha Meziříčského z Lomnice. Při tomto kostele je též hřbitov.
Kostel sv. Jakuba náleží mezi nejstarší památky našeho kraje. Byl zasvěcen patronu horníků, protože Jemnice byla zpočátku jen osadou horníků, kteří sem přišli dolovat železo a stříbro a od nichž pravděpodobně dostala Jemnice své jméno (jamníci - Jemnice). O dolování v Jemnici se nám zachovalo poměrně málo spolehlivých zpráv. Ze západní části hřbitova je vidět přes údolí Třebětického potoka k polní trati, kde se dodnes říká \"V havířských jamách\". Listinou roku 1335 markrabě Karel potvrdil městská privilegia, dal měšťanům právo na zlatý důl nově otevřený u vsi Štítky a potvrdil jim práva dolovat v kterýchkoliv jiných ať již nových, nebo odedávna používaných dolech. Listinou z roku 1345 jim přiznal markrabě Karel právo řídit se při provozování zlatého dolu ve Štítkách jihlavským horním právem. Z některých zápisů se dovídáme o dolech v "Holčí hoře". Historickým pramenem je také Horní řád, který vydal pro obnovený důl v Jemnici Jindřich Meziříčský z Lomnice (během husitské revoluce prý byly doly v Jemnici opuštěny). Zápis z roku 1574 pojednává o loukách \"Nad stříbrnými doly\". Další zmínka o dolování je až z roku 1713, kdy Maxmilián z Vlašimi poslal pro havíře do Kutné Hory a kdy se obnovilo dobývání rudy u "Holčí hory". Ještě v roce 1830 se pokusila oživit slávu Jemnice jako hornického města majitelka panství Terezie Trautmannsdorfová, ale zůstalo už jenom při tomto pokusu. Pro nedostatek spolehlivých zpráv nemůžeme určit kromě dolu v dnešní polní trati \"V havířských jamách\" místa ostatních jemnických dolů.
V podolí narazíme též na starý dům, jehož roh připomíná presbytář zaniklého kostela. Je to skutečně bývalá kaple sv. Alžběty náležející k bývalému Špitálu. Špitál byl od dávných časů určen k celému zaopatření několika zchudlých obyvatelů města, kteří tak měli ve své chudobě a opuštěnosti postaráno o skromné jídlo a o střechu nad hlavou. Kdy tento starý sociální ústav vznikl nevíme, ale z posledního pořízení, které dne 27.prosince 1462 udělal zámožný jemnický občan Štěpán Gulden a který odkázal Špitálu a kapli 12 kop pražských ročního důchodu, se můžeme domnívat, že vznikl nějaký čas před uvedeným rokem 1462. Později byl špitál vydržován z milodarů a nadací a osud jeho chovanců se zlepšil, když Špitálu byly odkázány i pozemky, které se nazývaly \"špitálními\", Za Josefa II. byl špitál i s kaplí zrušen.
Nedaleko odtud na návrší na druhé straně silnice stojí dřevěná zvonička, která prý je památkou na roboty, protože prý jejím vyzváněním byli svoláváni robotníci do práce. Více informací

Turistické informační centrum Jemnice
Husova 2
675 31 Jemnice
tel.: +420 721 508 737
e-mail: tic@mesto-jemnice.cz
www.tic.jemnice.czPřístupné s omezením.
 

Fotogalerie

 
 

Mapa

Komentáře

Navštivte v okolí

Hradby v Jemnici

(Jemnice) Jemnice náležela v kraji mezi první města, která měla pevné hradby.Dal ji opevnit Přemysl Otakar I. v roce 1227. Hradby byly zděné a o jejich pevnosti se později zmiňuje i Velké Janovo pr

Památná lípa Jemnice

V době životní síly muselo jít o strom hodně košatý a mohutný. Dnes vyrůstají z ušlechtilého, a z velké části ztrouchnivělého kmene jenom tři poměrně slabé větve, které se v l

Kostel sv. Víta Jemnice

Ke gotické architektuře řadíme také kostel sv.Víta, postavený na východním okraji Jemnice. Zachoval se nám v porušeném stavu

Kostel sv. Jakuba Jemnice

V pradávných dobách vyhloubila Želetavka v prostoru Jemnice hluboké a široké údolí. Na jeho dně a po jeho svazích jsou roztrou&scaro

Židovský hřbitov Jemnice

Jelikož se hřbitov nalézá ve stejných místech jako na počátku existence židovské obce ve 14. století, patří bezpochyby k nejstarš

Jemnice

Jemnice patří k nejstarším městům na Moravě. Původní osada vznikla na místě pohraničního hradu z přelomu 11. a 12. století. Město bylo založeno na začátku 13. století jako královs

Zámek Jemnice

Zámek vznikl přestavbou zeměpanského hradu založeného patrně v první polovině 13. století. Dochované části nárožních věž&iacu

Kostel sv. Stanislava Jemnice

Hlavní dominantou města Jemnice je kostel sv. Stanislava se štíhlou věží, svítící daleko do kraje. Její elegantní silueta ví

Domy na náměstí Jemnice

Historické jádro města Jemnice a náměstí Svobody je jako celek zapsáno do seznamu kulturních památek. Město představuje nepravidelně okrouhlé území vymezené hradbami. Na náměstí Svo

Muzeum Vysočiny Třebíč, pobočka Jemnice

Expozice jsou umístěny v historickém domě s renesančním jádrem, který je empírově upraven. V jeho zadní části zůstaly zachovány

Hrobka Pallavicini Jemnice

Od roku 1841 do roku 1945 byl jemnický velkostatek v majetku příslušníků rodu Pallavicini. Ti vybudovali v roce 1902 na mírném návrší u chotěbudické silnice asi půl hodiny pěšky od Jem

Bazén se slanou vodou Jemnice

Areál letního koupaliště v Jemnici tvoří plavecký bazén, bazén se slanou vodou, brouzdaliště, hřiště na volejbal, nohejbal, rusk&

Zámecký park Jemnice

První zmínka o zámecké zahradě je z roku 1665, kdy bylo zaznamenáno placení za materiál potřebný ke stavbě vodotrysku. Avšak lze předpokládat, že historie zahrady sahá ještě o něco

Paintball klub Jemnice

Adrenalinové dobrodružství můžete zažít při hře paintball. Při této hře je nejdůležitější rychlé vyhodnocení situace a rozhodování. Klíčová je tedy komunikace a spolupráce hr

Pohádková cesta Panenská

(Jemnice) Pohádková cesta je dlouhá 4 km a vede po lesních a asfaltových cestách v okolí obce Panenská. Setkáte se zde s různými poh&aac

Židovská čtvrť Jemnice

Město Jemnice patří k obcím, kde se židovská obec řadí k nejstarším v České republice. První písemná zmínka je již

 
 
Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Na Stoupách 3
P.O.BOX 85
586 01 Jihlava
IČO: 28263693
webmaster@vysocinatourism.cz
www.vysocinatourism.cz
  
O Vysočině  Co vidět  Co dělat  Co se děje  Kde přespat  
Vysočina
Propagační materiály
Lidová kultura
Osobnosti Vysočiny
NEJ Vysočiny
Aktuality
Aktuality archiv
Partneři
Informační centra
Virtuálně
Geohra
Propagační materiály archiv
Turistické noviny
Mobilní turistická aplikace
Materiály cizojazyčné
Film Vysočina
Aplikace Cyklovýlety
Historie
Příroda
Města
Muzea a galerie
Rozhledny
Atraktivity pro děti
Pivovarnictví
Tipy na výlet
V létě
V zimě

        

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.