Kostel sv. Jiří v Řečici

Stejně jako ve dvou předchozích případech je kostel poprvé písemně zaznamenán v roce 1352 v rejstřících papežských desátků. Jeho pravděpodobný vznik se klade do 1. poloviny 14. století. I zde došlo k pozdějším úpravám v období baroka. Kostel je vzácným případem dochované lidové gotické stavby, která je vymalována malbami poněkud rustikálního charakteru. Jejich pravděpodobný vznik je kladen do třetí čtvrtiny 14. století. Obdélná loď kostela je plochostropá, na niž navazuje užší, příčně protáhlé presbyterium s žebrovou křížovou klenbou. K severní stěně presbyteria přiléhá valeně zaklenutá sakristie. Řečické malby se dochovaly v lodi i presbyteriu. Severní stěnu lodi pokrývají výjevy Boje sv. Jiří s drakem, sv. Kryštofa a Umučení sv. Erasma. Vlevo na východní stěně se nachází obraz Zázračného rybolovu a vpravo fragment se Smrtí Panny Marie. Kněžiště obíhá dole úzký pás s postavami proroků a sibyl. V okenní zóně je znázorněna řada světců, na severu přerušená Ukřižováním a na východě Posledním soudem. Scéna Posledního soudu vrcholí výjevem Krista trůnícího na duze, nacházejícím se v klenební kápi. Na klenbě se dále nalézají symboly čtyř evangelistů a vyobrazení slunce a měsíce. V koutech kněžiště jsou ještě vymalovány čtyři mužské postavy bez svatozáří, pravděpodobně jde o cyklus čtyř živlů. Více informací

Infocentrum Humpolec
Havlíčkovo náměstí 91
396 01 Humpolec
tel.: +420 565 532 479
e-mail: mekis@infohumpolec.cz
www.infohumpolec.cz


Přístupné s omezením.
 

Fotogalerie

 

Mapa

Komentáře

Navštivte v okolí

Kostel sv. Jiří v Řečici

(Řečice) Stejně jako ve dvou předchozích případech je kostel poprvé písemně zaznamenán v roce 1352 v rejstřících papežských desátků. Jeh

 
 
Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Na Stoupách 3
P.O.BOX 85
586 01 Jihlava
IČO: 28263693
webmaster@vysocinatourism.cz
www.vysocinatourism.cz
  
O Vysočině  Co vidět  Co dělat  Co se děje  Kde přespat  
Vysočina
Propagační materiály
Lidová kultura
Osobnosti Vysočiny
NEJ Vysočiny
Aktuality
Aktuality archiv
Partneři
Informační centra
Virtuálně
Geohra
Propagační materiály archiv
Turistické noviny
Mobilní turistická aplikace
Materiály cizojazyčné
Film Vysočina
Aplikace Cyklovýlety
Historie
Příroda
Města
Muzea a galerie
Rozhledny
Atraktivity pro děti
Pivovarnictví
Tipy na výlet
V létě
V zimě

        

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.