Kostel sv. Václava, Křižanov

Kostel, orientovaný kněžištěm k východu, má podle umělecko-historického rozboru stavebních konstrukcí svůj počátek ve 2. polovině 13. století. V interiéru kostela se nachází soubor renesančních náhrobků a je zde několika uměleckými díly připomenuta křižanovská rodačka sv. Zdislava z Lemberka.
Ves se v pramenech bezpečně objevuje až v roce 1240, ale již ve 30. letech 13. století představovala centrum kolonizačního úsilí Přibyslava z Křižanova, přes svoji manželku přímo napojeného na královský dvůr. Loď kostela, kněžiště i sakristie byly postaveny jako jednotná stavba. O něco málo později pak byla postavena kaple sv. Michala na jihu. Řešení stavby věže naznačuje, že stávala původně jako samostatná a že je ji tedy možno přiřadit k nejstaršímu stavebnímu období (1. polovina 13. století), v němž bylo se stavbou raně gotického kostela již počítáno. Klenba kněžiště pochází z doby výstavby. Původně plochostropá loď i kaple byly zaklenuty v době baroka, okolo roku 1690. V té době byly také oba prostory propojeny dvěma rozsáhlými průrazy. Do kostelní lodi pak byla vestavěna také hudební kruchta s točitým schodištěm i předsíň na jihu a další točité schodiště bylo postaveno u vnějšku věže. V roce 1884 či až v roce 1905 byla křížová klenba kněžiště regotizována. V interiéru se dochovaly mramorové náhrobníky Kateřiny Lhotské z Ptení (1564), deska Zdeňka Lhotského z Ptení (1571), náhrobník jeho manželky Aleny Podstatské z Prusinovic (1572) a dále Doroty Marie Štaudové (1607). Na vnějšku kněžiště se nachází náhrobní deska křižanovského měšťana Vavřince (1561). Z nové doby stojí za povšimnutí skleněné výplně oken od Ludvíka Kolka v kněžišti, v lodi i v kapli (1974). Významná křižanovská rodačka, dcera Přibyslava z Křižanova, která byla v roce 1995 svatořečena, Zdislava z Lemberka (asi 1220–1252), je v kostele připomenuta poloplastickým sousoším s manželem Havlem z Jablonného od Františka Kovaříka (1973). Je tu také obraz blahoslavené Zdislavy od Oty Stritzka (1971). Více informací

Informační centrum Velké Meziříčí
Radnická 29/1
594 13 Velké Meziříčí
tel.: +420 566 781 047
e-mail: ic@velkemezirici.cz
www.velkemezirici.cz


Přístupné s omezením.
 

Fotogalerie

 

Mapa

Komentáře

Navštivte v okolí

Kostel sv. Václava, Křižanov

Kostel, orientovaný kněžištěm k východu, má podle umělecko-historického rozboru stavebních konstrukcí svůj počátek ve 2. polovině 13.

 
 
Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Na Stoupách 3
P.O.BOX 85
586 01 Jihlava
IČO: 28263693
webmaster@vysocinatourism.cz
www.vysocinatourism.cz
  
O Vysočině  Co vidět  Co dělat  Co se děje  Kde přespat  
Vysočina
Propagační materiály
Lidová kultura
Osobnosti Vysočiny
NEJ Vysočiny
Aktuality
Aktuality archiv
Partneři
Informační centra
Virtuálně
Geohra
Propagační materiály archiv
Turistické noviny
Mobilní turistická aplikace
Materiály cizojazyčné
Film Vysočina
Aplikace Cyklovýlety
Historie
Příroda
Města
Muzea a galerie
Rozhledny
Atraktivity pro děti
Pivovarnictví
Tipy na výlet
V létě
V zimě

        

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.