Krajinou lesů, vod a strání v okolí Radostína

Okolí převážně rekreační obce Radostín tvoří husté a zdravé lesy protkané sítí lesní cest a silniček. Po nich se můžeme vydat na pěkný výlet do Račína, kde na návsi najdeme rybník plný leknínů a na jeho břehu sochu velikého raka.

Vyjedeme z návsi v Radostíně a to po trase č. 16 a také po modré turistické značce. Po silnici s minimálním provozem stoupáme alejí zvolna vzhůru nad obec. Zde se nám naskytne pěkný výhled na lesnatou krajinu Žďárských vrchů. Mineme křižovatku a rozcestí Pod Kopcem a vjedeme do lesa. Mírně zvlněným terénem pokračujeme až ke křižovatce, kde silnice zatáčí vpravo. My pokračujeme rovně po svážnici. Převážně klesáme a hlídáme si odbočku vpravo, kde povede žlutá turistická značka. Po ní se vydáme do mírného kopce. Tato krátká pasáž je technicky náročnější. Musíme stoupat po nezpevněné cestě lesem až na jeho okraj. Zde už vjedeme na širší polní cestu a po ní dál mírně stoupáme až nad Račín. Potěšíme se výhledem a sjedeme do obce. V jejím středu je krásný rybník s lekníny a velká socha raka, která děti určitě potěší. Pak se můžeme posilnit v blízkém hotelu nebo restauraci. Dále pokračujeme kolem rybníka po žluté kolem chat až vjedeme do lesa. Tady začíná další náročnější pasáž. Je to sjezd po nezpevněné lesní cestě až k rozcestí Račínský les. Zde zahneme vpravo na částečně zpevněnou lesní cestu a po krátkém stoupání sjedeme k silnici, kde zahneme vlevo a po chvíli ji opustíme na první odbočce vpravo. Jedeme po zelené kolem břehů Nového rybníka. Za ním začneme dlouze, ale mírně stoupat po zpevněné cestě. Stoupání skončí na křižovatce s málo frekventovanou silnicí (rozcestí Žlábek). Za ní pokračujeme po zpevněné svážnici se zelenou až k další větší křižovatce zpevněných lesních cest. Tam zahneme vpravo a jízdou po rovině v krásném lese přijedeme až k silnici do Radostína, po které se vydáme vlevo zpátky do výchozího bodu.


Obtížnost a varianty:
Trasa je vhodná pro děti od 9 let s kolem velikosti 24". Předpokládá už dosažení obratnosti, kterou vyžaduje jízda po cestě s nezpevněným povrchem. Pro mladší děti s menším kolem je vhodná odlehčená varianta, která se vyhýbá kopcovitému terénu v okolí Račína. Tady stačí vystoupat menší kopec nad Radostínem a pak pojedeme jen převážně rovinatým terénem.

Délka celkem: 15 km

Itinerář:
Radostín - trasa č.16 - křižovatka - trasa č.5061 - křižovatka se žlutou KČT - vpravo po žluté - Račín ? žlutá - Račínský les - zelená - Nový rybník - zelená - rozcestí Žlábek ? zelená - Pod Synkovým kopcem - vpravo po zpevněné svážnici

Odlehčená varianta:
Radostín - trasa č.16 - křižovatka za potůčkem - vpravo po zpevněné svážnici - rozcestí pod Synkovým kopcem - vlevo po zelené - rozcestí Žlábek - vlevo po trase č. 16 (silnice) - RadostínInformační turistické centrum Žďár nad Sázavou
CK Santini tour
Náměstí Republiky 24
591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: +420 566 625 808
e-mail: ticzdarns@seznam.cz
www.zdarns.cz


 

Fotogalerie

 

Komentáře

Navštivte v okolí

Národní přírodní rezervace Dářko

(Radostín) Na území téměř 65 hektarů nedaleko obce Radostín se rozkládá nejrozsáhlejší rašeliniště Českomoravské vrchoviny. Z pokryvu rašeliníků a mechů vystupují bílé trsy suchopýru poc

Národní přírodní rezervace Radostínské rašeliniště

Na plochém rozvodí s rozvětvením vod do řek Sázavy a Doubravy asi kilometr od obce Radostín vzniklo rašeliniště s výměrou cca 35 hektarů s hloubkou rašelinných vrstev až 3,26 m. Územ

Krajinou lesů, vod a strání v okolí Radostína

Okolí převážně rekreační obce Radostín tvoří husté a zdravé lesy protkané sítí lesní cest a silniček. Po nich se můžeme vydat na pěkný výlet do Račína, kde na návsi najdeme

Radostínský okruh

Výchozím bodem upraveného okruhu je obec Radostín. Vydáme se západním směrem. Na okraji lesa odbočíme ostře doleva a asi po dvou kilometrech vstupuje stopa do lesa v místě zvaném Padrtin

 
 
Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Na Stoupách 3
P.O.BOX 85
586 01 Jihlava
IČO: 28263693
webmaster@vysocinatourism.cz
www.vysocinatourism.cz
  
O Vysočině  Co vidět  Co dělat  Co se děje  Kde přespat  
Vysočina
Propagační materiály
Lidová kultura
Osobnosti Vysočiny
NEJ Vysočiny
Aktuality
Aktuality archiv
Partneři
Informační centra
Virtuálně
Geohra
Propagační materiály archiv
Turistické noviny
Mobilní turistická aplikace
Materiály cizojazyčné
Film Vysočina
Aplikace Cyklovýlety
Historie
Příroda
Města
Muzea a galerie
Rozhledny
Atraktivity pro děti
Pivovarnictví
Tipy na výlet
V létě
V zimě

        

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.