Krásná příroda i zajímavé památky v okolí Pacova


Po prohlídce historického centra Pacova se vydáme po silnici a cyklotrase 321 do 3,5 km vzdálené vsi Důl. Mineme malý rybník u zemědělského statku, vystoupáme k železničnímu přejezdu a po chvíli se ocitneme na křižovatce u nevelkého přírodního koupaliště. Odbočíme doprava do mírného svahu, projedeme obcí Důl a zamíříme na prašnou cestu, která stoupá mezi poli k okraji lesa, odkud sjedeme do Nízké Lhoty. Napojíme se na silnici a zamíříme do obce Kámen. Za chvíli již pohlížíme na majestátně se tyčící hrad Kámen. Přijedeme na frekventovanou silnici č. 19 v obci a ta nás zavede k vjezdu do hradu.
Až si hrad prohlédneme, budeme pokračovat po stoupající vedlejší silnici k vesnici Dobrá Voda u Pacova. Cestou se nám naskytnou malebné zpětné pohledy na městečko s výraznou siluetou hradu. Projedeme Dobrou Vodou a po necelém 1 km odbočíme doprava na polní cestu značenou zeleně. Odtud začíná 5 km dlouhý terénní úsek zvlněnou krajinou, kde nejprve projedeme osadou Tvrziny a krajem lesa se dostaneme k osadě Lhotka s myslivnou a četnými rybníky. Největší z nich se jmenuje Vaberák. Poté chvíli jedeme podél Černovického potoka, přijedeme na silnici a ta nás dovede do obce Černovice.
Z náměstí se vydáme na sever po cyklotrase 1184 až do obce Střítež, kde odbočíme doprava na trasu 1186. Po této trase pojedeme přes Obrataň a Cetoraz, až dorazíme ke křižovatce, na které zahneme doprava na cyklotrasu 1181. Ta nás již vrátí do cílového města Pacov.

Výchozí místo: Pacov
Cílové místo: Pacov
Typ kola: horské, trekové
Povrch: lesní cesty, polní cesty, asfalt

Turistické cíle:
Městské muzeum Antonína Sovy Pacov, hrad Kámen

Vzdálenosti:
Pacov (0 km) - Důl (3,7 km) - Nízká Lhota (5,4 km) - Kámen (7,3 km) - Dobrá Voda u Pacova (9,7 km) - Tvrziny (11,8 km) - Lhotka (12,8 km) - Černovice (17,2 km) - Střítež (19,6 km) - Obrataň (24,1 km) - Cetoraz (28,2 km) - Pacov (34,3 km)Informační centrum Pacov
Náměstí Svobody 1
395 01 Pacov
tel.: +420 565 455 100
e-mail: infocentrum@mestopacov.cz
www.zamekpacov.cz


 

Fotogalerie

 
 

Komentáře

Navštivte v okolí

Městské muzeum Antonína Sovy

(Pacov) Městské muzeum bylo založeno historikem a propagátorem pokrokových myšlenek středoškolským profesorem Ferdinandem Pakostou v roce 1908. Opětovný

Kaple sv. Anny Pacov

Kaple sv. Anny je barokní stavbou z let 1701 - 1702. Na kupoli jsou malby žánrových výjevů - pohled na Hradčany a Pacov. Oltář je rokokový z pol. 18. s

Židovský hřbitov Pacov

Hřbitov byl založen roku 1680 a v letech 1920 - 1925 byl rozšířen. Nejstarší dochované náhrobky jsou z první poloviny 18. století. V m&aac

Kostel sv. Barbory Pacov

Hřbitovní kostel sv. Barbory byl původně raně barokní osmibokou kaplí, ke které byla v letech 1681 - 1682 přistavěna loď. Hlavní oltář a kazatelna

Antonín Sova (1864 Pacov - 1928 Pacov), básník a prozaik

Nejznámějším pacovským rodákem je bezesporu básník Antonín Sova. Jeho otec byl venkovským učitelem a regenschorim. Od roku 1855 půs

Sovova naučná stezka

(Pacov) Trasa začíná v Pacově a vede přes obec Bratřice a vrch Stražiště do Lukavce. Odtud pokračuje na Načeradec a Velký Blaník. Trasa vede po lesních a polních cestách, souběžně se zeleno

Krásná příroda i zajímavé památky v okolí Pacova

Po prohlídce historického centra Pacova se vydáme po silnici a cyklotrase 321 do 3,5 km vzdálené vsi Důl. Mineme malý rybník u zemědělského statku, vystoupáme k želez

Pacov

Obdobím prvního rozkvětu města bylo 15. a 16. století, kdy Pacov získal první městská privilegia. Roku 1597 byl Pacov povýšen na město pa

Děkanský chrám sv. archanděla Michaela, Pacov

Z původní stavby děkanského chrámu sv. archanděla Michaela ze 13. století je zachována věž a půdorys. Do dnešní podoby byl v přestavěn v dru

Klášterní kostel sv. Václava, Pacov

V roce 1719 byl vystavěn barokní klášterní kostel sv. Václava. Z původního kostela se dochovalo pouze 5 plánů. Po velkém požáru m

Zámek Pacov

Původní hrad z 12. - 13. století byl v 16. století přestavěn na zámek. V roce 1708 přišli do Pacova bosí karmelitáni a zámek přestavěli

Rodinný minipivovar Pacov

Minipivovar byl založen v roce 2009. Navazuje na tradici vaření piva v Pacově. Majitel minipivovaru začínal s vařením piva v domácích podmínkách, sbíral znalosti a zkušenosti a postupně

 
 
Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Na Stoupách 3
P.O.BOX 85
586 01 Jihlava
IČO: 28263693
webmaster@vysocinatourism.cz
www.vysocinatourism.cz
  
O Vysočině  Co vidět  Co dělat  Co se děje  Kde přespat  
Vysočina
Propagační materiály
Lidová kultura
Osobnosti Vysočiny
NEJ Vysočiny
Aktuality
Aktuality archiv
Partneři
Informační centra
Virtuálně
Geohra
Propagační materiály archiv
Turistické noviny
Mobilní turistická aplikace
Materiály cizojazyčné
Film Vysočina
Aplikace Cyklovýlety
Historie
Příroda
Města
Muzea a galerie
Rozhledny
Atraktivity pro děti
Pivovarnictví
Tipy na výlet
V létě
V zimě

        

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.