Křemešník - poutní místo a naučná stezka

Známé a mnoha pověstmi opředené poutní místo s turisticky velmi atraktivními pamětihodnostmi je zasazené do malebného prostředí lesů na jednom z nejvyšších vrcholů Českomoravské vrchoviny. Přímo na kopci je nad hotelem s restaurací poutní kostel Nejsvětější Trojice, u něj malebný Větrný zámek a kousek opodál rozhledna Pípalka. Naučná stezka o 10 zastaveních provede návštěvníka krásným lesem s několika studánkami a poučí ho o zdejší krajině a památkách.

Poutní místo na vrcholu mohutné hory - kostel Nejsvětější Trojice
Až k hotelu Křemešník se dá vyjet autem, takže můžete tento výlet začít třeba zde. Sotva vystoupíte z auta, budete pravděpodobně muset nahánět děti u obří šachovnice, která jim nejspíše připomene známou scénu z filmu Harry Potter a kámen mudrců. Nemusíte mít však obavy, že by si ublížily, protože figurky jsou plastové. Od hotelu můžete krátce vystoupat alejí k nejstarší a nejcennější stavbě na Křemešníku, k poutnímu kostelu Nejsvětější Trojice. Kostel byl postaven na místě původní dřevěné kaple jako díkuvzdání za ukončení ničící třicetileté války a také kvůli stále rostoucímu počtu poutníků. Okolo kostela jsou rozsáhlé ambity s dvěma nárožními kaplemi a farou. Ambity tak oddělily vlastní prostor určený k církevnímu poslání od otevřené plochy zaplněné při poutích davy návštěvníků, různými stánky, hlomozem a křikem.

Obří maketa dětských hradů - Větrný zámek
Od kostela vás děti asi záhy odvlečou k Větrnému zámku, který stojí těsně u schodiště pod čelem kostela. V roce 1930 si známý sochař a medailér Josef Šejnost, rodák z nedalekého Těšenova, začal stavět pseudogotický hrádeček. Plánoval zde zřízení muzea všech svých medailérských prací, avšak záměr zůstal nedokončen. I přesto působí tato stavba jako zmenšenina mohutných středověkých hradů. Některé děti v ní naopak uvidí přerostlý hrad z dětského pokoje a dozajista na vás budou naléhat, abyste zde mohli bydlet. Sedm zkamenělých havranů na věži připomíná dětský pohádkový příběh o sedmi bratrech zakletých v havrany, které vysvobodila obětavá láska jejich sestry.

Nekonečné dálky z nejvyššího vrcholu Pelhřimovska - rozhledna Pípalka
K odvedení pozornosti dětí od zámku bude ideální nabídka výhledu na celý Křemešník a jeho okolí z ptačí perspektivy, z rozhledny Pípalka. 52 m vysoká rozhledna byla dokončena v roce 1993 jako společný majetek KČT Pelhřimov a Armády ČR. Po zdolání 205 schodů lze za příznivého počasí zahlédnout hrad Lipnici nad Sázavou a Roštejn, vrcholy Čeřínku, Špičáku a Javořice, Žďárské vrchy a dokonce Krkonoše nebo Šumavu. Orientaci v okolní krajině usnadňují popisy vrcholů na podlaze vyhlídkové plošiny a je zde umístěn i silný dalekohled.

Příjemná a pohodlná procházka - naučná stezka Křemešník
Cílem a smyslem naučné stezky, která z větší části kopíruje přírodní rezervaci Křemešník, je seznámit co nejširší veřejnost s přírodními a kulturními hodnotami Křemešníku, sblížit návštěvníky s přírodním prostředím a naplnit rekreační funkce příměstského lesa. Hlavní okruh má 8 zastavení, přičemž každé z nich je opatřené lavicemi se stolem a kmenem se stříškou a textem. U jednotlivých zastavení se dozvíte více o hospodaření v lese, lesu samotném, přírodní rezervaci, flóře a fauně, léčivých studánkách a o kulturních památkách na Křemešníku.

Cestou starých poutníků - křížová cesta a Stříbrná studánka
Jestli je pro vás 3 km dlouhý okruh po naučné stezce nedostačující a nebo máte zájem prozkoumat podrobněji širší okolí Křemešníku, je zde připravený další kratší, ale už náročnější okruh ke Stříbrné studánce. Sestupte po jedné ze značených turistických tras k myslivně Korce, kde je umístěné 9. zastavení naučné stezky. Zde si můžete přečíst více o hospodářském a ekonomickém zajištění lesního personálu a pak pokračovat v klesání ke Stříbrné studánce. Studánka, která vyvěrá ze zatopeného stříbrného dolu, je dodnes hojně navštěvována pro svou mimořádně kvalitní vodu. Z 10. zastavení naučné stezky se pak dozvíte další informace o přírodní památce Ivaniny rybníky. Osvěženi čerstvou vodou ze studánky se vydejte ke Sluneční pasece, letní základně táborníků. Zde odbočte a stoupejte hustým lesem znovu na Křemešník ke kapličce Nejsvětější Trojice u zázračné studánky.
Právě zázračná studánka s periodickým pramenem mírně radioaktivní vody je pradávná a nepochybná příčina vzniku poutního místa. Pověst o léčivých účincích vody zesílila za třicetileté války a dala hlavní popud k poutím na Křemešník. Za kaplí se nachází poustevna v opuštěné hornické štole, ve které ještě v 18. století přebývalo několik poustevníků. Odtud také podél staré pěšiny vede ke kostelu Křížová cesta v podobě 13 kapliček zakončená Božím hrobem, kde ve skalní dutině spočívá tělo Krista v životní velikosti. Výlet se uzavře na vrcholu Křemešníku, kde vás jistě naláká pohostinnost místní restaurace.


Turistické informační centrum Pelhřimov
Masarykovo náměstí 10
393 01 Pelhřimov
tel.: +420 565 326 924
e-mail: ic@kzpe.cz
www.pelhrimovsko.cz 

Fotogalerie

 

Komentáře

Navštivte v okolí

Pelhřimov rozšířil svoji turistickou nabídku o novou naučnou stezku (5.8.2004)

Pátý srpnový den byla v Pelhřimově za účasti starosty města Pelhřimov Leopolda Bambuly, náměstkyně hejtmana Aleny Štěrbové a radní kraje Martiny Matějkové slavnostně otevřena no

Třípatrový dort

(Pelhřimov) Asi 150 let starý, piškotový moučník s ozdobami vytvořenými cukrovou polevou je pravděpodobně nejstarší dochovaný cukrářský výrobek na Vysočině. Najdete ho v Muzeu Vysočiny Pelhřim

Nejvyšší rozhledny na Vysočině

(Pelhřimov) Mezi nejvyšší rozhledny na Vysočině jistě patří Pípalka, která zdobí nejvyšší vrchol Pelhřimovska - Křemešník (76m). 52 metrů vysoká kovová konstrukce prověří turisty 205 schod

Pelhřimov - městský okruh

Město rekordů se pyšní historickým centrem s renesančními, barokními a secesními domy, zámkem pánů z Říčan, hradbami s Rynáreckou, Jihlavskou a Solní bránou, které tvoří pohád

Naučná stezka Po stavebních slozích v Pelhřimově

Tato stezka umožňuje prohlídku architektonických skvostů v Pelhřimově a představuje nejcennější stavby ve městě, které se pro množství a hodnotu svých památek pyšní statutem

Naučná stezka Městské sady

(Pelhřimov) Nedaleko centra města Pelhřimov je využíván pro relaxaci, rekreaci i ke krátkým procházkám rozsáhlý parkový komplex Městských sadů, který je protkán cestami s lavičkami a romantický

Hrad Kámen

(Pelhřimov) Původně gotický hrad, barokně přestavěný, byl v 19. století upraven v duchu romantické gotiky. V expozicích jsou představeny dějiny hradu a umístěn

Vyhlídková věž kostela sv. Bartoloměje, Pelhřimov

Vyhlídková věž kostela, který byl postaven koncem 13. století, tvoří dominantu města. Ochoz věže se nachází ve výšce 30 metrů,

Pelhřimov

Historie města sahá do 12. století. Město bylo ve vlastnictví pražských biskupů - tradice považuje za zakladatele města biskupa Pelhřima (latinsky Pelegrina). Odp

Zámek Pelhřimov

Zámek pánů z Říčan byl vybudován v roce 1550, barokně přestavěn v roce 1770. Zámecká síň je zdobená freskami Václava Hubatia, které znázorňují biblické výjevy. Dnes jsou v zámku

Muzeum Vysočiny Pelhřimov

Muzejní expozice jsou umístěny v objektu zámku pánů z Říčan a v bývalé městské šatlavě. Původně renesanční z&aac

Muzeum rekordů a kuriozit Pelhřimov

Muzeum je umístěno v pětipatrové hranolové bráně, vysoké 36 metrů, která byla vystavěna v 16. století jako součást městského op

Síň Lipských aneb První české MÚZYum

(Pelhřimov) Tato síň je věnována pelhřimovským slavným rodákům - Oldřichu a Lubomíru Lipských a jejich práci v divadle, filmu a televizi. Expo

Muzeum strašidel Pelhřimov

Expozice je umístěna ve sklepních prostorech historického měšťanského domu na náměstí, v němž sídlí Galerie M. Exponáty s

Křemešnickou vrchovinou z Pelhřimova na Křemešník

Výchozím bodem tohoto výletu je historické náměstí v Pelhřimově, odkud se musíme dostat na vedlejší silnici směrem na Nový Rychnov po trase 5129, která vede přes

Pelhřimov a údolí Hejlovky

Vydejte se s námi na klasický turistický výlet z malebného náměstí v Pelhřimově přes Starý Pelhřimov do údolí Hejlovky. Cestou zpátky se budou střídat pole a louky s malými vesni

Rozhledna Pípalka

(Pelhřimov) Rozhledna Pípalka byla dokončena v roce 1993 jako společný majetek KČT Pelhřimov a Armády ČR. Stojí na nejvyšším vrcholu Pelhřimovska, Křeme&

Městské jádro - městská památková rezervace Pelhřimov

Ucelenost a zachovalost stavebních památek byla důvodem vyhlášení městského jádra městskou památkovou rezervací. Jejím centrem je Masarykovo náměstí s renesančními a barokními domy

Rynárecká (Horní) brána Pelhřimov

Ze středověkého opevnění se dochovaly dvě hranolové brány: třípatrová Rynárecká (Horní) brána byla vystavěna v 15. století. Přední stávalo v minulosti složité předbraní. Brána

Děkanská zahrada Pelhřimov

Děkanská zahrada byla založená již v roce 1603 a vytváří příjemné oddechové prostředí v centru města. V zahradním domku zřídilo město památník pelhřimovskému děkanovi Msgre. Fr

Víceúčelový sportovní areál Pelhřimov

Areál nabízí k využití: krytý bazén, dětské brouzdaliště, skluzavku volejbal a beachvolejball gymnastický sál posilovna kuželna stolní tenis zimní st

Děkanský kostel sv. Bartoloměje, Pelhřimov

Děkanský kostel sv. Bartoloměje byl postaven koncem 13. století. Původní trojlodní bazilika byla rozšířena a v roce 1589 vyzdobena psaníčkov&ya

Kostel sv. Víta Pelhřimov

Kostel sv. Víta je nejstarším pelhřimovským kostelem a původním farním kostelem obce. Byl založen kolem poloviny 13. století, gotický sloh

Křemešník - poutní místo a naučná stezka

(Pelhřimov) Známé a mnoha pověstmi opředené poutní místo s turisticky velmi atraktivními pamětihodnostmi je zasazené do malebného prostřed&ia

Galerie M Pelhřimov

Galerie pravidelně pořádá výstavy nejrůznějších umělců. Umístěna je v historickém měšťanském domě, vystavěném pod vlivem italského renesančního stavitelství a zdobeném psaní

Expozice Zlaté české ručičky

(Pelhřimov) V expozici Zlaté české ručičky mohou návštěvníci obdivovat především unikátní předměty vyrobené ze sirek - kytary, hous

Interaktivní strašidelné Pelhřimovské peklo

Opravdové vzrušení i zábavu naleznete v podzemí Šrejnarovského domu č.p. 10, kde je umístěno Pelhřimovské peklo. Staňte se na chvíli čerty či jen jako obyčejní hříšníci si plně

Pivovar Poutník Pelhřimov

Jméno pivovaru je odvozeno ze jména potulného mnicha Pelegrína (latinsky poutník), s nímž je spojena legenda o založení města. Právo várečné obdrželo město v roce 1552. Nejprve se tu v

Běžecké lyžařské trasy na Pelhřimovsku

V okolí města Pelhřimov je v případě vhodných sněhových podmínek upravováno skútrem přibližně 44 km lyžařských tras. Jedná s

Kaple Panny Marie Bolestné, Pelhřimov

Centrální barokní kaple zasvěcená Bolestné Panně Marii byla vybudovaná v letech 1710-1714. Popudem ke stavbě bylo několik zázračných uzd

Malé muzeum Bible

(Pelhřimov) Bible je kniha, která drží nejedno prvenství. Je nejtištěnější, nejpřekládanější a také nejčteněj&scar

Pelhřimovské peklo

Opravdové vzrušení i zábavu naleznete v podzemí Šrejnarovského domu čp. 10, kde je umístěno Pelhřimovské pek

Kostel Nalezení Svatého kříže kaple Kalvárie

(Pelhřimov)

 
 
Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Na Stoupách 3
P.O.BOX 85
586 01 Jihlava
IČO: 28263693
webmaster@vysocinatourism.cz
www.vysocinatourism.cz
  
O Vysočině  Co vidět  Co dělat  Co se děje  Kde přespat  
Vysočina
Propagační materiály
Lidová kultura
Osobnosti Vysočiny
NEJ Vysočiny
Aktuality
Aktuality archiv
Partneři
Informační centra
Virtuálně
Geohra
Propagační materiály archiv
Turistické noviny
Mobilní turistická aplikace
Materiály cizojazyčné
Film Vysočina
Aplikace Cyklovýlety
Historie
Příroda
Města
Muzea a galerie
Rozhledny
Atraktivity pro děti
Pivovarnictví
Tipy na výlet
V létě
V zimě

        

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.