Průvodce Vysočinou > Co vidět > Historie > Lidová architektura

Soubor lidové architektury Ubušínek

V obci východně od Jimramova se nachází krásná lidová architektura našich předků. Najdeme zde stavby ze dřeva, kamene i z nepálených cihel, které jsou chráněny vyhlášením venkovské památkové zóny. Kopec se zajímavým jménem Hromobitek měř&iacut

Vesnická památková rezervace Krátká

(Kadov) Vesnice Krátká, místní část městyse Sněžné, vznikla v první třetině 18. století jako obytná kolonie lesních dělníků. V obci, která je prohlášená vesnickou památkovou rezervací, najdeme roubené i zděné domy s hospodářským zázemí

Soubor lidové architektury Křižánky

Obec leží v srdci Žďárských vrchů a počtem 45 kulturních památek je největší vesnickou památkovou rezervací v kraji Vysočina. Řeka Svratka ji dělí na dvě části: České Křižánky, které vznikly před polovinou 14. století a Moravské Křižánky, které jsou při

Vesnická památková rezervace Dešov

První zmínka o obci pochází z roku 1398. V 15. století sídlili na místní tvrzi vladykové, cennou památkou je kaple Panny Marie Bolestné z roku 1781. Zástavba Dešova je uličního typu, domy jsou orientované do ulice svými štíty. Část území obce

 
 
Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Na Stoupách 3
P.O.BOX 85
586 01 Jihlava
IČO: 28263693
webmaster@vysocinatourism.cz
www.vysocinatourism.cz
  
O Vysočině  Co vidět  Co dělat  Co se děje  Kde přespat  
Vysočina
Propagační materiály
Lidová kultura
Osobnosti Vysočiny
NEJ Vysočiny
Aktuality
Aktuality archiv
Partneři
Informační centra
Virtuálně
Geohra
Propagační materiály archiv
Turistické noviny
Mobilní turistická aplikace
Materiály cizojazyčné
Film Vysočina
Aplikace Cyklovýlety
Historie
Příroda
Města
Muzea a galerie
Rozhledny
Atraktivity pro děti
Pivovarnictví
Tipy na výlet
V létě
V zimě

        

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.