Malovaný dům Třebíč

Malovaný dům (Karlovo náměstí 53) dal postavit koncem 16. století benátský kupec Francesco Calligardi a zřídil v něm obchod s koloniálním zbožím. Výstavnému domu se podle majitele začalo říkat Františkovský. Sgrafitovou výzdobu však další majitelé dali zabílit vápnem. Obnovena byla až roku 1903 - pod římsou je řada výjevů s lovcem a lvem, prostor mezi okny vyplňují biblické postavy, arkýř zdobí obrazy mužů v krojích 16. století a boční průčelí postavy s loveckou výzbrojí. Narušená statika domu byla důvodem k rozsáhlé rekonstrukci v osmdesátých letech minulého století. Zároveň byla obnovena nádherná vnitřní klenba, odvážné sloupoví, otevřená terasa s arkádami, atrium i řada místností. Dům je místem konání řady kulturních akcí, slouží jako obřadní a výstavní síň. Více informací


Turistické informační centrum Národní dům Třebíč
Karlovo náměstí 47
674 01 Třebíč
tel.: +420 568 847 070, 568 610 021, +420 775 707 503
e-mail: info@mkstrebic.cz
www.visittrebic.euGalerie Malovaný dům

Otevírací doba:

Denně kromě pondělí
10.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
 

Fotogalerie

 
 

Mapa

Komentáře

Navštivte v okolí

Trofej indiánského náčelníka

(Třebíč) Trofej indiánského náčelníka (Tsantsa, Ecuador), která má svému držiteli přinést sílu a statečnost zabitého nepřítele je vystavena v Muzeu Vysočiny Třebíč. V roce 1937 ji muzeu vě

Nejkrásnější květy Vysočiny

(Třebíč) Mezi nejhezčí květiny jistě patří orchidejovité, z nichž se v kraji Vysočina nachází poměrně vzácný vstavač obecný (kukačka), z dalších pak prstnatec májový, fuchsův, bezový, b

Naučná stezka Bažantnice

(Třebíč) Naučná stezka začíná na okraji lesa, vlevo od silnice z Třebíče do Račerovic a pokračuje alejí památných, státem chráněných lip, za polesím Bažantnice, do lesního komplexu Dolní B

Po významných památkách Třebíče a okolí

Starodávné město rozložené po obou stranách řeky Jihlavy se díky štědrosti zakladatelů stalo již ve svých historických počátcích významným střediskem náboženského života a v

Kurt Konrad (1908 Třebíč -1941 Drážďany) novinář, literární a divadelní kritik, historik a estetik

Kurt Konrad, vlastním jménem Beer, český marxistický novinář, literární a divadelní kritik, historik a estetik, spolupracovník prvního ilegálního ústředního vedení Komunistické stra

Třebíč

Současné město Třebíč vyrostlo na základech historicky významného středověkého osídlení. Jeho počátky jsou spjaty se založením benediktinského kláštera roku 1101 knížaty z morav

Bazilika sv. Prokopa - světové kulturní dědictví UNESCO

(Třebíč) Opatský chrám, původně zasvěcený Panně Marii, byl budován od první poloviny 13. století jako součást benediktinského kláštera založeného v roce 1101. Bazilika patří ke skvostům st

Větrný mlýn Třebíč

Větrný mlýn tzv. holanského typu, je neodmyslitelnou součástí třebíčské části zvané Kanciborek. Mlýn stojí nad přejezdem železniční trati Jihlava - Třebíč a je dobře viditeln

Kostel Nejsvětější Trojice Třebíč

Na počátku 16. století byl jižně od Třebíče mimo městské hradby vybudován jednolodní kostel Nejsvětější Trojice. Jeho přesnou původní podobu neznáme, byl však mnohem menší než

Laguna Třebíč

Zábavní zóna Aquaparku Laguna zahrnuje bazén nepravidelného tvaru s plochou téměř 200 metrů čtverečních a hloubkou 1,2 metrů se spoustou vodních atrakcí: divoká řeka, houpací kolébk

Sportovní areál Polanka Třebíč

Letní plavecký areál nabízí svým návštěvníkům velký bazén, skokanskou věž (1, 3, 5 metrů), tobogán, dětský bazén, brouzdaliště pro nejmenší, dětské hřiště s dřevěnými

Malovaný dům Třebíč

Malovaný dům (Karlovo náměstí 53) dal postavit koncem 16. století benátský kupec Francesco Calligardi a zřídil v něm obchod s koloniálním zbožím. Výstavnému domu se podle majitele za

Pravoslavný chrám sv. Václava a sv. Ludmily Třebíč

Byl postaven v první polovině 20. století (1939-40). Autorem ikon na stěnách, ikonostasu a také nástěnných maleb je V. Kolomacký - kněz, projektant a malíř. Zajímavostí kostela je

Karlovo náměstí Třebíč

Karlovo náměstí je svou mimořádnou rozlohou (22 000 m2) jedním z největších v České republice (údajně po Václavském náměstí v Praze a náměstí Přemysla Otakara II. v Českých B

Přední synagoga Třebíč

Přední synagoga, zvaná též Stará škola, byla postavena na místě dřívější dřevěné svatyně v letech 1639 - 1642 v barokním slohu. Byla často upravována a jedna z dobových zpráv d

Zadní synagoga Třebíč

Zadní synagoga byla postavena v roce 1669 nebo krátce před ním. Židovská obec usilovala o rozšíření synagogy, které bylo v roce 1693 zamítnuto vrchností a navíc bylo přikázáno budovu

Přírodním parkem Třebíčsko

Výlet začneme v Třebíči na Karlově náměstí, odkud vyrazíme směr Brno. Po výjezdu z náměstí narazíme na značku cyklotrasy 5106, která nás vedlejšími ulicemi vyved

Z Třebíče k hradu Sádek

Tento výlet začíná ve městě Třebíč. Na cestu se vydáme z náměstí směrem k autobusovému nádraží ulicí V. Nezvala. Tady již narazíme na značení cyklotrasy č. 26 Jihla

Přírodní park Třebíčsko

V okolí Třebíče se nachází pozoruhodně utvářená krajina, pro kterou jsou charakteristické volně roztroušené balvany a menší skalky. Ty spolu s loukami, drobnými lesíky, remízky a

Příroda a zajímavosti v okolí Třebíče

V Třebíči uvidíme celou řadu historických staveb a zhlédneme evropský unikát - výjimečně zachovalou židovskou čtvrť. Pak navštívíme Dalešickou přehradu a Wilsonovu skálu. Výle

Kaple Povýšení sv. Kříže - Kostelíček Třebíč

Třebíčský stavitel Jan Fulík je autorem stavby kaple Povýšení sv. Kříže zvanou Kostelíček. Kaple byla postavena roku 1644-5. Má půdorys kříže a obloukový portál. Za povšimnutí st

Chrám Proměnění páně Třebíč

Na místě bývalého bratrského sboru a školy byl v roce 1693 postaven chrám Proměnění páně, který je součástí kapucínského kláštera. Jeho věž, pro kapucínské kláštery n

Budova továrny Tusculum v Třebíči

V letech 1919 - 22 byla vystavěna budova továrny Tusculum, která je architektonickým skvostem. Je postavena v rondokubistickém stylu a jejím tvůrcem je architekt Josef Gočár.

Evangelický kostel Třebíč

Evangelický kostel na Bráfově třídě byl postaven v secesním slohu v roce 1910. Autorem návrhu je arch. Zlatohlávek.

Černý dům Třebíč

Dalším překrásně sgrafitem zdobeným domem přímo na Karlově náměstí je tzv. "Černý dům" mydlářského mistra Jana Rábla ze 17. století, který jen podtrhuje společenskou prestiž b

Vyhlídková věž kostela sv. Martina - Městská věž

(Třebíč) Mohutná věž kostela sv. Martina, vysoká 75 metrů, pochází z poloviny 13. století a je dominantou města. Její ochoz byl pro veřejnost zpřístupněn v roce 1997 a z výšky 35 metrů nabíz

Zajímavé pamětihodnosti a krásná příroda v okolí města Třebíč

V Třebíči uvidíme celou řadu skvostných historických staveb, navštívíme evropský unikát - výjimečně zachovalé židovské město. Pak vyměníme štíhlé věže katedrál za strmé

Největší věžní hodiny

(Třebíč) Věžní hodiny na městské věži při kostele sv. Martina v Třebíči jsou největší v České republice i na evropském kontinentě. Čtyři smaltované číselníky o průměru 550 cm pohání

Židovský hřbitov Třebíč

Hřbitov byl založen ve svahu nad Týnským potokem ve dvacátých letech 17. století. Rozlehlý hřbitov s téměř třemi tisíci kamennými náhrobky, z nichž nejstarší pochází z roku 1631,

Zámek a Muzeum Vysočiny Třebíč

Historie muzea souvisí s konáním národopisné výstavy v Praze v roce 1895, pro kterou se také na Třebíčsku uskutečnilo shromažďování sbírkových předmětů. Muzeum sídlí v prostorác

Židovská čtvrť - památka zapsaná na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO

(Třebíč) Území na levém břehu řeky Jihlavy bylo již od středověku osídleno převážně židovským obyvatelstvem. Postupný nárůst počtu obyvatel na stísněném území, ohraničeném řekou a st

Podklášterní pivovar Třebíč

V Třebíči i jejím okolí se pivo vařilo od nepaměti. V roce 1873 pivovar vyhořel, jeho činnost byla po letech obnovena. Po 2. světové válce byl třebíčský pivovar začleněn do „náro

Běžecké lyžařské trasy na Třebíčsku

V okolí města Třebíč jsou připraveny dva okruhy strojově upravované běžecké stopy v blízkosti Pekelného kopce a v okolí Bažantnice. V závislosti na sněhových podmínkách jsou stopy

Dům Seligmanna Bauera Třebíč

Dům Seligmanna Bauera je součástí historické zástavby židovského ghetta. Zmínka o něm je v pozemkové knize již z roku 1724. Muzeum přibližuje návštěvníkům způsob života zaniklé

Okruh okolo Pekelného kopce

(Třebíč) Okruh začíná na jižním okraji města Třebíč u polikliniky. Upravené trasy se pak točí kolem Pekelného kopce. Můžeme si vybrat z více různých cest. Na nástupním místě si ji můžem

Cesty časem - procházky třebíčskou historií

(Třebíč) Interaktivní expozice Cesty časem je umístěna v zrekonstruovaném zámeckém křídle, které je součástí areálu baziliky sv. Prokopa a bývalého Valdštejnského zámku v Třebíči. Ex

Galerie Franta

(Třebíč) Galerie věnovaná dílům třebíčského rodáka Františka Mertla, řečeného Franta, který od roku 1958 žije ve Francii. Třebíči daroval díla, která jsou průřezem umělcovy tvorby za ví

Dětský zábavní park Dvůr Střítež

(Třebíč) Dětský zábavní park Dvůr Střítež najdete kousek za Třebíčí. Děti si zde mohou hrát, zasportovat si a ověřit svoje schopnosti a šikovnost. Park tvořen venkovním dětským hřištěm

Rozhledna na Pekelném kopci u Třebíče

Pekelný kopec zdobí od roku 2014 nová rozhledna, která symbolicky navazuje na třebíčské UNESCO památky. Má ve své konstrukci zakomponovaný nejen prvek židovství (půdorys kombinovaný ze

Židovská čtvrť Třebíč

Třebíč kdysi patřila k významným střediskům židovské kultury na Moravě, jak dosvědčuje zdejší unikátně zachovaná čtvrť. První písemná zmínka o přítomnosti Židů v Třebíči

Naučná stezka Po stopách opatů a rabínů

(Třebíč) Naučná stezka Po stopách opatů a rabínů propojuje tři nejcennější památky v Třebíči - baziliku sv. Prokopa a židovské město se hřbitovem - zapsané do seznamu UNESCO. Stezka vznikla

Alternátor – ekotechnické centrum

(Třebíč) Občanské sdružení EKOBIOENERGO otevřelo v létě 2015 v Třebíči unikátní ekotechnické centrum ALTERNÁTOR, které vychází z konceptu science center, jež mají tradici po celém světě.

Vodojem Kostelíček, Třebíč

V opraveném objektu, který je od třicátých let minulého století dominantou města, je možno vidět expozici vývoje třebíčského vodárenství od středověku po dnešní dobu a ve vlastní

 
 
Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Na Stoupách 3
P.O.BOX 85
586 01 Jihlava
IČO: 28263693
webmaster@vysocinatourism.cz
www.vysocinatourism.cz
  
O Vysočině  Co vidět  Co dělat  Co se děje  Kde přespat  
Vysočina
Propagační materiály
Lidová kultura
Osobnosti Vysočiny
NEJ Vysočiny
Aktuality
Aktuality archiv
Partneři
Informační centra
Geohra
Propagační materiály archiv
Turistické noviny
Mobilní turistická aplikace
Materiály cizojazyčné
Historie
Příroda
Města
Muzea a galerie
Rozhledny
Atraktivity pro děti
Gastronomie
Tipy na výlet
V létě
V zimě

        

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.