Průvodce Vysočinou > Co vidět > Muzea a galerie

Alternátor – ekotechnické centrum

(Třebíč) Ekotechnické centrum Alternátor je jediné science centrum na Vysočině. Sídlí v areálu bývalé Baťovy továrny a kromě expozic věnovaných zejména energii a jejímu využití jsou jeho prostory věnovány i historii výroby obuvi a ponožek v Třebíči.

Dům Gustava Mahlera Jihlava

Počátky původně středověkého domu ve Znojemské ulici 4 spadají do 16. století. Při klasicistní přestavbě na začátku 19. století byl dům pravděpodobně zvýšen o druhé patro a opatřen zajímavou fasádou, z téže doby pocházejí také vstupní dve

Skanzen Zichpil Humpolec

Čtvrť Zichpil spolu s Židovským městem je lokalita, která se nalézá v Humpolci mezi Horním náměstím a hřbitovem. Židé se v Humpolci za městem začali na tomto místě usazovat koncem 17. století. Pojmenování lokality Zichpil je však prokazatelně starší, ale souvislá zás

Skanzen Michalův statek Pohleď

Michalův statek byl v roce 2003 prohlášen kulturní památkou. Skanzen přibližuje návštěvníkům život, práci a zvyky středního rolníka v období po skončení třicetileté války až do zrušení roboty v roce 1848. Rod Michalů vlastnil tento statek od roku 1591 do roku 1997. Ke

Huť Jakub v Tasicích

(Česká Bělá) V obci Tasice je možné navštívit objekt sklárny Huť Jakub, který je znám ze seriálu Jaroslava Dietla Synové a dcery Jakuba skláře. Unikátní objekt sklárny předcházely již v 15. století sklářské pece, které zpracovávaly křemen z okolí a tak&

Muzeum rekordů a kuriozit Pelhřimov

Muzeum je umístěno v pětipatrové hranolové bráně, vysoké 36 metrů, která byla vystavěna v 16. století jako součást městského opevnění. Hodiny na věži pocházejí z konce 17. století. Muzeum spravuje Agentura Dobrý den, která je autorem českých dodatků Guinessovy knihy

Muzeum nové generace na Zámku ve Žďáru nad Sázavou

(Žďár nad Sázavou) Cisterciácký klášter založený roku 1252 znojemským purkrabím Bočkem z Obřan byl v 18. století obnoven podle návrhů architekta Santiniho. Svou dnešní podobu získal zámek po roce 1784, kdy klášter vyhořel, z rozhodnutí císaře Josefa II. byl zrušen a přestavěn na ro

Zámek a Muzeum Vysočiny Třebíč

Historie muzea souvisí s konáním národopisné výstavy v Praze v roce 1895, pro kterou se také na Třebíčsku uskutečnilo shromažďování sbírkových předmětů. Muzeum sídlí v prostorách bývalého Valdštejnského zámku, přestavěného v 16. stolet&iacu

Hrad - Městské muzeum Ledeč nad Sázavou

Hrad z první poloviny 13. století byl postupně přestavěn renesančně, barokně a naposledy po požáru roku 1879. Zachovalo se množství stavebně architektonických prvků - válcová věž, renesanční lodžie a dvě brány. Muzeum se nachází v přízemí Malého paláce na horním

Expozice Zlaté české ručičky

(Pelhřimov) V expozici Zlaté české ručičky mohou návštěvníci obdivovat především unikátní předměty vyrobené ze sirek - kytary, housle, mandolíny, obrazy, korintské vázy, rámy zrcadel. Jsou dílem jednoho autora, pana Tomáše Kordy, který do nich v průběhu 40 let vložil 63 t

Muzeum Dr. Aleše Hrdličky

(Humpolec) Humpolecké muzeum bylo založeno v roce 1895 a řadí se tak mezi nejstarší muzea na Vysočině. K prohlídce nabízí pět stálých expozic: Národopisná expozice: přibližuje život na Humpolecku v 19. století - lidové kroje, roubené stavby, hudební nástroje

Zámek - Městské muzeum Polná

Muzeum, založené v roce 1895, je umístěno v jednom z křídel zámeckého areálu, původně hradu z poloviny 13. století. Hradní palác byl na zámek přestavěn v roce 1584 pány z Hradce, v druhé polovině 17. století ho stavebně upravili Dietrichsteinové. Když však v roce 1794 vyhořel, ztr

Muzeum rakousko-uherského pivovarnictví - pivovar Dalešice

Písemně je pivovar doložen z roku 1609, kdy byl majitelem Jiří z Náchoda. V pozdější době se na zdejším panství vystřídalo mnoho majitelů. V ro

Největší muzeum autíček

(Příseka) Ve všech prostorách nově zrekonstruovaného zámku, o němž první historické záznamy sahají až do 13. století, vzniká podívaná pro kluky i pány. Všechny současné generace mužského pohlaví si mohou připomenout většinu autíček, která se vyráběla

Muzeum Vysočiny Pelhřimov

Muzejní expozice jsou umístěny v objektu zámku pánů z Říčan a v bývalé městské šatlavě. Původně renesanční zámek byl vybudován v polovině 16. století, pravděpodobně na místě gotické věžovité stavby z 15. století, což dokládají křížov

Muzeum Otokara Březiny Jaroměřice nad Rokytnou

Muzeum Otokara Březiny, první literární muzeum na Moravě, dnes spravuje občanské sdružení Společnost Otokara Březiny. Muzeum je umístěno v budově Města Jaroměřice nad Rokytnou a mapuje život a dílo významného českého básníka Otokara Březiny, vlastním jménem Václava Jebavé

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

(Havlíčkův Brod) Galerie se specializuje na českou knižní ilustraci, kresbu a grafiku vzniklou po roce 1918. Sídlí v historickém měšťanském domě ze 14. století, v němž se zachovala řada zajímavých gotických, renesančních i klasicistních architektonických prvků. O významném postavení ma

Stálá expozice letiště Náměšť nad Oslavou

Cílem nově vzniklé Stálé expozice letiště Náměšť nad Oslavou, která byla slavnostně otevřena dne 12. května 2016,  je seznámit zájemce s rozmanitou činností letecké základny, s bohatou historií letiště a jeho bývalých i současných příslušn&i

Chadimův mlýn - mlýnské muzeum

(Horní Dubenky) První záznam o mlýně je datován rokem 1508. Mlýnské zařízení pochází z roku 1926, dochovaná Francisova turbína poháněla mlýn s dnes již nezachovanou pilou. V současné době je zde nainstalováno české mlecí složení, expozice je doplněna dobovým země

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod

Muzeum sídlí v tzv. Havlíčkově domě na náměstí. Z původně renesančního domu se zachoval nárožní arkýř s věžičkou a malovaný strop v patře, zachovány jsou i gotické architektonické prvky. Po dvou požárech upravil v roce 1871 architekt František Schmoranz průčelí d

Síň Lipských aneb První české MÚZYum

(Pelhřimov) Tato síň je věnována pelhřimovským slavným rodákům - Oldřichu a Lubomíru Lipských a jejich práci v divadle, filmu a televizi. Expozice je rozčleněna do tří částí. V první se dozvíte o životě a dílu Lipských, o jejich působení v Pelhřimově a je zde zmapována

Horácké muzeum Nové Město na Moravě

Muzejní expozice jsou umístěny od počátku minulého století v budově bývalé renesanční radnice. Byla přestavěna v roce 1555 z odkoupeného měšťanského domu. Z původního objektu se zachovala renesanční vstupní síň s kamenným portálkem, poschodí s věžičkou bylo

Muzeum Vysočiny Jihlava

Expozice muzea, založeného v roce 1892, jsou umístěny ve dvou architektonicky cenných renesančních domech na hlavním jihlavském náměstí. Dům pravý (č. 58), zásadně přestavěný v letech 1580 - 1590, byl ve své době jedním z nejhonosnějších patricijských domů, což nejl&eacut

Horácká galerie Nové Město na Moravě

Galerie, založená v roce 1964, sídlí od roku 1972 v budově zámku. Původně renesanční zámek byl postaven těsně po polovině 16. století pravděpodobně ještě za vlády Pernštejnů a stavebně upraven po roce 1588 Vilémem Dubským z Třebomyslic. V roce 1643 ho vyplenili Švédové, z&aacutZámek - Muzeum řemesel Moravské Budějovice

Zámek nechal vystavět hrabě Jindřich Rudolf Schaumburk z radnice a čtyř měšťanských domů v druhé polovině 17. století. Od roku 1947 bylo v jeho prostorách umístěno Krajinské muzeum, roku 1969 začleněno do Západomoravsk&eac

Městské muzeum a zámek Kamenice nad Lipou

Zámek vznikl na místě gotického hradu z 13. století přestavbou v letech 1580 - 1583. Nádvoří a palác mají původní rozlohu. K hradbám byly přistavěny prostorné místnosti a vybudována dvě patra ark&aac

Šlakhamr, Hamry nad Sázavou

Šlakhamr se nachází v malebném údolí řeky Sázavy v obci Hamry nad Sázavou. Bývalý vodní mlýn prošel v minulých třech letech nákladnou rekonstrukcí. Nyní jsou zde nainstalov&aac

Jihlavská šatlava

(Jihlava) V Jihlavské šatlavě na Vás čeká stará vojenská věznice, která je v původním stavu z roku 1869 a je jedinou stavbou tohoto druhu v ČR. Průvodce Vám představí kata, který právě vykonává t

Strašidelné bludiště Jihlava

Pobavit se můžete v jedinečném strašidelném bludišti, kde na vás čekají strašidla, pohádkové postavy, hrdinové z oblíbených filmů i dinosauři. Budete se trochu bát, hodně se smát, bavit se a p

Muzeum Rodný dům Josefa Hoffmanna Brtnice

Hoffmannův dům je významnou stavební i kulturně-historickou památkou. Objekt vznikl nejspíše ze dvou menších domů, z nichž levý byl postaven patrně okolo roku 1500. Před požárem v roce 1760 byl již patrový, potom spolu

Památník Jaroslava Haška

(Lipnice nad Sázavou) Humoristu a satirika Jaroslava Haška (1883 - 1923) přivedl do Lipnice nad Sázavou v roce 1921 jeho přítel, akademický malíř Jaroslav Panuška. Expozice je umístěna v domku v podhradí, v němž Hašek prožil poslední lé

Památník Bible kralické

(Kralice nad Oslavou) Památník se nachází v účelové budově vedle pozůstatků bývalé tvrze, v níž byla v letech 1578 - 1620 tajná českobratrská tiskárna. Tiskla knihy náboženského i světského charakteru, nap

Regionální muzeum Žďár nad Sázavou - gotická Tvrz a Moučkův dům

Hlavní budovou pro regionální muzeum je gotická Tvrz ze 13. století, kde se během roku střídají různé výstavy převážně s regionální tématikou (Žďárský hokej 1939 - 2009, Kouzlo a magie

Stálá expozice věnovaná Janu Kubišovi a dalším obětem fašistické okupace

(Dolní Vilémovice) Slavnému rodákovi Janu Kubišovi a dalším obětem okupace je věnovaná stálá expozice, která se nachází v domě, kde Jan Kubiš žil. Vcelku poklidný život obce přerušily události

Třešťské betlémy - stálá expozice Spolku přátel betlémů

Třešť je po právu nazývaná "městem betlémů". Může se pochlubit lidovým řezbářstvím, jehož krásu lze obdivovat celoročně v muzeu v domě J. A. Schumpetera. Krásný a kouzelný biblický př&iac

Oblastní galerie Vysočiny

(Jihlava) V roce 1948 byla díky cennému daru Marie Kovaříkové, která městu věnovala svou celoživotní sbírku obrazů (78 obrazů a 1 sochu) zřízena obrazová galerie města Jihlavy. Tehdy byla umístěna v 1. patře d

Rodný dům Gustava Mahlera Kaliště

Původně zájezdní hostinec, v němž se světoznámý dirigent a hudební skladatel Gustav Mahler (1860 - 1911) narodil, byl koncem devadesátých let minulého století rekonstruován. Dobová restaurace je doplněna nově vybu

Za řemesly minulosti

(Třebíč) Expozice oživuje prostřednictvím ukázek vybavení dílen téměř zapomenutá řemesla jako je perleťářství, modrotisk, sedlářství, perníkářství a modiství. Zajímavost&iac

Literární památník Vysočiny

(Tasov) Literární památník Vysočiny je umístěn v budově bývalé měšťanky. V současné době je zpřístupněna první část expozice, která se nachází ve dvou místnostech. Menší místnost - bývalá sborovna - je věnována především tasovskému rodáku, spisovateli a básníkovi pát

Muzeum izolátorů a bleskojistek

(Obrataň) Soukromou sbírku tvoří 5 800 ks izolátorů z nejrůznějších materiálů (porcelán, sklo, umělá hmota, guma, dřevo) a 750 bleskojistek. Součástí sbírky jsou také historické rozvaděče od Františk

Centrum hasičského hnutí - Hasičské muzeum

(Přibyslav) Muzeum je umístěno v zámku, který byl přestavěn Zachariášem z Hradce kolem roku 1560 z gotického hradu pod vlivem italské renesanční architektury. V 18. století byl zámek rozšířen, později klasicistně uprav

Muzeum strašidel Pelhřimov

Expozice je umístěna ve sklepních prostorech historického měšťanského domu na náměstí, v němž sídlí Galerie M. Exponáty strašidel, vyskytujících se v legendách a pověstech na Vysočině, jsou

Městské muzeum ve Svratce

(Svratka) Pojďte navštívit ulici městečka lemovanou krámky a dílnami. Uvidíte ševcovskou dílnu, výrobu lyží a sání, krejčího, kožešníka, klempíře, hrnčíře, koloniál s trafikou, &s

Městské muzeum Bystřice nad Pernštejnem

Muzeum sídlí v budově bývalé radnice. Expozice obsahují přírodopisné a etnografické sbírky, představena je historie města, tradice hornictví a výroby štěpánovské litiny. Ve sklepeních se

Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Telč

Muzeum v Telči, založené v roce 1897, sídlí v jihozápadním křídle zámku. Ve stálých expozicích jsou představeny dokumenty z historie města a jeho okolí od raného středověku až do současnosti. K vid

Expozice Stará polenská škola Polná

V památkově chráněné budově s barokním štítem se nachází expozice dokumentující historii školství od poloviny 18. století do konce 19. století. Kompletní vybavení školní

Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Třešť

Muzeum bylo v Třešti založeno v roce 1934. Muzejní sbírky jsou dnes umístěny v zrekonstruovaném rodném domě J. A. Schumpetera, významného ekonoma 20. století. Jeho životu a dílu je věnována jedna ze stál&yac

Městské muzeum a Rodný dům Otokara Březiny Počátky

Městské muzeum s národopisnými sbírkami, založené v roce 1892, patří k nejstarším v regionu. Nabízí zajímavý pohled na vnitřní architekturu měšťanského domu ze 16. století, kter&a

Zámek a městské muzeum, Chotěboř

Raně barokní zámek italského typu dal postavit hrabě Vilém Leopold Kinský na počátku 18. století na místě gotické tvrze. Zámek byl upravován v 19. století a po požáru v roce 1927. Je obklopen pat

Řeznické muzeum Náměsť nad Oslavou

(Náměšť nad Oslavou) Toto muzeum je ojedinělé nejnom svým zaměřením, ale také počtem exponátů s řeznickou tématikou. Jsou zde k vidění řeznické troky z jednoho kusu kmene, ocílky, řeznické kolíbky, nože, kutry, narážky, v&y

Rodný dům Karla Havlíčka Borovského - Památník Karla Havlíčka Borovského

(Havlíčkova Borová) Expozice připomínající život a dílo spisovatele a novináře Karla Havlíčka Borovského (1821 - 1856) je umístěna v jeho rodném domě, který je prohlášen národní kulturní památkou. Ob

Zámecký špýchar Žirovnice - expozice venkovských tradic a řemesel

Zámeckou sýpku na obilí nechal postavit v těsné blízkosti zámku František Leopold Šternberk počátkem 18. století. Budova prošla řadou stavebních úprav a v minulosti sloužila často jako skladišt

Expozice v bývalém pivovaře, Žirovnice

V žirovnickém pivovaru se vařilo pivo až do roku 1865, poté zde byl hostinec a byty. V roce 2011 skončila revitalizace pivovaru a byla zde instalována bezbariérová expozice knoflíkářství, perleti, expozice historických šicích strojů, pivovarnictví. V úvodní čás

Malé muzeum Bible

(Pelhřimov) Bible je kniha, která drží nejedno prvenství. Je nejtištěnější, nejpřekládanější a také nejčtenější knihou světa. Odhaduje se, že od Gutenberga do naší doby bylo vyti&scaro

Pelhřimovské peklo

Opravdové vzrušení i zábavu naleznete v podzemí Šrejnarovského domu čp. 10, kde je umístěno Pelhřimovské peklo. Staňte se na chvíli čerty či jen jako obyčejní hříšníci

HLINÍKárium - recesistické muzeum věnované našemu nejslavnějšímu přistěhovalci

(Humpolec) Hlliník se odstěhoval do Humpolce! Větu ze známého filmu Marečku, podejte mi pero! zná snad každý a ví o co jde. Hliník proslavil Humpolec natolik, že mnoho turistů přijelo do tohoto města hledat stopy studenta Hliníka a tak byla v z

Městské muzeum Přibyslav

Muzeum je umístěno v historickém měšťanském domě - tzv. Kurfürstův dům. První zmínky o něm pocházejí z poloviny 17. století, název je odvozen od pozdějšího majitele Jana Kurfürsta, který d

Letecké muzeum Koněšín

Letecké muzeum bylo v Koněšíně slavnostně otevřeno v červenci 2016. Do Koněšína bylo přesunuto z Olomouce.  Mezi aktivity muzea patří opravy a r

Galerie Ladislava Nováka a Pamětní síň Antonína Kaliny Třebíč

Významný český výtvarník, básník, pedagog a přední český představitel surrealismu Ladislav Novák (1925, Turnov - 1999, Třebíč) žil od dětství v Třebíči, navštěvoval zde rMuzeum Z dávných i nedávných dob Brtnice a okolí

Součástí "Brtnické stezky - přírodou ke kulturní promenádě" je i muzejní expozice ve Valdštejnském domě (zastavení č. 8 - infocentrum) s názvem "Z dávných i nedávných dob Brtnice a okol&i

Městská galerie Hasičský dům Telč

Galerie Hasičský dům stojí na místě gotické brány s renesančním štítem, která uzavírala vstup do dnešní ulice U Masných krámů. Masné krámy byly zbourány a v roce 1870 byla m

Městské muzeum Antonína Sovy

(Pacov) Městské muzeum bylo založeno historikem a propagátorem pokrokových myšlenek středoškolským profesorem Ferdinandem Pakostou v roce 1908. Opětovný rozkvět muzeum zažilo v době, kdy byl dobrovolným muzejním správcem Jan Zou

Galerie Franta

(Třebíč) Galerie věnovaná dílům třebíčského rodáka Františka Mertla, řečeného Franta, který od roku 1958 žije ve Francii. Třebíči daroval díla, která jsou průřezem umělcovy tvorby za více než padesát le

Telčský dům

Vstoupením do domu č. p. 31 se ocitnete ve světě legend, skřítků a historických příběhů, které osobitým způsobem ztvárnili umělci paní Anna Hanzlová st., její dcera a pan Julek Žembery. Keramické postavy

Zámecká galerie Telč

V prostorách zámecké galerie mohou návštěvníci zhlédnout výstavu s názvem POJĎTE SI HRÁT DO ZÁMKU - historie stolních her a stavebnic, která zachycuje historii stolních her a stavebnic. V&yac

Barokní Goltzova tvrz

(Golčův Jeníkov) Věžovitou tvrz nechal vystavět v letech 1650 - 1653 generál Martin Maxmilián z Goltze, který patnáct let předtím získal darem panství zkonfiskované rodu Trčků z Lípy. Měla obytný charakter, ale v případě ú

Památník básníka Antonína Sovy

(Lukavec) Památník je umístěn v pětihranném dvouposchoďovém altánu, vybudovaném v 18. století v zámeckém areálu. Po rozsáhlém požáru města v něm básníkova rodina v roce 1866 krátce b

Pamětní síň Jana Zrzavého

(Krucemburk) Pamětní síň přibližuje dílo a život akademického malíře Jana Zrzavého (1890 - 1977). Rodák z nedaleké Okrouhlice zdejší prostředí velmi miloval, od dětství sem jezdil na prázdniny k příbuzn&

Muzeum Veterán TATRA klub Bystřice nad Pernštejnem

Muzeum Veterán TATRA klubu Bystřice nad Pernštejnem naleznete v bývalém lihovaru. Je zde možné zhlédnout veterány, šlapací autíčka, hračky a tematické doplňky pro malé i velké automobilisty.

Galerie Sněžné

Galerii založili v roce 1997 malíři Jan Odvárka, Rudolf Němec a Pavel Mertlík. Jsou zde pořádány autorské výstavy, výstavy obrazů malířů z celé České republiky či výstavy keramiky.

Muzeum profesora Jakuba Hrona Metánovského

(Častrov) Osvětový spolek Jakuba Hrona ve spolupráci s obcí Častrov založil v roce 2005 Muzeum profesora Jakuba Hrona Metánovského v jeho rodné obci Metánov. V muzeu se návštěvníci mohou seznámit se životem profesora Hrona, s jeho vynálezy a publikacemi. Ze života profesora Jakub

Muzeum Luka nad Jihlavou

Návštěvníci mohou v muzeu zhlédnout dokumenty o historii obce, jejích kulturních památkách, spolkovém životě v obci, historii železnice i o místním zámku rodu Widmannů. Je zde umístěna vesnická kuchyň s vybavením, původní nábytek z vesnických stavení, ženské horácké -

Městské muzeum Velká Bíteš

Proti radnici je situován dům č. 5, v němž sídlí městské muzeum. Dům má bohatou historii a patří k nejvýznamnějším ve Velké Bíteši. Před čtyřmi staletími tu býval kostelík českých bratří vystavěný žerotínskou vrchností. Do majetku města se objekt dostal o necelé

Galerie Na Půdě

(Světlá nad Sázavou) Galerie Na Půdě byla ve Světlé nad Sázavou otevřena v dubnu roku 2004. Jedná se, což lze odvodit již z názvu, o nepříliš rozlehlé půdní prostory budovy, ve které sídlí také infocentrum a městská kn

Muzeum Vysočiny Třebíč, pobočka Jemnice

Expozice jsou umístěny v historickém domě s renesančním jádrem, který je empírově upraven. V jeho zadní části zůstaly zachovány hospodářské budovy z přelomu 19. a 20. století. Muzejní sbírky

Městské muzeum na Staré radnici Náměšť nad Oslavou

V roce 2004 bylo v Náměšti nad Oslavou obnoveno Městské muzeum. V současné době zde jsou k vidění dvě stálé expozice: Atelier fotografa Ondřeje Knolla (náměšťský rodák) a Papírníkova tiskárna.V expozicích si mohou návštěvníci prohlédnout staré fotograf

Galerie na Staré radnici Náměšť nad Oslavou

V historických prostorách bývalé renesanční radnice se konají pravidelné autorské výstavy.

Galerie J. Havlíka Žirovnice

V galerii jsou vystaveny olejomalby akademického malíře Jana Havlíka, objekty z měkkého lipového dřeva od akademického sochaře Karla Hlavy a dále grafiky Pavla Roučka a knižní ilustrace akademického malíře Františka Severy. V galerii se konají také autorské výstavy.

Galerie M Pelhřimov

Galerie pravidelně pořádá výstavy nejrůznějších umělců. Umístěna je v historickém měšťanském domě, vystavěném pod vlivem italského renesančního stavitelství a zdobeném psaníčkovým sgrafitem. V minulosti v domě sídlil královský purkrabí, v průjezdu se dochovaly erby

Rolnické muzeum manželů Kopečkových v Příložanech

(Jaroměřice nad Rokytnou) V areálu selského stavení č. p. 8 v Příložanech u Jaroměřic nad Rokytnou (okr. Třebíč) se nachází soukromé Rolnické muzeum manželů Kopečkových zaměřené na zemědělské nářadí a ná

Síň rodáků Jimramov

Stálá expozice seznamující s historií městečka a jejími nejvýznamnějšími osobnostmi (bratři Mrštíkové, Jan Karafiát, Karel Slavíček, M. J. Sychra, František Žemlička, Čeněk Dobiáš, Bohuslav Kozák) je umístěna v budově Horní školy u sv. Jana. V přízemí budovy byla v

Památník F. B. Zvěřiny Hrotovice

Expozice ve zrekonstruovaném domě na náměstí představuje život a dílo akademického malíře Františka Bohumíra Zvěřiny, zdejšího rodáka (1835 - 1908). Témata svých kreseb čerpal zejména z cest

Galerie malířů Vysočiny Svratka

Galerie malířů Vysočiny vystavuje díla klasiků krajinářské tvorby na Vysočině, ale i dalších umělců, spjatých se Svrateckem: Františka Kavána, Cíny Jelínka, Jindřicha a Oty Bubeníčků, Josefa a Zdeňka Fialových, Josefa Jambora, Rudolfa Hanycha, Jindřicha Hlavína, Karla Wag

Hasičské muzeum Heraltice

Dnešní městys Heraltice u Okříšek na Třebíčsku byl založen v druhé polovině 13. století jako farní osada na prastaré silnici z Vídně do Prahy. Hasičské muzeum vzniklo v prostorách obecního domu a slavnostně bylo otevřeno v roce 2004 při příležitosti 110 let založení Sbor

Stodola krásných krámů

(Vepříkov) Tato expozice ukazuje, jak se dříve bydlelo, jaké předměty a nástroje se používaly, jaká řemesla a další povolání byla ve Vepříkově provozována a kdo je provozoval. Dále zachycuje předměty, stroje a nástroje používané v zemědělství i při běžném životě v domácnost

Galerie Doubravka

(Ždírec nad Doubravou) Galerie Doubravka ve Ždírci nad Doubravou je součástí organizační složky Kulturní zařízení města Ždírec nad Doubravou. Galerie Doubravka byla otevřena v červnu roku 2007. Je to výstavní síň, sloužící především občanům a rodákům města, ale také ostatním, kte

Muzeum kočárků v Krucemburku

Expozice je umístěna v Krucemburku na náměstí v čísle 434 v domě označeném Ubytování a vinárna U Pecinů. V muzeu si můžete prohlédnout njen expozici kočárků, ale také

Malé muzeum malých motocyklů

(Bystřice nad Pernštejnem)

Muzeum Velké Tresné

Expozice zaměřená na hornictví a historii průmyslu na Bystřicku. Muzeum najdete v obci Velké Tresné, př&i

Galerie "Na Bahnech"

(Vír) Galerie Na Bahnech vystavuje umělecká díla téměř nepřetržitě. Díky výborným přirozeným světelným podmínkám je malíři a umělci vyhledávaná a má tak obsazenou kapacitu až na 2 roky dop

Expozice Kaiserpanorama – Historický stereoskop

(Třebíč) V třebíčském Malovaném domě mohou návštěvníc

Jaguar Expozice sportovních vozů Třebíč

V objektu bývalého zámeckého lihovaru můžete navštívit vedle samotného Podklášterního pivovaru a Restaurace Lihovar i ojedinělou expozici sportovních vozů věhlasné značky JAGUAR. Najdete zde průřez praktic

Muzeum meteoritů

(Stonařov) Bývalá zasedací místnost úřadu městyse Stonařov se změnila na malé muzeum s přednáškovou síní zaměřené na neobvyklý přírodn&iacut

Mujzeum Předín

Již v roce 1959 bylo na schůzce důchodců usneseno zřídit „muzeum“ obce Předína. Měly být zachráněny všechny nástroje knoflík&

Zóna pro umění 8smička

(Humpolec) Zóna pro umění 8smička se nachází v Humpolci v prostoru bývalé textilní továrny označované v minulosti jako závod 08, který se od konce 19. století specializoval na výrobu hrubýc

Muzeum kutilství Polná

Muzeum kutilství Polná prozatím nemá stálou expozici, se svými exponáty se ale účastní různých výstav a provozuje webové stránky www.muzeumkutilstvi.cz 

 
 
Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Na Stoupách 3
P.O.BOX 85
586 01 Jihlava
IČO: 28263693
webmaster@vysocinatourism.cz
www.vysocinatourism.cz
  
O Vysočině  Co vidět  Co dělat  Co se děje  Kde přespat  
Vysočina
Propagační materiály
Lidová kultura
Osobnosti Vysočiny
NEJ Vysočiny
Aktuality
Aktuality archiv
Partneři
Informační centra
Virtuálně
Geohra
Propagační materiály archiv
Turistické noviny
Mobilní turistická aplikace
Materiály cizojazyčné
Film Vysočina
Aplikace Cyklovýlety
Historie
Příroda
Města
Muzea a galerie
Rozhledny
Atraktivity pro děti
Pivovarnictví
Tipy na výlet
V létě
V zimě

        

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.