Muzeum Otokara Březiny Jaroměřice nad Rokytnou

Muzeum Otokara Březiny, první literární muzeum na Moravě, dnes spravuje občanské sdružení Společnost Otokara Březiny. Muzeum je umístěno v budově Města Jaroměřice nad Rokytnou a mapuje život a dílo významného českého básníka Otokara Březiny, vlastním jménem Václava Jebavého. Březina přišel roku 1901 do Jaroměřic nad Rokytnou vykonávat funkci učitele na místní měšťanské škole.Od roku 1913 bydlel v prvním patře domu pekaře Vlčka, kde také 25. března 1929 zemřel.
Krátce po básníkově smrti byl jeho přáteli založen "Výbor pro uctění památky Otokara Březiny v Jaroměřicích nad Rokytnou", který v listopadu 1929 rozeslal tiskopis, v němž apeloval na tehdejší kulturní veřejnost, aby finanční i duchovní podporou umožnila uchovat básníkovu pozůstalost v jeho posledním bydlišti.
Nábytek a vybavení odkázal Otokar Březina školníkovi Rezkovi, který se o Březinu až do jeho smrti staral. Emílie Lakomá se spolu s dalšími přáteli složili a nábytek od něj odkoupili. Byt po Otokaru Březinovi tedy zůstal zachován téměř nezměněn i po smrti jeho nájemníka.
Správu nad muzeem převzala nově vzniklá Společnost Otokara Březiny a roku 1932 bylo muzeum slavnostně otevřeno současně s odhalením Březinova pomníku s názvem "Tvůrce a jeho sestra Bolest" od Františka Bílka nad jeho hrobem na místním hřbitově.
Muzeum zůstalo otevřené i během druhé světové války, ač nepravidelně. Jeho správu po zrušení Společnosti Otokara Březiny převzalo město.
Těsně po válce byla činnost společnosti obnovena. Město Jaroměřice nad Rokytnou odkoupilo dům i s muzeem, které tehdy zažívalo značnou renesanci v návštěvnosti.
Po roce 1948 zůstalo muzeum otevřeno, ale strádalo nedostatečnou údržbou. V padesátých letech, z důvodu rušení některých spolků, byla opět zrušena i Společnost Otokara Březiny. O muzeum se tak staralo město. Po roce 1989 se znovu obnovila činnost Společnosti Otokara Březiny. Zásluhou obdivovatelů Březinova díla v čele s panem Ferdinandem Höferem se podařilo budovu opravit a muzeum znovu obnovit. Velkým dílem k tomu přispělo Město Jaroměřice nad Rokytnou, podpora starosty Kuby, finanční pomoc Nadace Charty 77 a jiných dárců.
Muzeum navštěvuje ročně mnoho návštěvníků - studenti středních a vysokých škol, odborná a laická veřejnost, cizinci a také významné osobnosti. V roce 1947 prezident Edvard Beneš, v letech 1992 a 1999 prezident Václav Havel, ministr kultury Pavel Dostál, v roce 2004 operní pěvec Peter Dvorský. Více informací

Společnost Otokara Březiny
Muzeum Otokara Březiny
Březinova 46
675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
tel.: +420 603 760 768
studijniknihovna@otokarbrezina.cz
nedvedicka.b@otokarbrezina.cz
www.jaromericenr.cz
www.otokarbrezina.cz


Otevírací doba
Muzeum je otevřeno od dubna do konce října denně mimo pondělí od 9 - 11 a 14 - 16 hodin.
 

Fotogalerie

 
 

Mapa

Komentáře

Navštivte v okolí

Koupaliště Jaroměřice nad Rokytnou

Koupa

Muzeum Otokara Březiny Jaroměřice nad Rokytnou

Muzeum Otokara Březiny, první literární muzeum na Moravě, dnes spravuje občanské sdružení Společnost Otokara Březiny. Muzeum je umístěno v budově M

Jaroměřice nad Rokytnou

Podle legendy byla osada založena již v roce 1131 přemyslovským knížetem Jaromírem. Písemné prameny dokládají vznik tvrze s větší

Na kole přes Křižanovskou vrchovinu a Jevišovickou pahorkatinu

(Jaroměřice nad Rokytnou) Z Rokytnice nad Rokytnou hustými lesy až k Želetavě. Jízdou skrze divoké a opuštěné údolí Žlabského potoka přijedeme do Lesonic. Dál pojedeme přes pole a louky kolem vesniček a ryb

Do krajiny mezi Jevišovkou a vodní nádrží Dalešice

(Jaroměřice nad Rokytnou) Tato trasa vám umožní navštívit několik významných městeček s malebnými zámky a také přírodní park Jevišovka se zříceninou hradu Bukovina. Vyjíždíme z půvab

Do krajiny v okolí Jaroměřic nad Rokytnou

(Jaroměřice nad Rokytnou) Vyjíždíme z půvabného městečka Jaroměřice nad Rokytnou. Městskou památkovou zónu tvoří náměstí s barokním sloupem Nejsvětější Trojice a klasicistní kašnou. Nejvýz

Přírodní park Rokytná

(Jaroměřice nad Rokytnou) Cílem tohoto výletu je ukázat údolí meandrujícího toku Rokytné, které vyniká zachovalou krajinou. Tvoří ji říční zákruty, staré břehové porosty a četná skaliska, v okolí řek

Státní zámek Jaroměřice nad Rokytnou

Původně renesanční zámek vznikl na místě gotické vodní tvrze a byl později přestavěn v rozsáhlý barokní zámecký komplex

Rolnické muzeum manželů Kopečkových v Příložanech

(Jaroměřice nad Rokytnou) V areálu selského stavení č. p. 8 v Příložanech u Jaroměřic nad Rokytnou (okr. Třebíč) se nachází soukromé Rolnické muzeum man

Kostel sv. Markéty Jaroměřice nad Rokytnou

Rovnocennou a nedí

Dětské dopravní hřiště

(Jaroměřice nad Rokytnou)

 
 
Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Na Stoupách 3
P.O.BOX 85
586 01 Jihlava
IČO: 28263693
webmaster@vysocinatourism.cz
www.vysocinatourism.cz
  
O Vysočině  Co vidět  Co dělat  Co se děje  Kde přespat  
Vysočina
Propagační materiály
Lidová kultura
Osobnosti Vysočiny
NEJ Vysočiny
Aktuality
Aktuality archiv
Partneři
Informační centra
Virtuálně
Geohra
Propagační materiály archiv
Turistické noviny
Mobilní turistická aplikace
Materiály cizojazyčné
Film Vysočina
Aplikace Cyklovýlety
Historie
Příroda
Města
Muzea a galerie
Rozhledny
Atraktivity pro děti
Pivovarnictví
Tipy na výlet
V létě
V zimě

        

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.