Na kole přes Křižanovskou vrchovinu a Jevišovickou pahorkatinu

Z Rokytnice nad Rokytnou hustými lesy až k Želetavě. Jízdou skrze divoké a opuštěné údolí Žlabského potoka přijedeme do Lesonic. Dál pojedeme přes pole a louky kolem vesniček a rybníků až přijedeme k hradu Sádek. Závěr trasy opět patří hustým lesům a vrcholu Horní hory.

Výchozí bod je obec Rokytnice nad Rokytnou a rozcestník Rokytnice, který je u původně románského kostela sv. Jana Křtitele. Od něj se vydáme po modré směr Želetava 12 km. 1,5 km pojedeme po málo frekventované silnici stoupáním, až odbočíme se značkou vlevo na vedlejší cestu, po které sjedeme dolů do osady Březové.
Dál budeme stoupat 2,5 km lesní cestou až po Spálený vrch, kde po 0,5 km sjezdu přijedeme do samoty Dašov. (Nové Louky 2,5 km) Projedeme kolem rybníku Pančák a začneme opět stoupat lesem po úpatí nejvyšší hory této oblasti "Mařenky", až vyjedeme na náhorní pláň, kde po 0,5 km sjezdu přijedeme k rozcestníku Nové Louky. Dál už je to pěkný 3 km dlouhý terénní sjezd až do obce Bitovánky. Z obce si můžeme zajet 1 km po červené do Želetavy a pak se vrátit zpět.
Jinak u rozcestí Bitovánky, které se nachází na okraji obce směrem k Želetavě, odbočíme vlevo po červené směr rybník Žabinec 4 km. Červená nás povede z obce ven po zpevněné polní cestě. Po 1 km značka uhne vlevo do pole, kam ji nebudeme následovat. Pojedeme dále rovně po silničce, až po 100 m dorazíme k frekventované silnici E59. Po ní se vydáme vlevo a po 800 m mírného stoupání přijedeme do obce Horky. U kapličky pak odbočíme vlevo na vedlejší silnici a ta nás zavede za vesničku k okraji lesa, kde u závory odbočíme vpravo po lesní cestě. Zde se opět shledáme s červenou značkou. Dál už budeme uhánět mírným sjezdem až k rybníku a rozcestí Žabinec. Od něj pokračujeme dále po červené směr Lesonice 4 km. I nadále bude převažovat mírné klesání až na začátek obce, kde musíme vystoupat jeden menší kopec. V obci je pěkný renesanční zámek, nyní využívaný jako základní škola.
V Lesonicích opustíme značené cesty a pojedeme po silnici mírným stoupáním 2 km do obce Babice. Zde u kostela Nejsvatější Trojice je rozcestník Babice, kde se vydáme po zelené směr Loukovice 2,5 km. Hned za obcí zahájíme super sjezd zprvu přes louku a pak smíšeným lesem až dolů do údolí. Pak budeme chvíli stoupat po polní cestě, abychom mohli následně sjet až do Loukovic.
Zde opět opustíme turistické značky a pojedeme po silnici č. 512 směr Sádek a Stařeč. Po 1 km stoupání začneme klesat k Sádeckému rybníku. Projedeme po hrázi a po chvíli přijedeme na křižovatku ve tvaru T, kde odbočíme vlevo nahoru. Po 100 m přijedeme k rozcestí Sádek, kde můžeme odbočit vpravo a vystoupat po žluté 500 m alejí a lesem k hradu Sádek. Přestože nyní slouží jako škola, zachoval si rysy středověké pevnosti obehnané hradním příkopem (doporučujeme prozkoumat spleť cestiček kolem hradu). Uvnitř byl přestavěn na renesanční zámek.
Pak se vrátíme zpět a pokračujeme po žluté směr Horní hora. Jeden kilometr pojedeme ještě po silnici, pak z ní odbočíme vlevo na lesní cestu a stoupáním po 3 km přijedeme na vrchol a rozcestí Horní hory. Dál pokračujeme se žlutou po hřebeni v hustých smíšených lesích. Po 1,5 km se od nás odloučí žlutá vpravo a my budeme pokračovat dále po asfaltce, až přijedeme k silnici č. 410. Zde odbočíme vlevo a sjedeme dolů do Rokytnice, kde náš výlet začal.

Celkem 34 km.
Náročnost 2.Turistické informační centrum Jaroměřice nad Rokytnou - Radnice
Náměstí Míru 2
675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
tel.: +420 568 408 026
e-mail: knihovna@jaromericenr.cz
www.jaromericenr.cz


 

Fotogalerie

 

Komentáře

Navštivte v okolí

Koupaliště Jaroměřice nad Rokytnou

Koupa

Muzeum Otokara Březiny Jaroměřice nad Rokytnou

Muzeum Otokara Březiny, první literární muzeum na Moravě, dnes spravuje občanské sdružení Společnost Otokara Březiny. Muzeum je umístěno v budově M

Jaroměřice nad Rokytnou

Podle legendy byla osada založena již v roce 1131 přemyslovským knížetem Jaromírem. Písemné prameny dokládají vznik tvrze s větší

Na kole přes Křižanovskou vrchovinu a Jevišovickou pahorkatinu

(Jaroměřice nad Rokytnou) Z Rokytnice nad Rokytnou hustými lesy až k Želetavě. Jízdou skrze divoké a opuštěné údolí Žlabského potoka přijedeme do Lesonic. Dál pojedeme přes pole a louky kolem vesniček a ryb

Do krajiny mezi Jevišovkou a vodní nádrží Dalešice

(Jaroměřice nad Rokytnou) Tato trasa vám umožní navštívit několik významných městeček s malebnými zámky a také přírodní park Jevišovka se zříceninou hradu Bukovina. Vyjíždíme z půvab

Do krajiny v okolí Jaroměřic nad Rokytnou

(Jaroměřice nad Rokytnou) Vyjíždíme z půvabného městečka Jaroměřice nad Rokytnou. Městskou památkovou zónu tvoří náměstí s barokním sloupem Nejsvětější Trojice a klasicistní kašnou. Nejvýz

Přírodní park Rokytná

(Jaroměřice nad Rokytnou) Cílem tohoto výletu je ukázat údolí meandrujícího toku Rokytné, které vyniká zachovalou krajinou. Tvoří ji říční zákruty, staré břehové porosty a četná skaliska, v okolí řek

Státní zámek Jaroměřice nad Rokytnou

Původně renesanční zámek vznikl na místě gotické vodní tvrze a byl později přestavěn v rozsáhlý barokní zámecký komplex

Rolnické muzeum manželů Kopečkových v Příložanech

(Jaroměřice nad Rokytnou) V areálu selského stavení č. p. 8 v Příložanech u Jaroměřic nad Rokytnou (okr. Třebíč) se nachází soukromé Rolnické muzeum man

Kostel sv. Markéty Jaroměřice nad Rokytnou

Rovnocennou a nedí

Dětské dopravní hřiště

(Jaroměřice nad Rokytnou)

 
 
Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Na Stoupách 3
P.O.BOX 85
586 01 Jihlava
IČO: 28263693
webmaster@vysocinatourism.cz
www.vysocinatourism.cz
  
O Vysočině  Co vidět  Co dělat  Co se děje  Kde přespat  
Vysočina
Propagační materiály
Lidová kultura
Osobnosti Vysočiny
NEJ Vysočiny
Aktuality
Aktuality archiv
Partneři
Informační centra
Virtuálně
Geohra
Propagační materiály archiv
Turistické noviny
Mobilní turistická aplikace
Materiály cizojazyčné
Film Vysočina
Aplikace Cyklovýlety
Historie
Příroda
Města
Muzea a galerie
Rozhledny
Atraktivity pro děti
Pivovarnictví
Tipy na výlet
V létě
V zimě

        

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.