Náměšť nad Oslavou a její okolí

Prohlídka renesančního zámku umístěného nad řekou Oslavou, historické jádro v Náměšti, Památník Bible kralické, empírový zámek Šénvald a gotický kostel sv. Petra a Pavla v Jinošově tvoří osu atraktivního a nenáročného výletu, který lze uskutečnit pěšky nebo autem.

Výlet zahájíme v Náměšti nad Oslavou. Nepřehlédnutelnou dominantou tohoto historického města je zámek situovaný na ostrohu nad řekou Oslavou. Vznikl přestavbou dřívějšího gotického hradu, ze kterého se zachovala válcová kamenná věž na severní straně a dvě hranolové věže s renesančními sgrafity na východní straně a zbytky původních hradeb. Vlastní zámek tvoří čtyři postupně budovaná křídla, seskupená kolem ústředního nádvoří s proslulou Neptunovou kašnou uprostřed. Zámek s bohatou expozicí si můžete prohlédnout s průvodcem. U zámku je vyhlídková terasa a zámecký park.
Nad zámkem je odstavné parkoviště a za ním se nachází vchod do zámecké obory, která zasahuje až na začátek Kralic. Pochází ze 16. stol. a roste zde více než 700 prastarých stromů, zejména duby letní, buky a lípy s obvodem kmene větším než 3 m. V oboře žije daňčí zvěř a veřejnosti je přístupná pouze o letních prázdninách.
V historickém centru města si zaslouží pozornost renesanční radnice z 16. stol., barokní kostel sv. Jana Křtitele s obrazy holandských malířů. V jeho sousedství je fara s barokními plastikami ve výklencích. Naproti kostela stojí velmi působivé barokní sousoší nejsv. Trojice od brněnského sochaře A. Rigy. Cennou památkou je barokní most přes Oslavu, který patří k nejstarším zachovalým kamenným mostům na Moravě. Má pět oblouků a nese 20 barokních soch mimořádné umělecké hodnoty.
Z Náměště se vydáme do Kralic, kde si můžeme prohlédnout památník Bible kralické. Pokud zde budete o prázdninách, pak Vám doporučujeme jít pěšky přes Oboru. Do Kralic je to kolem 3 km krásným smíšeným lesem. Mimo prázdniny se dostanete do Kralic pouze po frekventované silnici č. 23 směr Brno.
Kralice nad Oslavou jsou připomínány již v r. 1310. Začátkem 14. stol. zde postavilo šest bratrů Kralických kamennou gotickou tvrz. Největší proslulosti dosáhla po r. 1578, kdy zde byla přestěhována tiskárna z náměšťského zámku. Za 42 let zde bylo vytištěno 76 vydání bible včetně Bible české, nazývané Kralickou. Později byla tvrz zničena, takže do současnosti se zachovaly jen nepatrné zbytky. V její blízkosti byl v r. 1969 otevřen památník Bible kralické, kde je možno obdržet na vystaveném zařízení tiskárny vytištěný list Bible kralické a prohlédnout si expozici kralických nálezů. Za pozornost rovněž stojí gotický kostel sv. Martina z pol. 14. stol. se sakristií tvořenou původním románským kamenným kostelíkem.
Z Kralic pokračujeme po nefrekventované silničce do Jinošova. Tam přijdeme po 4 km cesty pěkným údolím Jinošovského potoka. Ještě před Jinošovem budeme procházet kolem obory a anglického parku, který nás přivede k zámku Šénvald, empírové stavbě s patrovým průčelím. Zámek nyní slouží jako ústav sociální péče. Přímo v Jinošově vás může zaujmout pozdně gotický kostel sv. Petra a Pavla ze 14. stol. V místní škole učil básník Otokar Březina a tvořil zde i básník Jakub Deml.
Z Jinošova se dostaneme zpátky do Náměště po červené značce během 5 km. Zpočátku půjdeme po frekventované silnici č. 399, pak z ní odbočíme a za letištěm už půjdeme lesem až k rozcestí Baba. Zde můžeme odbočit na žlutou značku, která nás provede kolem zámku zpátky do centra Náměště nad Oslavou.
Celý tento výlet je možné absolvovat i autem s tím, že z Jinošova pojedete pořád po silnici č. 399 až do Náměště nad Oslavou.

Celkem 12 km.
Náročnost 2.Informační centrum Náměšť nad Oslavou
Masarykovo náměstí 100
675 71 Náměšť nad Oslavou
tel.: +420 568 620 493
e-mail: info@namestnosl.cz
www.namestnosl.cz 

Fotogalerie

 

Komentáře

Navštivte v okolí

Zřícenina hradu Sedlec

(Náměšť nad Oslavou) Zbytky hradu se nalézají na ostrohu v meandru řeky Oslavy, 5 km jihovýchodně od Náměště nad Oslavou. Jeho původní název byl Nový hrad a

Náměšť nad Oslavou a její okolí

Prohlídka renesančního zámku umístěného nad řekou Oslavou, historické jádro v Náměšti, Památník Bible kralické, empírový zámek Šénvald a gotický kostel sv. Petra a Pavla v Jin

Údolí Divoké Oslavy

(Náměšť nad Oslavou) Dobrodružná túra z Náměště nad Oslavou nás zavede do malebného údolí řeky Oslavy a ke třem starobylým ruinám hradů Lamberk, Kraví hora a Levnov. Od rozcestníku N

Hrobka Haugwitzů Náměšť nad Oslavou

V letech 1822 - 1825 vystavěli Haugwitzové u dnešního městského hřbitova rodinnou hrobku v empírovém slohu. Přízemní stavba obdélníkového půdorysu s předsíní je z venkovní strany

Baroque bridge – Náměšť nad Oslavou

Malebným údolím Oslavy z Náměště nad Oslavou do Budišova

(Náměšť nad Oslavou) Výchozím bodem je Náměšť nad Oslavou. Z náměstí přejedeme přes kamenný most ozdobený barokními sochami a přijedeme k silnici, po níž se vydáme s cyklotrasou 5109 směrem

Náměšť nad Oslavou a její okolí

Prohlídka renesančního zámku umístěného nad řekou Oslavou, historické jádro v Náměšti, Památník Bible kralic

Barokní most v Náměšti nad Oslavou

(Náměšť nad Oslavou) Barokní most přes řeku Oslavu z roku 1737 patří k nejstarším zachovaným kamenným mostům v ČR a pro svou bohatou sochařskou výzdobu býv&

Náměšť nad Oslavou

Poprvé je Náměšť připomínána v roce 1234. Tehdy patřila do majetku rodu Mezeříčských z Lomnice, kteří vybudovali nad řekou hrad. V průběhu dalších století město změnilo mnohokr

Státní zámek Náměšť nad Oslavou

Nejdůležitější památkou v Náměšti nad Oslavou je zámek, který tvoří dominantu města. Z původního gotického hradu se doch

Městské muzeum na Staré radnici Náměšť nad Oslavou

V roce 2004 bylo v Náměšti nad Oslavou obnoveno Městské muzeum. V současné době zde jsou k vidění dvě stálé expozice: Atelier fotografa Ondřeje Knolla (náměšťský rodák) a

Galerie na Staré radnici Náměšť nad Oslavou

V historických prostorách bývalé renesanční radnice se konají pravidelné autorské výstavy.

Řeznické muzeum Náměsť nad Oslavou

(Náměšť nad Oslavou) Toto muzeum je ojedinělé nejnom svým zaměřením, ale také počtem exponátů s řeznickou tématikou. Jsou zde k vidění řeznické troky z je

Zámecká obora Náměšť nad Oslavou

Obora leží mezi obcemi Kralice nad Oslavou, Otradice a Náměští nad Oslavou. Založena byla patrně již v průběhu 16. století, na dnešních 290 h

Gloriet

(Náměšť nad Oslavou) Gloriet je lovecký pavilon na kopci nad řekou Oslavou v okrese Třebíč. Altán byl postaven v roce 1830 na popud majitele panství a nedalekého zámečku na

Kostel sv. Jana Křtitele a Farní úřad v Náměšti nad Oslavou

(Náměšť nad Oslavou) Barokní děkanský kostel sv. Jana Křtitele byl postaven hrabětem Janem Baptistou z Werdenbergu v roce 1639. Původně na tomto místě stával star&yacu

Stálá expozice letiště Náměšť nad Oslavou

Cílem nově vzniklé Stálé expozice letiště Náměšť nad Oslavou, která byla slavnostně otevřena dne 12. května 2016,  je sezná

 
 
Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Na Stoupách 3
P.O.BOX 85
586 01 Jihlava
IČO: 28263693
webmaster@vysocinatourism.cz
www.vysocinatourism.cz
  
O Vysočině  Co vidět  Co dělat  Co se děje  Kde přespat  
Vysočina
Propagační materiály
Lidová kultura
Osobnosti Vysočiny
NEJ Vysočiny
Aktuality
Aktuality archiv
Partneři
Informační centra
Virtuálně
Geohra
Propagační materiály archiv
Turistické noviny
Mobilní turistická aplikace
Materiály cizojazyčné
Film Vysočina
Aplikace Cyklovýlety
Historie
Příroda
Města
Muzea a galerie
Rozhledny
Atraktivity pro děti
Pivovarnictví
Tipy na výlet
V létě
V zimě

        

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.