Průvodce Vysočinou > Co vidět > Příroda > NP památky

Národní přírodní památka Hojkovské rašeliniště

Hojkovské rašeliniště (5 ha) - národní přírodní památku tvoří zbytek rašeliniště a bažinatý lesík nedaleko obce Hojkov, ležící v nadmořské výšce okolo 650 m. Jde o významnou lokalitu zejména kriticky ohrožené třtiny nachové. Místa po dřívější těžbě rašeliny s řadou tůněk postupně zarůstala dřevinami, vznikl hájek s olší lepkavou, břízou bělokoro

Národní přírodní památka Jankovský potok

(Mladé Bříště) Národní přírodní památka Jankovský potok (72,5 ha) - hlavním důvodem ochrany území, které se rozkládá na území obcí Staré a Mladé Bříště, Zachotín, Jankov u Pelhřimova, je v regionu ojedinělý výskyt kriticky ohrožené perlorodky říční. Většinou zachovalé vlhké a rašelinné louky, které lemují meandrující potok, jsou vhodným prostředím pro řadu dalšíc

Národní přírodní památka Švařec

(Koroužné) Švařec (8,8 ha) - chráněná lokalita vstavačovitých rostlin asi dva kilometry od Štěpánova na katastrálním území obcí Koroužné a Švařec se vyznačuje velmi vysokou druhovou rozmanitostí. Na příkrých jižních svazích s pestrou geologickou skladbou se zachovala mozaika suchomilných travin a bylin podhorských luk a pastvin. Jedná se o jednu ze dvou lokalit kriticky ohrožen

Národní přírodní památka Zhejral

(Klatovec) Národní přírodní památka Zhejral se rozkládá na 27 hektarech. Rybník Zhejral, rašeliniště a rašelinné louky asi kilometr od obce Klatovec tvoří rozsáhlý komplex se vzácnou faunou a flórou. V okolí rybníka převládají porosty zevaru vzpříme

 
 
Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Na Stoupách 3
P.O.BOX 85
586 01 Jihlava
IČO: 28263693
webmaster@vysocinatourism.cz
www.vysocinatourism.cz
  
O Vysočině  Co vidět  Co dělat  Co se děje  Kde přespat  
Vysočina
Propagační materiály
Lidová kultura
Osobnosti Vysočiny
NEJ Vysočiny
Aktuality
Aktuality archiv
Partneři
Informační centra
Virtuálně
Geohra
Propagační materiály archiv
Turistické noviny
Mobilní turistická aplikace
Materiály cizojazyčné
Film Vysočina
Aplikace Cyklovýlety
Historie
Příroda
Města
Muzea a galerie
Rozhledny
Atraktivity pro děti
Pivovarnictví
Tipy na výlet
V létě
V zimě

        

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.