Národní přírodní rezervace Žákova hora

Výjimečně zachovalý komplex pralesovitého lesa vyšších poloh Žďárských vrchů je biotopem řady organismů, které již z okolí vymizely. Nachází se asi půl druhého kilometru od obce Cikháj na rozloze přes 38 hektarů. Bukové lesy jsou promíchány s javory klenem a mléčem, smrkem ztepilým, ojediněle zde roste olše lepkavá, jilm horský, jasan ztepilý a jeřáb ptačí. Četně jsou v území rozšířeny lišejníky a mechorosty. Zjara se v podrostu rozkládají koberce bylin, z nichž jmenujme alespoň svízel vonný, dymnivku dutou a jedovaté vraní oko čtyřlisté. Ve vyšších polohách se vyskytuje ptačinec dlouholistý, ve vlhčích částech kromě kapradin například čarovník alpský nebo rozrazil horský. V pralesovitých jedlo-bukových lesích žije několik druhů mravenců, střevlíků a řady dalších bezobratlých. Území obývají čolek horský, ropucha obecná, skokan hnědý nebo ještěrka živorodá, dále hraboš mokřadní, netopýr stromový aj. Les je také domovem jelení zvěře. Do takřka nedotčeného odlehlého pralesního hvozdu zasáhla v minulosti těžba dřeva k výrobě dřevěného uhlí pro potřeby okolních sklářských hutí. Po nich však docházelo bez zásahu člověka opět k přirozené obnově lesa. Na vrcholu Žákovy hory byl v roce 1946 zřízen jeden z bodů základní trigonometrické sítě ČR. Pro návštěvníky zde byla vybudována naučná stezka ochrany přírody Žákova hora-Tisůvka. Více informací 

Fotogalerie

 
 

Mapa

Komentáře

Navštivte v okolí

Národní přírodní rezervace Žákova hora

(Cikháj) Výjimečně zachovalý komplex pralesovitého lesa vyšších poloh Žďárských vrchů je biotopem řady organismů, které již z okolí vymizely. Nachází se asi půl druhého kilometru od obce

Naučná stezka Žákova hora - Tisůvka

(Cikháj) Naučná stezka nás provede přírodou a historií severní části Českomoravské vrchoviny, Žďárskými vrchy s prameništi řek Sázavy a Svratky a rozsáhlými lesy. Okružní trasa procházej

 
 
Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Na Stoupách 3
P.O.BOX 85
586 01 Jihlava
IČO: 28263693
webmaster@vysocinatourism.cz
www.vysocinatourism.cz
  
O Vysočině  Co vidět  Co dělat  Co se děje  Kde přespat  
Vysočina
Propagační materiály
Lidová kultura
Osobnosti Vysočiny
NEJ Vysočiny
Aktuality
Aktuality archiv
Partneři
Informační centra
Virtuálně
Geohra
Propagační materiály archiv
Turistické noviny
Mobilní turistická aplikace
Materiály cizojazyčné
Film Vysočina
Aplikace Cyklovýlety
Historie
Příroda
Města
Muzea a galerie
Rozhledny
Atraktivity pro děti
Pivovarnictví
Tipy na výlet
V létě
V zimě

        

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.