Naučná stezka Mohelenská hadcová step

Národní přírodní rezervací Mohelenská hadcová step nás provede naučná stezka doplněná směrovými značkami a tabulemi s mapou a výkladem. Začíná i končí na parkovišti jihozápadně od obce Mohelno, kde si můžeme zakoupit i tištěného průvodce. Přímo na začátku naučné stezky stojí mohyla z doby železné, připomínající dřívější osídlení. Stezka má deset tematických zastávek, každý z panelů popisuje bezprostřední okolí zastávky, biotop a další zajímavosti. Trasa je středně náročná, neboť na ní dochází ke značnému převýšení.

Správce stezky: Městys Mohelno
Délka stezky: 3,5 km
Časová náročnost: 2 - 2,5 hod.
Počet zastavení: 10
Náročnost trasy: střední
Zaměření: ekologie, ochrana přírody, botanika, zoologie
Trasa vhodná pro: pěší

Zastavení 1. - 0 km - 0 km - název zastavení: Informace o stezce, mapa trasy, historie rezervace
Zastavení 2. - 0,2 km - 0,2 km - název zastavení: Geomorfologie a mikroklima, hranice skalní a drnové stepi
Zastavení 3. - 0,4 km - 0,6 km - název zastavení: Ekotyp mohelenské borovice, skalní step
Zastavení 4. - 0,3 km - 0,9 km - název zastavení: Biotopy v Říčním údolí, lesní společenstva na hadci
Zastavení 5. - 0,2 km - 1,1 km - název zastavení: Agrocenózy, základní pojmy vývoje společenstev
Zastavení 6. - 0,4 km - 1,5 km - název zastavení: Vlastnosti hadce, akátiny
Zastavení 7. - 0,5 km - 2,0 km - název zastavení: Živočichové, řeka a příbřežní stanoviště
Zastavení 8. - 0,5 km - 2,5 km - název zastavení: Mohelenská step očima malířů a fotografů, lesy na granulitu
Zastavení 9. - 0,3 km - 2,8 km - název zastavení: Rostliny, skalní štěrbiny
Zastavení 10. - 0,2 km - 3,0 km - název zastavení: Péče o rezervaci, drnová step
Zastavení cíl - 0,3 km - 3,3 km - název zastavení: Ukončení okruhu


Informační centrum Náměšť nad Oslavou
Masarykovo náměstí 100
675 71 Náměšť nad Oslavou
tel.: +420 568 620 493
e-mail: info@namestnosl.cz
www.namestnosl.cz 

Fotogalerie

 
 
 
 

Komentáře

Navštivte v okolí

Naučná stezka Mohelenská hadcová step

(Mohelno) Národní přírodní rezervací Mohelenská hadcová step nás provede naučná stezka doplněná směrovými značkami a tabulemi

Národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step

(Mohelno) Národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step na rozloze 57 ha je unikátním územím, jehož význam přesahuje hranice České republiky. Zvláštnost území je dána neopakovatelným

Přírodní park Střední Pojihlaví

(Mohelno) Přírodní park je ukázkou vývoje středních toků moravských řek. Rozkládá se na území Třebíčska, Znojemska a Brněnska a zaujímá poslední nezatopený úsek středního kaňonovitého

Turistický okruh ve Středním Pojihlaví

(Mohelno) Výlet nás zavede z Mohelna do hlubokého údolí řeky Jihlavy. Odtud budeme pokračovat přes dvě skalní vyhlídky až ke zřícenině hradu Templštejn. Cestou zpět půjdeme poetickou krajin

 
 
Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Na Stoupách 3
P.O.BOX 85
586 01 Jihlava
IČO: 28263693
webmaster@vysocinatourism.cz
www.vysocinatourism.cz
  
O Vysočině  Co vidět  Co dělat  Co se děje  Kde přespat  
Vysočina
Propagační materiály
Lidová kultura
Osobnosti Vysočiny
NEJ Vysočiny
Aktuality
Aktuality archiv
Partneři
Informační centra
Virtuálně
Geohra
Propagační materiály archiv
Turistické noviny
Mobilní turistická aplikace
Materiály cizojazyčné
Film Vysočina
Aplikace Cyklovýlety
Historie
Příroda
Města
Muzea a galerie
Rozhledny
Atraktivity pro děti
Pivovarnictví
Tipy na výlet
V létě
V zimě

        

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.