Okolo rybníků Medlov a Sykovec k Brožově skalce a Pasecké skále

Vydejte se s námi do podhůří Žďárských vrchů k malebným rybníkům, které patří mezi nejznámější rekreační střediska Českomoravské vrchoviny.

Tento výlet začíná v malé obci Kadov, která je známá především od druhé poloviny 17. století, kdy zde byla postavena železářská huť. V 19. století patřily tyto železárny k největším na Moravě a vyráběly užitkové i ozdobné předměty (nejznámější jsou litinové náhrobní kříže). Na návsi můžeme vidět řadu malebných domků reprezentujících tradiční lidovou architekturu a pomník T. G. Masaryka. Od rozcestí Kadov vycházíme po zelené značce směr "Pasecká skála" 3 km. Následuje stoupání po silnici, ze které odbočíme vpravo do lesa a i dále převážně stoupáme.
Posledních 200 metrů k rozcestí Pasecká skála - vyhlídka (819 metrů) stoupáme. Mimo upravené vyhlídky s pěkným rozhledem jsou zde ve skalách i často navštěvované odjištěné horolezecké cesty. Z vrcholu scházíme chvíli ostře a pak již mírněji hustým smrkovým lesem po modré značce ve směru Medlov - hotel 2,5 km k rybníku Medlov.
Rybník Medlov byl založený už v 16. století pány z Pernštejna a v roce 1934 zde bývalý lyžařský reprezentant Leoš Stehlík zřídil sportovní a rekreační středisko, do něhož zval k pobytu také významné umělce. Středisko v průběhu let prošlo přeměnami přes moderní odborářskou zotavovnu k dnešnímu komfortnímu hotelu patřící k jednomu z nejznámějších rekreačních středisek Českomoravské vrchoviny. My odsud pokračujeme po zelené pohodovou cestou lesem kolem rybníka.
Po 1 km u rozcestí Nad Medlovem si můžeme všimnout i červeného běžkařského značení (vyznačuje zimní lyžařský okruh z Nového Města), v jehož směru se vydáme směr "Rokytenská rozcestí" 0,5 km, "Sýkovec rozcestí" 1,5 km. Chvíli jdeme kolem rekreačních chat a pak už střídavě lesíkem a také podél rybníka Sykovec k písčité pláži, kde odbočíme vlevo na betonovou cestu k penzionu Horník.
Rybník Sykovec je nejvýše položeným rekreačním rybníkem v Českomoravské vrchovině a navíc s písčitým dnem. Během cesty kolem obou rybníků máme několik možností se občerstvit v četných rekreačních zařízeních. Od penzionu Horník jdeme chvíli vpravo po cestě mimo značení k rozcestí Sýkovec, odkud pokračujeme rovně po modré směr Tři Studně (rozcestí, bus) 1 km, Cikháj 8,5 km. Stoupáme po silnici přes obec Tři Studně, založenou v polovině 17. století na pasece u tří studánek. Z vesničky osídlené původně dělníky fryšavských hutí se stalo oblíbené místo pobytu významných osobností (např. Bohuslav Martinů zde byl inspirován k napsání světově známé hudební poémy Otvírání studánek na slova M. Bureše).
Na konci obce odbočíme vlevo na polní cestu, ze které po 1 km opět odbočíme vlevo do lesa a stoupáme. Na vrcholu, kde již les není tak hustý, si můžeme všimnout cestičky nalevo od značky, která vede k Brožově skalce (785 metrů). Stále po modré značce a po zarostlém hřebeni dojdeme k rozcestí Fryšavský kopec (803 metrů), kde je mírně vpravo asi po 100 metrech u dřevěného srubu památník partyzánské brigády Mistra Jana Husa.
Do Fryšavy klesáme po zelené značce 3,5 km chvíli v terénu a pak po silnici kolem studánky. Obec Fryšava byla po tři staletí známa svou sklářskou hutí a později i těžbou železné rudy. Když přicházíme, vidíme po pravé straně kostel sv. Matouše a po levé straně u restaurace narazíme na rozcestí Fryšava. Dále pokračujeme po žluté rovně po hlavní silnici a pak vpravo přes kopec 2 km (stoupání, klesání) zpět k Medlovskému rybníku. Po 500 metrech se od známého rozcestí Medlov - hotel vracíme 3,5 km kolem Podmedlovského mlýnu (700 metrů) do Kadova, kde se náš okruh uzavře.

Celkem 22,5 km.
Náročnost 1 - 2.Městské informační centrum Nové město na Moravě
Vratislavovo náměstí 114
592 31 Nové Město na Moravě
tel.: +420 566 598 750
e-mail: ic@nmnm.cz
www.infocentrum.nmnm.cz


 

Fotogalerie

 

Komentáře

Navštivte v okolí

Naučná stezka Krátká

(Kadov) Naučná stezka prochází vesnickou památkovou rezervací Krátká, obcí, která se nachází v srdci Žďárských vrchů. Najdeme zde velmi pestrou paletu roubených i zděných lidových staveb

Rybníky a skály na Novoměstsku

(Kadov) Vydejte se s námi do podhůří Žďárských vrchů k malebným rybníkům, které patří mezi nejznámější rekreační střediska Českomoravské vrchoviny. Tento výlet začín

Okolo rybníků Medlov a Sykovec k Brožově skalce a Pasecké skále

(Kadov) Vydejte se s námi do podhůří Žďárských vrchů k malebným rybníkům, které patří mezi nejznámější rekreační střediska Českomoravské vrchoviny. Tento výlet začín

Vesnická památková rezervace Krátká

(Kadov) Vesnice Krátká, místní část městyse Sněžné, vznikla v první třetině 18. století jako obytná kolonie lesních dělní

 
 
Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Na Stoupách 3
P.O.BOX 85
586 01 Jihlava
IČO: 28263693
webmaster@vysocinatourism.cz
www.vysocinatourism.cz
  
O Vysočině  Co vidět  Co dělat  Co se děje  Kde přespat  
Vysočina
Propagační materiály
Lidová kultura
Osobnosti Vysočiny
NEJ Vysočiny
Aktuality
Aktuality archiv
Partneři
Informační centra
Virtuálně
Geohra
Propagační materiály archiv
Turistické noviny
Mobilní turistická aplikace
Materiály cizojazyčné
Film Vysočina
Aplikace Cyklovýlety
Historie
Příroda
Města
Muzea a galerie
Rozhledny
Atraktivity pro děti
Pivovarnictví
Tipy na výlet
V létě
V zimě

        

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.