Okruh Julia Pelikána

Julius Pelikán (1887 Nové Veselí - 1969 Olomouc) byl synem novoveselského ševce, ale jako potomek hrnčířů modeloval první figurky z hlíny. Absolvoval kamenickou školu v Hořicích a Akademii u J. Myslbeka i J. Štursy. Pracoval v Německu, v Brně i v Olomouci, kde se nakonec usadil.
Z Pelikánových děl mimo region jsou asi nejznámější pomníky J. A. Komenského v Komni a ve Fulneku, sarkofág arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana v Královské kapli baziliky na Velehradě či výzdoba kostela sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci.
V roce 1994 byla v nové obřadní síni budovy radnice v Novém Veselí otevřena stálá expozice z díla zasloužilého umělce Julia Pelikána.

Okruh Julia Pelikána
Okruh sochaře Julia Pelikána nabízí hodnotné plastiky a propojuje oblast Žďárska, Novoměstska a Bystřicka. Délka celého okruhu je 123 km.

Bohdalov
V Bohdalově u kostela v parku spatříme pomník padlým s postavou klečící dívky s věncem a na žulovém kvádru opodál je kovová plaketa prezidenta Masaryka.

Nové Veselí
V sousedním Novém Veselí mají podobný pomník padlým, ale se stojící postavou T. G. Masaryka. Pod kostelem u jižního vchodu stojí socha svatého Václava, pravicí se opírá o štít s orlicí a v levici drží přilbu.

Žďár nad Sázavou
Ve Žďáře nad Sázavou se nachází několik soch od Julia Pelikána, např. před okresní knihovnou lze spatřit na levém koleni klečící Dívku s holubicí.

Kadov
Na návsi v Kadově mají bustu T. G. Masaryka z hořického pískovce, uprostřed vysokého podstavce jsou letopočty 1918 a 1945.

Sněžné
Ve Sněžném byl vybudován památník české reformace Od Husa k Masarykovi. Válcový podstavec je vyzdoben reliéfy Husa, Žižky a Komenského, na vrcholu stojí postava T. G. Masaryka.

Jimramov
Nad soutokem Fryšávky a Svratky pod rodným domem bratří Mrštíků je reliéf zasazený do skály a uprostřed deska s nápisem „Památce dětí našich hor, bratřím spis. V. A. Mrštíkům“.

Nové Město na Moravě
V Novém Městě na Moravě je možné spatřit na dnešním Komenského náměstí pomník J. A. Komenského, který v levé ruce drží knihu.

Slavkovice
Ve Slavkovicích byl zbudován velký pomník v roce 1935. Čtyři páry koní tehdy za účasti téměř všech obyvatel přitáhly na speciálních saních z lesa obrovský balvan, na který J. Pelikán zhotovil dva bronzové reliéfy - jeden agrárnímu politikovi Antonínu Švehlovi, druhý místnímu poslanci a senátoru Karlu Sáblíkovi.

Celý okruh Julia Pelikána najdete ZDE.

Autor: Hynek Jurman Více informací


Turistické informační centrum Bystřice nad Pernštejnem
Masarykovo náměstí 1
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
tel.: +420 566 590 388, +420 566 590 387
e-mail: info@bystricenp.cz
www.info.bystricenp.cz


 

Fotogalerie

 

Komentáře

 
 
Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Na Stoupách 3
P.O.BOX 85
586 01 Jihlava
IČO: 28263693
webmaster@vysocinatourism.cz
www.vysocinatourism.cz
  
O Vysočině  Co vidět  Co dělat  Co se děje  Kde přespat  
Vysočina
Propagační materiály
Lidová kultura
Osobnosti Vysočiny
NEJ Vysočiny
Aktuality
Aktuality archiv
Partneři
Informační centra
Virtuálně
Geohra
Propagační materiály archiv
Turistické noviny
Mobilní turistická aplikace
Materiály cizojazyčné
Film Vysočina
Aplikace Cyklovýlety
Historie
Příroda
Města
Muzea a galerie
Rozhledny
Atraktivity pro děti
Pivovarnictví
Tipy na výlet
V létě
V zimě

        

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.