Průvodce Vysočinou > O Vysočině > Osobnosti Vysočiny

Otokar Březina (1868 Počátky - 1929 Jaroměřice nad Rokytnou), básník

Nesmazatelnou stopu od Pelhřimovska, přes Jihlavsko až na Třebíčsko zanechal na Vysočině Otokar Březina, vlastním jménem Václav Jebavý, významný český básník. Právě pro spojitost s básníkem, byly některé objekty prohlášeny za kulturní památky. Otokar Březina

Jakub Deml (1878 Tasov - 1961 Třebíč), básník

U hřbitovní zdi tasovského kostela odpočívají rodiče Jakuba Demla, tvůrce české moderní básně v próze, autora deníkových próz a dalších jiných svébytných žánrů. Jejích hrob zdobí náhrobek s reliéfem Panny Marie od známého sochaře Františka Bílka. Nedaleko hrobů rodičů našel svůj klid i Jakub Deml. Nad hrobem (21015/7-3083), kde odpočívá spolu se svou dlouh

Jaroslav Hašek (1883 Praha - 1923 Lipnice nad Sázavou), spisovatel

Málokdo ví, že osudy dobrého vojáka Švejka se formovaly v malém domku pod majestátným hradem Lipnice. Zde se totiž na sklonku života usadil světoběžník Jaroslav Hašek, a zde napsal dílo, které mu přineslo slávu i za hranicemi. Jaroslav Hašek se narodil roku 1883 v Praze jako syn středo&scar

Jan Karafiát (1846 Jimramov - 1929 Praha) evangelický farář, spisovatel, autor Broučků

Pod číslem 27528/7-4096 se v Ústředním seznamu kulturních památek ČR ukrývá půvabný dům č. p. 10 v Jimramově. Pamětní deska na fasádě nás upozorní, že v tomto domě se v polovině 19. století narodil autor krásné knížky pro děti - Jan Karafiát. Rodina byla poměrně chudá, Jan Karafiát měl 9 sourozenců, přesto ale mohl za finanční podpory Skotské svobodné cír

Gustav Mahler (1860 Kaliště - 1911 Vídeň), hudební skladatel

(Humpolec) Jeden z největších světových dirigentů, více doceněný ve Vídni než ve svých rodných Čechách, se narodil v roce 1860 v Kalištích u Humpolce jako syn židovského obchodníka a hostinského Bernarda Mahlera. Rodina byla chudá a mnohodětná (Mahler měl 11 sourozenců). Kolem roku 186

Vítězslav Novák (1870 Kamenice nad Lipou - 1949 Skuteč), hudební skladatel, pedagog a klavírista

Pamětní deska na fasádě domu č. p. 55 v Kamenici nad Lipou (30013 / 3-3073) nás upozorňuje na to, že se zde narodil hudební skladatel Vítězslav Novák. Pocházel z rodiny, která se věnovala hudbě. Maminka hrála na klavír a jeho otec, přestože byl lékař zpíval ve sboru v Počátkách, kam se rodina z Kamenice přestěhovala. Po otcově smrti (oba rodiče jsou pohřbeni na poč

František Palacký (1798 Hodslavice na Moravě - 1876 Praha), historik, politik, spisovatel

(Maleč) František Palacký historik, politik, spisovatel a zakladatel moderního českého dějepisectví se narodil v rodině evangelického učitele. Protože měl 11 sourozenců, absolvoval jenom evangelickou školu v Trenčíně a lyceum v Bratislavě. Univerzitního vzdělání se mu již nedostalo a naprostou většinu sv&ya

Josef Alois Schumpeter (1883 Třešť - 1950 USA), ekonom

Před několika lety jen málo zasvěcených lidí vědělo, že se v měšťanském domě na Rooseweltově ul. narodil tvůrce japonského hospodářského zázraku. Josef Alois Schumpeter, významný ekonom, vědec a právník se narodil 8. února 1883 v Třešti v rodině německého podnikatele, ale již ve svých 4 letech se jeho rodina přestěhovala nejdříve do Jihlavy, pak do Grazu a nak

Antonín Sova (1864 Pacov - 1928 Pacov), básník a prozaik

Nejznámějším pacovským rodákem je bezesporu básník Antonín Sova. Jeho otec byl venkovským učitelem a regenschorim. Od roku 1855 působil v jihočeském Pacově, kde se mu narodil Antonín Sova, jeden ze zakladatelů moderní české lyriky. Roku 1866 se rodina přestěhovala do blízkého Lukavc

Ludvík Svoboda (1895 Hroznatín - 1979 Praha), generál, prezident republiky

V malé vesničce Hroznatín na Třebíčsku dodnes stojí rodný dům (39915 / 7-7040) Ludvíka Svobody - československého generála a prezidenta ČSSR. Osud Ludvíka Svobody byl pestrý. Za I. světové války se stal členem československých legií v Rusku. Zúčastnil se slavných bitev legi&

Bedřich Václavek (1897 Čáslavice - 1943 Osvětim) literární kritik a teoretik

Čáslavický rodák Bedřich Václavek byl jedním z předních kritiků a teoretiků avantgardního umění a nejvýznamnějším představitelem předválečného českého literárního marxismu. Po studiích na filosofické fakultě v Praze působil od roku 1923 jako středošk

Jan Zrzavý (1890 Okrouhlice - 1977 Praha) český malíř, grafik, ilustrátor a scénograf

(Krucemburk) Na hřbitově u kostela sv. Mikuláše v Krucemburku nalezl místo svého posledního odpočinku malíř Jan Zrzavý. Mistr Krucemburk miloval a proto toužil být zde pohřben, do jeho hrobu (18353/6-248)byly vloženy i ostatky jeho matky a bratra Boleslava, kteří byli předtím pohřbeni v Čáslavi. Jan Zrzavý se naro

Jan Žižka z Trocnova (1360 Trocnov - 1424 Přibyslav) husitský vojevůdce a válečník

Životní pouť Jana Žižky, českého válečníka a husitského vojevůdce, začíná někdy kolem roku 1360 v Trocnově v jižních Čechách a končí náhle a nečekaně při obléhání města Přibyslav. Žižkovo dětství, mládí (a vůbec celý život do roku 1400) jsou dodnes

Karel Havlíček Borovský (1821 Havlíčková Borová - 1856 Praha) spisovatel, žurnalista, literární kritik

(Havlíčkův Brod) Karel Havlíček Borovský, český básník, novinář a zakladatel české žurnalistiky a literární kritiky je úzce spjat s vesnicí, kde se v roce 1821 narodil. Dal ji své jméno a ona dala jméno jemu. Pochází z obce Borová, která dnes nese na počest svého rodá

Jan Václav Antonín Stamic (1717 Havlíčkův Brod - 1757 Mannheim), skladatel a houslista

Rohový dům na Havlíčkově náměstí č. p. 160 (23156 / 6-31) má své tajemství, narodil se zde vynikající skladatel a houslista světového významu Jan Václav Stamic. Rodina Stamiců pocházela ze slovinského Mariboru. Do Čech přišel skladatelův děd počátkem 60. let 17. stolet&iac

Bohumil Hrabal

(Polná) Bohumil Hrabal (1914-1997) se narodil v Brně-Židenicích, ale dětství strávil v Polné (1916 - 1919) a v Nymburce, kde odmaturoval na reálce a poté studoval práva na právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Studium práv dokončil až po skončení 2. světové války, neboť během okupace byly zavře

Božena Němcová

(Polná) Božena Němcová (1820 - 1862) prožila dětství v Ratibořicích na panství vévodkyně Kateřiny Zaháňské, kde s nimi žila krátce i babička Magdaléna Novotná, která ji byla vzorem pro psaní povídek. Mezi roky 1840 - 1842 žila Božena Němcová v Polné a toto prostředí ji značně ovlivnilo. Její manžel Josef Němec zde pracoval jako respicient finanční expozitury.

Jan Kubiš

(Třebíč) Jan Kubiš (1913 Dolní Vilémovice – 1942 Praha) hrdina protinacistického o

Josef Hoffmann (1870 Brtnice - 1956 Vídeň), architekt

V poslední době se Brtnice, hlavně zásluhou Společnosti Josefa Hoffmanna, dostává do povědomí lidí jako rodiště proslulého architekta Josefa Františka Hoffmanna. Ten se zde narodil 15. prosince 1870 ve výstavném barokním domě čp. 263 na náměstí. Objekt je evidován v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 20350/7-4742. Josef Hoffmann ne

Dům Bradyových Nové Město na Moravě

Dům čp. 13 na Vratislavově náměstí ukrývá trpké vzpomínky na dobu nacistické okupace. Pozoruhodný životní příběh Hany Bradyové, která byla v roce 1942 jako jedenáctiletá deportována do Terezína, se po mnoha letech podařilo rekonstruovat Tumiko Ishioka, zakladatelce Tokijského centra pro studium holocaustu. Osud Hany zpracovala kanadská novinářka Karen Levine ve světoznAntonín Kalina

(Třebíč)Jindřich Honzl (1894 Humpolec - 1953 Praha), český režisér, divadelní teoretik a kritik

Pod rejstříkovým číslem 44662 / 3-5867 se v Ústředním seznamu kulturních památek ČR eviduje pamětní deska na Jindřicha Honzla. Dnes je v značně poškozeném stavu uložena v městském muzeu. Jindřich Honzl, český režisér, divadelní teoretik a kritik, překladatel a pedagog, po

Bratři Mrštíkové

(Jimramov) Vilém Mrštík (1863 Jimramov - 1912 Diváky u Hustopečí), prozaik, dramatik, překladatel ruské prózy Alois Mrštík (1861 Jimramov - 1925 Brno), dramatik. Na domě č. p. 156 v Jimramově je osazena pamětní deska (18824 / 7-4111), která upozorňuje, že se v tomto domě n

Tomáš ze Štítného (1331 až 1335 Štítné - 1401 až 1409 Praha) literát

(Žirovnice) Tomáš ze Štítného pochází z jihočeské zemanské rodiny, které patřila tvrz Štítné u Žirovnice. Od roku 1901 na místě bývalé tvrze stojí pomník (23701 / 3-3302) připomínající zakladatele českého písemnictví. V mládí začal Štítný studovat na artistické fakultě pra

Bedřich Smetana (1824 Litomyšl - 1884 Praha) hudební skladatel

(Havlíčkův Brod) Na procházce v městském parku v Havlíčkově Brodě můžeme narazit na sochu hudebního skladatele Bedřicha Smetany. Sochu vytvořil v roce 1929 sochař Julius Pelikán. Připomíná nám krátké období, kdy Bedřich Smetana studoval na brodském gymnáziu zvaném Carolinum. Socha je evidov

Otakar Štáfl (1884 Havlíčkův Brod - 1945 Praha) malíř, grafik, horolezec a obdivovatel slovenských hor

Významnou součástí středověkého městského opevnění Havlíčkova Brodu je bašta, která dnes nese jméno Otakara Štáfla, který měl v jejích prostorách svůj ateliér. Otakar Štáfl se narodil 30. prosince 1884 v Havlíčkově Brodě. Gymnázium nedokončil a zamířil do Prahy, kde

Bernard Bolzano (1781 Praha - 1848 Praha) matematik, filozof, teolog

(Těchobuz) Těsně před vjezdem do obce Těchobuz stojí u silnice na první pohled celkem obyčejný špýchar. Byl postaven v první polovině 18. století z podnětu Bernarda Bolzana a fungoval nebo měl fungovat jako Obilní družstevní záložna, zřejmě první v Českých zemích. Návrh stanov tohoto

Vincenc Furch (1817 Krasonice - 1864 Vídeň), básník

(Telč) Na hřbitově sv. Anny v Telči je pohřben od roku 1928 básník, vlastenec a milovník Telče, Vincenc Furch. Zemřel ve Vídni 5. ledna 1864, jeho ostatky byly do Telče, kde si přál po smrti odpočívat, převezeny v roce 1928. Básník Vincenc Furch se narodil 8. srpna 1817 v nedalekých Kras

Ignát Hermann (1854 Chotěboř - 1935 Řevnice u Prahy) spisovatel

Milovníci starých filmů si určitě vzpomenou na prvorepublikový film Otec Kondelík a ženich Vejvara s tehdy populárními herci Antonií Nedošínskou, Sašou Rašilovem, Ferencem Futuristou a dalšími. Autor knihy, která sloužila jako filmová předloha, Ignát Herrmann se narodil 12. srp

Václav Kosmák (1843 Martínkov - 1898 Prosiměřice) kněz, spisovatel, vlastenec

Nezapomenutelnému "KUKÁTKÁŘI" je věnován pomník (27941 / 7-2836) u kostela v Martínkově. Připomíná nám, že se v obci narodil kněz a spisovatel Václav Kosmák. Vynikal ohromným postřehem a bystrostí při líčení života venkovských lidí, mezi kterými celý život žil a pracov

Josef Věromír Pleva

(Svratka) Josef Věromír Pleva 12.8.1899 - 7.9.1985 Je jedním ze slavných rodáků města Svratka. Narodil se, dnes v městské části, Moravské Svratce č.p. 31 dne 12.8.1899, v chalupě strýce a prarodičů Zástěrových. U př&iacu

Kurt Konrad (1908 Třebíč -1941 Drážďany) novinář, literární a divadelní kritik, historik a estetik

Kurt Konrad, vlastním jménem Beer, český marxistický novinář, literární a divadelní kritik, historik a estetik, spolupracovník prvního ilegálního ústředního vedení Komunistické stran

Šimon Partlic ze Špicberka

(Třešť) Významnou osobností byl matematik, lékař a hvězdář Šimon Partlic ze Špicberka, který působil jako vychovatel synů Fridricha Falckého, nazývaného "Zimním králem". Jeho pomník se nalézá v p

 
 
Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Na Stoupách 3
P.O.BOX 85
586 01 Jihlava
IČO: 28263693
webmaster@vysocinatourism.cz
www.vysocinatourism.cz
  
O Vysočině  Co vidět  Co dělat  Co se děje  Kde přespat  
Vysočina
Propagační materiály
Lidová kultura
Osobnosti Vysočiny
NEJ Vysočiny
Aktuality
Aktuality archiv
Partneři
Informační centra
Virtuálně
Geohra
Propagační materiály archiv
Turistické noviny
Mobilní turistická aplikace
Materiály cizojazyčné
Film Vysočina
Aplikace Cyklovýlety
Historie
Příroda
Města
Muzea a galerie
Rozhledny
Atraktivity pro děti
Pivovarnictví
Tipy na výlet
V létě
V zimě

        

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.