Otokar Březina (1868 Počátky - 1929 Jaroměřice nad Rokytnou), básník

Nesmazatelnou stopu od Pelhřimovska, přes Jihlavsko až na Třebíčsko zanechal na Vysočině Otokar Březina, vlastním jménem Václav Jebavý, významný český básník. Právě pro spojitost s básníkem, byly některé objekty prohlášeny za kulturní památky. Otokar Březina se narodil v Počátkách v rodině obuvníka, dodnes se zachoval jeho rodný dům (20385/3-3250), na němž je osazena pamětní deska. Mladý kluk byl jako nadaný žák poslán studovat na reálku do nedalekého Telče. I když mezi svými spolužáky zůstával poněkud osamocen, žil tehdy mladý Březina plně vším, čím žilo tehdejší studentské prostředí na tamní reálce. Zde začíná v krajských časopisech publikovat své básně a jeho nadšení pro umění a vlast stále roste. Nadaného studenta si povšiml ředitel reálky Jan Mládek a poskytoval mu obrovskou podporu. Zval ho do své rodiny, půjčoval mu své knihy, Březina na jeho rodinu později vděčně vzpomínal. Po maturitě se básník rozhodl pro učitelské povolání, první místo dostal v roce 1887 v malé vesnici Jinošov u Náměště nad Oslavou. Jednoroční pobyt v této vsi je sice krátkou, ale významnou kapitolou básníkova života. Seznámil se tady s Annou Pamrovou, dcerou revírníka z nedaleké myslivny. Žena starší o osm let, na svou dobu neobvykle vzdělaná a uvědomělá mladého Březinu zaujala. Vztah s Annou pokračoval v poloze vzájemné korespondence po celý Březinův život. Dalším místem jeho působení se stala Nová Říše, pamětní deska (32254 / 7-5035) nás upozorňuje na to, že básník zde strávil třináct let svého života. V únoru 1890 ztrácí v jednom týdnu oba své rodiče, jsou pohřbeni na počáteckém hřbitově (33625 / 3-3240). Samota básníka se prohlubuje, útěchu nachází v četbě, studiu a ve psaní. V Nové Říši napsal v podstatě celé své básnické dílo. V roce 1901 přichází jako učitel měšťanské školy do Jaroměřic nad Rokytnou, kde zůstal až do konce svého života. O prázdninách se ale rád vracel do kraje svého největšího tvůrčího vypětí na Novoříšsko - do myslivny Majdalenky (33953/7-4967). V Jaroměřicích vytvořil několik dalších významných básnických skladeb. Bydlel v domě č. p. 40 (34751/7-2688), ve kterém se dnes nachází expozice seznamující se životem a dílem básníka. Ve 20. tých letech 20. století již dosáhl Březina evropského věhlasu a dvakrát byl navrhován na kandidáta pro Nobelovu cenu. Otokar Březina zemřel v Jaroměřicích a je na místním hřbitově i pohřben. Na hrobě stojí sousoší od známého sochaře a Březinova přítele Františka Bílka nazvané Tvůrce a jeho sestra Bolest (27052/7-2699).

Mgr. Jana Zadražilová Více informací


Turistické informační centrum Počátky
Palackého náměstí 7
394 64 Počátky
tel.: +420 561 034 921
e-mail: infocentrum@pocatky.cz
www.pocatky.cz 

Fotogalerie

 
 

Komentáře

Navštivte v okolí

Naučná stezka K pramenům Počátek a okolí

(Počátky) Naučná stezka „K Pramenům Počátek a okolí" nám napovídá, proč se město Počátky jmenuje Počátky. Název města je o

Otokar Březina (1868 Počátky - 1929 Jaroměřice nad Rokytnou), básník

Nesmazatelnou stopu od Pelhřimovska, přes Jihlavsko až na Třebíčsko zanechal na Vysočině Otokar Březina, vlastním jménem Václav Jebavý, významn&yac

Naučná stezka Cestou starých soukenických mistrů Počáteckých

(Počátky) Naučná stezka „Cestou starých soukenických mistrů počáteckých" nás provede významnou dominantou v okolí Počátek - Valchovskou alejí, tvořenou lipami a jírovci. Stezka začíná u

Kostel sv. Kateřiny, Počátky

Počátky jsou známé mimo jiné díky léčivému prameni vytékajícímu ze země asi tři kilometry od města. L&aa

Počátky

Město Počátky leží v romantické krajině na západ od nejvyššího vrcholu Českomoravské vrchoviny - Javořice. Název Počátky je odvozen od pramenů okolních studánek, potoků a rybník

Městské muzeum a Rodný dům Otokara Březiny Počátky

Městské muzeum s národopisnými sbírkami, založené v roce 1892, patří k nejstarším v regionu. Nabízí zajímavý p

Městská turistická trasa IVV Počátky – modřínovou alejí k pramenům

Trasu zahájíme v Turistickém informačním centru na Palackého náměstí, kde získáme popis trasy. Z náměstí vyjdeme po červené turistické značce (ČTZ) kolem kina vpravo dol

Věž kostela sv. Jana Křtitele, Počátky

Vysoká hranolová věž kostela vévodí centru města a jeho návštěvu by si neměl nechat ujít žádný návštěvník.

Kamenný kruh Druidů

(Počátky) Kamenný kruh je novodobou replikou megalitické stavby. Byl postaven v roce 2014 jako největší kromlech v České republice. Jeho účelem je pomoci lidem v jejich duchovním vývoji a zlepšení

 
 
Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Na Stoupách 3
P.O.BOX 85
586 01 Jihlava
IČO: 28263693
webmaster@vysocinatourism.cz
www.vysocinatourism.cz
  
O Vysočině  Co vidět  Co dělat  Co se děje  Kde přespat  
Vysočina
Propagační materiály
Lidová kultura
Osobnosti Vysočiny
NEJ Vysočiny
Aktuality
Aktuality archiv
Partneři
Informační centra
Virtuálně
Geohra
Propagační materiály archiv
Turistické noviny
Mobilní turistická aplikace
Materiály cizojazyčné
Film Vysočina
Aplikace Cyklovýlety
Historie
Příroda
Města
Muzea a galerie
Rozhledny
Atraktivity pro děti
Pivovarnictví
Tipy na výlet
V létě
V zimě

        

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.