Pelhřimovsko

Průvodce Vysočinou > Co vidět > Historie

Premonstrátský klášter v Želivě

Komplex klášterních budov je jedním z nejcennějších uměleckých souborů v Čechách. Klášter byl založen v roce 1139 přemyslovským knížetem Soběslavem I. a jeho manželkou Adleytou pro mnichy řádu sv. Benedikta. Po deseti letech byli benediktini vystřídáni řádem premonstr&aacu

Hrad Kámen

(Pelhřimov) Původně gotický hrad, barokně přestavěný, byl v 19. století upraven v duchu romantické gotiky. V expozicích jsou představeny dějiny hradu a umístěna expozice unikátních historických motocyklů z přelomu 19. a 20. století. K nejcennějším patří např. motocykl Laurin a Klement z roku 1898. Expozi

Zřícenina hradu Orlík

(Humpolec) Hrad byl vybudován na konci 14. století. Zachovala se z něj mohutná hranolová věž a vstupní brána, které chránily hrad z nejsnáze přístupné severní strany a zbytky obytného paláce, který přiléhal k hradbám. Na začátku 16. století prošel hrad radik&aac

Skanzen Zichpil Humpolec

Čtvrť Zichpil spolu s Židovským městem je lokalita, která se nalézá v Humpolci mezi Horním náměstím a hřbitovem. Židé se v Humpolci za městem začali na tomto místě usazovat koncem 17. století. Pojmenování lokality Zichpil je však prokazatelně starší, ale souvislá zás

Městské jádro - městská památková rezervace Pelhřimov

Ucelenost a zachovalost stavebních památek byla důvodem vyhlášení městského jádra městskou památkovou rezervací. Jejím centrem je Masarykovo náměstí s renesančními a barokními domy a empírovou kašnou.

Děkanský kostel sv. Bartoloměje, Pelhřimov

Děkanský kostel sv. Bartoloměje byl postaven koncem 13. století. Původní trojlodní bazilika byla rozšířena a v roce 1589 vyzdobena psaníčkovými sgrafity. Dominantou města je věž kostela vysoká 61 metrů. Vyhlídková věž kostela, který byl postaven koncem 13. století, tvoří dominantu

Židovská čtvrť Nová Cerekev

Židovská obec s modlitebnou zde vznikla pravděpodobně kolem roku 1690. Zajímavostí je, že v městečku nevzniklo uzavřené ghetto, ale většina domů byla soustředěna v okolí synagogy a některé stály na náměstí. V současné době jsou stále dochovány původní židovské domky, kter&ea

Synagoga Nová Cerekev

Židovská obec s modlitebnou zde vznikla pravděpodobně kolem roku 1690. Zajímavostí je, že v městečku nevzniklo uzavřené ghetto, ale většina domů byla soustředěna v okolí synagogy a některé stály na náměstí. V současné době jsou stále dochovány původní židovské domky, kter&ea

Židovský hřbitov Nová Cerekev

Starý židovský hřbitov, který se nachází 100 m severovýchodně od synagogy, byl založen kolem roku 1690. Je zde dochováno 137 náhrobků s hebrejskými nápisy či v aramejštině. Nejstarší náhrobek je z roku 1692. Po jeho zaplnění byl rozšířen o hřbitov nový s cca 27

Synagoga Humpolec

První Židé přišli do Humpolce roku 1681 a jejich komunita se postupně zvětšovala. Roku 1724 však ještě samostatná synagoga ani škola neexistovaly, pro tyto účely byla využívána půda flusovny. V roce 1754 židovská obec požádala o povolení výstavby kamenné synagogy, tato

Židovská čtvrť na Zichpili, Humpolec

Čtvrť Zichpil a Židovské město je lokalita v Humpolci a najdete ji mezi Horním náměstím a hřbitovem. První Židé, v té době ještě za městem, se zde začali usazovat na konci 17. století. Název Zichpil je však daleko starší. Z roku 1785 je tu zachován toleranční kostel a souvi

Židovský hřbitov Humpolec

Místní židovský hřbitov se nachází za městem Humpolec, nedaleko hradu Orlík. Byl založen počátkem 18. století a sloužil i okolním židovským obcím (Kaliště, Lipnice, Želiv, atd.). Později byl ještě dvakrát rozšířen. Dochovalo se zde zhruba tisíc cenných n&aacuKulturní památka - dům č.p. 800 Humpolec

Dům č.p. 800 byl zapsán do ústředního seznamu kulturních památek díky jedinečné architektuře, kterou budově vtiskl Ing. Arch. Josef Gočár.

Zámek Žirovnice

Přesné datum založení zdejšího hradu není známé, ale podle nálezů tzv. tuhové keramiky můžeme lze soudit, že k tomu došlo okolo poloviny 13. století. Raně gotický hrad byl po roce 1550 přestavěn na

Děkanský chrám sv. Mikuláše, Humpolec

Dominantou města a současně i nejstarší stavební památkou je děkanský chrám sv. Mikuláše, založený želivskými premonstráty v roce 1233. Původně se jedná o gotickou trojlodní stavbu, která byl

Zámek Červená Řečice

Zámek je významným dokladem proměny staršího středověkého sídla v reprezentativní rezidenci zámeckého typu. Došlo k ní v 16. století a tato etapa vytvořila uměleckohistoricky nejhodnotněj&scaron

Kostel sv. Kateřiny, Počátky

Počátky jsou známé mimo jiné díky léčivému prameni vytékajícímu ze země asi tři kilometry od města. Lázně pojmenované po svaté Kateřině jsou dodnes hojně navštěvovan&eacut

Zámek Pelhřimov

Zámek pánů z Říčan byl vybudován v roce 1550, barokně přestavěn v roce 1770. Zámecká síň je zdobená freskami Václava Hubatia, které znázorňují biblické výjevy. Dnes jsou v zámku umístěny expozice Muzea Vysočiny. K nejzajímavějším exponátům patří iluminovaný utrakv

Kostel sv. Víta Pelhřimov

Kostel sv. Víta je nejstarším pelhřimovským kostelem a původním farním kostelem obce. Byl založen kolem poloviny 13. století, gotický sloh je patrný v zakončení jeho presbytáře. Po roce 1600 byla přestavěna předn

Děkanský chrám sv. archanděla Michaela, Pacov

Z původní stavby děkanského chrámu sv. archanděla Michaela ze 13. století je zachována věž a půdorys. Do dnešní podoby byl v přestavěn v druhé polovině 15. století. Z tohoto období jsou na vnější straně

Městské muzeum a zámek Kamenice nad Lipou

Zámek vznikl na místě gotického hradu z 13. století přestavbou v letech 1580 - 1583. Nádvoří a palác mají původní rozlohu. K hradbám byly přistavěny prostorné místnosti a vybudována dvě patra ark&aac

Zámek Pacov

Původní hrad z 12. - 13. století byl v 16. století přestavěn na zámek. V roce 1708 přišli do Pacova bosí karmelitáni a zámek přestavěli na klášter. Do dnešní podoby byl rozšířen kolem ro

Poutní kostel Nejsvětější Trojice, Křemešník

(Vyskytná) Vznik poutního místa na vrchu Křemešníku (765 m n.m.) je spojen s periodickým pramenem slabě radioaktivní vody, která protéká stříbronosnými rudami. První dřevěnou kapli nechal podle pověsti postavit v roce

Kostel Všech svatých Kamenice nad Lipou

Kostel Všech svatých byl založen počátkem 13. století, prošel řadou stavebních změn, několikrát byl zničen při požárech. Náhrobní kameny zdejších šlechtických rodů na vnějších

Evangelický kostel Humpolec

V letech 1861-2 probíhala stavba evangelického kostela podle plánů stavitele J. Martina. Byl vysvěcen v roce 1862 a později k němu byla přistavěna věž, která byla dostavěna až v roce 1891. Měří 36 m.

Židovský hřbitov Kamenice nad Lipou

Židovský hřbitov v Kamenici nad Lipou najdeme na okraji města. Toto místo skýtá krásný výhled do okolních krajiny. Hřbitov byl založený v roce 1803 a dochovalo se zde cca 150 náhrobních kamenů pocházej&iacut

Synagoga Kamenice nad Lipou

Původní synagoga byla zbourán a v roce 1938. V tomto roce byla otevřena nová synagoga v místech, kde je dnes umístěno autobusové nádraží. Nová synagoga je považována za nejmladší židovskou synagogu v Česk&e

Kostel Nalezení Svatého kříže kaple Kalvárie

(Pelhřimov) Roku 1671 pojal pelhřimovský měšťanPamátník Tomáše Štítného ze Štítné

(Žirovnice) Na místě bývalé zemanské tvrze v obci Štítné nedaleko Žirovnice stojí památník, který připomíná českého křesťanského filozofa a spisovatele Tomáše Štítn&eacut

Klášterní kostel sv. Václava, Pacov

V roce 1719 byl vystavěn barokní klášterní kostel sv. Václava. Z původního kostela se dochovalo pouze 5 plánů. Po velkém požáru města v r. 1727 byl obnoven a se zrušením řádu přestal sloužit bohoslužb&aac

Radnice Humpolec

Hornímu náměstí vévodí architektonicky velmi cenná budova radnice z roku 1914 zdobená sochami Františka Fialy, známého jako Ferenc Futurista. Dále se na výzdobě radnice podílel akademický sochař Milan Knobloch, který je autorem plastického barevného znaku města, umístěného ve

Kaple Panny Marie Bolestné, Pelhřimov

Centrální barokní kaple zasvěcená Bolestné Panně Marii byla vybudovaná v letech 1710-1714. Popudem ke stavbě bylo několik zázračných uzdravení, která se roku 1709 odehrála v souvislosti s prosbami k obrazu Panny Mar

Zvonice Vyskytná

Výraznou dominantou obce je zvonice pocházející z 13. století. Do prvního patra je postavena z kamene a zbytek je dřevěný. Osazena je dvěma zvony. Sv. Prokop pochází z roku 1555, menší Jména Panny Marie z roku

Židovský hřbitov Pacov

Hřbitov byl založen roku 1680 a v letech 1920 - 1925 byl rozšířen. Nejstarší dochované náhrobky jsou z první poloviny 18. století. V márnici je umístěna expozice o dějinách místní židovské obce

Kaple sv. Anny Pacov

Kaple sv. Anny je barokní stavbou z let 1701 - 1702. Na kupoli jsou malby žánrových výjevů - pohled na Hradčany a Pacov. Oltář je rokokový z pol. 18. století. Vnější omítky včetně střešní krytiny byly opra

Kostel sv. Barbory Pacov

Hřbitovní kostel sv. Barbory byl původně raně barokní osmibokou kaplí, ke které byla v letech 1681 - 1682 přistavěna loď. Hlavní oltář a kazatelna jsou barokní, rovněž i dřevořezby sv. Petra a Pavla. Varhany pochází z polo

Toleranční kostel Humpolec

První toleranční kostel v Čechách byl postaven v roce 1785 v barokním slohu.

Rynárecká (Horní) brána Pelhřimov

Ze středověkého opevnění se dochovaly dvě hranolové brány: třípatrová Rynárecká (Horní) brána byla vystavěna v 15. století. Přední stávalo v minulosti složité předbraní. Brána je vysoká 17 m a má stanovou střechu s věžičkou, v níž je zavěšen gotický zvon. Dřevěn

Židovský hřbitov v Hořepníku

Hřbitov se nachází v ulici V Palestině na pravém břehu řeky Trnavy, 300 m jihozápadně od mostu. Hřbitov je doložen v 1. třetině 17. století, v 2. polovině 19. století byl naposledy rozšířen. Nejstarší dochovan&

Děkanská zahrada Pelhřimov

Děkanská zahrada byla založená již v roce 1603 a vytváří příjemné oddechové prostředí v centru města. V zahradním domku zřídilo město památník pelhřimovskému děkanovi Msgre. Františku Bernardu Vaňkovi (1872 - 1944). V zahradním domku rád pobýval a psal své články a k

Židovský hřbitov Černovice

Židovský hřbitov byl v Černovicích založen již roku 1600 a následně byl v letech 1680 a 1785 rozšířen. Na hřbitově se nachází řada barokních a klasicistních náhrobků.Hřbitov byl opraven a na podzim 2001 zde by

Židovská čtvrť Černovice

Severně od náměstí stávala od 18. století židovská čtvrť představována několika staveními a zaniklou vinopalnou, hospodou a synagogou, která byla postavena v roce 1807. V roce 1857 byla přestavěna a nakonec v roce 1949 došlo

Židovský hřbitov Košetice

Židé získávali k pohřbívání pozemky v těžko přístupných polohách a nebylo tomu jinak ani v Košeticích, kde se židovský hřbitov nachází v lese mezi porostem stromů jihovýchodně od obce

Kostel sv. Jiří v Řečici

(Řečice) Stejně jako ve dvou předchozích případech je kostel poprvé písemně zaznamenán v roce 1352 v rejstřících papežských desátků. Jeho pravděpodobný vznik se klade do 1. poloviny 14. století. I zde došlo k pozd

Kostel Zvěstování Panny Marie Horní Cerekev

Další stavební a kulturní památkou je kostel Zvěstování Panny Marie. Původně dřevěný kostel se dvěma věžemi byl přestavěn na kamenný. Po požár v roce 1821, který zničil obě věže i zvony, byla vystavěna je

Židovský hřbitov Lukavec

Hřbitov byl založen nejpozději v první třetině 18. století, pravděpodobně však již mnohem dříve. Nachází se tu asi stovka náhrobků a jednoduchá márnice. Nejstarší datovaný náhrobní ká

Židovský hřbitov Horní Cerekev

Hřbitov s barokními náhrobky z první poloviny 18. století byl založen již ve století 17. Nejnovější náhrobky jsou z doby před druhou světovou válkou. Součástí hřbitova je i márnice se stanovou střechou. P

 
 
Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Na Stoupách 3
P.O.BOX 85
586 01 Jihlava
IČO: 28263693
webmaster@vysocinatourism.cz
www.vysocinatourism.cz
  
O Vysočině  Co vidět  Co dělat  Co se děje  Kde přespat  
Vysočina
Propagační materiály
Lidová kultura
Osobnosti Vysočiny
NEJ Vysočiny
Aktuality
Aktuality archiv
Partneři
Informační centra
Virtuálně
Geohra
Propagační materiály archiv
Turistické noviny
Mobilní turistická aplikace
Materiály cizojazyčné
Film Vysočina
Aplikace Cyklovýlety
Historie
Příroda
Města
Muzea a galerie
Rozhledny
Atraktivity pro děti
Pivovarnictví
Tipy na výlet
V létě
V zimě

        

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.